Az Exchange 2013 védelmének konfigurálása

 

Közzétéve: 2016. március

A DPM képes az Exchange 2013 biztonsági mentésére. Lehetőség van az Exchange-adatok biztonsági mentésére, illetve az Exchange-kiszolgáló operációs rendszer nélküli biztonsági mentésére.

A védelem beállítása előtt olvassa el az Előfeltételek című fejezetet.

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Tudnivalók ezzel kapcsolatban:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

 3. A DPM védelmi ügynök telepítése – Az ügynököt az Exchange-kiszolgálóra kell telepíteni. Információk: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása.

 4. Védelmi csoport beállítása – Az Új védelmi csoport létrehozása varázslóCsoporttagok kiválasztása lapján. Válassza ki az összes olyan adatbázis-elérhetőségi csoportot, amelyek védeni kívánt adatokat tárolnak. Minden egyes Exchange-kiszolgáló esetében választhatja a rendszerállapot biztonsági mentését vagy az operációs rendszer nélküli teljes biztonsági mentést (amelynek része a rendszerállapot biztonsági mentése). Ez akkor hasznos, ha lehetőséget szeretne a teljes kiszolgáló helyreállítására is az adatok helyreállítása mellett. További információ a védelmi csoportokról és az operációs rendszer nélküli biztonsági mentésről:

 5. A védelmi csoport létrehozását követően megtörténik az adatok kezdeti replikálása. Ezután a védelmicsoport-beállításoknak megfelelően megtörténik a biztonsági mentés.

A védelmi csoport létrehozása után a rendszer elvégzi a kezdeti replikálást, és a DPM megkezdi az Exchange-adatok biztonsági mentését és szinkronizálását. A DPM figyeli a kezdeti szinkronizálást és az azt követő biztonsági mentéseket. Az Exchange-adatok figyelése több módon is lehetséges:

 • Az alapértelmezett DPM-figyelés használatával értesítéseket állíthat be a proaktív figyeléshez, riasztások közzétételével és értesítések konfigurálásával. E-mail értesítéseket küldhet a kritikus, figyelmeztető vagy tájékoztató riasztásokról, valamint a példányosított helyreállítások állapotáról.

 • Az Operations Manager használata esetén központilag tehet közzé riasztásokat.

Figyelési értesítések beállítása

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. Kattintson az SMTP-kiszolgáló elemre, írja be a kiszolgáló nevét, a portot és az e-mail címet, amelyről az értesítéseket küldeni szeretné. A címnek érvényesnek kell lennie.

 3. A Hitelesített SMTP-kiszolgáló területen írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót. A felhasználónévnek és a jelszónak az előző lépésben megadott „Feladó” e-mail cím tulajdonosához tartozó tartományifiók-névnek kell lennie; egyéb esetben az értesítések kézbesítése sikertelen lesz.

 4. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson a Tesztüzenet küldése lehetőségre, írja be, hogy a DPM mely e-mail címre küldje a tesztüzenetet, majd kattintson az OK gombra. Kattintson a Beállítások > Értesítések lehetőségre, és válassza ki a riasztási típusokat, amelyekről a címzettek értesülni kívánnak. A Címzettek mezőbe írja be azon címzettek e-mail címét, akiknek a DPM-mel értesítést kíván küldeni.

 5. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson az Ellenőrző értesítés küldése > OK gombokra.

Riasztások közzététele az Operations Managerben

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. A Beállítások menüben kattintson a Riasztások közzététele > Aktív riasztások közzététele lehetőségre.

 3. A Riasztások közzététele engedélyezését követően a rendszer az összes meglévő, felhasználói műveletet igénylő DPM-riasztást közzéteszi a DPM-riasztások eseménynaplóba. Ezután a DPM-kiszolgálóra telepített Operations Manager ügynök közzéteszi ezeket a riasztásokat az Operations Managerbe, és folyamatosan frissíti a konzolt az új riasztások létrejöttekor.

Megjelenítés: