Védett Exchange-kiszolgálók kezelése

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Az általános Exchange-karbantartási feladatok hatással lehetnek a DPM biztonsági mentéseire. Figyelmébe ajánljuk a következő gyakorlati tanácsokat:

 • Ha karbantartást kell végeznie egy védett kiszolgálón, és a karbantartás ideje alatt nem kívánja folytatni a védelmi feladatok futtatását, akkor letilthatja a védelmi ügynök működését.

 • Ha letiltja a védelmi ügynököt egy olyan kiszolgálón, amely egy fürt csomópontja, akkor a fürt mindegyik csomópontján tiltsa le a védelmi ügynök működését.

 • A védett kiszolgálók nevét nem ajánlott módosítani. A védett Exchange-kiszolgálók neve nem módosítható a védelem megszakítása nélkül. Ezenfelül nem változtatható meg egy védett számítógép neve úgy, hogy utána hozzárendeli az új számítógépnévhez a meglévő replikákat és helyreállítási pontokat. Ha mégis módosítania kell a nevet, távolítsa el a védelmi csoportból az adatforrásokat, majd az újonnan elnevezett kiszolgálón helyezze védelem alá az adatforrást.

 • Ha új tárolócsoportot ad hozzá egy védett Microsoft Exchange-kiszolgálóhoz, a csoportot manuálisan fel kell vennie egy védelmi csoportba. Ha új adatbázist vesznek fel a tárolócsoportba, teljes biztonsági másolatot kell készíteni, amit expressz teljes biztonsági mentéssel vagy konzisztencia-ellenőrzéssel lehet elérni. A növekményes mentések mindaddig sikertelenek lesznek, amíg nem készül el a teljes biztonsági mentés.

 • Ha egy expressz teljes biztonsági mentésre beállított adatbázis-elérhetőségi csoport (DAG) adatbázisa ideiglenesen leáll, majd ismét üzembe helyezik, akkor semmit sem kell tennie. Ha azonban a leállás hosszabb ideig tart, a biztonsági mentés meghiúsul, és az Exchange Server nem tudja csonkolni az adatbázishoz tartozó naplófájlokat. Emellett az adatbázist tartalmazó DAG-csomóponton elfogyhat a lemezterület.

 • Ha leválasztanak egy védett tárolócsoporthoz tartozó adatbázist, az adott adatbázisra vonatkozó védelmi feladatok sikertelenül fognak végződni. A tárolócsoporthoz tartozó naplók nem lesznek csonkolva. Azonban minél tovább marad leválasztva az adatbázis, annál nagyobb eséllyel fog túlcsordulni a naplók területe a Microsoft Exchange-kiszolgálón, ami pedig a tárolócsoport leválasztását fogja eredményezni az Exchange-kiszolgálón. Ha már nincs szükség az adatbázisra, törölje azt.

 • Ha a védett adatbázisokat vagy naplófájlokat áthelyezik egy olyan kötetre, amely DPM által védett adatokat tartalmaz, akkor a védelem tovább folytatódik. Ellenkező esetben a DPM megjelenít egy riasztást, és a védelmi feladatok sikertelenek lesznek. A riasztás feloldásához jelenítse meg a riasztás részleteit, kattintson a „Védelmi feladat módosítása” hivatkozásra, majd végezzen konzisztencia-ellenőrzést.

  Ha az elérési út módosítása után jön létre egy helyreállítási pont, nem lehet helyreállítani a tárolócsoportot vagy a helyreállítási pontokat a régi elérési úttal készült helyreállítási pontokból. De az adatok ilyenkor is helyreállíthatók egy hálózati mappába.

  Ha az adatbázisok és naplófájlok elérési útjának módosítása után állít helyre egy Exchange 2007-tárolócsoportot, és a legutóbbi helyreállítási pont az elérési út módosítása előtt lett létrehozva, akkor a DPM az új helyen állítja helyre az adatbázisokat. Ha módosítja egy lemezről szalagra készített biztonsági mentéseket alkalmazó tárolócsoport naplófájljainak elérési útvonalát, és az útvonal megváltozása óta csak növekményes biztonsági mentések történtek, akkor a tárolócsoport utolsó helyreállítási ponttal végzett helyreállítása sikertelen lesz. Ezt a problémát az alábbi módszerek valamelyikével kerülheti el:

  • Végezzen teljes biztonsági mentést, és próbálja újra helyreállítani a tárolócsoportot.

  • A tárolócsoport helyett az egyes adatbázisokat állítsa helyre.

  • Fájlokként állítsa helyre a tárolócsoportot egy hálózati mappába.

  . Ha az adatbázisok és naplófájlok elérési útjának módosítása után állít helyre egy Microsoft Exchange 2003-tárolócsoportot, és a legújabb helyreállítási pont még az útvonal változása előtt készült, akkor a helyreállítás a régi útvonalra másolja a fájlokat, és csatolni próbálja az adatbázisokat. Ha csatolni lehet az adatbázisokat, akkor látszólag sikeres a helyreállítás. Ilyen esetben vagy állítsa vissza az adatbázisok eredeti elérési útvonalát, és állítsa helyre a tárolócsoportot, vagy a hálózati mappába történő másolással állítsa helyre az adatbázist, és célhelyként adja meg az új helyet. Válassza azt a lehetőséget, hogy a fájlok másolása után az adatbázis tiszta leállítás utáni állapotba kerüljön. A helyreállítás után csatlakoztassa az adatbázist.

 • Ha tárolócsoportok között helyezi át az adatbázisokat, a DPM a következőképpen viselkedik:

  • Ha egy adatbázist védett tárolócsoportból védett tárolócsoportba helyezi át, a DPM nem védi tovább az adatbázist. Az áthelyezést követően futtasson konzisztencia-ellenőrzést a védett tárolócsoporton.

  • Ha nem védett tárolócsoportból védett tárolócsoportba helyez át adatbázist, a védelem akkor lép életbe, ha az adatbázisok DPM által védett köteten találhatók. Ellenkező esetben futtassa a Csoport módosítása varázslót. Az áthelyezést követően futtasson konzisztencia-ellenőrzést a védett tárolócsoporton.

  • Fájlokként állítsa helyre a tárolócsoportot egy hálózati mappába.

 • A DPM helyreállítható objektumok keresése annál lassabban találja meg a megadott feltételeknek megfelelő helyreállítási pontokat, minél jobban növekszik a helyreállítási pontok száma, és minél töredezettebbé válik a DPM-adatbázis (DPMDB). A keresési időt a DPM-adatbázison végzett rendszeresen karbantartással csökkentheti. Az adatforrások helyreállítási pontjait célzó keresés hatékonyságát az adatforráshoz kapcsolódó indexek újraépítésével és újrarendezésével növelheti. Az alábbi adatforrások indexeit építse újra.

  • SharePoint – táblák: tbl_RM_SharePointRecoverableObject; tbl_RM_RecoverySource

  • Exchange-postaláda – táblák: tbl_RM_DatasetROMap; tbl_RM_RecoverableObject; tbl_RM_RecoverySource

 • Ha átnevez egy védett postaládát, állítsa le az adatmegőrzésre beállított postafiók védelmét, majd indítsa újra az adatbázis védelmét. Vegye figyelembe, hogy ha az átnevezés előtt létrehozott helyreállítási pontokból az eredeti helyre próbál helyreállítani, akkor a helyreállítás sikertelen lesz. Ha ezt kell tennie, térjen vissza a régi névhez.

 • Ha offline töredezettségmentesítésre van szükség, utána a szinkronizálás érdekében konzisztencia-ellenőrzést kell végezni a védett tárolócsoportokon.

 • Ha módosítanak egy kiszolgálófürtöt, amely a DPM védelme alá tartozik, a DPM a következő műveleteket hajtja végre:

  • Ha új kiszolgálót vesznek fel a fürtbe, a DPM riasztással figyelmeztet arra, hogy telepíteni kell a védelmi ügynököt az új fürtcsomóponton, és a védelem sikertelen lesz.

  • Ha eltávolítanak egy kiszolgálót a fürtből, a DPM észleli, hogy az egyik csomópont kilépett a fürtből, és a kiszolgáló a fürttől független csomópontként jelenik meg, amelyen nem védettek az adatok.

 • Egy fürtcsomópont tetszőleges számú erőforráscsoporttal rendelkezhet. Ha egy védett adatforrást egy erőforráscsoportba helyez, másik erőforráscsoportba helyez át, vagy kivesz egy erőforráscsoportból, az a védelmi feladatok hibáját okozhatja. Ahhoz, hogy egy erőforráscsoport tagján sikeresen végrehajthassa ezeket a módosításokat, állítsa le az adatforrás meglévő védelmét, és az adatforrás új állapotának megfelelően indítsa el védelmet. Az állapot lehet egyetlen adatforrás egy védett kiszolgálón, vagy egy erőforráscsoport tagjaként funkcionáló adatforrás. Ezzel új replikát foglal le az adatforráshoz. Ha módosítja egy erőforráscsoport nevét, állítsa le a védelmet, módosítsa a nevet, majd az új névvel indítsa újra a védelmet.

Megjelenítés: