A DPM-szalagtárban található szalagok felügyelete

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A szalagtárhoz hozzáadhat és eltávolíthat szalagokat. Önálló szalagos meghajtók esetén kövesse a gyártó utasításait a szalagok hozzáadásához és eltávolításához. A szalagokat a következőképpen adhatja hozzá vagy távolíthatja el:

 1. Fizikailag csatlakoztassa a szalagot a szalagtár kazettanyílásához.

 2. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Felügyelet nézetre, és nyissa meg a Szalagtárak munkaterületet.

 3. A Műveletek ablaktáblán kattintson a Szalag betöltése (kazettanyílás) elemre. A DPM végrehajtja a szalagtár gyors leltározását, és felveszi a szalagokat a szalagtár elérhető tárolóhelyeire. Ez lehetővé teszi, hogy szalagokat csatlakoztasson a kazettanyíláshoz, amely 10 percig marad nyitva. Ha nincs elegendő szabad tárolóhely, akkor a szalagok a kazettanyílásban maradnak, és a Szalag betöltése (kazettanyílás) művelet meghiúsul.

  Vegye figyelembe, hogy ha a Szalagtár ajtajának kinyitása vagy a Szalag betöltése paranccsal adja hozzá vagy távolítja el a szalagokat a szalagtárból, akkor a DPM automatikusan elvégzi a szalagtár leltározását. Ha a Szalagtár ajtajának kinyitása vagy a Szalag betöltése parancs használata nélkül adja hozzá vagy távolítja el a szalagokat a szalagtárból, akkor a Szalagtár leltározása műveletet kell használni a DPM felügyeleti konzolon.

Szalag hozzáadása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok kazettanyílással való hozzáadásához használja a következő szintaxist:

  Lock-DPMLibraryIEPort [-DPMLibrary] <szalagtár> [-Async] [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Lock-DPMLibraryIEPort -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Lock-DPMLibraryIEPort -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Szalagok eltávolítása a kazettanyílás használatával

 1. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Felügyelet nézetre, és nyissa meg a Szalagtárak munkaterületet.

 2. A megjelenítési ablaktáblán bontsa ki azt a szalagtárat, amelyből el kíván távolítani egy szalagot.

 3. Bontsa ki a Tárolóhelyek elemet, és jelölje ki az eltávolítani kívánt szalagot tartalmazó tárolóhelyet.

 4. Kattintson a Szalag eltávolítása elemre.

 5. Fizikailag távolítsa el a szalagot a szalagtár kazettanyílásából.

Szalag eltávolítása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok kazettanyílással való hozzáadásához használja a következő szintaxist:

  Unlock-DPMLibraryIEPort [-DPMLibrary] <szalagtár> [-Async] [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Unlock-DPMLibraryIEPort -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Unlock-DPMLibraryIEPort -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

A szalagok leltározását elvégezheti gyors leltározással, amely beolvassa a szalagtárban található összes szalag vonalkódját (ha a szalag rendelkezi vonalkóddal, a szalagtár pedig vonalkódolvasóval), vagy pedig részletes leltározással, amely a szalagok fejlécterületének beolvasásával azonosítja az egyes szalagok digitális azonosítócímkéjét (OMID). A leltározást a következőképpen futtathatja:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Válassza a Leltár > Gyorsleltár vagy a Részletes leltár> Indítás elemet.

A szabad szalag egy üres, illetve biztonsági mentéssel vagy másolással való írásra rendelkezésre álló szalag. Ha újra kíván hasznosítani egy másik kiszolgálóról származó lejárt szalagot, adja hozzá a szalagtárhoz vagy szalagos meghajtóhoz, és jelölje meg üresként. Az adott DPM-kiszolgáló által felügyelt lejárt szalagok automatikusan, megjelölés nélkül is újrahasznosíthatók. A szalagok megjelöléséhez tegye a következőket:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Jelöljön ki egy szalagot, és kattintson a Megjelölés szabadként elemre.

Szalag megjelölése üresként a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok üresként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -Free [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

 • A szalagok nem üresként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -NotFree [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Érvényes adatkészleteteket tartalmazó szalag megjelölése üresként

 1. Nyisson meg egy üres Jegyzettömb-fájlt, majd másolja bele az alábbi parancsfájlt:

  param ([string] $DPMServerName, [string] $LibraryName, [string[]] $TapeLocationList)
  
  if(("-?","-help") -contains $args[0])
  {
    Write-Host "Usage: ForceFree-Tape.ps1 [[-DPMServerName] <Name of the DPM server>] [-LibraryName] <Name of the library> [-TapeLocationList] <Array of tape locations>"
    Write-Host "Example: Force-FreeTape.ps1 -LibraryName "My library" -TapeLocationList Slot-1, Slot-7"
    exit 0
  }
  
  if (!$DPMServerName)
  {
    $DPMServerName = Read-Host "DPM server name: "
  
    if (!$DPMServerName)
    {
      Write-Error "Dpm server name not specified."
      exit 1
    }
  }
  
  if (!$LibraryName)
  {
    $LibraryName = Read-Host "Library name: "
  
    if (!$LibraryName)
    {
      Write-Error "Library name not specified."
      exit 1
    }
  }
  
  if (!$TapeLocationList)
  {
    $TapeLocationList = Read-Host "Tape location: "
  
    if (!$TapeLocationList)
    {
      Write-Error "Tape location not specified."
      exit 1
    }
  }
  
  if (!(Connect-DPMServer $DPMServerName))
  {
    Write-Error "Failed to connect To DPM server $DPMServerName"
    exit 1
  }
  
  $library = Get-DPMLibrary $DPMServerName | where {$_.UserFriendlyName -eq $LibraryName}
  
  if (!$library)
  {
    Write-Error "Failed to find library with user friendly name $LibraryName"
    exit 1
  }
  
  foreach ($media in @(Get-Tape -DPMLibrary $library))
  {
    if ($TapeLocationList -contains $media.Location)
    {
      if ($media -is [Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.LibraryManagement.ArchiveMedia])  
      {
        foreach ($rp in @(Get-RecoveryPoint -Tape $media))
        {
          Get-RecoveryPoint -Datasource $rp.Datasource | Out-Null
  
          Write-Verbose "Removing recovery point created at $($rp.RepresentedPointInTime) for tape in $($media.Location)."
          Remove-RecoveryPoint -RecoveryPoint $rp -ForceDeletion -Confirm:$false
        }
  
        Write-Verbose "Setting tape in $($media.Location) as free."
        Set-Tape -Tape $media -Free
      }
      else
      {
        Write-Error "The tape in $($media.Location) is a cleaner tape."
      }
    }
  }
  
  
 2. Mentse a fájlt ForceFree.ps1 néven.

 3. A parancsfájl futtatásának szintaxisa a következő: ForceFree.ps1 -DPMServerName <Name of server> -LibraryName <Name of library> -TapeLocation <slot numbers>.

Ha egy adatszalag „Ismeretlen” jelöléssel jelenik meg, a DPM azonosítani tudja a szalagfejléc beolvasásával, és a következőképpen frissíti a szalag címkéjét:

 • Egy a DPM-kiszolgáló által létrehozott szalag a hozzárendelt szalagcímkét mutatja majd.

 • Egy másik DPM-kiszolgáló által létrehozott szalag az Importált nevet mutatja majd szalagcímkeként.

 • Egy a DPM-től eltérő szoftverrel létrehozott tartalmú szalag a Nem ismerhető fel nevet mutatja majd szalagcímkeként.

 • Egy ellentmondásos azonosító adatokat – például vonalkódot vagy adathordozón levő azonosítót – tartalmazó szalag a Gyanús nevet mutatja majd szalagcímkeként.

Ismeretlen szalagok azonosítása:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Válassza ki az ismeretlen szalagot, majd az Ismeretlen szalag azonosítása elemet.

Az importált szalag olyan tartalmakat hordoz, amelyeket egy másik DPM-kiszolgálón hoztak létre. Ha hozzáadja a szalagtárhoz, újra kell katalogizálnia a tartalma azonosításához. Az újrakatalogizálás során a DPM olvassa a szalagot, és felveszi a szalag tartalmára vonatkozó adatokat az adatbázisba. Az újrakatalogizálás befejeződése után helyreállíthatja az adatokat a szalagról, ha kiválaszt egy helyreállítási pontot a szalagon levő adatok közül. A szalagokat a következőképpen importálhatja:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre. Jelölje ki az importálni kívánt szalagot, majd kattintson az Importált szalag újrakatalogizálása elemet.

  Ha egy megosztott szalagtárban olyan szalagot próbál újrakatalogizálni, amely nem a biztonsági mentéshez használt DPM-kiszolgálóról származik, akkor az Újrakatalogizálás és a Tartalom megtekintése elemek nem jelennek meg az eszközök menüszalagján.
  Futtasson részletes leltározást a szalagon. A leltározás befejezése után az Újrakatalogizálás és a Tartalom megtekintése elemek elérhetővé válnak az eszközök menüszalagján.

Importált szalag újrakatalogizálása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • Az importált szalag újrakatalogizálásához használja a következő szintaxist:

  Start-TapeRecatalog [-Tape] <adathordozó[]> [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeRecatalog -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeRecatalog -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Megtekintheti a szalagok tartalmát, és a rajtuk található adatokat lemezre másolhatja.

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Jelölje ki a szalagot, és kattintson a Szalag tartalmának megtekintése elemre.

Ha a DPM-mel kívánja megtisztítani egy szalagtár meghajtóját, adja meg a tisztításhoz használni kívánt szalagot, majd indítsa el a tisztítási feladatot.

Ha egy szalag vonalkódja a „CLN” karakterlánccal kezdődik (például CLN0000812 vonalkód), a DPM egy gyors leltározás után tisztítószalagként azonosítja a szalagot. Ha ez nem történik meg (vagy a vonalkód nem a „CLN” karakterlánccal kezdődik”, akkor jelölje meg a szalagot tisztítószalagként, és futtasson egy részletes leltározást. Ha ezt nem teszi meg, elindul egy tisztítási folyamat, amikor a DPM csatlakoztatja a szalagot a részletes leltározás közben. A szalag megjelöléséhez tegye a következőket:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre.

 2. Jelöljön ki egy szalagot, és kattintson a Megjelölés tisztítószalagként elemre.

 3. Kattintson a Leltár, a Részletes leltár, majd az Indítás elemre.

Szalag megjelölése tisztítószalagként a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok tisztítószalagként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -Cleaner [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

A lejárt szalagokat a tartalmuk törlése nélkül is újrahasznosíthatja. A szalag tartalmát azonban a következőképpen törölheti a bizalmas vagy kritikus információk eltávolításához:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre.

 2. Jelölje ki a szalagot, majd válassza a Szalag törlése elemet.

Szalag törlése a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok törléséhez használja a következő szintaxist:

  Start-TapeErase [-Tape] <adathordozó[]> [[-JobStateChangeHandler] <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction<végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable<karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeErase -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeErase -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) alapértelmezés szerint hosszú törléssel törli a szalagokat. Ha a szalagos meghajtó támogatja a rövid törlést, a DPM-kiszolgálón úgy engedélyezheti, ha a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent helyen létrehozza a UseShortErase DWORD-öt.

A DWORD-öt 00000000 értékre állítsa be.

Az érték beállítása után a DPM-kiszolgáló minden törlési művelete rövid törlés lesz. A hosszú törlésekre a beállításkulcs eltávolításával térhet vissza.

A rövid törlés gyorsabb ugyan, de nem távolítja el az adatokat. Ha a házirendje előírja, hogy a szalag minden adatát törölnie és helyreállíthatatlanná kell tennie, akkor ne használja ezt a beállítást.

Megjelenítés: