A figyelés hangolása célzás és felülbírálások használatával

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Felügyeleti csomagok importálásakor a System Center 2012 – Operations Manager felderíti a felügyeleti csomagban definiált objektumokat, majd megkezdi alkalmazni a felügyeleti csomagban szereplő szabályokat és figyelőket a felderített objektumokon. Üzem előtti környezetekben először mindig importáljon egy új felügyeleti csomagot, majd értékelje azt, és az üzleti igényeknek megfelelően módosítsa vagy hangolja a felügyeleti csomagot.

A felügyeleti csomagok hatékony hangolása érdekében a feladatba vonja be a szolgáltatástulajdonost vagy az érintett témakör szakértőit, a riasztásokat és az eseményeket figyelő, és a szükséges intézkedéseket elvégző üzemeltetésicsoport-tagokat, valamint az Operations Manager infrastruktúrájáért felelős mérnöki csapatot. Attól függően, hogy a felügyeleti csomag mely szolgáltatás figyelését végzi, bevonhatja a hálózati és a biztonsági csapatot is. Lehetséges ugyanis, hogy az Operations Manager infrastruktúrájáért felelős személyek szakértői segítség nélkül nem rendelkeznek elegendő tudással és gyakorlattal a szolgáltatást illetően ahhoz, hogy a felügyeleti csomagot megfelelően tudják beállítani.


Kiszolgálók és alkalmazások esetében a hangolást a legnagyobb súlyosságú riasztástól vagy függőségtől a legalacsonyabb irányába kell elvégezni. Először tekintse meg a riasztásokat, majd nyissa meg az Állapotkezelőt, hogy a problémára vonatkozóan részletesebb információkat szerezzen. Ellenőrizze a kiváltott riasztások eredményeit, a figyelés céljának (szolgáltatások vagy kiszolgálók) megfelelően ellenőrizze a figyelés hatókörét, és bizonyosodjon meg arról, hogy az állapotmodell pontosan van kialakítva.

Az egyes szabályokat az alábbi feltételek szerint kell értékelni:

 • Végrehajthatóság: A riasztás végrehajtható, ha információt szolgáltat arról, hogy mi a probléma, és azt miként lehet elhárítani. Ha olyan riasztások jönnek létre, amelyek nem igényelnek beavatkozást, akkor vegye fontolóra az adott szabályhoz tartozó riasztások letiltását.

 • Érvényesség: A riasztás akkor érvényes, ha az azt kiváltó probléma megléte ellenőrizhető, és a probléma valóban akkor keletkezett, amikor a rendszer a riasztást generálta.

 • Elnyomás: A bekövetkezett problémához csak egy riasztás tartozhat.

 • Felderítés gyakoriságát

 • Figyelési küszöböket

 • Célokat

 • Időközöket

 • Paramétereket

 • Egyszerre egy felügyeleti csomagot importáljon.

 • Tekintsen meg minden új riasztást, amelyet a rendszer az új felügyeleti csomaggal figyelt kiszolgálókhoz jelent. A Riasztások és a Leggyakoribb riasztások jelentések segítségével megkeresheti a leggyakoribb riasztásokat. Amikor először telepít egy felügyeleti csomagot, az általában számos korábban ismeretlen problémát tár fel. Figyelje a riasztásokat, és határozza meg a problémás területeket.

 • Ha szükséges, bírálja felül adott objektumtípus, csoport vagy objektum figyelőjét vagy szabályát.

 • Tiltsa le a figyelőt vagy a szabályt, ha a probléma nem elég súlyos ahhoz, hogy riasztást generáljon, és Önnek nincs szüksége arra, hogy a rendszer értesítse az adott helyzet megfigyeléséről.

 • Módosítsa a riasztást generáló figyelő küszöbértékét, ha szeretné figyelni a problémát kiváltó feltételt, de a riasztás az előtt jött léte, hogy a feltétel tényleges problémát okozna a környezetben.

 • Amikor felülbírálásokat állít be egy felügyeleti csomaghoz, mentse azokat a Felügyeleticsomag_felülbírálás nevű felügyeleti csomagba, ahol a Felügyeleticsomag a lezárt felügyeleti csomag neve, amelyre a felülbírálás vonatkozik. Például a Microsoft.InformationWorker.Office.XP.mp felügyeleti csomag felülbírálásai a Microsoft.InformationWorker.Office.XP_Overrides.xml néven lesznek mentve.

Megjelenítés: