Közzétett adatok

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Orchestrator, System Center 2012 - Orchestrator, System Center 2012 R2 Orchestrator

A közzétett adatok segítségével egy tevékenység használhatja ugyanazon Runbook másik tevékenységének információit. Minden tevékenység rendelkezik közzétett adatelemek adott csoportjával, amit a futása után feltölt. A munkafolyamatban ezután futó minden más tevékenység hozzáfér ezekhez az adatokhoz. Az egyes tevékenységekre jellemző adatok mellett minden tevékenység közzéteszi az adatelemek közös csoportját, amelyek olyan információkat biztosítanak a tevékenységről, mint a tevékenység indítási és leállítási ideje, illetve a befejezettségi állapota. A csatolási feltételek szintén használnak közzétett adatokat, hogy a Runbookokhoz szűrési és döntési képességeket adjanak hozzá.

Például a Runbook a Sor olvasása tevékenység segítségével információkat olvashat be egy szövegfájlból. A Runbookban később az E-mail küldése tevékenységnek ezeket az információkat kell használnia, hogy felvegye a levél szövegébe. Az E-mail küldése tevékenység a Sor olvasása tevékenység Sor szövege közzétett adatelemét felhasználva hozzáadhatja azt a levél üzenetéhez.

Az alábbi táblázat a közzétett adatok értéktípusainak kategóriáit írja le.

Közzétett adatok értéktípusa

Leírás

Karakterlánc

Szöveg, például egy hibaüzenet leírása.

Dátum

Dátumra és időre vonatkozó információk. Például az a dátum és idő, amikor egy adott hiba bekövetkezett.

Szám

Számszerű információ. Például egy adatbázis-lekérdezés során visszaküldött sorok száma.

Logikai érték

igaz vagy hamis. Például egy végrehajtott parancs.

A tevékenység kezdeti idejének és a befejezési idejének adatait két mezőben menti el a program az adatbuszba. Ezek a formátumok helyi időben és UTC időben vannak megadva, mindkettő ISO 8601 formátumban. UTC használatával a Runbookok területi beállítástól és időzónától független környezetben futhatnak. Csak az adatbuszba mentett közzétett adatok biztosítanak ISO 8601 formátumú UTC dátum- és időinformációkat.

A Runbook Designer alkalmazásban és az Orchestration konzolban megjelenített dátum- és időértékek, nem kizárólagosan beleértve a korábbi naplókat, naplózási előzményeket és az eseményeket, tiszteletben tartják a számítógépen megadott területi beállítás dátum- és időformátumát.

Amikor egy Runbook tevékenysége fut, akkor az az előző tevékenység által létrehozott minden adatelemre lefut egyszer. Például az Adatbázis lekérdezése tevékenység lefut, és beolvas három sort az adatbázisból. Ez a három sor adat azt eredményezi, hogy a következő tevékenység háromszor fut le, minden egyes visszaküldött sorhoz egyszer. Ennek a következő tevékenységnek nem kell lekérnie az adatokat ahhoz, hogy erre a műveletre sor kerüljön.

Egy tevékenység külső forrásból is lekérhet információt. Erre a viselkedésre a Lekérés és a Figyelés tevékenységek nyújtanak példát. Tevékenység adatkimenete lehet például számítógépek egy listája. Az adatokat több egyéni kimenetként is át lehet adni, amely a következő tevékenységet annyiszor hívja meg, ahány elem van a kimenetben.

Az a lehetőség is rendelkezésre áll, hogy adatokat egyedi kimenetként is átadjon. További tájékoztatásért, hogy hogyan konfiguráljon több értékkel rendelkező közzétett adatokat, lásd: Tevékenységek gyakori tulajdonságai.

Amikor egy tevékenység közzétett adatokat kér le, helyőrző kerül beillesztésre oda, ahova az adat értékét a rendszer hozzáadja. Egy tevékenység csak a munkafolyamat korábbi tevékenységének közzétett adatait kérheti le.

A következő eljárások alkalmazásával adjon közzétett adatokat egy tevékenységhez, módosítsa a közzétett adatok lekérését, vagy másolja és illessze be a közzétett adatokat.

A munkafolyamat korábbi tevékenységéből származó közzétett adatok lekérése

 1. Kattintson a jobb gombbal a Runbookban egy tevékenységre, válassza a Tulajdonságok menüpontot, majd kattintson a Részletek lapra a tevékenység tulajdonságok párbeszédpanelének megnyitásához.

 2. A szövegmezőben kattintson a jobb gombbal a helyi menü megnyitásához, válassza a Lekérés lehetőséget, majd kattintson a Közzétett adatok elemre a Közzétett adatok párbeszédpanel megnyitásához.

 3. A Tevékenység listából válassza ki azt a tevékenységet, amely a lekérni kívánt adatot adja vissza. Alapértelmezés szerint a párbeszédpanel csak olyan közzétett adatokat jelenít meg, amelyek az adott tevékenységre vonatkoznak. Ha olyan közzétett adatokat is hozzá szeretne adni a tevékenységhez, amely az összes tevékenységben közös, kattintson a Közös közzétett adatok megjelenítése lehetőségre.

 4. Válassza ki azt a Közzétett adat elemet, amelyet használni kíván, majd kattintson az OK gombra.

Lekért közzétett adatok módosítása

 1. A szövegmezőben kattintson az adathelyőrzőre a Közzétett adatok párbeszédpanel megnyitásához.

 2. A Tevékenység listában kattintson arra a tevékenységre, amely a lekérni kívánt adatot adja vissza. Alapértelmezés szerint a párbeszédpanel csak olyan közzétett adatokat jelenít meg, amelyek az adott tevékenységre vonatkoznak. Ha olyan közzétett adatokat is hozzá szeretne adni a tevékenységhez, amely az összes tevékenységben közös, kattintson a Közös közzétett adatok megjelenítése lehetőségre.

 3. Kattintson arra a Közzétett adat elemre, amelyet használni kíván, majd kattintson az OK gombra. A közzétett adat helyőrzője módosul, hogy tükrözze a kiválasztott új tevékenységet és közzétett adatokat.

Közzétett adatelemek másolása és beillesztése

 1. Keressen olyan közzétett adatelemet, amely már szerepel egy tevékenység Tulajdonság párbeszédpanelében.

 2. Válassza ki azokat a közzétett adatokat, amelyeket másolni kíván.

 3. Használja a CTRL+C billentyűparancsot, vagy kattintson rá a jobb gombbal a kiválasztott elemre, majd kattintson a Másolás lehetőségre.

 4. Nyissa meg a Tulajdonságok párbeszédpanelt, ahova át kívánja másolni a közzétett adatelemet.

 5. Tegye oda a kurzort, ahol azt szeretné, hogy a közzétett adatelem megjelenjen, és használja a CTRL+V billentyűparancsot, vagy kattintson a jobb gombbal a beszúrás helyére, majd kattintson a Beillesztés lehetőségre. Megjelenik a közzétett adatelem.

Mielőtt másik tevékenységben használhatná, lehet, hogy módosítania kell egy tevékenység közzétett adatának szövegét. Például előfordulhat, hogy el kell távolítania a szöveg egy részét, vagy másik karakterláncra kell cserélnie azt. A Közzétett adatok leképezése tevékenység segítségével a meglévő közzétett adattartalmat vagy változóelemeket új tartalommá alakíthatja át az Ön által meghatározott szabályok szerint.

Az alábbi táblázat az összes tevékenységben közös közzétett adatelemeket írja le.

Név

Leírás

Tevékenységazonosító

A tevékenység egyedi azonosítója. Például {4BD3F27A-8F1B-4F60-8245-F69469075EF1}.

Tevékenységnév

A tevékenység neve, ahogy az a munkaterületben megjelenik. Ha egy tevékenység nevét testreszabja a munkaterületben, a testre szabott név jelenik itt meg.

Tevékenység folyamatazonosítója

Annak a feladatfolyamatnak a folyamatazonosítója, ahol a tevékenység fut.

Tevékenységállapot

Egy tevékenység futtatásának eredményállapota, például Sikeres.

Tevékenységtípus

A tevékenység alapértelmezett neve. Ez nem módosul az alapértelmezett értékről, még akkor sem, ha a tevékenységet átnevezi a munkaterületben, és hasznos lehet akkor, ha olyan Runbookokban akar beazonosítani egy tevékenységet, ahol a tevékenységneveket és a megjelenített ikonokat módosították.

Hiba összefoglaló szövege

A tevékenység által visszaadott hibaadatok összefoglalása.

Runbook neve

A Runbook neve.

Runbook folyamatazonosítója

A Runbook-modulhoz tartozó, a Runbook-kiszolgálón futó végrehajtható program folyamatazonosítója.

A feladatfolyamat tartalmazza az adott tevékenység logikáját. Amikor a Runbook-kiszolgáló elindítja a Runbookot, ez is elindul, és amikor a Runbook leáll, ez is leáll. Minden egyes Runbook a saját feladatfolyamatának végrehajtható programjában fut.

Kiszolgálónév

Annak a Runbook-kiszolgálónak a neve, ahol a Runbook fut.

Tevékenység időtartama

A tevékenység futásának teljes ideje.

Tevékenység befejezési időpontja

Az az idő, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (év)

Az az év, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (hónap)

Az a hónap, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (nap)

Az a nap, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (hét napja)

A hétnek az a napja, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (óra)

Az az óra, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (perc)

Azoknak az egész órát követő perceknek a száma, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (másodperc)

Azoknak az egész percet követő másodperceknek a száma, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (UTC)

A tevékenység befejezési ideje UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (év)

A tevékenység befejezési éve UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (hónap)

A tevékenység befejezési hónapja UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (nap)

A tevékenység befejezési napja UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (a hét napja)

A hétnek az a napja UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (óra)

A tevékenység befejezési órája UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (perc)

Azoknak az egész órát követő perceknek a száma UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (másodperc)

Azoknak az egész percet követő másodperceknek a száma UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység kezdési időpontja

Az az idő, amikor a tevékenység elindult.

Tevékenység kezdési időpontja (UTC)

A tevékenység kezdési ideje UTC formátumban.

Hurok: Kísérletek között eltelt idő

Az egyes hurokkísérletek között eltelt idő (másodpercben).

Hurok: Engedélyezve

Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a tevékenység szerinti hurkolás a tevékenységhez engedélyezett-e.

Hurok: Hurok hibaüzenete

Ez a hibaüzenet, ha a hurok sikertelen.

Hurok: Ismételt kísérletek száma

Azoknak az ismétléseknek a száma, amelyeken a hurok keresztülment.

Annak a Runbooknak a neve, amelyhez az adott tevékenység tartozik.

Hurok: Teljes időtartam

Az a teljes időtartam (másodpercekben), ameddig a hurkolt tevékenység futott.

Megjelenítés: