Exportálás (0) Nyomtatás
Az összes kibontása

Részletes útmutató a Windows Server 2008 Server Core változatának telepítésére vonatkozó lehetőséghez

Frissítve: 2009. október

Érvényes: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Ez a részletes útmutató abban nyújt segítséget, hogy egy kiszolgálót saját tesztkörnyezetében hozhasson létre, amely a Windows Server® 2008 operációs rendszer Server Core telepítési beállításán alapszik. Az útmutató a telepítéssel, a kezdeti konfigurációval, valamint a Sever Core telepítést futtató kiszolgáló kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza.

A Server Core telepítési beállítás a Windows Server 2008 rendszer telepítésének egy új módja. A Server Core telepítési beállítás minimális környezetet biztosít bizonyos kiszolgálói szerepkörök futtatásához, amelynek révén kevesebb karbantartás és felügyelet szükséges és csökken a kiszolgálói szerepkörök támadási felülete. A Server Core telepítést futtató kiszolgáló a következő kiszolgálói szerepköröket támogatja:

 • Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS)

 • Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS)

 • DHCP-kiszolgáló

 • DNS-kiszolgáló

 • Fájlszolgáltatások

 • Nyomtatószolgáltatások

 • Adatfolyam-szolgáltatások

 • Webkiszolgáló (IIS)

Ennek érdekében a Server Core telepítési beállítás csak a támogatott kiszolgálói szerepkörökhöz szükséges bináris fájlok részhalmazát tartalmazza. Az Explorer rendszerhéj például nem része a Server Core telepítésnek. A Server Core telepítést futtató kiszolgálón ehelyett a parancssor az alapértelmezett felhasználói felület.

A Windows Server 2008 Server Core telepítési beállítása egy parancssorban végrehajtott kezdeti beállítást igényel. A Server Core telepítés nem tartalmazza a hagyományos, teljesen grafikus felhasználói felületet. Ha konfigurálta a kiszolgálót, akkor helyileg parancssorból, távolról pedig Terminálkiszolgálói kapcsolattal kezelheti azt. A távoli kezelés ezen felül a Microsoft Management Console (MMC) segédprogrammal, vagy a távoli használatot támogató parancssori eszközökkel is megoldható.

A Windows Server 2008 Server Core telepítési beállításának címzettjei:

 • Informatikai tervezők és elemzők, akik technikailag értékelik a terméket.

 • Vállalati informatikai tervezők és konstruktőrök.

 • Informatikai szakemberek, akik AD DS, AD LDS, DHCP-kiszolgáló, DNS-kiszolgáló, Fájlszolgáltatások, Nyomtatószolgáltatások, Adatfolyam-szolgáltatások és Webkiszolgáló (IIS) szerepköröket kezelnek.

A Windows Server 2008 Server Core telepítési beállítása a következő előnyöket nyújtja:

 • Kevesebb karbantartás. Mivel a Server Core telepítési beállítás csak az AD DS, AD LDS, DHCP-kiszolgáló, DNS-kiszolgáló, Fájlszolgáltatások, Nyomtatószolgáltatások és Adatfolyam-szolgáltatások kiszolgálójának kezeléséhez szükséges elemeket telepíti, kevesebb karbantartást igényel, mint a Windows Server 2008 teljes telepítésű példánya.

 • Kisebb támadási felület. Mivel a Server Core telepítések minimálisak, kevesebb alkalmazás fut a kiszolgálón, amely csökkenti a támadási felületet.

 • Könnyebb kezelés. Mivel kevesebb alkalmazás és szolgáltatás van a Server Core telepítést futtató kiszolgálóra telepítve, az kevesebb kezelést igényel.

 • Kisebb lemezterület szükséges. A Server Core telepítés csak körülbelül 1 gigabájt (GB) területet igényel a telepítéshez, és megközelítőleg 2 GB terület szükséges a telepítés utáni műveletekhez.

Ez a példa bemutatja, hogy hogyan hozhat létre egy Server Core telepítést futtató kiszolgálót. A Windows Server 2008 telepítése és egy Server Core telepítés között nincs különbség.

A feladat végrehajtásához a következőkre lesz szüksége:

 • A Windows Server 2008 telepítő adathordozó

 • Érvényes termékkulcs

 • Egy számítógép, amelyen végrehajthat egy tiszta Server Core telepítést

 • Nem lehet a Windows Server operációs rendszer korábbi verzióiról Server Core telepítésre frissíteni. Csak a tiszta telepítés támogatott.

 • Nem lehet a Windows Server 2008 teljes telepítésű példányáról Server Core telepítésre frissíteni. Csak a tiszta telepítés támogatott.

 • Nem lehet Server Core telepítésről teljes telepítésű Windows Server 2008 példányra frissíteni. Ha a Windows® felhasználói felületre vagy egy, a Server Core telepítésben nem támogatott kiszolgálói szerepkörre van szüksége, telepítenie kell a Windows Server 2008 teljes példányát.

A következő eljárás szerint telepítheti a Windows Server 2008 Server Core változatát.

 1. Helyezze be a megfelelő Windows Server 2008 telepítő adathordozót a DVD-meghajtóba.

 2. Amikor az automatikus futtatás párbeszédpanele megjelenik, kattintson a Telepítés gombra.

 3. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 4. Miután befejeződött a telepítés, nyomja le a CTRL+ALT+DELETE billentyűkombinációt, kattintson a Felhasználóváltás lehetőségre, írja be a Rendszergazda felhasználónevet, hagyja üresen a jelszót, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A rendszer kéri a Rendszergazda fiók jelszavának beállítását.

A felügyelet nélküli telepítőfájl használata lehetővé teszi, hogy a Server Core telepítés során a legtöbb kezdeti konfigurációs feladatot végrehajtsa. A felügyelet nélküli Server Core telepítés a következő előnyöket nyújtja:

 • Nem szükséges a kezdeti konfigurálást parancssori eszközökkel végrehajtani.

 • A távoli felügyelet engedélyezéséhez a beállításokat belefoglalhatja a felügyelet nélküli telepítőfájlba (amikor a telepítés befejeződött).

 • Olyan beállításokat konfigurálhat, amelyek parancssorból nehezen módosíthatók. Ilyen például a megjelenítési felbontás.

 1. Egy szövegszerkesztővel vagy a Windows Rendszerképkezelővel hozzon létre egy .xml fájlt Unattend.xml néven.

 2. Másolja az Unattend.xml fájlt egy helyi meghajtóra vagy egy megosztott hálózati forrásra.

 3. Indítsa el számítógépet Windows előtelepítési környezetben (Windows PE), Windows Server 2003 vagy Windows XP módban.

 4. Helyezze be a Windows Server 2008 Server Core telepítését tartalmazó adathordozót a meghajtóba. Ha megjelenik az automatikus futtatás telepítési ablaka, kattintson a Mégse gombra.

 5. A parancssorban váltson a telepítő adathordozót tartalmazó meghajtóra.

 6. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  setup /unattend: <elérési_út>\unattend.xml

  ahol az elérési_út az Unattend.xml fájl elérési útvonala.

 7. Hagyja, hogy a rendszer elvégezze a telepítést.

  noteMegjegyzés
  A dokumentumban található A függelék egy mintául szolgáló felügyelet nélküli telepítőfájlt tartalmaz, a minta konfiguráció beállításait ismertető megjegyzésekkel együtt. Ez a minta saját környezetben történő használat esetén módosítható.

Mivel a Server Core telepítés nem tartalmazza a Windows felhasználói felületet, nincs „kezdőélmény”, amely segítené a kiszolgáló konfigurálásának végrehajtását. Ehelyett a parancssori eszközökkel kézzel kell végrehajtania a konfigurálást a következő lépések során ismertetett módon.

noteMegjegyzés
Felügyelet nélküli telepítéssel a telepítés során konfigurálhatja ezeket a beállításokat. További információt a felügyelet nélküli beállításokkal kapcsolatban a Windows automatikus telepítési csomagban (Windows AIK) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81030) talál (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Ha egy Server Core telepítést futtató kiszolgálót egy létező Windows tartományhoz kíván csatlakoztatni, akkor szüksége lesz azon fiók felhasználónevére és jelszavára, amely a csatlakoztatást lehetővé tevő rendszergazdai hitelesítő adatokkal rendelkezik.

 • Ha minden parancssort bezár, nem tudja kezelni a Server Core telepítést. Ennek helyreállításához nyomja le a CTRL+ALT+DELETE billentyűkombinációt, kattintson a Feladatkezelő indítása parancsra, kattintson a Fájl menü Futtatás parancsára, és írja be cmd.exe parancsot. Másik lehetőségként jelentkezzen ki és jelentkezzen be újra.

 • Mivel nincs Webböngésző, nem tudja aktiválni a Server Core telepítést vagy nem tudja elérni az internetet olyan tűzfalon keresztül, amely felhasználói bejelentkezést igényel.

A következő eljárások egy Server Core telepítést futtató számítógép konfigurálását ismertetik. Ez a művelet a következő lépésekből áll:

 • Rendszergazdai jelszó beállítása

 • Statikus IP-cím beállítása

noteMegjegyzés
Egy DHCP-cím alapértelmezés szerint rendelkezésre áll. Ezt az eljárást csak akkor hajtsa végre, ha statikus IP-címet kell beállítania.

 • Csatlakozás tartományhoz

 • Kiszolgáló aktiválása

 • Tűzfal konfigurálása

 1. Amikor a telepítés befejeződése után először indul el a számítógép, nyomja le a CTRL+ALT+DELETE billentyűkombinációt. Írja be a Rendszergazda nevet a felhasználónév mezőbe, és hagyja üresen a jelszót.

 2. A rendszer jelezni fogja, hogy a jelszó lejárt, és kéri, hogy adjon meg egy új jelszót.

 3. Adjon meg egy megfelelő jelszót.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 show interfaces

 2. Jegyezze meg a hálózati adapter kimenetének Idx oszlopában található számot. Ha a számítógéphez több hálózati adapter is tartozik, ahhoz a hálózati adapterhez tartozó számot jegyezze meg, amelyhez statikus IP-címet kíván beállítani.

 3. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 set address name="<azonosító>" source=static address=<statikus_IP> mask=<alhálózati_maszk> gateway=<alapértelmezett_átjáró>

  Ahol:

  Az azonosító a fenti 2. lépésben szereplő szám

  A statikus_IP a beállított statikus IP-cím

  Az alhálózati_maszk az IP-cím alhálózati maszkja

  Az alapértelmezett_átjáró az alapértelmezett átjáró

 4. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name="<azonosító>" address=<DNSIP>index=1

  Ahol:

  Az azonosító a fenti 2. lépésben szereplő szám

  A DNSIP a DNS-kiszolgáló IP-címe

 5. A 4. lépést minden beállítandó DNS-kiszolgáló esetén ismételje meg úgy, hogy minden alkalommal növeli az index= paraméter értékét.

noteMegjegyzés
Ha a statikus IP-címet nem a megfelelő hálózati adapterre állította be, a következő paranccsal visszaállíthatja a megadott DHCP-cím használatát:

netsh interface ipv4 set address name="<azonosító>" source=dhcp

ahol az azonosító a 2. lépésben szereplő hálózati adapter száma

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netdom join <számítógépnév> /domain:<tartománynév> /userd:<felhasználónév> /password:*

  Ahol:

  A számítógépnév a Server Core telepítést futtató kiszolgáló neve.

  A tartománynév azon tartomány neve, ahova csatlakozni kíván.

  A felhasználónév azon tartományi felhasználói fiók, amely a tartományhoz való csatlakoztatás engedélyével rendelkezik.

 2. Amikor a rendszer a jelszó megadását kéri, írja be a felhasználónév által megadott tartományi felhasználói fiók jelszavát.

 3. Ha hozzá kell adnia egy tartományi felhasználói fiókot a helyi Rendszergazdák csoporthoz, írja be a következő parancsot:

  net localgroup administrators /add <tartománynév>\<felhasználónév>

 4. Indítsa újra a számítógépet. Ezt a következő parancs beírásával is elvégezheti a parancssorból:

  shutdown /r /t 0

 1. Határozza meg a kiszolgáló aktuális nevét a hostname vagy az ipconfig paranccsal.

 2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netdom renamecomputer <számítógépnév> /NewName:<új_számítógépnév>

 3. Indítsa újra a számítógépet.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  slmgr.vbs -ato

Ha az aktiválás sikeresen megtörtént, nem jelenik meg üzenet a parancssorban.

noteMegjegyzés
Az aktiválást elvégezheti telefonon vagy egy KMS-kiszolgálón keresztül, illetve távolról, úgy, hogy kiadja a következő parancsot egy Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszerű számítógép parancssorából:

cscript windows\system32\slmgr.vbs <kiszolgálónév> <felhasználónév> <jelszó>:-ato

 • Használja a netsh advfirewall parancsot. Ahhoz például, hogy a távoli kezelést bármilyen MMC beépülő modulból engedélyezhesse, írja be a következő parancsot:

  netsh advfirewall firewall set rule group="Távfelügyelet" new enable=yes

noteMegjegyzés
A Server Core telepítést futtató kiszolgálón lévő tűzfal távoli kezeléséhez a Windows tűzfal beépülő modulját is használhatja egy Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszert futtató számítógépről. Ehhez először engedélyeznie kell a tűzfal távoli kezelését. Ezt a Server Core telepítést futtató számítógépen a következő parancs futtatásával teheti meg:

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable

A Server Core telepítés befejezését és a kiszolgáló konfigurálását követően egy vagy több kiszolgálói szerepkört is telepíthet. A Windows Server 2008 Server Core telepítési beállítása a következő kiszolgálói szerepköröket támogatja:

 • Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS)

 • Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS)

 • DHCP-kiszolgáló

 • DNS-kiszolgáló

 • Fájlszolgáltatások

 • Nyomtatószolgáltatások

 • Adatfolyam-szolgáltatások

 • Webkiszolgáló (IIS)

További információt a kiszolgálói szerepkörök parancssori eszközökkel történő konfigurálásával kapcsolatban az útmutató végén lévő További hivatkozások című részében talál.

noteMegjegyzés
Ez a fejezet az előző listában szereplő minden egyes kiszolgálói szerepkörre vonatkozóan tartalmaz egy eljárást. Csak a telepíteni kívánt kiszolgálói szerepkörökhöz tartozó eljárás(oka)t kell végrehajtania.

A feladat végrehajtásához a következőkre lesz szüksége:

 • Egy számítógépre, amelyre a Windows Server 2008 Server Core telepítést telepítette és konfigurálta.

 • Egy rendszergazdai felhasználói fiók és jelszó a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz.

 • Nyomtatókiszolgáló telepítése és konfigurálása esetén egy másik Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszerű számítógép, amelyen a nyomtatókiszolgáló távoli konfigurálása érdekében futtathatja a Nyomtatáskezelő konzolt.

 • DHCP-kiszolgáló telepítése és konfigurálása esetén a DHCP-hatókör konfigurálásához szükséges információk.

 • DHCP-kiszolgáló telepítése és konfigurálása esetén konfigurálnia kell a Server Core telepítést futtató kiszolgálót, hogy az statikus IP-címet használjon.

 • DNS-kiszolgáló telepítése és konfigurálása esetén a DNS-zóna konfigurálásához szükséges információk.

 • Active Directory környezet telepítése és konfigurálása esetén a létező tartományhoz való csatlakozáshoz vagy egy új tartomány létrehozásához szükséges információk.

 • Egy Active Directory tartományban a Server Core telepítést futtató kiszolgáló tartományvezérlővé tételéhez egy tartományi rendszergazdai felhasználónév és jelszó.

 • Server Core telepítést futtató kiszolgálón nem használhatja az Active Directory-tartományvezérlő telepítővarázslóját (Dcpromo.exe). A tartományvezérlői szerepkör telepítéséhez vagy eltávolításához felügyelet nélküli telepítőfájlt kell használni a Dcpromo.exe fájllal együtt.

  Vagy futtathatja a Dcpromo.exe fájlt egy másik Windows Server 2008 rendszerű számítógépen, valamint használhatja a varázslót egy felügyelet nélküli telepítőfájl mentéséhez, amelyet aztán a Server Core telepítést futtató kiszolgálón felhasználhat.

 • A Dcpromo.exe a telepítés befejezését vagy az Active Directory eltávolítását követően azonnal újraindítja a számítógépet, kivéve ha a válaszfájl tartalmazza a RebootOnCompletion=No parancsot.

 • A Webkiszolgáló (IIS) szerepkör Server Core telepítések esetén nem támogatja az ASP.NET szolgáltatást. Mivel nincs kezelt kód-támogatás, a következő IIS szolgáltatások nem érhetők el Server Core telepítések esetén:

  • IIS-ASPNET

  • IIS-NetFxExtensibility

  • IIS-ManagementConsole

  • IIS-ManagementService

  • IIS-LegacySnapIn

  • IIS-FTPManagement

  • WAS-NetFxEnvironment

  • WAS-ConfigurationAPI

Egy kiszolgálói szerepkör a Windows Server 2008 rendszer Server Core változatára történő telepítése esetén hajtsa végre a kívánt szerepkörhöz tartozó műveleteket a következő módon.

noteMegjegyzés
Az Ocsetup.exe szintaxis megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért győződjön meg arról, hogy pontosan követi a példákat.

Az elérhető kiszolgálói szerepkörök felderítéséhez nyisson meg egy parancssori ablakot és írja be a következőt:

oclist

Ez a parancs az Ocsetup.exe paranccsal használható kiszolgálói szerepköröket és választható szolgáltatásokat, valamint az aktuálisan telepített kiszolgálói szerepköröket és választható szolgáltatásokat is kilistázza.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role

  noteMegjegyzés
  A /w karakter arra használható, hogy a telepítés befejezése előtt ne jelenjen meg újra a parancssor. A /w parancs megadása nélkül a rendszer nem jelzi a telepítés befejezését.

 2. Konfiguráljon egy DNS-zónát a parancssorban a dnscmd paranccsal, vagy a DNS MMC beépülő modul távoli használatával.

noteMegjegyzés
A parancssorba beírt start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role /uninstall parancs eltávolítja a DNS-kiszolgálói szerepkört.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  start /w ocsetup DHCPServerCore

 2. Konfiguráljon egy DHCP-hatókört a parancssorban a netsh paranccsal, vagy a Windows Server 2008 rendszerben található DHCP beépülő modul távoli használatával.

 3. Azt, hogy a DHCP-kiszolgálót egy Active Directory tartományban telepíthessen, engedélyeznie kell az Active Directory szolgáltatásban.

A DHCP-kiszolgáló szolgáltatás alapértelmezés szerint nem indul el automatikusan. A szolgáltatás első alkalommal történő elindításához, valamint az automatikus indítás beállítására használja az alábbi eljárást.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  sc config dhcpserver start= auto

 2. A szolgáltatást a következő paranccsal indíthatja el:

  net start dhcpserver

noteMegjegyzés
A parancssorba beírt a start /w ocsetup DHCPServerCore/uninstall parancs eltávolítja a DHCP-kiszolgálói szerepkört.

A Kiszolgáló szolgáltatás alapértelmezés szerint úgy van telepítve, hogy a kezelőeszközökhöz felügyeleti megosztási támogatást biztosítson. További fájlkiszolgálói szolgáltatások telepítéséhez használja a következő parancsokat:

 • Fájlreplikációs szolgáltatás esetén írja be a következő parancsot a parancssorba:

  start /w ocsetup FRS-Infrastructure

 • Elosztott fájlrendszer szolgáltatás esetén írja be a következőt:

  start /w ocsetup DFSN-Server

 • Elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása esetén írja be a következőt:

  start /w ocsetup DFSR-Infrastructure-ServerEdition

 • NFS-szolgáltatások esetén írja be a következőt:

  start /w ocsetup ServerForNFS-Base

  start /w ocsetup ClientForNFS-Base

noteMegjegyzés
Bármilyen fájlkiszolgálói szerepkör-beállítást ezen parancsok és az /uninstall opcióval távolíthat el.

 • Nyomtatóreplikációs szolgáltatás esetén írja be a következő parancsot a parancssorba:

  start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role

 • Line Printer Daemon (LPD) szolgáltatás esetén írja be a következőt:

  start /w ocsetup Printing-LPDPrintService

 1. Határozza meg a nyomtató IP-címét vagy állomásnevét. Ezt a nyomtató tesztlapján vagy a nyomtató konfigurációs lapján találhatja meg, illetve az útmutatásokat a gyártó dokumentációjában is megtekintheti.

 2. Ellenőrizze, hogy a nyomtatókiszolgáló tud-e kommunikálni a nyomtatóval a hálózaton keresztül úgy, hogy a nyomtatókiszolgálóról pingeli a nyomtatót.

 3. Másik Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszerű számítógépen nyissa meg a Nyomtatáskezelő konzolt és adja hozzá a Server Core telepítést futtató kiszolgálót.

 4. Bontsa ki a Server Core telepítést futtató nyomtatókiszolgáló bejegyzését, kattintson a jobb gombbal az Illesztőprogramok elemre, majd kattintson az Illesztőprogram hozzáadása parancsra. A Nyomtató-illesztőprogram telepítése varázsló elindul.

 5. A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez fejezze be a varázslót.

 6. A Nyomtatáskezelő konzolon kattintson a jobb gombbal a Nyomtatók lehetőségre, majd kattintson a Nyomtató hozzáadása parancsra. A Hálózati nyomtatótelepítés varázsló elindul.

 7. Kattintson a Új TCP/IP- vagy webszolgáltatásokat használó nyomtató hozzáadása IP-cím vagy állomásnév megadásával lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

 8. Adja meg a nyomtató állomásnevét vagy IP-címét (a port neve alapértelmezés szerint ugyanaz lesz), majd kattintson a Tovább gombra.

 9. Végezze el a szükséges módosításokat a nyomtató nevét, a kapcsolattartási információkat vagy a megosztási állapotokat illetően, majd kattintson a Tovább gombra.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore

noteMegjegyzés
Távolítsa el az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások szerepkört a következő paranccsal a parancssorból:

start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore /uninstall

A parancs telepíti az Active Directory tartományi szolgáltatások szerepkört és a rendszer a kiszolgálót a felügyelet nélküli telepítőfájlban megadott beállításokkal tartományvezérlővé lépteti elő.

A felügyelet nélküli telepítőfájl Dcpromo.exe fájllal történő használatának témaköréről további hivatkozást a További hivatkozások című részben talál.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  dcpromo /unattend:<felügyelet_nélküli_fájl>

  Ahol a felügyelet_nélküli_fájl a Dcpromo.exe felügyelet nélküli telepítőfájl neve.

noteMegjegyzés
A Dcpromo.exe a tartományvezérlő kiszolgálóvá történő lefokozásához is használható.

 1. Egy másik számítógépen töltse le az Adatfolyam-szolgáltatások szerepkör telepítőfájlját a Microsoft Tudásbázis (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=88046) 934518 számú cikkéből (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 2. Másolja a megfelelő Microsoft Update különálló csomagot (.msu file) a Server Core telepítésbe.

 3. Futtassa az .msu fájlt.

 4. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  start /w ocsetup MediaServer

 5. Egy másik számítógépen az Adatfolyam-szolgáltatások távoli konfigurálásához használja az Adatfolyam-szolgáltatások MMC beépülő modulját.

 1. Alapértelmezett telepítés esetén írja be a következő parancsot a parancssorba és nyomja le az ENTER billentyűt:

  start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

 2. Az összes beállítást tartalmazó telepítés esetén írja be a következő parancsot a parancssorba és nyomja le az ENTER billentyűt:

  start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

noteMegjegyzés
A Webkiszolgáló (IIS) szerepkör eltávolításához használja a következő parancsot:

start /w pkgmgr /uu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel

A Server Core telepítés befejezését és a kiszolgáló konfigurálását követően egy vagy több választható szolgáltatást telepíthet. A Windows Server 2008 Server Core telepítési beállítása a következő választható szolgáltatásokat támogatja:

 • Feladatátvételi fürtszolgáltatás

 • Hálózati terheléselosztás

 • UNIX-alapú alkalmazások alrendszere

 • Biztonsági másolat

 • Többutas I/O

 • Cserélhető tároló

 • BitLocker meghajtótitkosítás

 • Simple Network Management Protocol (SNMP)

 • Windows Internet Name Service (WINS)

 • Telnet-ügyfél

A következő eljárás leírja, hogy hogyan telepítheti ezeket a szolgáltatásokat egy Server Core telepítést futtató kiszolgálón.

noteMegjegyzés
A Feladatátvételi fürtszolgáltatás nem érhető el a Windows Server 2008 Standard Edition verziójában.

A következő választható szolgáltatások megfelelő hardvereket igényelnek:

 • Feladatátvételi fürtszolgáltatás

 • Hálózati terheléselosztás

 • Többutas I/O

 • Cserélhető tároló

 • BitLocker meghajtótitkosítás

noteMegjegyzés
A választható szolgáltatásokhoz szükséges hardverekkel kapcsolatban további információt a dokumentum végén található További hivatkozások című részen talál.

A következő választható szolgáltatásoknak nincsenek előfeltételei:

 • UNIX-alapú alkalmazások alrendszere

 • Biztonsági másolat

 • Simple Network Management Protocol (SNMP)

 • Windows Internet Name Service (WINS)

 • Telnet-ügyfél

Nincsenek ismert problémák a választható szolgáltatások Windows Server 2008 Server Core telepítésen történő telepítésével kapcsolatban.

A választható szolgáltatások Windows Server 2008 Server Core rendszerre történő telepítése esetén hajtsa végre a következő eljárást.

noteMegjegyzés
Az Ocsetup.exe szintaxis megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért győződjön meg arról, hogy pontosan követi a példákat.

Az elérhető választható szolgáltatások felderítéséhez nyisson meg egy parancssori ablakot és írja be a következőt:

Oclist

Ez a parancs az Ocsetup.exe paranccsal használható kiszolgálói szerepköröket és választható szolgáltatásokat, valamint az aktuálisan telepített kiszolgálói szerepköröket és választható szolgáltatásokat is kilistázza.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  start /w ocsetup <szolgáltatásnév>

  Ahol a szolgáltatásnév a következő listában szereplő szolgáltatás neve:

  • Feladatátvételi fürtszolgáltatás: FailoverCluster-Core

  • Hálózati terheléselosztás: NetworkLoadBalancingHeadlessServer

  • UNIX-alapú alkalmazások alrendszere: SUACore

  • Többutas I/O: MultipathIo

  • Cserélhető tároló: Microsoft-Windows-RemovableStorageManagementCore

  • BitLocker meghajtótitkosítás: BitLocker

  noteMegjegyzés
  A BitLocker távfelügyeleti eszközének telepítéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

  start /w ocsetup BitLocker-RemoteAdminTool

  • Biztonsági mentés: WindowsServerBackup

  • Simple Network Management Protocol (SNMP): SNMP-SC

  • Windows Internet Name Service (WINS). WINS-SC

  • Telnet-ügyfél: TelnetClient

noteMegjegyzés
A választható szolgáltatás eltávolításához használja a start /w ocsetup parancsot a megfelelő szerepkörnévvel és az /uninstall kapcsolóval.

A Server Core telepítést futtató kiszolgálót a következő módon kezelheti:

 • Helyben és távolról a parancssor használatával. A Windows parancssori eszközökkel kezelheti a Server Core telepítést futtató kiszolgálókat.

 • Távolról Terminálkiszolgálóval. Egy másik Windows rendszerű számítógépen a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz használhatja a Terminálkiszolgáló-ügyfelet, és távolról is kezelheti azt. A parancssor a Terminálkiszolgáló munkamenetében használt rendszerhéj lesz.

 • Távolról a Windows távoli rendszerhéj szolgáltatásával. Egy másik Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszerű számítógépen a parancssori eszközök és parancsfájlok Server Core rendszerű kiszolgálón történő futtatásához használhatja a Windows távoli rendszerhéj eszközt.

 • Távolról MMC beépülő modullal. Egy, a Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszerű számítógépen lévő MMC beépülő modullal ugyanúgy csatlakozhat egy Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz, mintha bármilyen Windows rendszerű számítógéphez csatlakozna.

Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezeléséhez szüksége lesz:

 • Egy telepített és konfigurált Windows Server 2008 Server Core telepítéssel rendelkező számítógépre.

 • Egy rendszergazdai felhasználói fiókra és jelszóra a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz.

 • Nem minden feladat hajtható végre parancssorból, vagy távolról egy MMC beépülő modulon keresztül. A Windows Server 2008 Server Core telepítés tartalmaz egy parancsfájlt, amelyet a következő beállítások konfigurálására használhat:

  • Automatikus frissítések engedélyezése

  • Távoli asztal engedélyezése felügyeleti célokra

  • Korábbi Windows rendszereket futtató Terminálkiszolgáló-ügyfelek engedélyezése a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz történő csatlakozáshoz

  • DNS SRV rekord súlyozó faktor és prioritás konfigurálása

  • Az IPSec-figyelő távoli kezelése

  A parancsfájl a Server Core telepítést futtató kiszolgáló \Windows\System32 mappájában található. A parancssorban nyissa meg a mappát, majd a következő paranccsal jelenítse meg az előző beállítások használati útmutatóját:

  cscript scregedit.wsf /?

noteMegjegyzés
Ezt a parancsot a /cli beállítással a közös parancssori eszközök és azok használatának megjelenítéséhez használhatja.

 • Ha minden parancssori ablakot bezár, akkor nyisson meg egy új parancssori ablakot a CTRL+ALT+DELETE billentyűkombináció lenyomásával, kattintson a Feladatkezelő indítása elemre, kattintson a Fájl menüben található Futtatás parancsra, majd írja be a cmd.exe parancsot. Másik lehetőségként jelentkezzen ki és jelentkezzen be újra.

 • A Windows Intézőt indító parancsok vagy eszközök egyike sem fog működni. A start . parancssori használata például nem működik.

 • ARunonce elemet a Server Core-példányok nem támogatják.

 • A Server Core telepítésekben nincs HTML leképezési vagy HTML súgó támogatás.

 • A Server Core telepítések nem támogatják a kezelt kódok futtatását. Bármilyen, a Server Core telepítést futtató kiszolgálón helyileg futó kezelőeszközt vagy segédprogramot át kell írni natív Win32 kóddá.

 • A Server Core telepítések nem generálnak aktiválási, új frissítésekkel kapcsolatos vagy jelszó elévülésére vonatkozó értesítéseket, mert ezek Windows Explorer rendszerhéjat igényelnek, amely nem része a Server Core telepítésnek.

 • Amennyiben szüksége van egy parancsfájlra, hogy kezelni tudjon egy olyan Server Core telepítést futtató kiszolgálót, amely megköveteli egy rendszergazdai jelszó biztonságos belefoglalását, akkor tekintse meg a parancsfájlkezeléssel foglalkozó oszlopot a Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56421) webhelyen (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • A Server Core telepítések a Windows Installer programot csendes üzemmódban támogatják, annak érdekében, hogy eszközöket és segédprogramokat telepíthessen Windows Installer fájlokból.

 • A Windows tűzfal a parancssorból a netsh advfirewall paranccsal állítható be.

 • Windows Installer csomagok telepítésekor használja a /qb beállítást az alap felhasználói felület megjelenítéséhez.

 • A Windows Server 2008 Server Core telepítést futtató kiszolgálón az időzónát a control timedate.cpl parancs futtatásával módosíthatja.

 • A Windows Server 2008 Server Core telepítést futtató kiszolgálón a nemzetközi beállításokat a control intl.cpl parancs futtatásával módosíthatja.

 • Ha a Lemezkezelés MMC beépülő modult távolról kívánja használni, a Server Core változatot futtató kiszolgálón indítsa el a Virtuálislemez-szolgáltatást. Ehhez írja be a parancssorba a következő parancsot:

  net start VDS

 • A Control.exe magában nem futtatható. Futtatása csak a Timedate.cpl vagy az Intl.cpl paranccsal együtt lehetséges.

 • A Winver.exe parancs Server Core telepítések esetén nem érhető el. Vezióinformációkért futtassa a Systeminfo.exe parancsot.

A következő eljárás a Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelésének módját írja le, amely a következőket foglalja magába:

 • Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelése helyben parancssorból

 • Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelése távolról parancssorból

 • Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelése a Windows távoli rendszerhéj használatával

 • Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelése Microsoft Management Console (MMC) használatával

 • Hardver hozzáadása a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz

 • A Server Core telepítést futtató kiszolgálóra telepített illesztőprogramok listája

 • A DNS-kiszolgálói szerepkör telepítése

 1. Indítsa el a Server Core telepítést futtató kiszolgálót.

 2. Jelentkezzen be egy rendszergazdafiók használatával.

 3. A parancssorban használja a megfelelő parancssori eszközt a végrehajtandó feladathoz.

noteMegjegyzés
További információt a parancssori eszközökről az ezen dokumentumban később szereplő „Server Core-példány felügyeletének lépései” című szakaszban talál.

Ezen felül további információt a Parancssori referenciák A-tól Z-ig () című szakaszban is találhat.

 1. A Server Core telepítést futtató kiszolgálón írja be a következő parancsot a parancssorba:

  cscript C:\Windows\System32\ Scregedit.wsf /ar 0

  Ez engedélyezi a Távoli asztal felügyeleti célokra üzemmódot a kapcsolatok elfogadásához.

 2. Egy másik számítógépen kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az mstsc parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Számítógép területen adja meg a Server Core telepítést futtató kiszolgáló nevét, majd kattintson a Csatlakozás gombra.

 4. Jelentkezzen be egy rendszergazdafiók használatával.

 5. Amikor megjelenik a parancssor, a számítógépet kezelheti a Windows parancssori eszközökkel.

 6. Amikor befejezte a számítógép távoli kezelését, a Terminálkiszolgáló munkamenet befejezéséhez írja be a logoff parancsot a parancssorba.

noteMegjegyzés
Ha a Terminálszolgáltatások ügyfelét a Windows egy korábbi verziójában használja, ki kell kapcsolnia a magasabb biztonsági szintet, amely a Windows Server 2008 rendszerben alapértelmezés szerint be van állítva. Ehhez az 1. lépés után írja be a következő parancsot a parancssorba:

cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /cs 0

noteMegjegyzés
További információt a parancssori eszközökről az ezen dokumentumban később szereplő „Server Core-példány felügyeletének lépései” című szakaszban talál.

Ezen felül további információt a Parancssori referenciák A-tól Z-ig () című szakaszban is találhat.

Gyakran jobb, ha a Cmd.exe parancsot a helyi számítógép parancssori ablakában futtatja, mintha a Terminálszolgáltatások ügyfelén tenné. Ehhez egy szabványos Windows Server 2008 telepítésre és a Terminálszolgáltatások ügyfelének legutóbbi verziójára van szükség.

 1. Adja hozzá a Terminálszolgáltatások szerepkört a Windows Server 2008 rendszerű számítógéphez a Kiszolgálókezelővel.

 2. Indítsa el az MMC segédprogramot a Windows Server 2008 rendszerű számítógépen, adja hozzá a Terminálszolgáltatások RemoteApp kezelőprogramja beépülő modult, majd a modult csatlakoztassa a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz.

 3. A beépülő modul Eredmények ablaktábláján kattintson a RemoteApp programok elemre, majd keresse meg a \\<kiszolgálónév>\c$\windows\system32\cmd.exe fájlt (ahol a kiszolgálónév a Server Core telepítést futtató kiszolgáló neve).

 4. Az Engedélyezés listában kattintson a Távoli cmd.exe elemre, majd kattintson a Új .rdp fájl létrehozása parancsra.

 5. Csatlakozzon a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz a Távoli asztal protokoll csomaggal.

 1. A Windows távoli rendszerhéj engedélyezéséhez a Server Core telepítést futtató kiszolgálón írja be a következő parancsot a parancssorba:

  WinRM quickconfig

 2. Ahhoz, hogy a Server Core telepítést futtató kiszolgálón parancsokat futtasson, egy másik számítógép parancssorában használja a WinRS.exe parancsot. A Windows mappa címtárlistázásához például írja be:

  winrs -r:<kiszolgálónév> dir c:\windows

  Ahol:

  a kiszolgálónév a Server Core telepítést futtató kiszolgáló neve.

noteMegjegyzés
A WinRM quickconfig beállítás engedélyezi a Server Core telepítést futtató kiszolgálók számára, hogy azok a Windows távoli rendszerhéjból indított kapcsolatokat fogadjanak. Ez a beállítás egy felügyelet nélküli telepítőfájlban is megadható. További példákat a dokumentum végén található A függelékben talál.

ImportantFontos
További információt a parancsok futtatásával kapcsolatos különböző biztonsági hitelesítő adatokról a WinRS.exe parancssori súgójában, a winrs -? parancs parancssorba történő beírásával talál.

 1. Indítson el egy MMC beépülő modult, például a Számítógép-kezelés eszközt.

 2. A bal oldali ablaktáblán kattintson a jobb gombbal a fa tetejére, majd kattintson a Csatlakozás másik számítógéphez parancsra. (A Számítógép-kezelés példában a jobb gombbal a Számítógép-kezelés (Helyi) elemre kell kattintania.)

 3. A Másik számítógép területen adja meg a Server Core telepítést futtató kiszolgáló számítógépnevét, majd kattintson az OK gombra.

 4. Mostantól az MMC beépülő modult ugyanúgy használhatja egy Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezeléséhez, mintha azt bármilyen más Windows Server rendszerű számítógép esetén tenné.

 1. Ha a Server Core telepítést futtató kiszolgáló nem tagja tartománynak, létesítsen más hitelesítő adatokat a Server Core telepítéshez való csatlakozáshoz. Ezt az ügyfél számítógép parancssorába beírt következő paranccsal teheti meg:

  cmdkey /add:<kiszolgálónév> /user:<felhasználónév> /pass:<jelszó>

  Ahol:

  a kiszolgálónév a Server Core telepítést futtató kiszolgáló neve.

  A felhasználónév egy rendszergazdafiók neve.

  A jelszó kéréséhez hagyja ki a /pass kapcsolót.

 2. Amikor a program kéri, adja meg az előző lépésben megadott felhasználónév jelszavát.

 3. Ha a Server Core telepítést futtató számítógép tűzfala még nincs beállítva az MMC beépülő modulok kapcsolódásának engedélyezésére, hajtsa végre „A Windows tűzfal beállítása az MMC beépülő modulok kapcsolódásának engedélyezésére” című rész lépéseit. Utána térjen vissza ehhez az eljáráshoz.

 4. Indítson el egy másik számítógépen egy MMC beépülő modult, például a Számítógép-kezelés eszközt.

 5. A bal oldali ablaktáblán kattintson a jobb gombbal a fa tetejére, majd kattintson a Csatlakozás másik számítógéphez parancsra. (A Számítógép-kezelés példában a jobb gombbal a Számítógép-kezelés (Helyi) elemre kell kattintania.)

 6. A Másik számítógép területen adja meg a Server Core telepítést futtató kiszolgáló számítógépnevét, majd kattintson az OK gombra.

 7. Mostantól az MMC beépülő modult ugyanúgy használhatja egy Server Core telepítést futtató kiszolgáló kezelésére, mint bármilyen más Windows Server rendszerű számítógépére.

 • Ha engedélyezni kívánja minden MMC beépülő modul kapcsolódását, adja ki a következő parancsot a parancssorból:

  Netsh advfirewall firewall set rule group=“távfelügyelet” new enable=yes

 • Ha csak meghatározott MMC beépülő modulok kapcsolódását kívánja engedélyezni, adja ki a következő parancsot a parancssorból:

  Netsh advfirewall firewall set rule group=“<szabálycsoport>” new enable=yes

  Ahol:

  A szabálycsoport helyére az alábbi táblázat valamelyik értékét kell beírni, attól függően, hogy melyik beépülő modul csatlakozását kívánja engedélyezni.

 

MMC beépülő modul Szabálycsoport

Eseménynapló

Távoli Eseménynapló kezelése

Szolgáltatások

Távoli szolgáltatások kezelése

Megosztott mappák

Fájl- és nyomtatómegosztás

Feladatütemező

Ütemezett feladatok távoli kezelése

Megbízhatóság és teljesítmény

 • Teljesítménynaplók és riasztások

 • Fájl- és nyomtatómegosztás

Lemezkezelés

Távoli kötetkezelés

Fokozott biztonságú Windows tűzfal

Windows tűzfalfelügyeleti webszolgáltatások

noteMegjegyzés
Egyes MMC beépülő moduloknak nem felel meg olyan szabálycsoport, amely engedélyezi számukra a tűzfalon keresztül történő kapcsolódást. Az Eseménynapló, a szolgáltatások, illetve a megosztott mappák szabálycsoportjának engedélyezése azonban a legtöbb beépülő modul számára megteremti a kapcsolódás feltételeit.

Ezenkívül egyes beépülő modulokra vonatkozóan további beállításokat kell megadni ahhoz, hogy kapcsolódni tudjanak a tűzfalon keresztül:

 • Eszközkezelő. Először engedélyeznie kell a PNP-illesztő távelérésének engedélyezése házirend-beállítást. Ehhez nyissa meg a Helyi csoportházirend-szerkesztő MMC beépülő modult egy Windows Vista rendszerű vagy a Windows Server 2008 teljes telepítését futtató számítógépen, csatlakozzon a Server Core telepítést futtató számítógéphez, nyissa meg a Számítógép konfigurációja\Felügyeleti sablonok\Eszköztelepítés mappát, majd engedélyezze a PNP-illesztő távelérésének engedélyezése házirendet. Indítsa újra a Server Core telepítést futtató számítógépet.

  Ne feledje, hogy az Eszközkezelő távoli használat esetén írásvédett üzemmódban működik.

 • Lemezkezelés. Először el kell indítania a virtuális lemezszolgáltatást (VDS) a Server Core telepítést futtató számítógépen.

 • IP-biztonságfigyelő. Először engedélyeznie kell ennek a beépülő modulnak a távfelügyeletét. Ehhez írja be a parancssorba a következő parancsot:

  Cscript \windows\system32\scregedit.wsf /im 1

 • Megbízhatóság- és teljesítményfigyelő. Ez a beépülő modul semmilyen további beállítást nem igényel, de ha Server Core telepítést futtató számítógép figyelésére használja, csak a teljesítményadatok figyelésére alkalmas. A megbízhatósági adatok nem érhetők el.

 1. Új hardver telepítéséhez kövesse a hardver forgalmazója által megadott utasításokat:

  • Ha a hardver illesztőprogramja megtalálható a Windows Server 2008 rendszerben, a Plug and Play elindul, és telepíti az illesztőprogramot.

  • Ha a rendszer nem rendelkezik a hardver illesztőprogramjával, folytassa a 2. és 3. lépéssel.

 2. Másolja az illesztőprogramfájlokat egy, a Server Core telepítést futtató kiszolgálón található ideiglenes mappába.

 3. A parancssorban nyissa meg az illesztőprogramfájlokat tartalmazó mappát, majd futtassa a következő parancsot:

  pnputil -i -a <illesztő_inf>

  Ahol:

  Az illesztő_inf az illesztőprogram .inf fájljának neve.

 4. Ha a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  sc query type= driver

noteMegjegyzés
A parancsban az egyenlőségjel után szóközt kell hagyni a parancs sikeres futtatásához.

 • A parancssorba írja be a következő parancsot:

  sc delete <szolgáltatásnév>

  Ahol:

  A szolgáltatásnév a sc query type= driver parancs futtatásával kapott szolgáltatás neve.

Ez a fejezet azokra az általános felügyeleti feladatokra helyezi a hangsúlyt, amelyeket helyileg vagy távolról is elvégezhet a parancssorból. A parancsok a következő szakaszokba csoportosíthatók:

 • Konfiguráció és telepítés

 • Hálózat és tűzfal

 • Frissítések és hibajelentés

 • Szolgáltatások, folyamatok és teljesítmény

 • Eseménynaplók

 • Lemez és fájlrendszer

 • Hardver

 • Távfelügyelet

A feladat végrehajtásához a következőkre lesz szüksége:

 • Egy számítógépre, amelyre a Windows Server 2008 Server Core telepítést telepítette és konfigurálta.

 • Egy rendszergazdai felhasználói fiókra és jelszóra a Server Core telepítést futtató kiszolgálóhoz.

 • A Server Core telepítés a Windows Installer programot csendes üzemmódban támogatja, annak érdekében, hogy eszközöket és segédprogramokat telepíthessen Windows Installer fájlokból.

 • Ha a Lemezkezelés MMC beépülő modult távolról kívánja használni, a Server Core változatot futtató kiszolgálón indítsa el a Virtuálislemez-szolgáltatást. Ehhez írja be a parancssorba a következő parancsot:

  net start VDS

 • Amennyiben szüksége van egy parancsfájlra, hogy kezelni tudjon egy olyan Server Core telepítést futtató kiszolgálót, amely megköveteli egy rendszergazdai jelszó biztonságos belefoglalását, akkor tekintse meg a parancsfájlkezeléssel foglalkozó oszlopot a Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56421) webhelyen (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A következő eljárás a Server Core telepítést futtató kiszolgáló általános felügyeleti feladatait foglalja össze.

 

Feladat Lépések

Helyi rendszergazdai jelszó beállítása

A parancssorba írja be a következő parancsot:

net user administrator *

Számítógép csatlakoztatása tartományhoz

 1. A parancssorba írja be egy sorba a következő parancsot:

  netdom join %computername% /domain:<tartomány> /userd:<tartomány>\felhasználónév> /password:*

 2. Indítsa újra a számítógépet.

Erősítse meg, hogy a tartomány módosult

A parancssorba írja be a következő parancsot:

set

Számítógép eltávolítása egy tartományból

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netdom remove

Felhasználó hozzáadása a helyi Rendszergazdák csoporthoz.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

net localgroup Administrators /add <tartomány>\<felhasználónév>

Felhasználó eltávolítása a helyi Rendszergazdák csoportból

A parancssorba írja be a következő parancsot:

net localgroup Administrators /delete <tartomány\felhasználónév>

Felhasználó hozzáadása a helyi számítógéphez

A parancssorba írja be a következő parancsot:

net user <tartomány\felhasználónév> /add *

Csoport hozzáadása a helyi számítógéphez

A parancssorba írja be a következő parancsot:

net localgroup <csoportnév> /add

Tartományhoz tartozó számítógép nevének módosítása

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netdom renamecomputer %computername% /NewName:<új számítógépnév> /userd:<tartomány\felhasználónév> /password:*

Az új számítógépnév megerősítése

Írja be a parancssorba az alábbi parancsot:

set

Számítógépnév módosítása munkacsoportban

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netdom renamecomputer <jelenlegi_számítógépnév> /NewName:<új_számítógépnév>

 2. Indítsa újra a számítógépet.

Lapozófájlkezelő letiltása

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wmic computersystem where name="<számítógépnév>" set AutomaticManagedPagefile=False

A lapozófájl konfigurálása

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wmic pagefileset where name=”<elérési_út/fájlnév>” set InitialSize=<kezdeti_méret>,MaximumSize=<maximális_méret>

Ahol:

Az elérési_út/fájlnév a lapozófájl elérési útvonala és neve

A kezdeti_méret a lapozófájl kezdeti mérete bájtban.

A maximális_méret a lapozófájl maximális mérete bájtban.

Módosítás statikus IP-címre.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  ipconfig /all

 2. A vonatkozó információk rögzítése vagy átirányítása egy szövegfájlba (ipconfig /all >ipconfig.txt).

 3. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 show interfaces

 4. Kapcsolatlista meglétének ellenőrzése.

 5. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 set address name <listán szereplő csatolóazonosító> source=static address=<kért IP-cím> gateway=<átjáró címe>

 6. Az ipconfig /all parancssorba írásával ellenőrizze, hogy a DHCP engedélyezés Nem értékre van állítva.

Statikus DNS-cím beállítása

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name=<elsődleges DNS-kiszolgáló neve> address=<elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címe> index=1

 2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 add dnsserver name=<másodlagos DNS-kiszolgáló neve> address=<másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címe> index=2

 3. Szükség szerint ismételje meg további kiszolgálók hozzáadásához.

 4. Az ipconfig /all parancs beírásával ellenőrizze, hogy minden cím helyesen van-e megadva.

A statikus IP-cím DHCP által nyújtott IP-címre módosul.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  netsh interface ipv4 set address name=<helyi rendszer IP-címe> source=DHCP

 2. Az Ipconfig /all parancs beírásával ellenőrizze, hogy a DHCP engedélyezés Igen értékre van állítva.

A kiszolgáló aktiválása helyileg.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

slmgr.vbs -ato

A kiszolgáló aktiválása távolról.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  cscript slmgr.vbs -ato <kiszolgálónév> <felhasználónév> <jelszó>

 2. A számítógép globális objektumazonosítójának (GUID) beolvasása a cscript slmgr.vbs -did parancs beírásával

 3. Írja be a cscript slmgr.vbs -dli <GUID> parancsot

 4. Ellenőrizze, hogy a licencállapot Licencelt (Aktiválva) értékre van-e állítva.

noteMegjegyzés
Ha az Slmgr.vbs nem tudja aktiválni a számítógépet, az ebből eredő hibaüzenet a Slui.exe futtatását javasolja, és további tájékoztatásul megadja a hibakódot. A Slui.exe nem része a Server Core típusú telepítésnek, csak a Windows Vista rendszerben és a Windows Server 2008 teljes telepítéseiben érhető el.

 

Művelet Lépések

A kiszolgáló konfigurálása proxykiszolgáló használatára.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netsh Winhttp set proxy <kiszolgálónév>:<portszám>

noteMegjegyzés
A Server Core típusú telepítések nem tudják olyan proxyn keresztül elérni az internetet, amely jelszó megadása után engedélyezi a kapcsolatot.

A kiszolgáló konfigurálása a proxy megkerülésére internetcímek eléréséhez.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netsh winttp set proxy <kiszolgálónév>:<portszám>bypass-list="<local>"

Az IPSEC-konfiguráció megjelenítése vagy módosítása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netsh ipsec

A NAP-konfiguráció megjelenítése vagy módosítása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netsh nap

Az IP-cím megjelenítése vagy módosítása fizikai címfordításra.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

arp

A helyi útválasztási táblázat megjelenítése vagy konfigurálása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

route

A DNS-kiszolgáló beállításainak megjelenítése vagy konfigurálása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

nslookup

A protokollstatisztika és az aktuális TCP/IP hálózati kapcsolatok megjelenítése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netstat

A protokollstatisztika és az aktuális TCP/IP kapcsolatok megjelenítése a NetBIOS TCP/IP (NBT) felett.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

nbtstat

A hálózati kapcsolatok ugrásainak megjelenítése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

pathping

A hálózati kapcsolatok ugrásainak nyomonkövetése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

tracert

Csoportos útválasztó konfigurációjának megjelenítése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

mrinfo

A tűzfal távfelügyeletének engedélyezése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Firewall Remote Management” new enable=yes

 

Művelet Lépések

Frissítés telepítése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wusa <frissítés>.msu /quiet

A telepített frissítések listázása

Írja be a parancssorba az alábbi parancsot:

systeminfo

Frissítés eltávolítása.

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  expand /f:* <frissítés>.msu c:\test

 2. Keresse meg a c:\test\ helyet és nyissa meg az <frissítés>.xml fájlt egy szövegszerkesztőben.

 3. A <frissítés>.xml fájlban helyettesítse az Install szót a Remove szóval, és mentse a fájlt.

 4. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  pkgmgr /n:<frissítés>.xml

Automatikus frissítések konfigurálása.

A parancssorban:

 • Az aktuális beállítás ellenőrzéséhez írja be a következőt:

  cscript scregedit.wsf /AU /v

 • Az automatikus frissítések engedélyezéséhez írja be:

  cscript scregedit.wsf /AU /4

 • Az automatikus frissítések letiltásához írja be:

  cscript scregedit.wsf /AU /1

Hibajelentés engedélyezése.

A parancssorban:

 • Az aktuális beállítás ellenőrzéséhez írja be a következőt: serverWerOptin /query

 • Részletes jelentések automatikus küldéséhez írja be:

  serverWerOptin /detailed

 • Összefoglaló jelentések automatikus küldéséhez írja be:

  serverWerOptin /summary

 • A hibajelentések letiltásához írja be: serverWerOptin /disable

A Felhasználói élmény fokozása programban való részvétel.

A parancssorban:

 • Az aktuális beállítás ellenőrzéséhez írja be a következőt:

  serverCEIPOptin /query

 • A Felhasználói élmény fokozása program engedélyezéséhez írja be:

  serverCEIPOptin /enable

 • A Felhasználói élmény fokozása program letiltásához írja be:

  serverCEIPOptin /disable

 

Művelet Lépések

Futó szolgáltatások listázása.

A parancssorba írja be a következő parancsok egyikét:

 • sc query

 • net start

Szolgáltatás elindítása.

A parancssorba írja be a következő parancsok egyikét:

 • sc start <szolgáltatásnév>

 • net start <szolgáltatásnév>

Szolgáltatás leállítása.

A parancssorba írja be a következő parancsok egyikét:

 • sc stop <szolgáltatásnév>

 • net stop <szolgáltatásnév>

A futó alkalmazások és társított folyamatok listájának beolvasása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

tasklist

Folyamat kényszerített leállítása.

 1. Használja a tasklist parancsot a folyamatazonosító (PID) beolvasásához.

 2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  taskkill /PID <folyamatazonosító>

Feladatkezelő elindítása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

taskmgr

Teljesítményszámlálók és naplózás kezelése a typeperf, logman, relog, tracerprt parancsokkal.

További információ: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84872 (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

 

Művelet Lépések

Eseménynaplók listázása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wevtutil el

Az események lekérése egy adott naplóba.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wevtutil qe /f:text <naplónév>

Eseménynapló exportálása.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wevtutil epl <naplónév>

Eseménynapló törlése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

wevtutil cl <naplónév>

 

Művelet Lépések

Lemezpartíciók kezelése.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

diskpart /?

Szoftveres RAID kezelése.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

diskraid /?

A kötetek csatlakozási pontjainak kezelése.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

mountvol /?

Kötet töredezettségmentesítése.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

defrag /?

Kötet konvertálása NTFS-fájlrendszerbe.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

convert <meghajtó-betűjel> /FS:NTFS

Fájl tömörítése.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

compact /?

Megnyitott fájlok felügyelete.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

openfiles /?

VSS mappák felügyelete.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

vssadmin /?

A fájlrendszer felügyelete.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

fsutil /?

Fájl aláírásának ellenőrzése.

A parancssorba írja be a következő parancsot:

sigverif /?

Fájl vagy mappa saját tulajdonba vétele.

A teljes parancslista megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

icacls /?

 

Művelet Lépések

Illesztőprogram hozzáadása új hardvereszközhöz.

 1. Másolja az illesztőprogramot egy mappába a %homedrive%\<illesztőprogram mappája> helyen.

 2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  pnputil -i -a %homedrive%\<illesztőprogram mappája>\<illesztőprogram>.inf

Illesztőprogram eltávolítása új hardvereszközről.

 1. A betöltött illesztőprogramok megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:

  sc query type= driver

 2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

  sc delete <szolgáltatás_neve>

Visszajelzése fontos számunkra a Windows Server 2008 Server Core telepítési beállításának javításához a Windows Server 2008 jövőbeni verzióiban. Kérjük, visszajelzésénél a következőket vegye figyelembe:

 • A Windows Server 2008 Server Core telepítésének használata során nyújtott élményeket, beleértve a felmerülő problémákat és jelen dokumentum hasznosságának értékelését.

 • Szolgáltatási kérelmeket és a Windows Server 2008 Server Core telepítésével kapcsolatos általános visszajelzéseket.

 • A részletes útmutatóval kapcsolatos visszajelzéseket. Az útmutatóval kapcsolatos visszajelzések eljuttatásához kövesse a Microsoft webhelyén található útmutatókat (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55105, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg). Megjegyzés: a webhely megjegyzés területén meg kell adnia a részletes útmutató nevét.

A következő források további információkat nyújtanak a Windows Server 2008 Server Core telepítésével kapcsolatban:

 • Terméktámogatásért látogasson el a Microsoft Connect webhelyre (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49779, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • A Server Core telepítéshez tartozó hírcsoport eléréséhez kövesse a Microsoft Connect webhelyen található útmutatásokat (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50067, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Ha Ön a béta verzió tesztelője és a speciális TAP technológiabevezetési program béta programjában vesz részt, segítségért fordulhat a kijelölt Microsoft fejlesztési csoport tagjaihoz.

A következő források a Server Core telepítésekkel és a kiszolgálói szerepkörök telepítéséhez és konfigurálásához használható parancsokkal kapcsolatban nyújtanak további információt:

Windows Server 2003 Active Directory

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=19802, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Biztonsági mentés és az adatok helyreállítása

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=22347, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

BitLocker meghajtótitkosítás – áttekintés

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62724, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Fürtszolgáltatás

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=50520, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Az Active Directory felügyelet nélküli telepítésének végrehajtása

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49661, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

DHCP protokoll (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56423, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Dfscmd áttekintés

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49658, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Elosztott fájlrendszer (DFS)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=58131, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62725, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Windows Server 2003 Tartománynévrendszer (DNS)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56422, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Dnscmd áttekintés

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49656, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Dnscmd szintaxis

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49659, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Dnscmd példák

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49660, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

A Fájlreplikációs szolgáltatás (FRS) ismertetése

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62726, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Fájlokkal és tárolással kapcsolatos szolgáltatások

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=26716, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

A Microsoft tárolási technológiái: Többutas I/O

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50521, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Netsh áttekintés

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=49654, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Teljesítményhangolási útmutató NFS-szolgáltatásokhoz

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62727, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Cserélhető tároló

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=62728, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Üdvözli az Unix-alapú alkalmazások alrendszere

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=57768, előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Másolja ezt a mintakódot egy szövegszerkesztőbe és mentse Unattend.xml fájlként.

noteMegjegyzés
A felügyelet nélküli fájlbeállításokkal kapcsolatos további információt a felügyelet nélküli fájlok dokumentációjában talál. A Windows automatikus telepítési csomag részét képező Windows Rendszerképkezelő kitűnő környezetet nyújt a felügyelet nélküli fájlok létrehozásához.

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend" xmlns:ms="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">

<!-- Do not have empty elements. Delete such elements instead. Values should be assumed to be case sensitive. Boolean types have valid values as true,false,0,1 and are case sensitive. Other examples of case sensitive values are Drive Letters (only upper case C-Z supported), Format, Type. -->

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<!-- Optional FullName, Organization. WillShowUI for ComputerName, ProductKey default to OnError -->

<FullName>MyFullName</FullName>

<Organization>MyOrganizationName</Organization>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>Sensitive*Data*Deleted</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<ImageInstall>

<OSImage>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>1</PartitionID>

</InstallTo>

<InstallFrom>

<MetaData>

<Key>/IMAGE/Name</Key>

<!—Specify that this is a Server Core installation. To install server, the value is Windows Longhorn Server%SKU%core. This example is for the Standard edition -->

<Value>Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- ComputerName can contain no more than 15 characters -->

<ComputerName>MyCompName</ComputerName>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-TerminalServices-RDP-WinStationExtensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable support for pre-Windows Vista or Windows Server 2008 Terminal Services clients -->

<UserAuthentication>0</UserAuthentication>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable Terminal Services Remote Admin Mode -->

<fDenyTSConnections>false</fDenyTSConnections>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Web-Services-for-Management-Core" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<!-- Enable Windows Remote Shell Listener -->

<ConfigureWindowsRemoteManagement>true</ConfigureWindowsRemoteManagement>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<Identification>

<Credentials>

<Domain>UserDomain</Domain>

<Username>UserName</Username>

<Password>UserPassword</Password>

</Credentials>

<JoinDomain>DomainToBeJoined</JoinDomain>

<!-- You can either have JoinDomain or JoinWorkgroup but not both.

<JoinWorkgroup>work</JoinWorkgroup>

-->

</Identification>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">

<Display>

<HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>

<VerticalResolution>768</VerticalResolution>

<ColorDepth>16</ColorDepth>

</Display>

<UserAccounts>

<DomainAccounts>

<DomainAccountList>

<Domain>DOMAIN</Domain>

<DomainAccount>

<Name>TestAccount1</Name>

<Group>Administrators</Group>

</DomainAccount>

</DomainAccountList>

</DomainAccounts>

</UserAccounts>

</component>

</settings>

</unattend>

noteMegjegyzés
Ha a <számítógépnév> megadásához a * szimbólumot használja, a név véletlenszerűen jön létre.

Hasznos volt ez az oldal?
(Még 1500 karaktert írhat)
Köszönjük a visszajelzését

Közösségi tartalom

Hozzáadás
Megjelenítés:
© 2015 Microsoft