Védett SQL Server-kiszolgálók kezelése

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Az SQL Server általános karbantartási feladatai kihathatnak a DPM biztonsági mentéseire. Tekintse át az alábbi ajánlott eljárásokat:

 • Ha karbantartást kell végeznie egy védett kiszolgálón, és a karbantartás ideje alatt nem kívánja folytatni a védelmi feladatok futtatását, letilthatja a védelmi ügynök működését.

 • Ha letiltja a védelmi ügynököt egy olyan kiszolgálón, amely egy fürt csomópontja, akkor a fürt mindegyik csomópontján tiltsa le a védelmi ügynök működését.

 • A védett számítógépek tartományának módosítása nem ajánlott. A védett SQL-kiszolgálók tartománya és neve nem módosítható a védelem megszakítása nélkül. Emellett az sem oldható meg, hogy módosítja a védett kiszolgáló tartományát vagy nevét, majd a meglévő replikákat és helyreállítási pontokat az új számítógépnévhez társítja. Ha mégis módosítania kell a tartományt vagy a nevet, távolítsa el a tagokat a védelmi csoportból, távolítsa el a védelmi ügynököt, hajtsa végre a módosítást, telepítse újra a védelmi ügynököt, majd vegye fel az adatforrásokat védelmi csoportokba. Fontos megjegyezni, hogy ha megőrzi a replikákat és a helyreállítási pontokat, az adatok rendszergazdai helyreállításhoz továbbra is elérhetőek maradnak. Végfelhasználói helyreállításhoz azonban nem lesznek elérhetők.

 • Egy adatbázis védelmi csoporthoz való hozzáadásakor a DPM észleli a helyreállítási modellt, amely használatára az adatbázis konfigurálva van. A DPM az egyszerű helyreállítási modellel konfigurált adatbázisok esetén nem engedélyezi a naplóalapú és a növekményes biztonsági mentéseket. A naplóalapú biztonsági mentések csak a teljes és a tömeges naplózási helyreállítási modellel konfigurált adatbázisok esetén engedélyezettek.Ha egy védett adatbázis helyreállítási modelljét egyszerűről a teljes vagy a tömeges naplózási helyreállítási modellre módosítja, a DPM védelme a beállítottaknak megfelelően működik tovább. Ha teljesről vagy tömegesen naplózottról egyszerűre változtatják egy védett adatbázis helyreállítási modelljét, az expressz teljes biztonsági mentések továbbra is sikeresen megtörténnek, de a növekményes biztonsági mentések sikertelenek lesznek.

 • Ha olyan lemezt cserél ki, amely a DPM által védett SQL Server-adatokat tartalmaz, ugyanazt a meghajtóbetűjelet rendelje az új lemezhez, mint amely a régit jelölte. Ezt követően helyreállíthatja a DPM-kiszolgáló védett adatait az új lemezen.

 • A DPM az SQL Server-példányok automatikus védelmével védi az SQL Server-adatbázisokat. A DPM így automatikusan képes azonosítani és védeni az SQL Server-példányokhoz automatikus védelem céljából hozzáadott SQL Server-adatbázisokat. Ha nem szeretné megvárni az ütemezett feladat futását, a Start-AutoProtection parancsmag használatával a DPM kényszeríthető, hogy azonnal ellenőrizze az új adatbázisokat és hozzáadja azokat a védelemhez. Az automatikus védelem letiltásához kattintson a jobb gombbal az SQL Server-példányra a védelmi varázslóban, és válassza az Automatikus védelem kikapcsolása lehetőséget.

 • Ha egy védett adatbázishoz társított elérési út megváltozik, a biztonsági mentési feladatok végrehajtása sikertelen lesz. A probléma elhárításához távolítsa el az adatbázist a védett elemek közül, majd vegye fel újból az adatbázist a védelmi csoportba. A védelmi csoport ilyen jellegű módosítása konzisztencia-ellenőrzést igényel majd. A konzisztencia-ellenőrzés sikeres befejeződése után folytatódhatnak a normális védelmi feladatok.

 • Ha átnevez egy adatbázist, amely a DPM védelme alá tartozik, akkor fel kell venni az adatbázist az új nevén egy meglévő vagy egy új védelmi csoportba, majd a régi néven szereplő adatbázist el kell távolítani a védelmi csoportjából. A rendszer új adatbázisként fogja védeni az adatbázist.

  Párhuzamos biztonsági mentéseket is futtathat, ha a két adatbázis különböző védelmi csoportokban, illetve az SQL Server különböző verzióin van.

 • Ha módosít egy, a DPM által védett SQL Server fürtöt, a DPM a következőket teszi:

  • Ha új kiszolgálót vesz fel a fürtbe, a DPM egy riasztással figyelmeztet arra, hogy telepíteni kell a védelmi ügynököt az új fürtcsomópontra, és a védelem sikertelen lesz.

  • Ha eltávolít egy kiszolgálót a fürtből, a DPM észleli, hogy az egyik csomópont kilépett a fürtből, és a kiszolgáló a fürttől független csomópontként jelenik meg, amelyen nincsenek védett adatok.

 • Egy fürtcsomópont tetszőleges számú erőforráscsoporttal rendelkezhet. Ha egy védett adatforrást egy erőforráscsoportba helyez, másik erőforráscsoportba helyez át, vagy kivesz egy erőforráscsoportból, az a védelmi feladatok hibáját okozhatja. Ahhoz, hogy e módosítások bármelyikét sikeresen végre tudja hajtani az erőforráscsoport tagságán, az adatforrás meglévő védelmét le kell állítani, és az adatforrás új állapotának – mint egy védett kiszolgáló egyetlen adatforrása vagy mint egy erőforráscsoporthoz tartozó adatforrás – megfelelő védelmet kell elindítani. Ezzel új replikát foglal le az adatforráshoz. Egy erőforráscsoport nevének módosításakor állítsa le annak védelmét, módosítsa a nevét, majd az új néven indítsa el a védelmet.

 • Tükrözött SQL Server-adatbázisok védelméhez telepítse a védelmi ügynököt mindkét tükrözési partneren, és ne tükrözze az adatbázist ugyanarra a számítógépre.

Megjelenítés: