Újrapróbálkozás meghiúsult frissítést követően

 

Közzétett: 2016. március

A jelen témakör a System Center 2012 R2 Data Protection Manager frissítésére tett újbóli kísérlethez nyújt útmutatást, miután már egy próbálkozás meghiúsult.

Mielőtt újrapróbálkozna a frissítéssel, a C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPMLogs mappában található naplók alapján próbálja megállapítani, hogy miért volt sikertelen a frissítés. A kívánt korrekciós lépések után kövesse az alábbi útmutatást.

Újrapróbálkozás a DPM frissítésével

 1. Készítsen biztonsági mentést a Data Protection Manager adatbázisáról.

 2. Távolítsa el a Data Protection Manager sikertelen frissítését, azonban őrizze meg a kapcsolódó adatokat – ehhez az Eltávolítási beállítások lapon válassza a Lemezes helyreállítási pontok megőrzése lehetőséget. A Data Protection Manager eltávolításának részletes útmutatását lásd: A DPM eltávolítása.

 3. Törölje a Data Protection Manager-adatbázist.

 4. Telepítse újra a System Center 2012 SP1Data Protection Managert és valamennyi frissítését ugyanabban a sorrendben, ahogyan korábban telepítette őket, az eredeti telepítési állapot visszaállításához.

  System_CAPS_tipTipp

  Felügyeleti üzemmódban futtassa a következő lekérdezést a System Center 2012 SP1Data Protection Manager-adatbázison – ezzel megállapíthatja a frissítések alkalmazásának eredeti sorrendjét.

  select * from tbl_DPM_InstalledUpdates

 5. Állítsa vissza a System Center 2012 SP1Data Protection Manager mentett adatbázisfájljait.

 6. Próbálja meg újra a frissítést.

A DPM-adatbázis biztonsági mentése

 1. Azon a számítógépen, amelyen a Data Protection Manager-adatbázist telepítette, nyissa meg az SQL Server 2008 R2-höz készült Microsoft SQL Server Management Studio eszközt, és csatlakozzon ahhoz az SQL Server-példányhoz, amelyet a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) használt.

 2. Készítsen biztonsági mentést a Data Protection Manager adatbázisáról. A biztonsági mentéshez jobb gombbal kattintson az adatbázisra, majd a Tasks (Feladatok), végül a Backup (Biztonsági mentés) elemre.

 3. A biztonságimásolat-fájlt tárolja biztonságos helyen.

Megjelenítés: