Skip to main content

SharePoint Server 2010, Dragan Panjkov

Rate:  

About This Video

Technorati Tags: BiH, New Efficiency, Nova Efikasnost, TechNet dan Sarajevo, SharePoint Server 2010

Snimak prezentacije SharePoint Server 2010 održane na TechNet danu 2009, Sarajevo, BiH, te dodjele nagrada i zatvaranja skupa.

SharePoint 2010 je platforma za poslovnu kolaboraciju za interanet, ekstranet i web. Predstavljene su osnovne funkcionalnosti platforme, te opisani nacini na koji platformu mogu koristiti zaposlenici, administratori i programeri.

Dragan Panjkov je Technology Specialist za razvojne alate u Microsoft BiH. Blog: www.dragan-panjkov.com.

Zatvaranje skupa i izvlacenje nagrada pocinje od 55:14.

 

 

Published Date: December 29, 2009
Presented By: Dragan Panjkov

 

 

Downloads

Video: WMV | MP4