Xcopy

Xcopy

Fájlokat és könyvtárakat másol, az alkönyvtárakkal együtt.

Szintaxis

xcopy forrás [cél] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d[:hh-nn-éééé]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a | /m}] [/n] [/o] [/x] [/exclude:fájlnév1[+[fájlnév2]][+[fájlnév3]] [{/y | /-y}] [/z]

Paraméterek

forrás
Ezt a paramétert kötelező megadni. Megadja a másolni kívánt fájlok helyét és nevét. Ennek a paraméternek tartalmaznia kell egy meghajtót vagy egy elérési utat.
cél
Megadja azt a helyet, ahová a parancs a fájlokat másolja. Ez a paraméter tartalmazhat meghajtóbetűjelet és kettőspontot, könyvtárnevet, fájlnevet, illetve ezek kombinációját.
/w
A másolás megkezdése előtt megjeleníti a következő üzenetet, és megvárja a felhasználó válaszát:Press any key to begin copying file(s)
/p
Megerősítést kér minden célfájl létrehozása előtt.
/c
Figyelmen kívül hagyja a hibákat.
/v
Ellenőrzi az összes célfájlt, hogy azonosak-e a forrásfájlokkal.
/q
Kikapcsolja az xcopy parancs üzeneteinek megjelenítését.
/f
A másolás közben megjeleníti a forrás- és célfájlok nevét.
/l
Megjeleníti a másolandó fájlok listáját.
/g
Visszafejtett célfájlokat hoz létre.
/d [:hh-nn-éééé]
Csak az adott időpontban (hh-nn-éééé, azaz hónap, nap és év) vagy annál később módosított fájlokat másolja. Ha a hh-nn-éééé paraméter értéke nincs megadva, az xcopy parancs átmásolja az összes olyan forrásfájlt, amelynek dátuma későbbi, mint a már létező célfájl dátuma. Ez a kapcsoló lehetővé teszi a megváltozott fájlok frissítését.
/u
A forrásból csak a célban is létező fájlokat másolja át.
/i
Ha a forrás egy könyvtár vagy helyettesítő karaktereket tartalmaz, és a cél nem létezik, akkor az xcopy parancs feltételezi, hogy a cél egy könyvtárnév, létrehozza azt, és az xcopy átmásolja az összes megadott fájlt a létrehozott könyvtárba. Az xcopy parancs alapértelmezés szerint megkérdezi, hogy a megadott cél fájl-e vagy könyvtár.
/s
Átmásolja a könyvtárakat az alkönyvtárakkal együtt, amennyiben azok nem üresek. Ha az /s kapcsoló nincs megadva, az xcopy parancs csak egy könyvtárból másol.
/e
Átmásolja az alkönyvtárakat, akkor is, ha azok üresek. Az /e kapcsoló az /s és a /t kapcsolóval együtt használatos.
/t
Csak az alkönyvtárstruktúrát (fát) másolja át, a fájlokat nem. Üres könyvtárak átmásolásához meg kell adni az /e kapcsolót is.
/k
A fájlok átmásolása után megőrzi a forrásfájlok Írásvédett attribútumának állapotát a célfájlok esetében. Alapértelmezés szerint az írásvédett attribútumot az xcopy nem őrzi meg.
/r
Átmásolja az írásvédett fájlokat.
/h
Átmásolja a rejtett és a rendszerfájl állapotot jelző attribútummal rendelkező fájlokat. Az xcopy parancs alapértelmezés szerint nem másolja át az ilyen fájlokat.
/a
Csak azokat a fájlokat másolja át, amelyek rendelkeznek az Archiválandó attribútummal. Az /a kapcsoló nem módosítja a forrásfájl archiválandó attribútumát. Az archív fájlok attribútumának attrib paranccsal való beállításával kapcsolatban a kapcsolódó témakörök nyújtanak bővebb felvilágosítást.
/m
Átmásolja azokat a fájlokat is, amelyek Archiválandó attribútummal rendelkeznek. Az /a kapcsolóval ellentétben az /m kapcsoló kikapcsolja a forrásfájlok Archiválandó attribútumát. Az archív fájlok attribútumának attrib paranccsal való beállításával kapcsolatban a kapcsolódó témakörök nyújtanak bővebb felvilágosítást.
/n
Rövid NTFS-fájl- és könyvtárneveket használva másol. Az /n kapcsolót fájlok vagy könyvtárak NTFS-kötetről FAT-kötetre történő másolásakor kell használni, illetve amikor a célköteten a 8.3-as FAT fájlelnevezési szabály használata szükséges. A célfájlrendszer lehet FAT vagy NTFS rendszerű.
/o
A fájl tulajdonosi információit és a tulajdonosi hozzáférési szabálygyűjteményben (DACL) található adatokat másolja.
/x
A fájlnaplózási beállításokat és a rendszerszintű hozzáférési szabálygyűjteményben (SACL) található adatokat másolja (az /o kapcsolóval).
/exclude: fájlnév1[+[ fájlnév2]][+[fájlnév3]]
Karakterláncokat tartalmazó fájlok listáját adja meg.
/y
Kikapcsolja azon rákérdezéseket, amelyek a meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérik.
/-y
Bekapcsolja azon rákérdezéseket, amelyek a meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérik.
/z
A hálózaton keresztül másol újraindítható üzemmódban.
/?
Súgót jelenít meg a parancssorban.

Megjegyzések

 • A /v kapcsoló használata
  A Windows XP operációs rendszer és a Windows Server 2003 termékcsalád nem használja ezt a parancsot. Csak a meglévő MS-DOS fájlokkal való kompatibilitás miatt része a rendszernek, de a parancssorban nincs hatása, mivel működése automatikus.
 • Az /exclude kapcsoló használata
  Valamennyi fájlban minden egyes karakterláncot külön sorban adjon meg. Ha a felsorolt karakterláncok közül bármelyik megegyezik valamely másolandó fájl abszolút elérési útvonalának akármelyik részével, az adott fájl kimarad a másolási folyamatból. Ha például az "\Obj\" karakterláncot adja meg, akkor a rendszer kizár minden, az Obj könyvtárbeli fájlt. Ha a ".obj" karakterláncot adja meg, akkor a .obj kiterjesztésű fájlokat zárja ki a program.
 • A /z kapcsoló használata
  Ha a másolási folyamat közben megszakad a hálózati kapcsolat (például a kiszolgáló kapcsolat nélküli módba vált), akkor a kapcsolat helyreállítása után folytatódik a másolás. A /z kapcsoló használatával a másolási folyamat százalékban kifejezett, fájlonkénti előrehaladása is megjelenik.
 • Az /y kapcsoló használata a COPYCMD környezeti változóban
  Az /y kapcsoló COPYCMD környezeti változóban is használható. Ez a beállítás az /-y kapcsoló parancssorba történő beírásával felülírható. Alapértelmezés szerint felülírás előtt a rendszer megerősítést kér, kivéve, ha a copy parancsot parancsfájlból hajtja végre.
 • Titkosított fájlok másolása
  Ha titkosított fájlokat másol EFS-t nem támogató kötetbe, a művelet hibát eredményez. Fejtse vissza a fájlt, vagy másolja olyan kötetbe, amely támogatja az EFS-t.
 • Fájlok összefűzése
  Fájlok összefűzéséhez adjon meg egyetlen fájlnevet célként, az összefűzendő fájlokat pedig forrásként (helyettesítő karaktereket vagy az 1._fájl+2._fájl+3._fájl formátumot használva).
 • A cél összetevő alapértelmezett értéke
  Ha a cél paraméter nincs megadva, az xcopy parancs a fájlokat az aktuális könyvtárba másolja.
 • A cél elem fájlként vagy könyvtárként való megadása
  Ha a cél paraméter nem tartalmaz létező könyvtárnevet, és nem fordított törtjel zárja le (\), a következő üzenet jelenik meg:
  "Cél" fájlnevet vagy könyvtárnevet határoz meg a célon? (F = fájl, K = könyvtár)?
  
  Az F billentyű megnyomásával a rendszer a fájl(oka)t egy fájlba másolja. A K billentyű megnyomásával a program könyvtárba másolja a fájl(oka)t.
  Az /i kapcsoló segítségével ez az üzenet elkerülhető, az xcopy parancs pedig könyvtárként értelmezi a célt, feltéve, hogy a forrás több mint egyetlen fájl vagy könyvtár.
 • A célfájlok Archiválandó attribútumának beállítása az xcopy paranccsal
  Az xcopy parancs az Archiválandó attribútumot beállítva hozza létre a fájlokat, függetlenül attól, hogy a forrásfájl hasonló attribútuma be volt-e állítva vagy nem. Az attribútumokkal kapcsolatban további információt kaphat, ha a kapcsolódó témakörök között az attrib címűre kattint.
 • Az xcopy és a diskcopy parancs összehasonlítása
  Ha egy alkönyvtárstruktúrával rendelkező lemezt egy eltérő formátumú lemezre kíván másolni, használja az xcopy parancsot a diskcopy parancs helyett. Mivel a diskcopy parancs a lemezt sávonként másolja, a forrás- és a céllemez ugyanolyan formátumú kell, hogy legyen. Az xcopy parancs használatával erre nincs szükség. Az xcopy parancsot használja minden olyan esetben, ha nem kell az egész lemezképfájlt átmásolni.
 • Az xcopy parancs kilépési kódjai
  A hibaszint paramétert az if paranccsal használva az xcopy parancs kilépési kódjai parancsfájlban dolgozhatók fel. A kilépési kódokat az if parancs segítségével feldolgozó kötegfájlra a kapcsolódó témakörökben talál példát. Az alábbi táblázat a kilépési kódokat és azok leírását tartalmazza.

   

  Kilépési kód Leírás

  0

  A fájlokat sikeresen átmásolta.

  1

  Nem található másolandó fájl.

  2

  A felhasználó a CTRL+C billentyűkombináció lenyomásával leállította az xcopy parancsot.

  4

  Inicializációs hiba történt. Nincs elég memória vagy lemezterület, illetve érvénytelen meghajtót vagy érvénytelen szintaxist adott meg a parancssorban.

  5

  Írási hiba a lemezen.

Példák

Az A meghajtóban lévő lemezen található összes fájl és alkönyvtár (beleértve az üreseket is) B meghajtóban lévő lemezre másolásához írja be a következő parancsot:

xcopy a: b: /s /e

A rendszerfájlok és rejtett fájlok másolásához az előző példában egészítse ki a parancsot a /h kapcsolóval:

xcopy a: b: /s /e /h

Ha a \Jelentések könyvtárban található fájlokat szeretné frissíteni az \Alapadatok könyvtár 1993. december 29-e óta megváltozott fájljaival, írja be a következőt:

xcopy \alapadatok \jelentések /d:12-29-1993

A \Jelentések könyvtár tartalmának dátumtól független frissítéséhez írja be az alábbiakat:

xcopy \alapadatok \jelentések /u

Az előző példa szerint másolandó fájlok listájának megtekintéséhez (tényleges másolásuk nélkül) írja be a következőt:

xcopy \alapadatok \jelentések /d:12-29-1993 /l > xcopy.out

Az Xcopy.out fájlban az összes olyan fájl megjelenik, amely másolásra kerülne.

Ha a \Vevők könyvtárat és annak valamennyi alkönyvtárát a H: hálózati meghajtó \\Közös\Címek könyvtárába kívánja másolni, és az Írásvédett attribútumot meg szeretné őrizni, miközben valamennyi, a H: meghajtón létrehozott fájl létrehozását jóvá kívánja hagyni, írja be a következőt:

xcopy \vevők h:\közös\címek /s /e /k /p

Ha az előző parancsban azt is biztosítani szeretné, hogy az xcopy parancs kérdezés nélkül hozza létre a \Címek könyvtárat akkor, ha az nem létezik, adja a parancshoz az /i kapcsolót is:

xcopy \vevők h:\közös\címek /s /e /k /p /i

Az xcopy parancs parancsfájlokban is használható másolásra, és hiba esetén a kilépési kódot az if parancs segítségével lehet feldolgozni. A következő parancsfájl például helyettesítő paramétereket használ az xcopy parancs forrás- és célparamétereként:

@echo off rem A COPYIT.BAT fájl átmásolja a forrásmeghajtón vagy rem könyvtárban (%1) és az alkönyvtárakban található összes fájlt a cél-rem meghajtóra vagy könyvtárba (%2)xcopy %1 %2 /s /eif errorlevel 4 goto memoria if errorlevel 2 goto vege if errorlevel 0 goto kilepes :memoria echo Nincs elég memória a fájlok átmásolásához, echo vagy a meghajtó vagy szintaxis érvénytelen. goto kilepes:vege echo Megnyomta a CTRL+C billentyűket a másolás befejezéséhez. goto kilepes :kilepes 

A C:\Prgmcode könyvtárban található fájlok és alkönyvtárak B meghajtóra másolásához írja be a következőt:

copyit c:\prgmcode b:

A parancsértelmező behelyettesíti a C:\Prgmcode értéket a %1, a B: értéket pedig a %2 paraméter helyére, majd futtatja az xcopy parancsot az /e és /s kapcsolóval. Ha az xcopy parancs futása közben hiba történik, a parancsfájl lekérdezi a kilépési kódot, a megfelelő IF ERRORLEVEL utasítás által megadott címkére ugrik, majd megjeleníti a megfelelő üzenetet, és kilép a parancsfájlból.

Formázási jelmagyarázat

 

Formázás Jelentés

Dőlt betű

A felhasználó által megadott információ

Félkövér

Pontosan a megadott módon beírandó elemek

Három pont (...)

Olyan paraméter, amelyet többször meg lehet ismételni a parancssorban

Szögletes zárójel ([])

Nem kötelező elemek

Kapcsos zárójel ({}); függőleges vonallal (|) elválasztott választási lehetőségek. Példa: {even|odd}

Választási lehetőségek, amelyek közül a felhasználónak egyet ki kell választania

Courier font

Kód szövege vagy program által kiírt szöveg

Lásd még

Közösségi tartalom

Megjelenítés: