Szalagos biztonsági mentések tervezése

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Szalagokat általában a DPM által védett adatok hosszú távú tárolására használnak, vagyis a védett erőforrásokból származó adatok rövid távú biztonsági mentése lemezre, majd utána szalagra történik. A rövid távú védelemhez is választhatja szalag használatát, így a védett erőforrásokból származó adatok biztonsági mentését közvetlenül szalagra is végezheti. Vegye figyelembe a következőket:

 • Hosszú távú szalagos tárolás:

  • Az összes DPM-adat biztonsági mentésre végezhető szalagra, hosszú távú tárolás céljából

  • A hosszú távú szalagos védelem esetén a rendszer mindig teljes biztonsági mentést futtat.

  • Ha a hosszú távú és rövid távú védelemhez is szalagot használ, a DPM másolatokat készít a legfrissebb rövid távú teljes biztonsági mentésről, és így hozza létre a szalagos hosszú távú biztonsági mentést. A rövid távú biztonsági mentés futtatását ajánlott a hosszú távú biztonsági mentés előtt egy nappal beütemezni. Így biztosíthatja, hogy a legfrissebb rövid távú biztonsági mentést fogja használni a hosszú távú biztonsági mentés létrehozásához.

  • Ha lemezt használ a rövid távú biztonsági mentéshez, a hosszú távú biztonsági mentéshez pedig szalagot, a hosszú távú biztonsági mentés a lemezen lépő replikáról fog készülni.

 • Rövid távú szalagos tárolás:

  • A DPM nem támogatja az alkalmazásadatok vagy ügyfélszámítógépek rövid távú szalagos biztonsági mentését. Csak fájladatok (kötetek, megosztások, mappák) konfigurálhatók rövid távú szalagos biztonsági mentésre.

  • A rövid távú szalagos védelemhez használhat teljes biztonsági mentést vagy teljes/növekményes biztonsági mentést (ha a Naponta beállítást választotta).

  • Ha nincs szalag vagy szalagtár csatolva a DPM-kiszolgálóhoz, csak a Lemez lehetőséget választhatja a rövid távú védelemhez.

 • Ha szabaddá szeretne tenni szalagokat, vegye figyelembe a következőket:.

  • Nem törölheti olyan szalagok tartalmát, amelyek érvényes helyreállítási pontokat tartalmaznak bármely adatforrásból. Egy szalag szabaddá tételéhez el kell távolítania a forrásokat a védelmi csoportból és a lejárati helyreállítási pontokat a szalagról, vagy módosítania kell a védelmi csoport beállításait a szalagos védelem törléséhez.

  • Ha lejárt szalagról szeretne adatokat helyreállítani, a szalagot szabadként kell megjelölnie, majd törölnie kell ezt a jelölést, végül újra kell katalogizálnia a szalagot.

 • A DPM szalagtárakra és önálló szalagos meghajtókra tud biztonsági mentést készíteni.

 • A szalagtárat vagy önálló szalagot a tárolóhálózattal (SAN) vagy SCSI-val rendelkező DPM-kiszolgálóhoz kell csatlakoztatni.

 • A szükséges szalagkapacitás a védett adatok méretétől és a futtatandó szalagos biztonsági mentési feladatok számától függ. Az adott védelmi csoporthoz szükséges szalagok számának meghatározásához a biztonsági mentés szükséges gyakoriságát szorozza meg a megőrzési tartomány értékével (utóbbi azt adja meg, mennyi ideig állíthatók helyre a mentett adatok).

 • A kompatibilis szalagtárak listáját A System Center 2012 DPM kompatibilis szalagtárai cikkben találja a TechNet Wiki webhelyen.

 • Önálló szalagos meghajtóknál a DPM a következőket hajtja végre az egyes védelmi csoportok esetében:

  • Az összes rövid távú biztonsági másolatot egyetlen szalaghoz fűzi hozzá.

  • Az összes hosszú távú biztonsági másolatot egyetlen olyan szalaghoz fűzi hozzá, amely eltér a rövid távú biztonsági másolatok szalagjától.

  • Amikor egy szalag megtelik, a DPM riasztást ad ki, amelyben felszólít egy új szabad szalag hozzáadására.

 • Szalagtárak esetén vegye figyelembe a következőket:

  • A DPM két vagy több szalagot tud lefoglalni az egyes védelmi csoportoknak. Az egy védelmi csoportban lévő összes adatforrást mindig ugyanahhoz a szalaghoz fűzi hozzá rövid távú és hosszú távú védelem esetén is.

  • Ha a védelmi csoport beállításaiban egynél több meghajtó lefoglalása van megadva, az adatforrásokat a program elosztja a szalagokon. Például ha öt adatforrás és egy legfeljebb két forrásból álló meghajtó érhető el, lehetséges, hogy a DPM három adatforrást az egyik, majd két adatforrást a másik szalagra ír. Ez az adatok egyenlőtlen eloszlásához vezethet a szalagokon, az adatok méretétől, más ütemezett szalagos biztonsági mentési feladatoktól és az adott időben elérhető szalagos meghajtók számától függően.

 • A hosszú távú szalagos biztonsági mentések teljes biztonsági mentési feladathoz foglalják le a szalagot, vagyis mindegyik hosszú távú biztonsági mentési helyreállítási pont új szalagra kerül.

 • A rendelkezésre álló szabad szalagok száma csökken, amikor a rendszer lefoglalja azokat a hosszú távú vagy a rövid távú biztonsági mentéshez. Ha nincs elérhető új szalag a hosszú távú biztonsági mentéshez, riasztás jelenik meg.

 • Ha a rövid távú biztonsági mentések szalag használatára vannak konfigurálva, és teljes biztonsági mentés van beállítva, mindegyik teljes biztonsági mentési feladathoz új szabad szalagra lesz szükség.

 • Ha a rövid távú biztonsági mentések szalag használatára vannak konfigurálva, és a teljes/növekményes biztonsági mentés van beállítva, a teljes biztonsági mentésekhez új szabad szalagra készülnek, a növekményes biztonsági mentések pedig hozzá lesznek fűzve egy különálló szalaghoz.

  Példa: Ha egy szalagos teljes biztonsági mentés hetenkénti gyakoriságra van beállítva, és a szalagos növekményes biztonsági mentések naponkénti gyakoriságra vannak beállítva, akkor az első teljes biztonsági mentés új szabad szalagra került, az összes további növekményes biztonsági mentés egy másik szabad szalaghoz lesz hozzáfűzve. Ha nem sikerül végrehajtani egy teljes biztonsági mentési feladatot, az összes további növekményes feladat azt a meglévő szalagot fogja használni, amely érvényes korábbi növekményes biztonsági mentéseket tartalmaz.

 • Ha két különböző „helyreállítási pont létrehozása (szalag)” műveletet indít el a védelmi csoport két tagjára vonatkozóan, a DPM két szalagos biztonsági mentési feladatot hoz létre, amelyekhez két szalagra lesz szükség. Ha egy „helyreállítási pont létrehozása (szalag)” műveletet indít el a védelmi csoport két tagjára vonatkozóan, a DPM egy szalagot fog használni. Ez biztosítja, hogy a védelmi csoport kiválasztott tagjaihoz tartozó adatok az alkalmi biztonsági mentések esetén is közösen, ugyanazon a szalagon helyezkedjenek el.

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a biztonsági mentés módja hogyan befolyásolja a rövid távú védelemhez szükséges szalagok számát.

Biztonsági mentés módja

Szükséges szalagok száma

Rövid távú szalagos „teljes” biztonsági mentés

Minden egyes teljes biztonsági mentéshez egy szabad szalagra lesz szüksége.

Rövid távú szalagos „teljes és növekményes” biztonsági mentés

Minden egyes ütemezett teljes biztonsági mentéshez egy szabad szalagra lesz szüksége. A növekményes biztonsági mentések hozzá lesznek fűzve egy különálló szalaghoz.

Ha például egy teljes biztonsági mentés hetenkénti, a növekményes biztonsági mentések naponkénti gyakoriságra vannak beállítva, akkor az első teljes biztonsági mentés egy új szabad szalagra kerül, és hat napon keresztül az összes további növekményes biztonsági mentés egy másik szabad szalaghoz lesz hozzáfűzve.

Ahogy a szalagok megtelnek, a program új szabad szalagokat foglal le.

Hosszú távú

Minden egyes teljes biztonsági mentéshez egy szabad szalagra lesz szüksége. Ha a szalagokat külső helyszínen tárolja, ezzel biztosíthatja, hogy mindegyik hosszú távú biztonsági mentési helyreállítási pont új szalagra kerüljön.

Megjelenítés: