Add Director Features

Skype for Business Server 2015
 

Última modificación del tema:2012-10-16

If you want the Grupo de directores to include Servidor de supervisión, select Monitoring (CDR and QoE Metrics) .

For more details about adding a Grupo de directores, see Escenarios para el director en Lync Server 2013 and Configuración del director en Lync Server 2013.

 
Mostrar: