TechNet
TechNet Library

Gyakorlati tanácsok a Csoportházirend-objektumok használatához

Gyakorlati tanácsok a Csoportházirend-objektumok használatához

Ne dolgozzon fel nem konfigurált házirend-beállításokat.

Bánjon takarékosan a Házirend öröklődésének blokkolása és a Nincs felülírás beállításokkal.

Ne használjon azonos nevet különböző csoportházirend-objektumokhoz.

  • Ha két különböző csoportházirend-objektumot ugyanúgy hívnak, az ugyan nem okoz zavart a csoportházirendek működésében, ám összezavarhatja a rendszergazdát. További tudnivalókért tanulmányozza a Csoportházirend-objektumok című témakört.

Figyelmeztetés

  • Ha 255 karakternél hosszabb nevet ad egy csoportházirend-objektumnak, a rendszer figyelmeztetés nélkül 255 karakteres hosszúságra csonkítja a nevet.

Tartsa alacsonyan a csoportházirend-objektumokkal használt WMI-szűrők számát.

  • Minél több WMI-szűrőt használ egy csoportházirend-objektummal, annál hosszabb időt igényel az objektum feldolgozása.

Szűrje a házirendeket a biztonsági csoportokban való tagság szerint.

  • Azok a felhasználók, akikre nem vonatkozik olyan hozzáférés-vezérlő bejegyzés, amely kötelezővé tenné egy konkrét csoportházirend-objektum rájuk való alkalmazását, gyorsabban jelentkezhetnek be, mert az ilyen felhasználóknál nem dolgozza fel a rendszer a csoportházirend-objektumot.
  • A szűrés csak a biztonságicsoport-tagság használatával végezhető el. További információ a Csoportházirend hatókörének szűrése biztonsági csoporttagság szerint című témakörben olvasható.
  • A hozzáférési szabályok a csoportházirend-objektumok tulajdonságait megjelenítő Tulajdonságok párbeszédpanelen található Biztonság fülre kattintva jelennek meg.

Csak akkor bírálja felül a felhasználói csoportházirendet számítógép-csoportházirenddel, ha feltétlenül szükséges.

  • Akkor írja felül számítógép-házirenddel a felhasználói házirendet, ha a bejelentkező felhasználóktól függetlenül ugyanazt az asztalkonfigurációt kívánja alkalmazni. Erre a célra a visszacsatolás használható, amely a Csoportházirend egy speciális beállítása szigorúan felügyelt környezetekben, például laboratóriumokban, osztálytermekben, nyilvános termináloknál és recepciókban való használatra. A Felhasználói csoportházirend - visszacsatolásos feldolgozási mód házirend-beállítás a Csoportházirendobjektum-szerkesztőben található. További információt a Beállítások feldolgozásának sorrendje című témakörben talál.

Ne rendszerházirendeket használjon, hanem csoportházirendeket.

  • Rendszerházirendek segítségével csak a Windows 2000 operációs rendszernél korábbi operációs rendszerű számítógépeken kezeljen, vagy olyankor, ha több felhasználó asztalát kell kezelnie egy különálló számítógépen. További tudnivalók az Áttéréssel kapcsolatos kérdések című témakörben találhatók.

Kerülje a csoportházirend-objektumok tartományok közötti hozzárendelését.

  • Ha másik tartományból kell megszerezni a csoportházirend-objektumokat, nagyon lelassul az elindítási és a bejelentkezési folyamat.

Ne állítson be fájlrendszer-házirendet olyan meghajtóra vagy könyvtárra, amelyet az NTFS fájlreplikációs rendszer (FRS) segítségével replikálnak.

  • A Csoportházirendobjektum-szerkesztő Fájlrendszer bejegyzése alatti beállítások sok replikációt okozhatnak és pazarlóan nagy hálózati sávszélességet vehetnek igénybe. További tudnivalókért tanulmányozza A fájlrendszer biztonsági beállításai című témakört.

Ne csatoljon egy csoportházirend-objektumot ugyanahhoz a szervezeti egységhez egynél többször.

Közösségi tartalom

Megjelenítés:
© 2016 Microsoft