Felülbírálások alkalmazása az objektumfelderítéseken

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager figyeli a felderített számítógépeket és eszközöket, és felderíti a figyelt számítógépeken felderített alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Bizonyos esetekben célszerű korlátozni a felderítés hatókörét. Lehet, hogy csak az SQL Server bizonyos példányait szeretné felderíteni és figyelni, vagy szeretne eltávolítani egy olyan számítógépet, amelyet már felderített.

A felderítés korlátozásának pontos lépéseit az határozza meg, hogy mely objektumot, alkalmazást vagy szolgáltatást kíván kivonni a felderítésből. Az általános eljárás azonban megegyezik: határozza meg a korlátozandó felderítést, és hozzon létre egy felülbírálást a felderítés letiltásához. A felülbírálás létrehozásával kapcsolatban lásd: Egy szabály vagy figyelő felülbírálása.

A felderítés letiltására vonatkozó felülbírálást a következőkre lehet alkalmazni:

  • Annak az osztálynak az összes objektumára, amelyre a felderítés irányul. Ha ezt választja a felülbírálásához, akkor a felderítés teljesen le lesz tiltva.

  • Egy csoportra. A csoporttagság megadható explicit módon vagy dinamikusan Amikor egy csoportot hoz létre, azt egy lezáratlan felügyeleti csomagba menti. A lezáratlan felügyeleti csomagban levő elem azonban (mint például egy felülbírálás) nem hivatkozhat egy másik lezáratlan felügyeleti csomag elemére, például egy csoportra. Ha egy csoportot arra kíván használni, hogy korlátozza adott felülbírálás alkalmazását, akkor vagy a felülbírálás lezáratlan felügyeleti csomagjába kell menteni a csoportot, vagy le kell zárnia a csoportot tartalmazó felügyeleti csomagot. További információkért lásd: Csoportok létrehozása és kezelése.

  • Annak az osztálynak egy vagy több objektumára, amelyre a felderítés irányul. Ezzel a módszerrel választhat a felderített objektumok közül.

  • Egy másik osztály összes objektumára. Ezzel a módszerrel megadhatja azt az objektumosztályt, amelyikre a felülbírálást alkalmazni szeretné.

Az, hogy a felderítés letiltásához miként alkalmazza a felülbírálást, az adott helyzettől függ. A legegyszerűbb eset az, amikor adott objektumra vagy egy osztály összes objektumára vonatkozóan tiltja le a felderítést. Amikor a meghatározott feltételeknek eleget tevő összes objektum felderítését szeretné letiltani, olyan csoportot kell használnia, amely ezeket az objektumokat tartalmazza, vagy létre kell hoznia egyet, amely azonosítja ezen objektumokat.

Tegyük fel, hogy a felügyeleti kiszolgálókon található logikai lemezek felderítését szeretné letiltani. Konfigurálhat egy olyan felülbírálást, amely letiltja a Windows Server 2008 logikai lemezek felderítését, majd azt alkalmazhatja az Operations Manager felügyeleti kiszolgálókat tartalmazó csoportra, amely az Operations Manager telepítésekor automatikusan jött létre. Ezzel szemben, ha például egy adott szervezeti egység számítógépein lévő logikai lemezek felderítését szeretné letiltani, nem létezik olyan beépített csoport, amely megfelel ennek a definíciónak, ezért létre kell hoznia egyet, amely azonosítja a szóban forgó számítógépeket.

Miután egy objektumot felderített, és azt törölni szeretné anélkül, hogy a rendszer ismét felderítené, tiltsa le az érintett objektum felderítését, és futtassa a Remove-SCOMDisabledClassInstance parancsmagot az Operations Manager rendszerhéjban. Ha segítséget szeretne kapni a parancsmaggal kapcsolatban, nyissa meg az Operations Manager rendszerhéjat, majd adja ki a Get-Help Remove-SCOMDisabledClassInstance parancsot.

Megjelenítés: