Védelem beállítása élő áttelepítéshez

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM a következő esetekben képes Hyper-V virtuális gépek védelmére élő áttelepítés során:

 • Élő áttelepítés fürtön belül – Amikor egy virtuális gépet fürtön belül telepít át, a DPM észleli az áttelepítést, és felhasználói beavatkozás nélkül biztonsági másolatot készít a virtuális gépről az új fürtcsomópontból. Mivel a tárolás nem változik, a DPM expressz teljes biztonsági mentésekkel folytatja a védelmet. Ha két DPM-kiszolgáló véd egy fürtöt, az első DPM-kiszolgáló által védett virtuális gépet továbbra is ugyanaz a DPM-kiszolgáló fogja védeni az áttelepítés után is, a gép helyétől függetlenül.

 • Élő áttelepítés egy fürtön kívül – A virtuális gép egy fürtön kívüli áttelepítése során élő áttelepítést végezhet két önálló kiszolgáló között, egy önálló kiszolgáló és egy fürtcsomópont között, vagy eltérő fürtök két csomópontja között. Ebben a helyzetben a DPM észleli az áttelepítést, és felhasználói beavatkozás nélkül képes biztonsági mentést készíteni.

 • Támogatás – Az élő áttelepítés DPM általi támogatása csak a Windows Server 2012 rendszert futtató kiszolgálókon érhető el.

 • Élő áttelepítés fürtön kívül – Ha élő áttelepítést kíván végezni egy fürtön kívül, a következők szükségesek:

  • A virtuális gépeket VMM-felhőben kell felügyelni egy olyan VMM-kiszolgálón, amely legalább a System Center 2012 SP1 rendszert futtatja.

  • A DPM szoftvert csatlakoztatni kell a felhőt tartalmazó VMM-kiszolgálóhoz.

  • A Hyper-V-t futtató összes kiszolgálót csatlakoztatni kell az összes DPM-kiszolgálóhoz.

  Amennyiben ezek az előfeltételek teljesülnek, a DPM a VMM által átadott információk alapján megállapítja, hogy a virtuális gép jelenleg hol fut, és biztonsági mentést készíthet a Hyper-V-t futtató új kiszolgálóról. A DPM képes kommunikálni az új Hyper-V-t futtató kiszolgálóval, mivel az összes Hyper-V-t futtató kiszolgáló kapcsolatban áll az összes DPM-kiszolgálóval. Ha a kapcsolat nem hozható létre, a biztonsági mentés sikertelen lesz, és a hibaüzenet arról tájékoztat, hogy a DPM védelmi ügynök nem érhető el.

 • Tárolóáttelepítés – Ha az élő áttelepítés tárolót is továbbít, a DPM végrehajtja a virtuális gép teljes konzisztencia-ellenőrzését, majd folytatja az expressz teljes biztonsági mentések elkészítésével. Ha az áttelepítés nem érint tárolót, például mert a forrás- és a célhely ugyanazt az SMB 3.0-alapú fájlkiszolgálót használja, úgy a DPM a konzisztencia-ellenőrzés nélkül folytatja az expressz teljes biztonsági mentések készítését.

  Tároló élő áttelepítése esetén a Hyper-V újrarendezi a virtuális merevlemezt (VHD) vagy VHDX-fájlt, ezért a DPM biztonsági mentési adatainak méretében egyszeri kiugrás tapasztalható.

 • Szalagos biztonsági mentés – Az élő áttelepítés védelme nem támogatja a szalagra történő biztonsági mentést.

 • Konzisztencia-ellenőrzés – A DPM egyszerre hajtja végre a tárolóáttelepítést tartalmazó összes élő áttelepítés konzisztencia-ellenőrzését.

 • Beállítások – A virtuális védelem engedélyezéséhez kapcsolja be az automatikus csatlakoztatást a virtuálisgép-gazdán.

  Tiltsa le a TCP Chimney tehermentesítést.

 • Active Directory – Az összes DPM-kiszolgálónak, VMM-kiszolgálónak és Hyper-V-t futtató kiszolgálónak ugyanabban a tartományban kell lennie.

 • Port – Ha módosítani szeretné a DPM által a DPM VMM segítő szolgáltatás futtatásához használt alapértelmezett 6070-es portot, lépjen a beállításjegyzékben a HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration bejegyzésre. Hozza létre a következő 32 bites DWORD-értéket: DpmVmmHelperServicePort, és írja be az új portszámot a beállításkulcs részeként.

  1. Nyissa meg a <Telepítési könyvtár>\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\VmmHelperService\VmmHelperServiceHost.exe.config fájlt, és módosítsa a portszámot 6070-ről a kívánt értékre. Például: <add baseAddress="net.tcp://localhost:6080/VmmHelperService/" />

  2. Indítsa újra a DPM VMM segítő szolgáltatást és a DPM szolgáltatást.

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Tudnivalók ezzel kapcsolatban:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

  A virtuális gépek védelmére használja az alábbi kapacitásméretezést.

  Virtuális gép átlagos mérete100 gigabájt (GB)
  Virtuális gépek száma DPM-kiszolgálónként800
  800 virtuális gép összmérete80 terabájt (TB)
  Biztonságimásolat-tároláshoz szükséges terület80 terabájt (TB)

  Ha például egy teljes kihasználtságra méretezett Hyper-V fürt 1600 virtuális gépet tartalmaz, akkor két DPM-kiszolgáló szükséges, és meg kell dupláznia a táblázatban található kiépítési kapacitást. 1600 virtuális gép teljes tárolási igénye nagyobb, mint 160 TB. Információk a lemezterület optimalizálásáról: A virtuális gépek védelmének optimalizálása.

 3. A DPM védelmi ügynök telepítése – Az ügynököt a Hyper-V kiszolgálóra vagy a Hyper-V fürt összes kiszolgálójára kell telepíteni. Ha az SMB egy fürtben lett telepítve, telepítse a DPM védelmi ügynököt a távoli SMB-fájlkiszolgáló összes fürtcsomópontján. Tekintse meg a következő témaköröket: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása.

 4. A VMM-konzol telepítése – Telepítse a VMM-konzolt VMM-ügyfélösszetevőként az összes DPM-kiszolgálón, hogy a DPM-kiszolgáló kommunikálhasson a VMM-kiszolgálóval és nyomon követhesse azt. Vegye figyelembe a következőket:

  1. A DPMMachineName$ fióknak írásvédett rendszergazdai fióknak kell lennie a VMM felügyeleti kiszolgálón.

  2. Győződjön meg arról, hogy a VMM-konzol és a telepítéshez használt VMM felügyeleti kiszolgáló verziója azonos.

 5. Kiszolgálók csatlakoztatása – Futtassa a Set-DPMGlobalProperty PowerShell-parancsot a Hyper-V-t futtató összes kiszolgáló összes DPM-kiszolgálóhoz történő csatlakoztatásához. A parancsmag több DPM-kiszolgálónév kezelésére is alkalmas. További információ: Set-DPMGlobalProperty.

  Set-DPMGlobalProperty -dpmservername <dpmservername> -knownvmmservers <vmmservername>

 6. Védelmi csoport beállítása – Az Új védelmi csoport létrehozása varázslóCsoporttagok kiválasztása lapján kiválaszthatja azokat a Hyper-V gazdakiszolgálókat, amelyeken a biztonsági másolatként menteni kívánt virtuális gépek találhatók. Vegye figyelembe, hogy a virtuális gépek áttelepítésének védelméhez engedélyezni kell az automatikus konzisztencia-ellenőrzést a védelmi csoport szintjén.

  Először a DPM és a VMM közötti kommunikációt engedélyezze. A védelmi csoportok konfigurálásához a Hyper-V-t futtató kiszolgálókon minden virtuális gépet fel kell deríteni – ellenkező esetben az élő áttelepítés nem az elvárásoknak megfelelően fog működni, és a felhasználónak le kell állítania az adatok védelmét az „Adatok megőrzése” funkció használata mellett, majd újra be kell állítania a védelmet ugyanazon a számítógépen.

  Információk a védelmi csoportokról:

 7. Beállítások ellenőrzése – Amikor a beállítások konfigurálása után a virtuális gép áttelepítést végez az egyik fürtről a másikra, az összes biztonsági mentés a várt módon folytatódik. A következő módon ellenőrizheti, hogy az élő áttelepítés a várt módon van-e engedélyezve:

  1. Ellenőrizze, hogy fut-e a DPM VMM segítő szolgáltatás. Ha nem fut, indítsa el.

  2. Nyissa meg a Microsoft SQL Server Management Studio eszközt, és kapcsolódjon a DPM-adatbázist (DPMDB) futtató példányhoz. Futtassa a DPMDB-n a következő lekérdezést: SELECT TOP 1000 [PropertyName] ,[PropertyValue] FROM[DPMDB].[dbo].[tbl_DLS_GlobalSetting]

   A lekérdezés tartalmaz egy KnownVMMServer nevű tulajdonságot. A tulajdonság értékének meg kell egyeznie a Set-DPMGlobalProperty parancsmaggal megadott értékkel.

   Vegye figyelembe, hogy ha frissíti a VMM felügyeleti kiszolgálót, a DPM-kiszolgálón futó VMM-konzolt is frissítenie kell a védelem fenntartásához.

  3. Futtassa a következő lekérdezést a VMMIdentifier paraméter egy adott virtuális gép PhysicalPathXML elemében történő ellenőrzéséhez. Cserélje le a VMName elemet a virtuális gép nevével.

   select cast(PhysicalPath as XML) from tbl_IM_ProtectedObject where DataSourceId in (select datasourceid from tbl_IM_DataSource where DataSourceName like '%<VMName>%')

  4. Nyissa meg azt az .xml-fájlt, amelyet a lekérdezés visszaad, és ellenőrizze, hogy a VMMIdentifier mezőhöz tartozik-e érték.

 8. Manuális áttelepítés futtatása – Miután végrehajtotta a lépéseket, az áttelepítés a DPM Summary Manager feladat futtatása után lesz engedélyezett. Alapértelmezés szerint ez a feladat éjfélkor kezdődik, és reggelente fut. Ha időközben manuális áttelepítést szeretne végezni annak ellenőrzéséhez, hogy minden a várt módon működik-e, tegye a következőket:

  1. Nyissa meg az SQL Server Management Studio eszközt, és kapcsolódjon a DPM-adatbázist (DPMDB) futtató példányhoz.

  2. Futtassa a következő lekérdezést: select * from tbl_SCH_ScheduleDefinition where JobDefinitionID=’9B30D213-B836-4B9E-97C2-DB03C3EB39D7’. A lekérdezés visszaadja a ScheduleID értékét.

  3. Az SQL Server Management Studióban bontsa ki az SQL Server Agent, majd a Feladatok csomópontot. Jobb gombbal kattintson az említett ScheduleID-re, és válassza a Start Job at Step (Feladat indítása adott lépésnél) parancsot.

  Vegye figyelembe, hogy a feladat futtatása visszafogja a biztonsági mentés teljesítményét. A feladat végrehajtásához szükséges idő a rendszer méretétől függ.

 9. Adatok helyreállítása – Amikor a beállítások konfigurálása után a virtuális gép áttelepítést végez az egyik fürtről a másikra, az összes biztonsági mentés a várt módon folytatódik. Szükség szerint elvégezheti az adatok helyreállítását. Ha biztonsági másolatba mentett adatokat kell helyreállítania, tekintse meg a következő témakört: A biztonsági másolatba mentett adatok helyreállítása [DPM2012_Web]. Virtuális gépek visszaállításakor ügyeljen az alábbiakra.

  Virtuális gép helyreállításaRészletek
  Helyreállítás az eredeti helyreAz eredeti VHD-t törölték. A DPM a Hyper-V VSS-író használatával állítja helyre a VHD- és egyéb konfigurációs fájlokat az eredeti helyükre. A helyreállítási folyamat végén a virtuális gépek továbbra is magas rendelkezésre állásúak lesznek.

  A helyreállításhoz szükség van az erőforráscsoportra. Ha az nem érhető el, akkor egy másik helyre végezze el a helyreállítást, és állítsa a virtuális gépet magas rendelkezésre állásúra.
  Helyreállítás másik helyreA DPM támogatja a másik helyre történő helyreállítást (ALR), így a védett Hyper-V virtuális gépek zökkenőmentesen állíthatók helyre az eredetitől eltérő Hyper-V gazdagépre, a processzorarchitektúrától függetlenül. A fürtcsomópontra helyreállított Hyper-V virtuális gépek nem lesznek magas rendelkezésre állásúak.
  Elemszintű helyreállítás (ILR)A DPM támogatja az elemszintű helyreállítást (ILR), amely fájlok, mappák, kötetek és virtuális merevlemezek (VHD-k) elemszintű helyreállítását teszi lehetővé a Hyper-V virtuális gépek gazdaszintű biztonsági másolatából egy hálózati megosztásra vagy egy DPM által védett kiszolgáló kötetére. Az elemszintű helyreállítás végrehajtásához a DPM védelmi ügynököt nem kell telepíteni a vendéggépre.
Megjelenítés: