Skip to main content

Etablér din egen interne sky i din virksomhed

Cloud computing spås at være udtryk for den næste internetrevolution, som vil medføre en ændring i måden, vi i dag udnytter it i både store og små virksomheder. Som it-fagmand spiller du en afgørende rolle, når din virksomhed foretager dette vigtige skift. Dette er en karrierefremmende mulighed for at skabe værdi for virksomheden takket være din strategiske og taktiske viden om sammenhængen mellem skyen og organisationens mål.

Cloud Computing og det, som skyen kan tilbyde, er omgærdet af mange misforståelser. Ved at få mere viden kan du hjælpe andre til bedre at forstå de næste skridt, der skal tages for at give virksomheden mulighed for at høste de mange fordele ved cloud computing. Det kan betyde andet end blot besparelser at skabe basis for nye konkurrencefordele hos dine kunder og samarbejdspartnere.

Microsoft Cloud Services har udarbejdet denne side for at give dig de ressourcer, du har brug for på din vej til succes. Du kan starte med at læse nedenstående fakta om skyen eller gå ind på de mange ressourcer i højre side af siden. Læs mere!

#1. Jobsikkerhed

Myte:

Hvis min virksomhed integrerer Microsoft Online Services, bliver min stilling som Exchange Administrator overflødig.

Faktum:

Rollen som Exchange Administrator bliver ikke overflødig på grund af skyen. Der er stadig mange opgaver, som skal løses på stedet. Du skal stadig administrere dine brugere og deres postmapper. Overholdelse af branchespecifikke dataopbevaringsregler samt implementering af brugerdefinerede projekter er stadig dit ansvar. Selvom nogen opgaver ikke længere skal løses på stedet, vil administrerede skytjenester give dig mere tid til at fokusere på mere strategiske opgaver, hvilket vil give dig nye muligheder.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#2. ÆNDRINGER I IT-ROLLER

Myte:

Hvis min virksomhed kører en offentlig skytjeneste, som f.eks. Windows Azure, bliver min stilling mindre teknisk.

Faktum:

It-fagfolk bliver et vigtigere aktiv for virksomheden, når de vælger at bruge offentlige skytjenester såsom Windows Azure. Windows Azure gør det nemmere at overføre visse eksterne applikationer til skyen. Men ud over at foretage rettelser på disse servere og fysisk opgradere dem, er det stadig it-folkenes opgave at administrere alt andet i forbindelse med applikationerne. Overvågning, opdatering og integration med tjenester såsom Active Directory, sikkerhed og netværksovervågning – disse opgaver skal stadig løses i virksomheder, der benytter skytjenester.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#3. JOBUDSIGTER

Myte:

Stillingen som it-administrator bliver overflødig med cloud computing.

Faktum:

Virksomhederne kan godt betragte skyen som en mulighed for at realisere hardware- og softwarebesparelser. Men alle potentielle besparelser kompromitteres, hvis it-administratorrollen fjernes. Der vil stadig være brug for kompetencer inden for sikkerhed, netværksadministration, integration, Active Directory og infrastrukturadministration. It-administratorrollen vil udvikle sig i takt med, at tilgængeligheden af computingmuligheder og netværkslagring stiger – det er helt sikkert, ligesom it-rollen har udviklet sig tidligere. Det spørgsmål, som it-folk skal stille sig selv, er, om de er parat til at spille en mere strategisk rolle i virksomheden?

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#4. DATAADMINISTRATION

Myte:

Min virksomhed vil være tvunget til at vælge én leverandør og mister kontrollen over sine data, hvis applikationen kører i skyen.

Faktum:

Skytjenester handler kort og godt om fleksibilitet. Én applikation kan køre i en anden sky, og data kan lagres alle vegne, herunder i dit eget netværk, men stadig være tilgængelige for applikationer i skyen. Ingen skyudbyder tilbyder en tjeneste, som helt fjerner kontrollen over dit miljø. De bedste skyløsninger vil være en kombination af interne og eksterne tjenester. Uanset hvilken skyudbyder du vælger, skal deres højeste prioritet være din datasikkerhed. Du bør ikke vælge en leverandør, som betragter din virksomheds data som sin ejendom.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#5. INTEGRATION

Myte:

Integrationsproblemer løses, når applikationer lægges ud i skyen.

Faktum:

Nej. It-medarbejdere, der beskæftiger sig med applikationskompatibilitet og integration, spiller en stor rolle for deres virksomhed, fuldstændig som de gjorde, før skyen blev introduceret. Selvom nogle separate applikationer kan fjernes uafhængigt af andre eksisterende systemer, vil mange kræve integration med interne og andre applikationer i skyen.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#6. BIDRAGYDERE TIL SKYEN

Myte:

Kun små virksomheder kan opnå omkostningsbesparelser ved at bruge cloud computing.

Faktum:

Fordelene ved cloud computing gælder for alle virksomheder. Mange virksomheder satser i dag stort på skyen. Microsoft selv har 40 millioner brugere af sine Online Services, heriblandt både store og små virksomheder. 10.000 erhvervskunder bruger også Windows Azure, inklusive 3M, Siemens og T-Systems.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#7. PRIVAT SKY

Myte:

Min virksomhed kan opnå alle fordelene ved cloud computing med en "privat" sky kørende på vores egen hardware.

Faktum:

Din virksomhed kan drage nytte af en privat sky. Det, man skal huske, når man taler med administrationen om en privat sky, er, at man stadig ejer det hele. Ansvar for hardware, software og administration af oppetid. Det betyder, at du skal administrere infrastrukturen og kapacitetskravene for at opfylde interne SLA'er, ligesom du gør i dag. En intern, privat sky er stadig en merudgift i modsætning til skyaktiver, der køres af en udbyder som f.eks. Microsoft. For at opnå fordele ved en privat sky skal de planlagte besparelser fra øget udnyttelse af din eksisterende infrastruktur opveje meromkostningerne ved opbygning af skyen. Et alternativ er at vælge en hosted privat sky, hvor en hosting-udbyder vedligeholder hardwaren. Dette giver dig mulighed for at reducere dine omkostninger og flytte den over i Opex. En privat sky er din alene, og du afholder vedligeholdelsesomkostningerne til tilgængelige ressourcer i stedet for at dele dem med andre, når du ikke bruger dem, men de kan være billigere at køre i forhold til dine nuværende systemer.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#8. OMKOSTNINGS-BESPARELSER

Myte:

Min virksomhed bliver nødt til at flytte alle sine applikationer over i skyen for at kunne opnå fordele ved cloud computing.

Faktum:

I øjeblikket er det næsten umuligt at flytte et helt datacenter over i skyen. Det frarådes også alle skyudbydere. Start med at kortlægge, hvilke applikationer i din pipeline du med fordel for din virksomhed kan flytte over i skyen. Find applikationer, hvor ressourcer bruges meget i en kort periode hver måned for derefter ikke at blive brugt resten af tiden, eller applikationer, hvor et moderat antal ressourcer anvendes hele tiden, men som oplever perioder med meget højt aktivitetsniveau. Disse applikationer er gode skykandidater, fordi skyen kan skalere op og ned alt efter, hvilke ressourcer der er brug for. Skyen er opbygget til fleksibel adgang til ressourcer, som kan tildeles til andre applikationer eller andre kunder, når de ikke bliver brugt.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#9. Cloud Typer

Myte:

Der findes kun én cloud type.

Faktum:

Der findes mange typer skyer. F.eks. en "kundesky", som er en privat sky, der bliver hosted internt. En "partnersky", som er en anden variation af den private sky, som bliver hosted af en ekstern partner. Endelig er der den "offentlige sky," som er et løst forbundet netværk af internet- og applikationstjenester, som er den mest omdiskuterede variation af cloud computing, selvom det betyder et serviceniveau som ingen udbydere i dag er i stand til at levere. Det, som it-administratorer skal tage i betragtning, når de overvejer skytjenester, er tilgængeligheden af standard- og almindelige protokoller og applikationer.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#10. KOM GODT I GANG MED CLOUD COMPUTING

Myte:

Det eneste du skal bruge for at komme godt i gang med cloud computing er et kreditkort.

Faktum:

Du kan faktisk komme i gang med at bruge cloud computing-tjenester, bare du har et kreditkort. Dette er en god måde at lære de nye tjenester at kende på. De fleste skytjenester stiller et miljø til rådighed, som er designet til at komme godt i gang og udvikle applikationer. I de fleste tilfælde tilbyder skyudbyderne en gratis vejledning til Kom godt i gang. Det gør Microsoft for eksempel. Prøv Windows Azure

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#11. VIRTUELLE MASKINER = CLOUD COMPUTING?

Myte:

Hvis jeg kører applikationer eller netværkstjenester på virtuelle maskiner, benytter jeg allerede cloud computing.

Faktum:

Bare fordi du har virtuelle maskiner, betyder det ikke, at du har etableret et cloud computing-miljø. Det er korrekt, at du er på vej mod cloud computing, men du kan endnu ikke høste alle de mange fordele ved cloud computing. En virtuel maskine skal give mulighed for at øge eller mindske computer- og lagringskapaciteten undervejs for at levere en tjeneste, der kan måle sig med cloud computing-ressourcen. Du skal også kunne tilbyde betaling efter forbrug til afdelinger i virksomheden for at imødekomme de omkostningsbesparelser, som skyens on-demand-tjenester tilbyder.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#12. SIKKERHED

Myte:

En Cloud udbyder kan ikke garantere sikkerhed.

Faktum:

Selvom dette udsagn i det store hele er sand, er der et vigtigt forbehold. At køre en applikation i skyen er et fælles anliggende mellem virksomheden og dens skyudbyder. Ud fra en fysisk betragtning er offentlige datacentre i skyen blandt de mest sikre steder på jorden. Men ud fra en logisk betragtning kan en skyudbyder med alle tænkelige sikkerhedscertificeringer stadig ikke garantere specifikke serveres, applikationers og netværks integritet, hvis dine applikationer er dårligt skrevet, indstillet og sikret. Det er her, at it-folkene direkte bevarer kontrollen med og er yderst vigtige for skyens succes. Alle skyudbyderens sikkerhedsprincipper er meningsløse, hvis kundens sikkerhedsprincipper er utilstrækkelige.

LÆS MERE

Gå til næste myte om Cloud

^ Tilbage til toppen

#13. FLEKSIBILITET

Myte:

Der er ikke særlig mange Cloud virksomheder, som jeg kan vælge imellem.

Faktum:

Der findes i dag flere hundrede skyudbydere, som tilbyder en bred vifte af tjenester. De største aktører på det offentlige skymarked er Microsoft, Google, Salesforce.com og Amazon. I den private skysektor kan der vælges mellem Microsoft, VMWare, Hewlett-Packard og IBM.

LÆS MERE

^ Tilbage til toppen

^ Tilbage til toppen

^ Tilbage til toppen