Webszolgáltatások és kapcsolatok kezelése a Service Provider Foundation szolgáltatásban

 

Közzétett: 2016. június

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Orchestrator, System Center 2012 R2 Orchestrator

A Service Provider Foundation telepítővarázslója a megadott hitelesítő adatok alapján konfigurálja a webszolgáltatásokat. Ez a témakör azt mutatja be, hogyan lehet ellenőrizni és beállítani a hitelesítő adatokat a Számítógép-kezelés modullal, az Internet Information Services (IIS) szolgáltatással és más technológiákkal, ha módosítások szükségesek.

Fontos megjegyezni, hogy a témakörben a szemléltetési célt szolgáló URL-címek a Service Provider Foundation-webszolgáltatások alapértelmezett 8090-es portját használják. Ez a port eltérő is lehet, ha másik portot adott meg a Service Provider Foundation telepítésekor.

Tárhelyszolgáltatóként a Service Provider Foundation-webszolgáltatások segítségével biztosíthat portálalkalmazásokat a bérlők számára. A Service Provider Foundation Windows PowerShell-parancsmagjai megkönnyítik a fontos rendszergazdai feladatok elvégzését. A Service Provider Foundation-webszolgáltatásokat használó alkalmazások programozásáról a Service Provider Foundation fejlesztői útmutatójában tájékozódhat.

Minden webszolgáltatáshoz két helyen állíthatók be a hitelesítő adatok azon a kiszolgálón, amelyen a Service Provider Foundation telepítve van: az IIS alkalmazástartomány-készletében és a Számítógép-kezelés megfelelő csoportjában. Ezeknek a csoportoknak (SPF_Admin, SPF_VMM, SPF_Usage és SPF_Provider) tartalmazniuk kell egy olyan helyi hitelesítő adatot (nem tartományi hitelesítő adatot), amely egyben a Rendszergazdák csoport tagja is. Ez a hitelesítő adat lehet maga a rendszergazda felhasználó is, de javasolt létrehozni egy másik helyi felhasználót.

A tárhelyszolgáltatók a felügyeleti webszolgáltatással hozzák létre és kezelik a bérlőket, a felhasználói szerepköröket, a kiszolgálókat, a bélyegzőket és az egyéb felügyeleti objektumokat. A felügyeleti webszolgáltatás a következő URL-címekkel érhető el:

 • Service Provider FoundationSystem Center 2012 SP1 esetén használja a következőt:

  http://server:8090/SC2012/Admin/Microsoft.Management.Odata.svc

 • Service Provider FoundationSystem Center 2012 R2 esetén használja a következőt:

  https://server:8090/SC2012R2/Admin/Microsoft.Management.Odata.svc

Hitelesítőadat-beállítás

Követelmény

A felügyeleti alkalmazáskészlet-identitás az IIS-ben

A Rendszergazdák csoport és az SPF_Admin csoport tagja is kell, hogy legyen

A Rendszergazdák csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell a felügyeleti alkalmazáskészlet-identitás hitelesítő adatait

Az SPF_Admin csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell egy helyi felhasználót, aki a Rendszergazdák csoportnak is tagja, illetve a felügyeleti alkalmazáskészlet identitásának hitelesítő adatait

A VMM webszolgáltatás meghívja a System Center 2012 R2 Virtual Machine Managert a kért műveletek, például a virtuális gépek, virtuális hálózatok, felhasználóiszerepkör-definíciók és egyéb felhőhálók létrehozásának végrehajtására. Ez a szolgáltatás koordinálja a módosításokat a résztvevők között, és a következő dinamikus funkciókat biztosítja:

 • A portálalkalmazások és egyéb ügyfelek észlelik a Service Provider Foundation és a Virtual Machine Manager által végrehajtott módosításokat.

 • A Virtual Machine Manager megjeleníti a portálalkalmazások, az egyéb ügyfelek és a Service Provider Foundation által elvégzett módosításokat.

 • A Service Provider Foundation tükrözi a résztvevők által elvégzett összes módosítást.

A T:Microsoft.SystemCenter.Foundation.Cmdlet.New-SCSPFServer PowerShell-parancsmaggal regisztrálhatja a Virtual Machine Manager-példányokat.

A VMM-webszolgáltatás a következő URL-címekkel érhető el:

 • Service Provider FoundationSystem Center 2012 SP1 esetén használja a következőt:

  http://server:8090/SC2012/VMM/Microsoft.Management.Odata.svc

 • Service Provider FoundationSystem Center 2012 R2 esetén használja a következőt:

  https://server:8090/SC2012R2/VMM/Microsoft.Management.Odata.svc

Hitelesítőadat-beállítás

Követelmény

A VMM alkalmazáskészlet-identitása az IIS-ben

A Rendszergazdák csoport és az SPF_VMM csoport tagja is kell, hogy legyen

A Rendszergazdák csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell a VMM alkalmazáskészlet-identitásának hitelesítő adatait

Az SPF_VMM csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell egy helyi felhasználót, aki a Rendszergazdák csoportnak is tagja, illetve a VMM alkalmazáskészlet-identitásának hitelesítő adatait

Rendszergazda felhasználói szerepkör a következőben: Virtual Machine Manager

Tartalmaznia kell a VMM alkalmazáskészlet-identitásának hitelesítő adatait, A Rendszergazda felhasználói szerepkör tagjaként

System_CAPS_importantFontos

A Service Provider Foundation a felhasználási webszolgáltatást kizárólag a Windows Azure Pack for Windows Server vagy külső számlázási szolgáltatók általi használatra biztosítja. A szükségtelen vagy hibás lekérdezések okozta adatvesztés elkerülése érdekében a felhasználási webszolgáltatás végpontjához nem szabad hozzáférni más célból.

A Usage webszolgáltatás (a Virtual Machine Managerben üzemeltetett) System Center 2012 – Operations Manager-adatraktárak példányainak regisztrációival gyűjti a bérlők virtuálisgép-használatával és egyéb hálóhasználatával kapcsolatos metrikákat. A használati adatokat olyan folyamatok számára gyűjti, mint például a számlázási jóváírási funkciók.

A Operations Manager-adatraktárak kapcsolatbeállításait Windows PowerShell-parancsmagokkal regisztrálhatja a Service Provider Foundation-adatbázisban. Ez a regisztráció lehetővé teszi, hogy a Service Provider Foundation összesítse az adatraktárakból származó használati adatokat. További információ a regisztrációk konfigurálásáról: A használatmérés beállítása a Service Provider Foundation szolgáltatásban.

A felhasználási webszolgáltatás az összes szolgáltatáshoz tartozó valamennyi előfizetésre vonatkozó kihasználtsági adatokat visszaadja.

Hitelesítőadat-beállítás

Követelmény

A felhasználási alkalmazáskészlet-identitása az IIS-ben

A Rendszergazdák csoport és az SPF_Usage csoport tagja is kell, hogy legyen

A Rendszergazdák csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell a használati alkalmazáskészlet-identitás hitelesítő adatait

Az SPF_Usage csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell egy helyi felhasználót, aki a Rendszergazdák csoportnak is tagja, illetve a felhasználási alkalmazáskészlet-identitás hitelesítő adatait

Az OpertionsManagerDW Microsoft SQL Server-adatbázis DBO adatbázis-felhasználója a kiszolgálón, melyen fut az Operations Manager

Az Operations Managert telepítő felhasználó hitelesítő adatait a rendszer automatikusan felhasználja a DBO SQL Server biztonsági objektum bejelentkezési hitelesítő adatainak megadásakor. Ugyanezeket a hitelesítő adatokat kell használni a Service Provider Foundation minden alkalmazáskészlet-identitása esetében.

Az OpertionsManagerDW Microsoft SQL Server-adatbázis adatbázis-tulajdonságai (kattintson a jobb gombbal) a kiszolgálón, melyen fut az Operations Manager

Az OpsMgrReader adatbázis-szerepkört meg kell adni az Engedélyek lapon.

Erőforrás-szolgáltatók használhatják a szolgáltatói webszolgáltatást szolgáltatott infrastruktúra biztosításához. A szolgáltatói webszolgáltatás egy Microsoft ASP.NET-alapú webes API-t biztosít. Ez nem egy OData szolgáltatás. A szolgáltatói webszolgáltatás a VMM- és a felügyeleti webszolgáltatásokat is használja.

Hitelesítőadat-beállítás

Követelmény

A szolgáltatói alkalmazáskészlet-identitás az IIS-ben

A Rendszergazdák csoport, valamint az SPF_Provider, az SPF_VMM és az SPF_Admin csoport tagja is kell, hogy legyen

A Rendszergazdák csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell a szolgáltatói alkalmazáskészlet-identitás hitelesítő adatait

Az SPF_Provider csoport a Számítógép-kezelésben

Tartalmaznia kell egy helyi felhasználót, aki a Rendszergazdák csoportnak is tagja, illetve a szolgáltatói alkalmazáskészlet-identitás hitelesítő adatait

A Service Provider Foundationben beállíthat olyan eseményeket, amelyeket a Szolgáltatáskezelési automatizálás webszolgáltatás fog használni. E beállítások megadásához a Szolgáltatáskezelési automatizálás webszolgáltatásnak rendelkeznie kell a Service Provider Foundation-webszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges hitelesítő adatokkal.

Emellett Windows PowerShell-parancsmagokkal is automatizálhat Runbookokat. További információkért lásd: Runbook automatizálása a Service Provider Foundation termékből.

Hitelesítőadat-beállítás

Követelmény

A Service Provider Foundation egyik vagy minden alkalmazáskészlet-identitása, az automatizálástól függően

A Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie azon a kiszolgálón, amelyen a Szolgáltatáskezelési automatizálás telepítve van

A Service Provider Foundationt telepítő felhasználó hitelesítő adatait a rendszer automatikusan felhasználja a Service Provider Foundation-adatbázis DBO SQL Server biztonsági objektumának bejelentkezési hitelesítő adataihoz. A T:Microsoft.SystemCenter.Foundation.Cmdlet.Get-SCSPFConnectionString és a T:Microsoft.SystemCenter.Foundation.Cmdlet.Set-SCSPFConnectionString parancsmaggal kezelheti a Service Provider Foundation-adatbázishoz való csatlakozást.

Megjelenítés: