TechNet
Exportálás (0) Nyomtatás
Az összes kibontása

Útmutató a Windows Server 2008 rendszerre való frissítéshez

Frissítve: 2010. szeptember

Érvényes: Windows Server 2008

Ez a dokumentum a Windows Server® 2008 operációs rendszerre való frissítést mutatja be, ismertetve a frissítés menetét, a támogatott forgatókönyveket, a leggyakoribb kérdéseket és a frissítési folyamattal kapcsolatos ismert problémákat. E dokumentumon kívül olvassa el a Windows Server 2008 programverziójára vonatkozó megjegyzéseket is (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99299), amelyek a termék ismert problémáival kapcsolatban tartalmaznak információkat (előfordulhat, hogy a lapok angol nyelven jelennek meg).

A Windows Server 2008 rendszert lehetőség szerint ajánlott új telepítés keretében telepíteni. Az új telepítés végrehajtásával kapcsolatban olvassa el a Windows Server 2008 telepítését ismertető témakört (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104824) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Ha az új telepítés helyett mégis a Windows Server 2008 rendszerre való frissítést választja, a frissítés előkészítéséhez olvassa el ezt a dokumentumot. A dokumentum új frissítési problémák felmerülése esetén folyamatosan frissül.

A frissítés során esetelegesen felmerülő ismert problémákkal, valamint ezek megoldásával kapcsolatban olvassa el a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés ismert problémáiról szóló témakört (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Ez a rész a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés előtt áttekintendő információkat és végrehajtandó lépéseket tartalmazza.

Ha az Active Directory-adatbázis és a naplófájlok a következő könyvtárak valamelyikében vannak, a Windows Server 2008 telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a kötet legalább kétszer annyi hellyel rendelkezik, mint amennyit az adatbázis és a naplófájlok használnak:

 • %SystemRoot%

 • %ProgramFiles%

 • %SystemDrive%\Program Files

 • %ProgramFiles(x86)%

 • %SystemDrive%\build

 • %SystemDrive%\InstalledRepository

 • %ProfilesFolder%

 • %ProgramData%

 • %SystemDrive%\Documents and Settings

További információkat az Active Directory-tartományok Windows Server 2008 rendszerű Active Directory-tartományokká való frissítését bemutató témakörben talál (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A Windows Server 2008 rendszerre való frissítés előtt készítse elő a telepítést az alábbi lépések végrehajtásával:

 • Tesztelje az alkalmazásokat. Az üzemi környezet kiszolgálóinak frissítése előtt tesztelni kell az üzletági és a nem a Microsoft által készített alkalmazásokat. Az alkalmazások tesztelésével kapcsolatos részletes ismertető a Windows Server 2008 rendszerre való frissítéskor felmerülő, az alkalmazásokkal kapcsolatos szempontokat bemutató témakörben található (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110831) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Győződjön meg arról, hogy valamennyi x64 kernel üzemmódú szoftver alá van írva. A Windows Server 2008 x64 verziójában a számítógépen futó minden kernel üzemmódú szoftvernek (így az illesztőprogramoknak és számos alacsony kockázatú vírusnak) aláírással kell rendelkeznie. Ha egy alkalmazás aláírással nem rendelkező kernel üzemmódú szoftvert használ (ami tűzfal- és víruskereső programok esetében gyakori), előfordulhat, hogy a telepítés mindaddig sikertelen lesz, amíg el nem távolítja az alkalmazást. Ha az alkalmazás eltávolítása nem teljes, előfordulhat, hogy továbbra is megakadályozza a frissítést.

 • Készítsen biztonsági másolatot a kiszolgálókról. A biztonsági másolatoknak tartalmazniuk kell a számítógépek működéséhez szükséges összes adatot és konfigurációs beállítást. A kiszolgálók konfigurációs adatainak biztonsági mentése igen fontos lépés, különösen a hálózati infrastruktúrát biztosító kiszolgálók, például a DHCP-kiszolgálók esetében. A biztonsági másolatban szerepeljenek a rendszer- és rendszertöltő partíciók, valamint a rendszerállapot-adatok. A konfigurációs adatok biztonsági mentésének másik módja egy automatikus rendszer-helyreállítási biztonságimásolat-készlet létrehozása.

 • Ne feledje, hogy a Windows Server 2008 nem távolítható el. A frissítés befejezése után a Windows Server 2008 rendszer nem távolítható el. Ha azonban a frissítés telepítése során hiba lép fel, visszaállítható az előző operációs rendszer.

 • Ellenőrizze, hogy kompatibilisek-e az alkalmazások. A frissítéses telepítési mód kiválasztása után a telepítővarázslóban megjelenik egy párbeszédpanel egy, az alkalmazások kompatibilitásával kapcsolatos hivatkozással. Kattintson a hivatkozásra, és a frissítés folytatása előtt olvassa el a telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információkat.

  Ezenkívül olvassa el a a telepített alkalmazások gyártói weblapján található információkat is az alábbiak meghatározásához:

  • Támogatott-e az alkalmazás a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés teljes folyamata során?

  • Támogatott-e a gyártó alkalmazása a Windows Server 2008 rendszerben?

 • Tekintse át az ismert problémákat. Az esetlegesen felmerülő konkrét frissítési problémákról tájékozódjon a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés ismert problémáit bemutató témakörben (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely operációs rendszerek frissíthetők a Windows Server 2008 rendszerre.

noteMegjegyzés
A táblázat a Windows Server 2008 Itanium alapú rendszerekhez kivételével egyaránt érvényes a 32 bites és a 64 bites verziókra. Az architektúrák közötti frissítések (32 bitről 64 bitre vagy fordítva) ugyanakkor nem támogatottak.

 

Operációs rendszer Frissítési lehetőségek
 • Windows Server 2003 R2 Standard Edition

 • Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 2 (SP2)

 • A Windows Server 2008 Standard teljes telepítése

 • A Windows Server 2008 Standard teljes telepítése Hyper-V™ technológia nélkül

 • A Windows Server 2008 Enterprise teljes telepítése

 • A Windows Server 2008 Enterprise teljes telepítése Hyper-V nélkül

 • Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 (SP2)

 • A Windows Server 2008 Enterprise teljes telepítése

 • A Windows Server 2008 Enterprise teljes telepítése Hyper-V nélkül

 • A Windows Server 2008 Datacenter teljes telepítése

 • A Windows Server 2008 Datacenter teljes telepítése Hyper-V nélkül

 • Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition Service Pack 2 (SP2)

 • A Windows Server 2008 Datacenter teljes telepítése

 • Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Standard Hyper-V nélkül

 • Windows Server 2008 Enterprise Hyper-V nélkül

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Enterprise Hyper-V nélkül

 • Windows Server 2008 Enterprise Hyper-V nélkül

Az alábbi táblázat a kiszolgálói szerepkörök Windows Server 2008 rendszerre való frissítésével kapcsolatos információkat tartalmaz. Ha a kiszolgálóra telepítve van bármelyik itt felsorolt kiszolgálói szerepkör, olvassa el a szerepkörrel kapcsolatos műveletekre és ajánlásokra vonatkozó frissítési információkat.

 

 • Kiszolgálói szerepkör

 • Frissítési információk

Active Directory tanúsítványszolgáltatások (AD CS)

Hitelesítésszolgáltatót tartalmazó szervezetek esetén olvassa el a hitelesítésszolgáltatók más számítógépre való áthelyezését ismertető témakört

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110934) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Active Directory tartományi szolgáltatások

További információkat az Active Directory-tartományok frissítése Windows Server 2008 AD DS-tartományokra című témakörben talál

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Active Directory összevonási szolgáltatások

A Windows Server 2003 R2 rendszerű Active Directory összevonási szolgáltatások Windows Server 2008 rendszerű frissítése nem vet fel ismert problémákat.

A Windows Server 2008 rendszer Active Directory összevonási szolgáltatásairól tájékozódjon A Windows Server 2008 Active Directory összevonási szolgáltatásainak újdonságai című témakörben

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások

További információt a B függelék: Az Alkalmazásmódú Active Directory frissítése az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokra

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110935) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Active Directory tartalomvédelmi szolgáltatások

A tartalom kidolgozása jelenleg folyamatban van.

Alkalmazáskiszolgáló

Az Alkalmazáskiszolgáló szerepkör nem telepíthető át a Windows Server 2003 rendszerről a Windows Server 2008 rendszerre. Ezt a szerepkört a Windows Server 2008 rendszerhez átdolgozták, így az alapértelmezés szerint támogatja a .NET-keretrendszer 3.0-s verziójának összetevőivel készült alkalmazásokat, például a Windows kommunikációs alaprendszert (WCF), a Windows folyamatkövető alaprendszert (WF) és a Windows megjelenítési alaprendszert (WPF). Az Alkalmazáskiszolgáló további választható, új funkciókat aktiváló szerepkör-szolgáltatásokat is kínál a Windows Server 2008 rendszerben (például a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) támogatását a HTTP-n kívüli protokollokhoz, a TCP-portmegosztást és az IIS 7.0-s verziójának támogatását). Ha egy kiszolgálót Windows Server 2003 vagy korábbi operációs rendszerről Windows Server 2008 rendszerre frissít, és szeretné az Alkalmazáskiszolgáló szerepkör szolgáltatásait használni, akkor a Kiszolgálókezelőben elérhető Szerepkörök hozzáadása varázsló használatával újra kell telepítenie a szerepkört. Ha a Kiszolgálókezelő Szerepkörök hozzáadása varázslójával konfigurálja a megfelelő alkalmazásszolgáltatásokat a Windows Server 2008 rendszerben, az alkalmazások Windows Server 2003 rendszerről Windows Server 2008 rendszerre történő áthelyezése után azok helyesen fognak működni.

További információkért olvassa el Az Alkalmazáskiszolgálóval kapcsolatos gyakori kérdések című témakört

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110936) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

DHCP-kiszolgáló

A tartalom kidolgozása jelenleg folyamatban van.

DNS-kiszolgáló

Egyes esetekben a Windows Server 2008 rendszer tiltja a Windows Server korábbi verzióiban nem tiltott tartománynevek használatát. Az ISATAP protokoll vagy a WSUAD protokoll későbbi telepítésekor vagy eltávolításakor problémák léphetnek fel.

További információkért olvassa el a DNS-kiszolgáló globális lekérdezési tiltólistájáról szóló témakört

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110937) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Faxkiszolgáló

Faxkiszolgálók Windows Server 2003 rendszerről Windows Server 2008 rendszerre való frissítésekor a rendszer automatikusan telepíti a Faxkiszolgáló szerepkört. A frissítés során azonban csak bizonyos beállítások maradnak érintetlenül:

 • A faxmegosztást újból be kell állítani.

 • A Faxszolgáltatás-kezelő Tulajdonság párbeszédpanelének Biztonság lapján található beállítások alapértelmezett értékükre állnak vissza.

 • A Faxfelhasználói fiókok (Faxfelhasználók és Átirányítási asszisztensek) a Windows Server 2008 szolgáltatásai, ám frissítéskor nem jönnek létre automatikusan, hanem manuálisan kell létrehozni őket.

Fájlszolgáltatások

A Windows korábbi verzióban használt Ntbackup parancsot a Wbadmin parancs váltja fel. A Wbadmin paranccsal nem állíthatók helyre a Ntbackup paranccsal készített biztonsági másolatok.

Azok a Windows Server 2008 vagy Windows Vista rendszert futtató felhasználók, akik a Ntbackup paranccsal létrehozott biztonsági másolatokat szeretnének helyreállítani, letölthetik a Ntbackup megfelelő verzióját. Ez a Ntbackup-verzió csak örökölt biztonsági másolatok helyreállítására alkalmas, és Windows Server 2008 és Windows Vista rendszerű számítógépeken nem hozhatók létre vele új biztonsági másolatok.

A Ntbackup ezen verziójának letöltéséhez látogasson el a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917 webhelyre (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Hyper-V

A tartalom kidolgozása jelenleg folyamatban van.

Hálózatvédelem (NAP)

A hálózatvédelem aktiválásához a Windows Server 2003 kiszolgálói szerepköreit és szerepkör-szolgáltatásait frissíteni kell a Windows Server 2008 alábbi kiszolgálói szerepköreire és szerepkör-szolgáltatásaira:

 • Frissítse az Internetes hitelesítési szolgáltatást (IAS) a Hálózati házirend-kiszolgálóra (valamennyi NAP-kényszerítési módszerre vonatkozik).

 • Frissítse a VPN szolgáltatást a VPN (RRAS) szolgáltatásra (csak a VPN kényszerítési módszerre vonatkozik).

 • Frissítse a DHCP szolgáltatást a DHCP szolgáltatásra (csak a DHCP kényszerítési módszerre vonatkozik).

 • Frissítse a Terminálszolgáltatási átjáró szolgáltatást a Terminálszolgáltatási átjáró szolgáltatásra (csak a Terminálszolgáltatási átjáró kényszerítési módszerre vonatkozik).

További információkat Az Útválasztás és távelérés újdonságai című témakörben talál

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=111013) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Nyomtatószolgáltatások

A Windows Server 2008 rendszerre történő frissítéskor az összes nyomtató és nyomtatóillesztő törlődik, ezért a frissítés megkezdése előtt biztonsági másolatot kell készíteni valamennyi nyomtatóról. Ezt a Nyomtatáskezelő MMC beépülő modullal végezheti el a Windows Vista és a Windows Server 2008 rendszerű számítógépeken.

További információkat a nyomtatószolgáltatások áttelepítéséről szóló témakörben talál

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110939) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Adatfolyam-szolgáltatások

További információkat a Windows Media Server platform frissítésével foglalkozó témakörben talál

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110940) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Terminálszolgáltatások

További információkat jelen dokumentum Terminálszolgáltatások című részében talál.

UDDI-szolgáltatások

További információ:

 • Az UDDI-szolgáltatások frissítése

  (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110941) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Windows Server 2003 rendszeren futó különálló telepítés frissítése – olvassa el a feladatátvételi fürtszolgáltatási kiszolgálón futó UDDI-szolgáltatásra vonatkozó forgatókönyvet

  (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110943) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Pontosan egy adatbázisból és legalább egy webalkalmazásból álló elosztott telepítés frissítése, amelyek mindegyike Windows Server 2003 rendszeren fut

  (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110944) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • SQL Server-alapú feladatátvevő fürtöt futtató elosztott telepítés frissítése

  (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110945) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Webkiszolgáló

További információ:

Központi Windows-telepítési szolgáltatások

További információk A Központi Windows-telepítési szolgáltatások szerepkör részletes útmutatója című témakörben találhatók

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

WSUS

A tartalom kidolgozása jelenleg folyamatban van.

A Windows Server 2003-alapú terminálkiszolgálók Windows Server 2008 operációs rendszerre való frissítése nem vet fel ismert problémákat. A frissítés minden beállítást és konfigurációt érintetlenül hagy.

A Windows Server 2008 rendszert futtató terminálkiszolgálók ugyanakkor csak Windows Server 2008 rendszerű terminálszolgáltatási licenckiszolgálókkal tudnak kommunikálni, és a licenckiszolgálókon telepítve kell lennie a Windows Server 2008 terminálszolgáltatási ügyféllicenceinek (TS CAL).

A Windows Server 2003-alapú terminálszolgáltatási licenckiszolgálók Windows Server 2008 operációs rendszerre való frissítése nem vet fel ismert problémákat. A frissítés minden beállítást és konfigurációt érintetlenül hagy. A frissítés végrehajtása után aktiválni kell a licenckiszolgálót a Microsoft adategyeztető központon keresztül.

A Windows Server 2008 rendszerű licenckiszolgálók aktiválásáról továbbiakat tudhat meg a Terminálkiszolgálói licenckezelő súgójának vonatkozó témaköréből a Windows Server 2008 Technical Library webhelyén (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101640) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Azok a Windows Server 2008 rendszerű licenckiszolgálók, amelyeken telepítve vannak a megfelelő terminálszolgáltatási ügyféllicencek az alábbi operációs rendszereket futtató terminálkiszolgálókat támogatják:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2003 R2

 • Windows Server 2003

 • Windows 2000

Fontos megjegyezni, hogy a Windows Server 2008 rendszert futtató terminálkiszolgálók csak Windows Server 2008 rendszerű licenckiszolgálókkal tudnak kommunikálni.

noteMegjegyzés
Ha a Windows Server 2003 rendszerű licenckiszolgáló TS-licencelési adatbázisáról biztonsági másolatot készített, ne próbálkozzon a biztonsági másolat licenckiszolgálón való visszaállításával, miután azt Windows Server 2008 rendszerűre frissítette. Ha ezt mégis megteszi, a TS-licencelési adatbázis még ki nem adott terminálszolgáltatási ügyféllicenceit a rendszer nem állítja helyre, és azok helyreállításához a Microsoft adategyeztető központhoz kell fordulnia. A licenckiszolgáló Windows Server 2008 rendszerűre frissítése után biztonsági másolatot kell készíteni a TS-licencelési adatbázisról.

A terminálszolgáltatási munkamenetcímtárat futtató Windows Server 2003-alapú kiszolgálók Windows Server 2008 rendszerre frissítésekor a rendszer automatikusan telepíti a Terminálszolgáltatások munkamenet-átvitelszervezője szerepkör-szolgáltatást.

noteMegjegyzés
A Windows Server 2008 rendszerben a Terminálszolgáltatások munkamenetcímtára szolgáltatás új elnevezése Terminálszolgáltatások munkamenet-átvitelszervezője.

A kiszolgáló frissítésekor a terminálszolgáltatási munkamenetcímtár adatbázisa törlődik. Ha azonban a kiszolgáló neve változatlan marad, az illető terminálszolgáltatási munkamenetcímtár-kiszolgáló használatára konfigurált terminálkiszolgálók újra csatlakoznak a farmhoz a terminálszolgáltatások munkamenet-átvitelszervezőjében, és a rendszer újraépíti az adatbázist.

A frissítést ajánlott úgy végrehajtani, hogy mindaddig egyetlen felhasználó se kapcsolódjon a terminálkiszolgáló-farmhoz, amíg meg nem történt az összes terminálkiszolgáló újbóli csatlakoztatása a terminálszolgáltatások munkamenet-átvitelszervezőjében. Ha nem várja meg az adatbázist újbóli létrehozását, előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudnak újra csatlakozni meglévő munkamenetekhez.

Bár az adatbázis újraépítése automatikus, a terminálkiszolgálók a terminálszolgáltatási munkamenet-beállítások Terminálszolgáltatások munkamenet-átvitelszervezőjében való átvételével (illetve, ha a terminálkiszolgálók Windows Server 2003 rendszerűek, a terminálszolgáltatási munkamenetcímtár beállításainak alkalmazásával) is kényszeríthetők a farmhoz való újbóli csatlakozásra. Erre a Terminálszolgáltatások konfigurálása szolgáltatásnak a farm összes terminálkiszolgálóján való futtatásával, a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatással vagy a csoportházirend-beállítások átvételével nyílik lehetőség.

Ha a terminálszolgáltatási munkamenetcímtárat kiszolgálófürtön futtatja, a kiszolgáló frissítése előtt ajánlott eltávolítani a fürtből a terminálszolgáltatási munkamenetcímtár szolgáltatási erőforrását.

A Windows Server 2008 rendszerre való frissítésre az alábbi korlátozások vonatkoznak:

 • Windows Server 2008 rendszerre való frissítéshez Service Pack 1 vagy Service Pack 2 szervizcsomaggal bővített Windows Server 2003 operációs rendszert kell futtatni. 

 • A frissítés eredményeképpen nem jöhet létre olyan operációsrendszer-verzió, amely az eredeti operációs rendszernél kevesebb szolgáltatást tartalmaz. A Windows Server 2003 Datacenter Edition például csak Windows Server 2008 Datacenter Edition rendszerré frissíthető.

 • Az Itanium-alapú rendszerekhez készült Windows Server 2003 operációs rendszerek és a Windows Server 2003 Web Edition operációs rendszerek nem frissíthetők. E kiadások esetében új telepítést kell végezni, majd át kell telepíteni a számítógépeken található adatokat az új operációs rendszerre.

 • Az x86-alapú és x64-alapú számítógépekről való frissítés egyaránt támogatott, ám architektúrák közötti frissítésre nincs lehetőség. Egy x86-alapú számítógép például nem frissíthető x64-alapú számítógépre, még akkor sem, ha a frissített kiszolgáló x64-kompatibilis.

 • A nyelvek közötti frissítések nem támogatottak.

 • A feladatátvevő fürtök nem frissíthetők Windows Server 2003 rendszerről Windows Server 2008 rendszerre. Frissítés előtt el kell távolítani a feladatátvételi fürtszolgáltatást. További információkat a Microsoft Tudásbázis 935197-es számú cikkében talál (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110946) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

 • Windows Server 2003 rendszer nem frissíthető a Windows Server 2008 Server Core változatára.

Milyen változások történtek a Windows Server 2008 rendszerben a Windows Server 2003 rendszerhez képest?

A Windows Server 2008 tartalmaz a Windows Server 2003 rendszerhez képest frissített szolgáltatásokat és a Windows Server 2008 rendszerben egyedi szolgáltatásokat is.

A változásokról bővebb információkat A Windows Server 2003 SP1 és a Windows Server 2008 rendszer funkcionális eltérései című témakörben talál (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110947) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Milyen eszközök állnak rendelkezésre a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés előkészítésére?

Az alábbi eszközök állnak rendelkezésre:

 

Eszköz Leírás

Windows Server Catalog

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80785) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Részletesen felsorolja azokat a szoftvereket és hardvereket, amelyek sikeresen szerepeltek a Windows Server 2003 és a Windows Server 2008 rendszerrel végzett teszteken.

noteMegjegyzés
Ha a Windows Server Catalog webhelyen megjelenik egy új alkalmazás, eszköz vagy rendszer, az nem utal az illető összetevő Windows Server 2008 rendszerre való frissítés során vagy után való támogatottságára.

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Solution Accelerator

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110948) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Értékeli és felügyeli a Windows Server 2008 rendszerre való áttelepítés megtervezését elősegítő teendőket.

Hardverértékelést, virtualizációs ajánlásokat és egy szoftvertelepítési listát tartalmaz a Windows Server 2008 rendszerre való áttelepítéshez.

noteMegjegyzés
A MAP eszköz csak a Programok és szolgáltatások eszközzel telepített alkalmazásokat találja meg.

A MAP eszközt ajánlott nem átfogó forrásként, hanem csak tájékoztató eszközként igénybe venni.

Works with Windows Server 2008 szoftver

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110964) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Megállapítja az alkalmazások Windows Server 2008 rendszerrel való kompatibilitását.

Ez egy túlnyomórészt automatizált önellenőrző eszköz (amelynek futása két órát vesz igénybe). Segítségével optimalizálható a kereskedelmi forgalomba kerülő és egyedi alkalmazások fejlesztéséhez és teszteléséhez szükséges idő. Az eszköz részletes összefoglalót készít a teszteredményekről.

Ha a Works with Windows Server 2008 eszköz által végrehajtott teszt sikeres, az alkalmazás eredményeit

 • egy független (nem a Microsoft által felügyelt) vállalat is megerősíti, és

 • felveszik a Windows Server Catalog listájára.

Certified for Windows Server 2008 szoftver

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110962) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Certified for Windows Server 2008 hardver

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110961) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

A létfontosságú üzletági alkalmazásokat, illetve hardvereszközöket és -rendszereket tesztelik. A teszt a Microsoft biztonsággal, rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos gyakorlatainak, valamint a Windows alapjainak való megfelelést vizsgálja.

Ezeket a teszteket a Works with Windows Server teszt eredményeinek ismeretében kell elvégezni. A teszt három–öt napot vesz igénybe.

A magas szintű követelményeknek megfelelő alkalmazások és hardverek megkapják a Certified for Windows Server 2008 emblémát, és felkerülnek a Windows Server Catalog listájára.

Mindezeken túlmenően az alábbi erőforrások is rendelkezésre állnak:

 

Erőforrás Leírás

Innovate on Windows Server portál

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87625) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Az alábbiakat kínálja:

 • ingyenes alkalmazásokat és hitelesítési eszközöket a Windows Server 2008 rendszerhez,

 • marketing-erőforrásokat,

 • erőforrásokat független szoftverforgalmazók számára,

Alkalmazáskompatibilitási és -hitelesítési technikai fórum az MSDN webhelyen

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110951) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Technikai fórum a Windows Server 2008 rendszerrel összefüggő alkalmazáskompatibilitási és szoftverhitelesítési kérdésekről.

MSDN-fejlesztőközpont a Windows Server 2008 rendszerhez

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110952) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Alkalmazásfejlesztési és tesztelési erőforrásokat tartalmazó portál.

A TechNet áttelepítési fóruma

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110954) (Előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg.)

Technikai fórum a Windows Server 2008 rendszerre való áttelepítési folyamat gyakorlati tudnivalóiról.

Milyen jellegű támogatás vehető igénybe a frissítési folyamat során?

A Windows Server 2003 operációs rendszer Windows Server 2008 rendszerre való frissítésekor a Microsoft a következő összetevőkkel kapcsolatban nyújt műszaki támogatást:

 • operációs rendszer,

 • Windows-szoftverek,

 • Microsoft-alkalmazások.

A támogatás típusa az adott szervezet által kötött műszaki támogatási szerződéstől és a Microsoft műszaki támogatási irányelveitől függ.

Windows-szoftveren bármely olyan szoftver vagy szoftverösszetevő, -szerepkör vagy -szolgáltatás értendő, amelyet a Windows Server rendszerrel együtt forgalmaznak, illetve amely a Windows Update szolgáltatás útján kerül a Windows Server rendszerbe. Ide tartoznak a Microsoft segédprogramjai és alkalmazásai is.

noteMegjegyzés
Elképzelhetők olyan forgatókönyvek, amelyekben a Windows Server valamely összetevője, szerepköre vagy szolgáltatása nem támogatja a frissítést. Ezeket a forgatókönyveket a kompatibilitási jelentés sorolja fel a Windows Server 2008 telepítése során.

Amennyiben a Windows Server 2008 rendszerre való frissítés során problémákat tapasztal, a Microsoft ügyfélszolgálat és támogatás segítséget nyújt a frissített Windows Server 2003-környezet támogatott állapotának helyreállításában, még akkor is, ha a probléma kialakulásához nemcsak Windows-szoftverek járultak hozzá.

 • Ha a rendszerről biztonsági másolat készült, a Microsoft ügyfélszolgálat és támogatás végigköveti a katasztrófa utáni helyreállítás folyamatát, és segít a kiszolgálói környezet frissítés előtti állapotának helyreállításában. Az adatok helyreállíthatósága nem garantált.

 • Ha biztonsági másolat áll rendelkezésre, a Microsoft ügyfélszolgálat és támogatás segít a támogatott állapot lehető leggyorsabb helyreállításában. A Microsoft ügyfélszolgálat és támogatás például segítséget nyújt a Windows Server 2003 újratelepítésében és a Windows Server 2008 rendszerre való frissítésben.

A helyreállítási folyamat során a Microsoft saját belátása szerint független szoftverforgalmazókat, független hardverforgalmazókat és számítógépgyártókat vesz igénybe az alkalmazások és az operációs rendszer adatainak megőrzése érdekében.

Közösségi tartalom

Hozzáadás
Megjelenítés:
© 2016 Microsoft