A System Center 2012 – Virtual Machine Manager szószedete

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager


Kifejezés

Meghatározás

Alkalmazás-keretrendszer erőforrásai

Programok, Windows PowerShell-parancsmagok és parancsprogramok halmaza, amelyek segítségével a felhasználók virtuális alkalmazásokat és webalkalmazásokat telepíthetnek a szolgáltatások telepítésekor.

alkalmazásprofil

A Virtual Machine Manager egyik könyvtári erőforrása, amely a Microsoft Server App-V, a Web Deploy platformra alapuló és Microsoft SQL Server adatrétegbeli alkalmazások szolgáltatás részeként történő telepítésével, illetve parancsprogramok futtatásával kapcsolatos utasításokat tartalmazza.

kapacitásprofil

A Virtual Machine Manager könyvtári erőforrása, amely a magánfelhőbe telepített virtuális gépek számára elérhető erőforrásokat (például a processzorok számát vagy a maximális memóriát) határozza meg.

felhőhöz rendelt könyvtár

Írásvédett könyvtármegosztások csoportja, amelyek hozzá vannak rendelve egy magánfelhőhöz és egy helyhez, ahol a magánfelhő önkiszolgáló felhasználói a virtuális gépeket és a szolgáltatásokat tárolhatják.

dinamikus optimalizálás

Képesség az erőforrások terhelésének egyenletes elosztására a virtuális gépeknek az élő áttelepítést támogató gazdagépfürtök közötti automatikus áttelepítésével.

egyenértékű objektumok

Különböző fájlok (például .vhd fájlok), amelyeket a felhasználó ugyanabba a családba sorolt, illetve amelyekhez azonos kiadási tulajdonságokat állított be, jelezve, hogy a különböző fájlok kapcsolódnak egymáshoz.

háló

A VMM alkalmazással kezelhető, az infrastruktúrához kapcsolódó erőforrások (pl. virtualizációs gazdagépek, hálózat, tárterület), amelyek virtuális gépek és szolgáltatások magánfelhőbe történő telepítésekor használhatók fel.

gazdagépprofil

A Virtual Machine Manager könyvtári erőforrása. Operációs rendszer nélküli számítógép Hyper-V gazdagéppé való átalakításakor használt hardver- és operációsrendszer-beállításokat tartalmaz.

példányszám

Az adott szolgáltatás adott rétegének telepítéséhez szükséges virtuális gépek száma.

logikai hálózat

IP-alhálózatok és virtuális helyi hálózatok felhasználó által definiált, nevesített csoportja, amelynek célja a hálózattársítások rendszerezése és leegyszerűsítése.

árva erőforrás

A Virtual Machine Manager olyan könyvtárkiszolgálón található könyvtári erőforrása, amelyet a VMM-ből eltávolítottak, de amelyre továbbra is hivatkoznak a virtuálisgép-sablonok vagy a szolgáltatássablonok.

fizikai erőforrás

A Virtual Machine Manager könyvtárába importálható, illetve onnan exportálható fájl (pl. .vhd fájl vagy parancsprogram).

energiaoptimalizálás

Képesség virtualizációs gazdagép automatikus kikapcsolására, ha a gazdagépfürttel szemben támasztott erőforrásigények teljesítéséhez nincs rá szükség, illetve a gazdagép bekapcsolására, amikor az ismét szükségessé válik.

magánfelhő

Virtualizációs gazdagépek, hálózat, tárterület és könyvtári erőforrások csoportja, amelyek felhasználókhoz vannak hozzárendelve szolgáltatások telepítése céljából.

Csak olvasási jogosultsággal rendelkező rendszergazda felhasználói szerepkör

Felhasználói szerepkör, amellyel a felhasználók az általános állapot és a feladatállapot megtekintésére, valamint a hozzájuk rendelt gazdagépcsoportok, magánfelhők és könyvtárkiszolgálók közé tartozó objektumok tulajdonságainak megjelenítésére korlátozhatók. A csak olvasási jogosultsággal rendelkező rendszergazdák nem hozhatnak létre új objektumokat.

írásvédett könyvtármegosztás

Magánfelhőhöz rendelt könyvtármegosztás, amelynek célja erőforrások megosztása a magánfelhőbe szolgáltatásokat telepítő önkiszolgáló felhasználókkal.

szolgáltatás kiterjesztése

További virtuális gépek hozzáadása telepített szolgáltatás valamelyik rétegéhez.

Önkiszolgáló felhasználói tartalom

A Könyvtár munkaterület egyik csomópontja, amely alatt az önkiszolgáló felhasználók által a más önkiszolgáló felhasználókkal való megosztás, illetve sablonok készítése céljából feltöltött erőforrások (például .vhd fájlok és parancsfájlok) láthatók.

szolgáltatás

Együtt konfigurált és telepített, majd egyetlen egységként kezelt virtuális gépek halmaza. Ilyen lehet például egy többrétegű üzleti alkalmazás telepített példánya.

Szolgáltatástelepítési konfigurációk

A Könyvtár munkaterület egyik csomópontja, ahol a mentett, de nem telepített szolgáltatáspéldányok láthatók (a mentésre a tényleges telepítés beállításainak megadása közben kerülhet sor).

szolgáltatássablon

A Virtual Machine Manager könyvtári erőforrása, amely egy szolgáltatás egyes rétegeinek telepítésével kapcsolatos beállításokat tartalmazza.

Szolgáltatássablon-tervező

A VMM-konzolon belül elérhető grafikus eszköz, amellyel szolgáltatássablonok készíthetők és módosíthatók.

karbantartási időszak

A felhasználó által megadott olyan időszak, amelyet egy virtuális géphez, gazdagéphez vagy szolgáltatáshoz hozzárendelve megadható, hogy az adott objektum mikor lehet elérhetetlen állapotú (például karbantartás céljából).

SQL Server-profil

A Virtual Machine Manager egyik könyvtári erőforrása. A Microsoft SQL Server adott példányának testreszabására vonatkozó utasításokat tartalmazza abból a célból, hogy a példány megfeleljen a szolgáltatás részeként telepített virtuális gépre kerülő SQL Server adatrétegbeli (DAC) alkalmazás igényeinek.

tárhelybesorolás

Tárolókészlethez rendelt, felhasználó által meghatározott név, amelynek célja a tárolókészlet jellemzőinek leírása.

réteg

A szolgáltatássablonok egyik eleme, amely a szolgáltatás egy adott részének telepítéséhez szükséges beállításokat tartalmazza.

frissítési tartomány

Egy csoport, amelybe a Virtual Machine Manager automatikusan elhelyezi az adott szolgáltatás egyik rétegének a példányait, így a szolgáltatás frissítésekor a példányok egyszerre frissülnek.

virtuális IP-sablon

Arra vonatkozó beállításokat tartalmazó sablon, hogy a terheléselosztó hogyan kezelje a megadott típusú hálózati forgalmat.


Megjelenítés: