StatisticsOption.AcceptChildren Method (TSqlFragmentVisitor)

 

Accepts visitor for Children.

Namespace:   Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom
Assembly:  Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom (in Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.dll)

override AcceptChildren : 
        visitor:TSqlFragmentVisitor -> unit
Return to top
Show: