Virtuális gépek gyors telepítése SAN-másolással – áttekintés

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

A gyors telepítés módszerével anélkül telepíthet új virtuális gépeket tárolótömbökre, hogy át kellene másolni a virtuális gépeket a hálózaton. A Virtual Machine Manager (VMM) lehetővé teszi a tárolóhálózat (SAN) infrastruktúrájának a felhasználását a virtuális gépek klónozásával, illetve a vendég operációs rendszer testreszabását egy virtuálisgép-sablon használatával. A gyors telepítés használható önálló virtuális gépek, illetve egy szolgáltatás részeként telepített virtuális gépek telepítéséhez.

A SAN hálózaton keresztüli gyors telepítés használatával a tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablonokból gyorsan készíthet virtuális gépeket. Tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont létrehozhat olyan virtuális merevlemezből, amely a tárolóhálózati másolást klónozás vagy pillanatkép-készítés útján támogató logikai tárolóegységen található. Amikor tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablonból hoz létre új virtuális gépet, a VMM gyorsan létrehozza a virtuális merevlemezt tartalmazó logikai egység írható és olvasható másolatát, majd a virtuális gép fájljait elhelyezi az új logikai egységen.

Amikor a VMM a gyors telepítés használatával tárolóhálózati másolatból telepít virtuális gépet, a VMM a hálózati átvitel helyett tárolóhálózati átvitelt használ. A tárolóhálózati átvitel során létrejön a virtuális gépet tartalmazó logikai egység tárolóhálózati másolata, majd az alkalmazás azt hozzárendeli a cél gazdagéphez vagy gazdagépfürthöz. Mivel a virtuális gép fájljai a tárolóhálózati virtuálisgép-átvitel során ténylegesen nem mozognak a hálózaton, sokkal gyorsabb, mintha a szokásos hálózati átvitelt használná.

System_CAPS_cautionFigyelmeztetés

A telepített számítógép által elérhető tárhely particionálható a telepítés folyamata alatt, még akkor is, ha egy adott lemez az operációs rendszer lemezeként való használatra van kijelölve. Ebben az esetben az adatok elvesznek. Egy adott rendszerindítási kötet használatának biztosításához használja a részletes felderítést, és ne indítsa újra a számítógépet, amíg be nem fejeződik az operációs rendszer telepítése.

Tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon létrehozásához az alábbi módszerek bármelyikét használhatja.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az itt ismertetett módszerek átfogó képet adnak a folyamatokról, és feltételezik, hogy az összes előfeltétel teljesül. Az egyes módszerek részletes eljárásait a megadott hivatkozásoknál találja. Az előfeltételek leírása a témakör későbbi, A tárolóhálózati másolatot használó gyors telepítés előfeltételei, című részében olvasható.

 1. A VMM használatával felügyelt, és a cél gazdagépet tartalmazó gazdagépcsoporthoz társított tárolókészletből hozzon létre egy logikai tárolóegységet, és azt rendelje a gazdagéphez.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A logikai egység létrehozásához és hozzárendeléséhez a tárolótömb gyártója által biztosított felügyeleti eszközt is használhatja.

 2. Hozzon létre egy virtuális gépet egy üres virtuális merevlemezzel a logikai egységen.

 3. Telepítse és szabja testre a vendég operációs rendszert, és a megfelelő alkalmazásokat. A lemezképfájl általánosításához használja a Sysprep.exe parancsot a /generalize és a /oobe kapcsolókkal, és általánosítsa a géphez tartozó virtuális merevlemezt. További információ a Sysprep eszközről: A Sysprep (rendszer-előkészítő) eszköz parancssori kapcsolói.

 4. A Virtuálisgép-sablon létrehozása varázslóval hozzon létre tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont a virtuális gépről.

  A sablon létrehozásakor a VMM a virtuális merevlemez fájlját tartalmazó logikai egységet a gazdagépről a könyvtárba helyezi át a SAN-átvitel használatával. A könyvtár a következő frissítés alkalmával indexeli a virtuálismerevlemez-fájlt.

Ezután a tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon használatával hozhat létre és telepíthet új virtuális gépeket. Amikor új virtuális gépet hoz létre, a VMM létrehozza a virtuálismerevlemez-fájlt tartalmazó logikai egység klónját vagy pillanatképét a tárolókészlet kezeléséhez fenntartott lemez használatával. A VMM automatikusan megszünteti az új logikai egység maszkolását a gazdagép számára.

Lépésenkénti útmutató: Tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon létrehozása az új virtuális gépről.

 1. Hozzon létre egy logikai egységet a VMM használatával felügyelt tárolókészletből, amely a könyvtárkiszolgálót tartalmazó gazdagépcsoporthoz van társítva. Rendelje hozzá a logikai egységet a könyvtárkiszolgálóhoz.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha a teljes eljárást a VMM alkalmazáson belül kívánja végrehajtani, a könyvtárkiszolgálót felügyelt Hyper-V-gazdagépként kell hozzáadnia. Ezzel a művelettel hozzárendelheti a logikai egységet a könyvtárkiszolgálóhoz. Ha a könyvtárkiszolgálót nem szeretné felügyelt Hyper-V-gazdagépként használni, a tárolótömb gyártója által biztosított felügyeleti eszközzel is regisztrálhatja a logikai egységet a könyvtárkiszolgálón.

 2. A könyvtárkiszolgálón csatlakoztassa a logikai egységet a könyvtármegosztás egyik mappaelérési útvonalára.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha a tárolót a VMM felügyeli, a logikai egységet akkor is csatlakoztathatja a könyvtármegosztás egyik mappaelérési útvonalára, amikor a logikai egységet hozzárendeli a könyvtárkiszolgálóhoz.

 3. Másolja a meglévő virtuális merevlemez fájlját (amelyet a Sysprep segítségével általánosított) arra a mappaelérési útvonalra, ahová a logikai egységet csatlakoztatta.

 4. Hozzon létre egy tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont a virtuális merevlemez fájljának használatával.

Ezután a tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon használatával hozhat létre és telepíthet új virtuális gépeket. Amikor ezt teszi, a VMM létrehozza a logikai egység klónját vagy pillanatképét, ami automatikusan létrehozza a tárolókészletből az új logikai egységet. A VMM automatikusan megszünteti az új logikai egység maszkolását a gazdagép számára.

Lépésenkénti útmutató: Tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon létrehozása az új virtuális gépről.

Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze az alábbi előfeltételek teljesülését:

 • A tárolótömbnek támogatnia kell a VMM új tárolókezelési funkcióit.

 • A tárolótömbnek támogatnia kell a kónozást és a pillanatkép-készítést, és a klónozást és a pillanatkép-készítést engedélyezni kell.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Előfordulhat, hogy ehhez a tároló gyártójának külön engedélye szükséges.

 • A gyors telepítéshez használni kívánt tárolókészletet a VMM alkalmazásnak kell felügyelnie. Ez úgy biztosítható, a tömb Storage Management Initiative Specification (SMI-S) szolgáltatóját hozzáadja, felderíti a tárolókészleteket, besorolja a tárolót, majd a tárolótömb előnyben részesített foglalási módjaként kiválasztja a pillanatkép-készítést vagy a klónozást.

 • A gyors telepítéshez használni kívánt tárolótömböt ahhoz a gazdagépcsoporthoz kell rendelni, ahol a virtuális gépek gyors telepítését szeretné végrehajtani.

 • Az elhelyezés céljaként használni kívánt Hyper-V gazdagépeknek a gazdagépcsoporthoz kell tartozniuk. Az alábbi előfeltételeknek is teljesülniük kell:

  • Ha tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont szeretne készíteni az új virtuális gépről, akkor a virtuális gép létrehozásához használt gazdagépnek is ebbe a gazdagépcsoportba kell tartoznia.

  • Ha tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont szeretne készíteni egy meglévő virtuális gépről, és a logikai egységet a könyvtárkiszolgálóról szeretné létrehozni és hozzárendelni, akkor a könyvtárkiszolgálónak is ebbe a gazdagépcsoportba kell tartoznia. Éppen ezért a könyvtárkiszolgálónak Hyper-V-gazdagépnek kell lennie. (Ha a könyvtárkiszolgálót nem szeretné gazdagépként felvenni, a tárolótömb gyártója által biztosított felügyeleti eszközeivel is hozzárendelheti a logikai egységet sávon kívül.)

 • A System Center 2012 R2 rendszeren futó VMM alkalmazástól kezdődően a 2. generációs virtuális gépek gyors telepítéséhez olyan gazdagépet kell választania, amelynek az operációs rendszer támogatja az ilyen gépeket. A 2. generációs virtuális gépeket a Windows Server 2012 R2 és az újabb verziók támogatják.

  A 2. generációs virtuális gépekről további információkért lásd: Az 1. és a 2. generációs virtuális gépek használata a VMM alkalmazásban – ismertető.

 • A gyors telepítéshez használni kívánt összes Hyper-V-gazdagépnek és a könyvtárkiszolgálónak hozzá kell férnie a tárolótömbhöz. Emellett ugyanazt a tárolóhálózati kapcsolattípust kell használniuk. Ahhoz, hogy a SAN-áttelepítések sikerrel járjanak, az nem megengedett, hogy egyes gazdagépek szálcsatornán, mások pedig iSCSI használatával csatlakozzanak. A konfiguráció a tárolóhardverektől függően eltérő.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  További konfigurációs információkért tekintse meg a tárolótömb gyártójának dokumentációját.

  A konfiguráció jellemzően az alábbiakat tartalmazza:

  • A többutas I/O (MPIO) szolgáltatást minden olyan gazdagéphez hozzá kell adni, amely hozzá fog férni a szálcsatornás vagy iSCSI-tárolótömbhöz. Az MPIO szolgáltatás a Kiszolgálókezelő használatával adható hozzá. Ha az MPIO szolgáltatás már engedélyezve van, amikor egy gazdagépet a VMM felügyelete alá von, akkor a VMM automatikusan engedélyezi az MPIO szolgáltatást a támogatott tárolótömbökhöz a Microsoft által biztosított eszközspecifikus modul (DSM) használatával. Ha már telepített gyártóspecifikus DSM modulokat a támogatott tárolótömbökhöz, akkor a gazdagép VMM felügyelete alá vonásakor a gyártóspecifikus MPIO-beállításokat használja a rendszer az ezekkel a tömbökkel folytatott kommunikációhoz.

   Ha az MPIO szolgáltatás hozzáadása előtt von egy gazdagépet a VMM felügyelete alá, akkor manuálisan kell konfigurálnia az MPIO szolgáltatást a felderített eszközhardver-azonosítók hozzáadására. Ennek alternatívájaként telepíthet gyártóspecifikus DSM modulokat is.

   System_CAPS_noteMegjegyzés

   További információk, és az MPIO szolgáltatás telepítésének részletei: A többutas I/O (MPIO) támogatása.

  • Ha szálcsatornás tárolóhálózatot (SAN) használ, akkor a tárolótömbhöz hozzáférő minden gazdagépen telepíteni kell egy gazdabuszadaptert (HBA). Emellett a gazdagépeket úgy kell zónákba sorolni, hogy hozzáférhessenek a tárolótömbhöz.

  • Ha iSCSI-tárolóhálózatot használ, akkor az iSCSI-portálokat hozzá kell adni, az iSCSI-kezdeményezőt pedig be kell jelentkeztetni a tömbbe. Továbbá minden gazdagépen el kell indítani a Microsoft iSCSI-kezdeményező szolgáltatást, és a szolgáltatáshoz az Automatikus beállítást kell megadni. További információért arról, hogy hogyan kell iSCSI-munkamenetet létrehozni egy gazdagépen a VMM használatával lásd: Tárolás konfigurálása Hyper-V gazdagépen a VMM-ben.

További információ a támogatott tárolótömbökről, a tárhely VMM-felügyelet alá helyezéséről, a felügyelt tárolótömbök kívánt kapacitáskiosztási módszerének beállításáról, illetve a gazdagépcsoportokhoz való tárhelykiosztás módjáról: A tárolás konfigurálása a VMM alkalmazásban – áttekintés.

A gyors telepítés használatával az alábbi lépéseket követve telepíthet virtuális gépeket.

Feladat

Leírás

1. lépés: Kövesse az alábbi utasítások valamelyikét:

Leírja, hogyan lehet tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablont létrehozni új vagy meglévő virtuális gépről. Tartalmazza a forgatókönyvekre jellemző előfeltételeket.

2. lépés: How to Deploy a New Virtual Machine from the SAN Copy-Capable Template

Ismerteti, hogy a tárolóhálózati másolási képességgel rendelkező sablon használatával miként lehet létrehozni és telepíteni az új virtuális gépeket.

Megjelenítés: