A felhasználóiszerepkör-profilokhoz társított műveletek

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Ez a témakör a System Center 2012 – Operations Manager egyes profilokhoz kapcsolódó műveleteit sorolja fel.

A Jelentéskezelő profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a jelentéseket kell elérniük. A Jelentéskezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően megtekinthetik a jelentéseket.

 • Az adatraktár példányának lekérése a felügyeleti csoporthoz

 • Írás a kedvenc jelentésekbe

 • Kedvenc jelentések törlése

 • Kedvenc jelentések olvasása

 • Kedvenc jelentések frissítése

 • Jelentések olvasása

 • Jelentések futtatása

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhoz

A Csak olvasási kezelő azon felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek csupán olvasási hozzáférésre van szükségük a riasztásokhoz és a nézetekhez. A Csak olvasási kezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően megtekinthetik a jelentéseket, és elérhetik a nézeteket.

 • Riasztások olvasása

 • Az adatraktár példányának lekérése a felügyeleti csoporthoz

 • Feloldási állapot olvasása

 • Csatlakozó példányának olvasása

 • Konzolfeladatok olvasása

 • Diagnosztikai objektumok számbavétele

 • Diagnosztikai eredmények számbavétele

 • Felderítési objektumok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módon

 • Felderítési szabályok olvasása

 • Események olvasása

 • Írás a kedvenc konzolfeladatokba

 • Kedvenc konzolfeladatok törlése

 • Kedvenc konzolfeladatok számbavétele

 • Kedvenc konzolfeladatok frissítése

 • Kedvenc nézetek írása

 • Kedvenc nézetek törlése

 • Kedvenc nézetek számbavétele

 • Kedvenc nézetek frissítése

 • Figyelési objektumok számbavétele

 • Figyelési osztályok számbavétele

 • Figyelési kapcsolatosztályok számbavétele

 • Felügyeleti csomagok számbavétele

 • Figyelők típusának számbavétele

 • Modulok típusának számbavétele

 • Figyelők számbavétele

 • Felülbírálások számbavétele

 • Teljesítményadatok számbavétele

 • Felderítési objektumok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módon

 • Korábbi felderítések állapotának számbavétele

 • Figyelt objektumok közötti kapcsolatok számbavétele

 • Szabályok számbavétele

 • Mentett keresések számbavétele

 • Mentett keresések frissítése

 • Írás a mentett keresésekbe

 • Mentett keresések törlése

 • Állapot számbavétele

 • Hozzáférés biztosítása a csatlakoztatott felügyeleti csoportokhoz

 • A nézetek számbavétele

 • A nézettípusok számbavétele

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.

A Kezelők profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a riasztásokat, a nézeteket és a feladatokat kell elérniük. A Kezelők profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően jogosultak a riasztásokkal kapcsolatos műveletek végrehajtására, a feladatok futtatására és a nézetek elérésére. A Kezelő profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.

 • Riasztások frissítése

 • Diagnosztika futtatása

 • Kedvenc feladatok létrehozása

 • Kedvenc feladatok törlése

 • Kedvenc feladatok számbavétele

 • Kedvenc feladatok frissítése

 • Helyreállítási rutinok futtatása

 • A karbantartási mód beállításainak frissítése

 • Értesítési műveletek számbavétele

 • Értesítési műveletek törlése

 • Értesítési műveletek frissítése

 • Értesítési végpontok számbavétele

 • Értesítés címzettjeinek számbavétele

 • Értesítés címzettjeinek törlése

 • Értesítés címzettjeinek frissítése

 • Értesítés-előfizetések számbavétele

 • Értesítés-előfizetések törlése

 • Értesítés-előfizetések frissítése

 • Feladatok számbavétele

 • Feladatállapot számbavétele

 • Feladatok futtatása

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.

A Speciális kezelő olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a Kezelő szerepkörhöz tartozó jogosultságokon kívül korlátozott módosítási hozzáférésre is szükségük van a figyelési konfigurációhoz. A Speciális kezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a megadott hatókörbe tartozó célokra és célcsoportokra vonatkozóan felül tudják bírálni a szabályok és a figyelők konfigurációját. A Speciális kezelő profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.

 • Felügyeleti csomagok frissítése

 • Sablonok számbavétele

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkal1

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.

Az Alkalmazásfigyelési kezelő profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek az Application Diagnostics funkcióhoz kell hozzáférniük. Az Alkalmazásfigyelési kezelő profilra alapuló felhasználói szerepkörök tagjai megtekinthetik az alkalmazásfigyelési eseményeket az Application Diagnostics webkonzolján.

 • Hozzáférés az Application Diagnostics konzolhoz

A Szerző profil figyelési konfigurációk készítésére alkalmas jogosultságokat foglal magába. A Szerző profilon alapuló szerepkörök tagjai létrehozhatják, szerkeszthetik és törölhetik a konfigurált hatókörbe tartozó figyelési konfigurációt (a feladatokat, szabályokat, figyelőket és nézeteket). Kényelmi megfontolásokból a Szerzők számára beállítható, hogy a Speciális kezelő jogosultságaival rendelkezzenek a csoportok hatókörében. A Szerző profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Speciális kezelő, a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.

 • Felügyeleti csomagok létrehozása

 • Felügyeleti csomagok törlése

 • Futtató profilok számbavétele

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkal1

 • Új APM-munkafolyamatok készítése1

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.

A Rendszergazda profil teljes körű hozzáféréssel rendelkezik az Operations Manager alkalmazáshoz. A Rendszergazda profilban nem támogatottak a hatókörök. A Rendszergazda profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Szerző, a Speciális kezelő, a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.

 • Feloldási állapot létrehozása

 • Feloldási állapot törlése

 • Feloldási állapot frissítése

 • Ügynökök telepítése

 • Telepített ügynökök javítása és frissítése

 • Ügynökök eltávolítása.

 • Ügynökbeállítások számbavétele

 • Ügynökbeállítások frissítése

 • Ügynökök számbavétele

 • Számítógépek és eszközök felügyeletének indítása és leállítása proxy állapotfigyelő szolgáltatáson keresztül

 • A proxy állapotfigyelő szolgáltatáson keresztül felügyelt számítógépek és eszközök számbavétele

 • Számítógép vagy eszköz új példányának beszúrása

 • Számítógép vagy eszköz példányának törlése.

 • Felderítési feladat futtatása

 • Események létrehozása

 • Globális beállítások számbavétele

 • Globális beállítások frissítése

 • Felügyeleti csomagok exportálása

 • Felügyeleti kiszolgálók számbavétele

 • Értesítési végpont törlése

 • Értesítési végpont frissítése

 • Teljesítményadatok létrehozása

 • Futtató fiókok létrehozása

 • Futtató fiókok törlése

 • Futtató fiókok számbavétele

 • Futtató fiókok frissítése

 • Hozzárendelések létrehozása a futtató fiókok és a futtató profilok között

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések törlése

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések számbavétele

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések frissítése

 • Csatlakoztatott felügyeleti csoportok létrehozása

 • Csatlakoztatott felügyeleti csoportok törlése

 • Felhasználói szerepkörök számbavétele

 • Felhasználói szerepkörök törlése

 • Felhasználói szerepkörök frissítése

 • Kedvenc jelentések írása

 • Kedvenc jelentések törlése

 • Kedvenc jelentések olvasása

 • Kedvenc jelentések frissítése

 • Jelentések olvasása

 • Jelentések futtatása

 • Az APM-varázsló futtatása vagy az APM-beállítások módosítása

 • Hozzáférés az Application Diagnostics konzolhoz

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhoz

 • Új APM-munkafolyamatok készítése

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkal

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása

 • Az alkalmazásfigyelés hozzáférési jogosultságainak vezérlése

 • Csoport létrehozása

 • Csoport szerkesztése

 • Csoport törlése

A Jelentésbiztonsági rendszergazda profil olyan jogosultságkészletet tartalmaz, amely lehetővé teszi az SQL Server Reporting Services biztonságának Operations Manager programba integrálását.

 • Felügyeleti csomagok exportálása

 • Osztályok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módon

 • Felügyeleti csomagok számbavétele

 • Jelentések futtatása

 • Szabályok számbavétele

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhoz

Megjelenítés: