FileStreamDatabaseOption.AcceptChildren Method (TSqlFragmentVisitor)

 

Accepts the visitor for Children.

Namespace:   Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom
Assembly:  Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom (in Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.dll)

Public Overrides Sub AcceptChildren (
	visitor As TSqlFragmentVisitor
)
Return to top
Show: