Active Directory tartományi szolgáltatások használata számítógépek Operations Manager felügyeleti csoportokhoz rendeléséhez

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager képes az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) segítségével hozzárendelni az ügynök által felügyelt számítógépeket a felügyeleti csoportokhoz, ezzel is elősegítve a tartományi szolgáltatások által biztosított lehetőségek teljes körű kihasználását.

A számítógépek hozzárendelése a felügyeleti csoportokhoz az AD DS segítségével:

 • Az AD DS-tartománynak Windows 2000 – natív vagy Windows Server 2003 működési szinten kell lennie.

 • Az ügynök által felügyelt számítógépeknek és az AD-ügynök hozzárendelése nevű erőforráskészletben található összes felügyeleti kiszolgálónak ugyanabban a tartományban vagy kétirányú megbízhatósággal elérhető tartományban kell lenniük.

  System_CAPS_ICON_note.jpg Megjegyzés

  Függetlenül attól, hogy az AD DS segítségével történik-e a számítógépek hozzárendelése a felügyeleti csoportokhoz, az ügynök által felügyelt számítógépeknek, valamint az elsődleges és a másodlagos felügyeleti kiszolgálójuknak ugyanabban a tartományban vagy kétirányú megbízhatósággal elérhető tartományban kell lennie. Egyéb esetben átjárókiszolgálót kell használni. Az átjárókiszolgálókkal kapcsolatos további információk: Az Operations Manager átjárókiszolgálóinak ismertetése.

Az alábbiakban foglaltuk össze, mely lépéseket kell követni ahhoz, hogy az AD DS segítségével lehessen hozzárendelni a számítógépeket az Operations Manager felügyeleti csoportokhoz.

 1. Egy tartományi rendszergazdának a MOMADAdmin.exe segítségével létre kell hoznia egy tárolót az AD DS-es belül az Operations Manager felügyeleti csoport számára. A tárolót abban a tartományban kell létrehozni, amelyben a figyelni kívánt számítógépek találhatók. A MOMADAdmin.exe futtatásakor megadott AD DS biztonsági csoport olvasási és gyermekobjektum-törlési jogosultságot kap a tárolóra. A tárolónak a fenti módon történő létrehozását követően az Operations Manager-rendszergazdák jogosultságot kapnak arra, hogy úgy tudják hozzáadni a felügyeleti kiszolgálókat a tárolóhoz, majd úgy tudnak számítógépeket rendelni hozzájuk, hogy nem kell tartományi rendszergazdának lenniük.

 2. Egy Operations Manager-rendszergazda az Ügynök-hozzárendelés és Feladatátvétel varázsló segítségével hozzárendeli a számítógépeket egy elsődleges és egy másodlagos felügyeleti kiszolgálóhoz.

  System_CAPS_ICON_note.jpg Megjegyzés

  A tartományvezérlőket nem lehet az Active Directory tartományi szolgáltatások segítségével hozzárendelni felügyeleti csoporthoz.

 3. A MOMAgent.msi segítségével megtörténik az Operations Manager-ügynök telepítése és konfigurálása a megfelelő számítógépeken. Az ügynök az Active Directoryból olvassa ki a felügyeleti csoporttal kapcsolatos információkat.

  System_CAPS_ICON_note.jpg Megjegyzés

  Az operatív konzolról telepített ügynökök esetében a rendszer letiltja az Active Directory-integrációt. A MOMAgent.msi segítségével, kézzel telepített ügynökök esetében alapesetben engedélyezve van az Active Directory-integráció. Ha a kézi telepítésekre vonatkozóan le szeretné tiltani az Active Directory-integrációt, használja a USE_SETTINGS_FROM_AD=0 parancssori paramétert. A paraméter leírását lásd: Ügynök telepítése parancssor használatával.

Az ügynököket akkor is érdemes úgy konfigurálni, hogy a felügyeleti csoport adatait az AD DS-ből olvassák ki, ha a számítógépek telepítése lemezkép alapján történik. Összeállítható például olyan konfiguráció, amelyben az Operations Manager-ügynök az SQL Server 2005 lemezkép része, és úgy van konfigurálva, hogy az Active Directoryból olvassa ki a felügyeleti csoportra vonatkozó információkat. A lemezképből telepített új SQL Server 2005 kiszolgáló az elindulásakor automatikusan megkapja az arra vonatkozó információkat, hogy melyik Operations Manager felügyeleti csoport végzi a figyelését, majd letölti a megfelelő felügyeleti csomagokat.

Az Active Directory és az Operations Manager integrációja
A felügyeleti csoport egy Active Directory tartományi szolgáltatások tároló létrehozása
Active Directory tartományi szolgáltatások használata a számítógépek hozzárendelése a felügyeleti kiszolgálókon.
Ügynök Active Directory-integrációs beállításainak megváltoztatása

Megjelenítés: