A SharePoint használata az Operations Manager adatainak megtekintéséhez

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager tartalmaz egy SharePoint-kijelzőt, amely a webkonzolról kiválasztott irányítópultokat jeleníti meg. Egy konfigurált kijelző lehetővé teszi, hogy a környezetében lévő alkalmazások rendelkezésre állási és teljesítménybeli értékeit gyorsan áttekintse.

Az Operations Manager kijelző különösen hasznos, mivel megjeleníti az aktuális állapot nézetét a szervezetén belül azok számára, akik nem az Operations Manager felhasználói. Amennyiben alkalmazható, az alábbi eljárással állítson be irányítópultokat egy SharePoint-lapon.

Az Operations Manager kijelző telepítése

Az Operations Manager kijelző SharePoint-laphoz való hozzáadása előtt a kijelzőt telepíteni kell a SharePoint-webhelyre.

Kijelző konfigurálása egy webkonzolhoz való csatlakozásra

Az Operations Manager kijelzőt a telepítése után konfigurálja egy adott webkonzolhoz való csatlakozásra.

Az Operations Manager kijelző hozzáadása egy SharePoint-laphoz

Az Operations Manager kijelző telepítése SharePoint-webhelyre történő telepítése után a kijelzőt hozzáadhatja egy SharePoint-laphoz.

A kijelző konfigurálása megosztott hitelesítési adatok használatára

Ahhoz, hogy az Operations Manager kijelzőt úgy konfigurálja, hogy azt az Operations Manager programot nem használó felhasználók is lássák, a kijelzőt megosztott hitelesítési adatok használatára kell konfigurálnia.

További környezetek hozzáadása a kijelzőhöz

Az Operations Manager kijelzőt a telepítésekor konfigurálja egy adott webkonzol-kiszolgálóhoz vagy környezethez való csatlakozásra. További környezeteket adhat hozzá egy kijelzőhöz, ami lehetővé teszi, hogy többféle felügyeleti csoportból származó irányítópultokat is megjelenítsen.

Az Operations Manager kijelző eltávolítása

Az Operations Manager kijelző eltávolítható a farmon lévő összes webhelyről és webalkalmazásból, illetve egy speciális webhelyről vagy webalkalmazásból.

Az Operations Manager kijelző telepítése az alábbi előfeltételekkel rendelkezik:

 • Az Operations Manager kijelzőnek telepítve kell lennie a felügyeleti kiszolgálón.

 • A SharePoint-farmnak SharePoint 2013, SharePoint Server 2010 Standard, SharePoint Server 2010 Enterprise vagy SharePoint Foundation 2010 rendszert kell futtatnia.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha a SharePoint-farm SharePoint Foundation 2010 rendszert futtat, akkor a kijelzőt csak a webkonzollal azonos tartományba tudja telepíteni, és nem használhat megosztott hitelesítési adatokat.

 • A SharePoint-farmon SharePoint-rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie, pontosabban jogosultnak kell lennie az alábbi tevékenységek elvégzésére:

  • SharePoint PowerShell-ügyfél futtatása

  • Az SPAdminV4 és az SPTimerV4 szolgáltatás elindítása és leállítása

  • Az Add-SPSolution és az Install-SPSolution parancsmagok futtatása a farmon, valamint az Enable-SPFeature parancsmag futtatása a farm összes számítógépén.

A kijelző egy Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp nevű megoldásfájl. A kijelző telepítéséhez futtassa az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájlt. Ez a parancsfájl az Operations Manager telepítési mappájában a Setup\amd64\SharePoint útvonalon található.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az Operations Manager parancsfájljairól bővebb információt a parancshéj és a get-help parancsmag használatával kaphat. Példa: get-help install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1.

Az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájl használatával a kijelzőt a farmon található összes webhelyre és webalkalmazásba, illetve egy adott webhelyre vagy webalkalmazásba is telepítheti.

Az Operations Manager kijelző telepítése

 1. Másolja át az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 és a Microsoft.Enterprisemanagement.Sharepointintegration.wsp fájlt az Operations Manager telepítési mappájának Setup\amd64\SharePoint útvonaláról egy olyan helyre, ahol a SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéj hozzáfér.

 2. Nyissa meg a SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéjat, és lépjen abba a könyvtárba, ahová az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 fájlt mentette.

 3. A SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéjban írja be a következő parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

  .\install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 –solutionPath<a Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp mappája>-url<opcionális, egy adott portálra vagy webhelyre való telepítéshez>

  Az itt található példa a kijelzőt egy speciális portálcímre telepíti. Ebben a példában a fájlokat a „C:\Program Files\System Center Operations Manager 2012\” mappába másolta.

  .\install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 „C:\Program Files\System Center Operations Manager 2012\” http://localhost:4096

  Ha a parancsfájl futtatása során bármilyen hiba lépne fel, tiltsa le a SharePoint 2010 felügyeleti parancshéj RemoteSigned alapértelmezett kódaláírás-végrehajtási házirendjét. Az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájl futásának az engedélyezéséhez írja be az alábbi parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt:

  Set-ExecutionPolicy Unrestricted

  A megerősítést kérő ablakban a megerősítéshez válassz az Y lehetőséget, majd futtassa a parancsfájlt.

 4. Az alábbi lépéseket elvégezve ellenőrizze, hogy a kijelző telepítve és aktiválva legyen:

  1. Nyissa meg a http://localhost webhelyet.

  2. A Webhelyműveletek legördülő menüben kattintson a Webhelybeállítások elemre.

  3. A Webhelycsoport felügyelete szakaszban kattintson a Webhelycsoport-szolgáltatások elemre.

  4. Keresse meg az Operations Manager irányítópult kijelzőt.

   • Ha a jobbra mellette lévő gomb felirata Aktiválás, akkor a szolgáltatás a telepítés során nem lett automatikusan aktiválva. A kijelző aktiválásához kattintson az Aktiválás gombra.

   • Ha a jobbra mellette lévő gomb felirata Deaktiválás, akkor több lépés nem szükséges. Az Operations Manager irányítópult kijelző most már beilleszthető a webhely oldalaira.

 5. Ha az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájl futtatásához letiltotta a RemoteSigned alapértelmezett kódaláírás-végrehajtási házirendet, akkor a parancsfájl futtatása után engedélyezze ismét. Írja be az alábbi parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt:

  Set-ExecutionPolicy Restricted

  A megerősítést kérő ablakokban a megerősítéshez válassz az Y lehetőséget.

A kijelzőt a telepítése és aktiválása után konfigurálnia kell egy webkonzolhoz vagy egy környezethez való csatlakozásra. Bármikor hozzáadhat további környezeteket is. Az alábbi eljárással konfigurálja a környezetet a kijelzőhöz.

A környezet konfigurálása a kijelzőhöz a felhasználói felület segítségével

 1. A SharePoint központi felügyeleti webhelyén a Webhelyműveletek legördülő menüben kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítése lehetőségre.

 2. A Listák elemben kattintson az Operations Manager webkonzolkörnyezetek lehetőségre.

 3. Kattintson az Új elem hozzáadása lehetőségre.

 4. A Név mezőben adjon meg egy egyedi nevet.

 5. A HostURI mezőben adja meg az Operations Manager webkonzolt futtató kiszolgáló URI-címét. Példa: http://KiszolgálóNeve/OperationsManager/

 6. Kattintson a Mentés gombra.

Az Operations Manager kijelző SharePoint-webhelyre való telepítése után adja hozzá a kijelzőt a lapokhoz. A kijelző hozzáadásakor konfigurálja egy adott irányítópult-nézet megjelenítésére. A konfiguráláshoz a megjeleníteni kívánt irányítópult URI-címére lesz szükség.

Az URI megszerzéséhez nyissa meg a webkonzolt, és navigáljon el a kívánt irányítópult-nézethez. A címsáv az alábbihoz hasonló címet fog mutatni:

http://localhost/OperationsManager/#/dashboard%7Btype=Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library!Visualization.SlaDashboardViewInstanceDaily%7D

Az alábbi eljárás létrehoz egy SharePoint-webhelyet az Operations Manager irányítópult-nézet kijelzőn, melyet csak az Operations Manager felhasználói szerepkörrel rendelkező felhasználók, például a kezelők és a rendszergazdák érnek el. Az Operations Manager irányítópult-nézet kijelző konfigurálásához arra, hogy ne csak az Operations Manager felhasználók tekinthessék meg, végezze le az alábbi lépéseket, majd nézze meg a következő eljárást: How to Configure the Web Part to Use Shared Credentials [OM12_CTP3].

Kijelző hozzáadása egy laphoz

 1. Nyisson meg egy böngészőprogramot, és navigáljon el a SharePoint-kiszolgálóra.

 2. A Webhelyműveletek legördülő menüben kattintson az Új lap elemre.

 3. Adjon nevet a lapnak majd kattintson a Létrehozás gombra.

 4. Megnyílik az új lap, és elérhetőek lesznek a szerkesztőeszközök. A Szerkesztőeszközök alatt kattintson a Beillesztés lehetőségre.

 5. A Beillesztés eszköztáron kattintson a Kijelző elemre.

 6. A Kategóriák részben kattintson a Microsoft System Center lehetőségre.

 7. A Kijelzők részben kattintson az Operations Manager irányítópult-nézet kijelző elemre, majd a Hozzáadás gombra.

 8. Kattintson a kijelző jobb felső részén lévő nyílra, majd a Kijelző szerkesztése lehetőségre.

 9. Válassza ki a webkonzol-kiszolgálót az Irányítópult kiszolgáló mezőben, adja meg az irányítópult URI-címét az Irányítópult paraméterek mezőben, majd kattintson az OK gombra.

 10. A menüsávban kattintson a Lap gombra.

 11. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Miután egy irányítópultot megfelelően beállított a SharePoint-helyen, „a jegy lejárt” szövegű hibaüzenetet kaphat. Ez amiatt van, mert a jegyek időtúllépése nagyon szűkre van állítva (alapértelmezésben 5 másodperc). Ha a SharePoint-helyet futtató kiszolgálón és a webkonzolt futtató kiszolgálón az idő ennél nagyobb mértékben eltér, akkor a csatlakozás sikertelen. Ez a helyzet előfordulhat olyan esetben, amikor a számítógépek eltérő tartományokban vannak, és eltérő időforrást használnak. A SharePoint-kiszolgáló időtúllépését a webkonzol listában megnövelheti, ám ez a kiszolgálót sebezhetőbbé teheti a támadásokkal szemben. A legjobb megoldás az idő szinkronizálása a SharePoint-helyet futtató kiszolgáló és a webkonzol-kiszolgáló között.

Az Operations Manager irányítópult-nézet kijelző konfigurálásához arra, hogy ne csak az Operations Manager felhasználók tekinthessék meg, végezze le az alábbi lépéseket. Az első eljárásban konfigurálja a hitelesítő adatokat célalkalmazás azonosító létrehozásával a SharePoint-helyen. Ezután a kijelző környezetet kell konfigurálja.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az Operations Manager két parancsfájlt bocsát rendelkezésére a setup\SharePoint könyvtárban, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy SharePoint-webkörnyezeti kulcsokat adjanak hozzá és frissítsenek a webkonfigurációs fájlból: add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 és update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1. Ezek a parancsfájlok kibontják az encryptionAlgorithm és encryptionValidationAlgorithm algoritmusokat a felülbírálási jegyhez a webkonfigurációs fájlból, és hozzáadják a SharePoint-környezethez vagy frissítik vele azt. Ez lehetővé teszi, hogy automatizálja a kulcsok létrehozását és rotációját. Az ezekhez a parancsfájlokhoz használatos eljárások ebben a szakaszban találhatók.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Nem konfigurálhat megosztott hitelesítő adatokat a SharePoint Foundation 2010 rendszerben.

Célalkalmazás azonosító létrehozása

 1. A SharePoint központi felügyelet Alkalmazáskezelés szakaszában kattintson a Szolgáltatásalkalmazások kezelése lehetőségre.

 2. Kattintson duplán a Biztonságos tár szolgáltatás elemre.

 3. Kattintson az Új gombra.

 4. Az Alkalmazásbeállítások lapon adja meg a célalkalmazás azonosítót, a kijelzett nevet, és a kapcsolattartási e-mail címet. A célalkalmazás azonosító egy egyedi karakterlánc, mely a Biztonságos tár szolgáltatás alkalmazásban ennek a célalkalmazásnak az azonosítására szolgál. A kijelzett név a felhasználói felületen megjelenő név. A kapcsolattartási cím bármely szabályos e-mail cím lehet, nem kell a Biztonságos tár szolgáltatás egy rendszergazdájának lennie. A Célalkalmazás típusa részben válassza a Csoport lehetőséget. Kattintson a Tovább gombra.

 5. A Mező hozzáadása lapon fogadja el a Windows-felhasználónév és Windows-jelszó alapértelmezett értékét, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. A Célalkalmazások rendszergazdái részben adjon megy egy tartományfiókot, majd kattintson az OK gombra.

 7. Kattintson a létrehozott célalkalmazás azonosító neve mellett jobbra lévő nyílra, majd kattintson a Hitelesítő adatok beállítása lehetőségre.

 8. A Windows-felhasználónév mezőben adja meg a kijelzőhöz használni kívánt fiók felhasználónevét. Adja meg a fiók jelszavát, majd adja meg ismét, és kattintson az OK gombra.

Kijelző konfigurálása megosztott hitelesítő adatok használatához

 1. A kijelzőt futtató kiszolgálón, az Operations Manager webkonzol telepítési mappájában keresse meg a Web.config fájlt. Az alapértelmezett elérési útvonal a C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost.

 2. Nyissa meg a Web.config fájlt egy szövegszerkesztőben.

 3. Keresse meg az <encryption> szakaszt.

 4. Keresse meg az OverrideTicketEncryptionKey bejegyzést. Az alábbi példában az első félkövéren szedett érték a titkosítási algoritmus kulcsa, a második félkövér érték pedig a titkosítás-ellenőrző algoritmus kulcsa:

  Példa: <key name="OverrideTicketEncryptionKey" algorithm="3DES" value="92799B26F0BF54EE76A40CFECDB29868927D2DA4D7E57EBD"> <validation algorithm="HMACSHA1" value="7526BAC9FC9562835A3872A3DC12CB8B"/>

 5. Másolja le mindkét kulcsot, majd zárja be a Web.config fájlt.

 6. A SharePoint-webhely Webhelyműveletek legördülő menüjében kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítése lehetőségre.

 7. A Listák elemben kattintson az Operations Manager webkonzolkörnyezetek lehetőségre.

 8. Kattintson a konfigurálni kívánt kijelzőre, majd kattintson az Elem szerkesztése lehetőségre.

 9. A Célalkalmazás azonosító mezőben adja meg az előző eljárással létrehozott célalkalmazás azonosítót.

 10. A Titkosítási algoritmus kulcsa mezőben adja meg azt a titkosítási algoritmus kulcsot, melyet a Web.config fájlból kimásolt.

 11. A Titkosítás-ellenőrző algoritmus kulcsa mezőben adja meg azt a titkosítás-ellenőrző algoritmuskulcsot, melyet a Web.config fájlból kimásolt.

 12. Kattintson a Mentés gombra.

Ismételje meg ezt az eljárást minden egyes Operations Manager környezetben.

A környezet konfigurálása a kijelzőhöz parancsfájl segítségével

 1. Másolja az add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 fájlt az Operations Manager Setup\amd64\SharePoint útvonalon elérhető telepítési mappájából a SharePoint-kiszolgálóra.

 2. Nyissa meg az Operations Manager-rendszerhéjat.

 3. Futtassa az add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 fájlt az alábbi paraméterekkel:

  -titleaz irányítópult-nézet neve

  -webconsoleUNCa web.config fájl elérési útvonala a fájlnév nélkül

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A web.config fájl a webkonzolt futtató számítógép Program Files\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost mappájában található.

  -targetApplicationIDa célalkalmazás azonosítója

Új környezeteknek a kijelzőhöz való hozzáadása lehetővé teszi, hogy több felügyeleti csoportból származó irányítópultot is megjelenítsen.

Környezetek hozzáadása a kijelzőhöz

 1. A SharePoint-webhely Webhelyműveletek legördülő menüjében kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítése lehetőségre.

 2. A Listák lapon kattintson az Operations Manager webkonzolok lehetőségre.

 3. Kattintson az Új elem hozzáadása lehetőségre.

 4. A Név mezőben adjon meg egy egyedi nevet.

 5. A HostURI mezőben adja meg az Operations Manager webkonzolt futtató kiszolgáló URI-címét. Példa: http://localhost/OperationsManager/

 6. Kattintson a Mentés gombra.

Környezetek hozzáadása a kijelzőhöz parancsfájl segítségével

 1. Másolja az update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 fájlt az Operations Manager Setup\amd64\SharePoint útvonalon elérhető telepítési mappájából a SharePoint-kiszolgálóra.

 2. Nyissa meg az Operations Manager-rendszerhéjat.

 3. Futtassa az update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 fájlt az alábbi paraméterekkel:

  -titleaz irányítópult-nézet neve

  -webconsoleUNCa web.config fájl elérési útvonala a fájlnév nélkül

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A web.config fájl a webkonzolt futtató számítógép Program Files\System Center 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost mappájában található.

  -targetApplicationIDa célalkalmazás azonosítója

Az Operations Manager-kijelző telepítéséhez hasonlóan a kijelző eltávolítható a farmon lévő összes webhelyről és webalkalmazásból, illetve egy speciális webhelyről vagy webalkalmazásból. A kijelző eltávolítható parancsfájllal, illetve visszavonható a SharePoint 2010 központi felügyeleti webhely használatával.

Kijelző eltávolítása parancsfájl segítségével

 1. Másolja az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 fájlt egy olyan helyre, ahol a SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéj hozzá tud férni.

 2. Nyissa meg a SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéjat, és lépjen abba a könyvtárba, ahová az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 fájlt mentette.

 3. A SharePoint 2010 felügyeleti rendszerhéjban írja be a következő parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

  .\uninstall-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 –solutionPath<a Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp mappája>-url<opcionális, egy adott portálról vagy webhelyről való eltávolításhoz>

  Példa a kijelző eltávolítására egy megadott portálcímről:

  .\uninstall-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 “C:\Program Files\System Center Operations Manager 2012\” http://localhost:4096

  Ha a parancsfájl futtatása során bármilyen hiba lépne fel, tiltsa le a SharePoint 2010 felügyeleti parancshéj RemoteSigned alapértelmezett kódaláírás-végrehajtási házirendjét. Az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájl futásának az engedélyezéséhez írja be az alábbi parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt:

  Set-ExecutionPolicy Unrestricted

  A megerősítést kérő ablakban a megerősítéshez válassz az Y lehetőséget, majd futtassa a parancsfájlt.

 4. Ha az install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 parancsfájl futtatásához letiltotta a RemoteSigned alapértelmezett kódaláírás-végrehajtási házirendet, akkor a parancsfájl futtatása után engedélyezze ismét. Írja be ezt a parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt:

  Set-ExecutionPolicy Restricted

  A megerősítést kérő ablakokban a megerősítéshez válassz az Y lehetőséget.

Kijelző visszavonása a SharePoint központi felügyeleti webhely használatával

 1. Nyissa meg a SharePoint 2010 központi felügyeleti webhelyet.

 2. Kattintson a Rendszerbeállítások lehetőségre.

 3. Kattintson a Farmszintű megoldások kezelése elemre.

 4. Kattintson a jobb gombbal a Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp fájlra, majd kattintson a Visszavonás lehetőségre.

Megjelenítés: