SQL Server-adatbázisok önkiszolgáló helyreállításának konfigurálása

 

Érvényes: System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) tartalmazza az SQL Server rendszerhez készült DPM Self-Service Recovery Configuration Tool eszközt, amely a DPM-kiszolgálóra telepíthető, és a DPM felügyeleti konzol Védelem feladatterületéről érhető el. Ezzel az eszközzel olyan DPM-szerepköröket hozhat létre, módosíthat és törölhet, amelyek megadják, hogy mely felhasználók hajthatják végre a saját védett SQL Server-adatbázisaik önkiszolgáló helyreállítását.

Az önkiszolgáló helyreállítás egy szerepkör létrehozásával állítható be. A szerepkört ezután az igényeknek megfelelően kezelheti. Szerepkör létrehozásakor az alábbi beállításokat kell megadnia:

 • Biztonsági csoportok: Egy vagy több olyan biztonsági csoport, amely azon felhasználókat tartalmazza, akik számára engedélyezni kívánja az SQL Server-adatbázisok önkiszolgáló helyreállítását.

 • Helyreállítási elemek: Az SQL Server és az SQL Server-adatbázisok azon példányai, amelyeket a DPM véd, és amelyek tekintetében engedélyezni kívánja a felhasználók által végrehajtható önkiszolgáló helyreállítást.

 • Helyreállítási célok: Az SQL Server azon példányai, amelyeket a felhasználók célhelyként használhatnak az adatbázisok helyreállításához az önkiszolgáló helyreállítás során.

DPM-szerepkör létrehozása a DPM Self-Service Recovery Configuration Tool használatával

 1. Nyissa meg a DPM felügyeleti konzol Védelem nézetét, majd kattintson az Önkiszolgáló helyreállítás konfigurálása elemre.

  Megnyílik az SQL Server rendszerhez készült DPM Self-Service Recovery Configuration Tool eszköz.

 2. Új DPM-szerepkör létrehozásához kattintson a Szerepkör létrehozása parancsra.

 3. Megnyílik az Új szerepkör létrehozása varázsló, és végigvezeti a DPM-szerepkör létrehozására szolgáló alábbi lapokon:

  • A Biztonsági csoportok lapon kattintson a Hozzáadás parancsra, és írjon be egy biztonsági csoportot a tartomány\biztonsági csoport formátumban, vagy egy felhasználót a tartomány\felhasználónév formátumban. Több biztonsági csoportot és felhasználót is hozzáadhat egy DPM-szerepkörhöz.

  • A Helyreállítási elemek lapon adjon meg egy SQL Server-példányt helyreállítási elemként, kattintson a Hozzáadás parancsra, majd írja be a példánynevet a <számítógép neve\példány neve> formátumban. Ha SQL Server-adatbázist is meg kíván adni, nyomja le a TAB billentyűt, és írjon be egy adatbázisnevet. Ha engedélyezni kívánja a szerepkör felhasználói számára a példányon található összes adatbázis helyreállítását, nyomja le a TAB billentyűt, majd a Szóköz billentyűt az Adatbázis neve oszlopban található szöveg törléséhez.

   Vegye figyelembe, hogy ha engedélyezi a DPM-szerepkör felhasználói számára egy SQL Server-példányon található összes SQL Server-adatbázis helyreállítását, ezek a felhasználók a példányhoz később hozzáadott adatbázisok bármelyikét is helyreállíthatják. Ha DPM-szerepkörök használatával engedélyezi a hozzáférést, győződjön meg róla, hogy a szerepkör összes tagja megkapja a megfelelő jogosultságokat az összes adatbázis megtekintéséhez és eléréséhez.

  • A Helyreállítási célhelyek lapon adjon meg egy vagy több helyreállítási célhelyet és elérési utat annak korlátozására, hogy az adott DPM-szerepkör felhasználói hová állíthatják helyre saját adatbázisaik fájljait. Nem kell megadnia helyreállítási célhelyeket és elérési utakat az adott DPM-szerepkör felhasználói számára saját SQL Server-adatbázisfájljaik helyreállításához. Ha nem korlátozza a helyreállítási célhelyeket, a helyreállításkor a felhasználók bármilyen olyan helyre helyreállíthatják az adatbázisfájlokat, amelyhez írási jogosultsággal rendelkeznek. A felhasználók azonban nem írhatják felül az eredeti adatbázisfájlokat, és az SQL Server rendszerhez készült DPM Self-Service Recovery Tool (SSRT) meggátolja a felhasználókat a felülírásra irányuló kísérletekben. Ha nem kíván megadni helyreállítási célhelyeket a felhasználók számára, ne jelölje be A felhasználók másik SQL Server-példányba is helyreállíthatják az adatbázisokat jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Több SQL Server-példányt is megadhat.

   Ha korlátozni kívánja azokat a helyeket, ahová a felhasználók helyreállíthatják az SQL Server-adatbázisfájlokat, jelölje be A felhasználók másik SQL Server-példányba is helyreállíthatják az adatbázisokat jelölőnégyzetet, kattintson a Hozzáadás parancsra, majd írjon be egy SQL Server-példányt az SQL Server-példány oszlopba, illetve, ha kívánja, egy elérési utat a Helyreállítás elérési útja oszlopba azon hely megadásához, ahová a szerepkör felhasználói helyreállíthatják saját SQL Server-adatbázisfájljaikat. Ha a példányon bármilyen elérési utat engedélyezni kíván a helyreállításhoz a felhasználók számára, nyomja le a TAB, majd a Szóköz billentyűt a Helyreállítás elérési útja oszlopban található szöveg törléséhez. Ha az adott szerepkör összes felhasználója SQL Server-adatbázisrendszergazda, célszerű engedélyezni számukra bármilyen helyet az SQL Server-példányon a saját adatbázisfájljaik helyreállításához. Ha azonban a felhasználók nem SQL Server-rendszergazdák, ajánlott korlátozni azon helyeket, ahová az adatbázisfájlok helyreállítását végezhetik, így nem lehetnek hatással a többi SQL Server-adatbázis működésére.

DPM-szerepkör létrehozása a PowerShell használatával

 1. Hozzon létre egy DPM-szerepkört.

  System_CAPS_importantFontos

  DPM-szerepkör létrehozásához a megadott sorrendben kell futtatni az összes alábbi parancsot.

  New-DPMRole -Name <NewDMPRoleName> -DPMServerName <DPMServerName> [-Description <DPMRoleDescription>] [<CommonParameters>]
  
 2. Adja meg az egyes felhasználókat vagy a biztonsági csoportokat, amelyek azon felhasználókat tartalmazzák, akik számára engedélyezni kívánja az SQL Server-adatbázisok önkiszolgáló helyreállítását.

  Add-DPMSecurityGroup -SecurityGroups <SecurityGroupsToAddToDPMRole> -DpmRole <DPMRoleName> [<CommonParameters>]
  
  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A megadott felhasználók az SQL Server-példányokon konfigurált adatbázis-jogosultságoktól függetlenül helyreállíthatják saját SQL Server-adatbázisaikat.

 3. Adja meg az SQL Server és az SQL Server-adatbázisok azon példányait, amelyeket a DPM véd, és amelyek tekintetében engedélyezni kívánja a felhasználók által végrehajtható önkiszolgáló helyreállítást.

  Add-DPMRecoveryItem -Datasources <SQLServerDatabaseName> -Type SQLDatabase -DpmRole <DPMRoleName> [<CommonParameters>]
  

  –Vagy–

  Add-DPMRecoveryItem -SQLInstances <SQLDataSource> -Type SQLInstance -DpmRole <DPMRole> [<CommonParameters>]
  
 4. Azonosítsa és adja meg az SQL Server azon példányait, amelyeket a felhasználók célhelyként használhatnak az adatbázisok helyreállításához az önkiszolgáló helyreállítás során.

  1. Hozzon létre egy helyreállítási célobjektumot.

   New-DPMRecoveryTarget -Type SQLInstance or SQLDatabase -RecoveryTarget <ComputerName\InstanceName> -RecoveredFilesPath <FilePath> [<CommonParameters>]
   
  2. Adja hozzá a helyreállítási célobjektumot a szerepkörhöz.

   Add-DPMRecoveryTarget -DpmRole <DMPRoleName> -RecoveryTargets <TargetRecoveryTargetName> [<CommonParameters>]
   
 5. Mentse az új DPM-szerepkört.

  Set-DPMRole -DpmRole <DMPRoleName> -Confirm [<CommonParameters>]
  

A létrehozott DPM-szerepkört az alábbiak szerint módosíthatja vagy törölheti:

DPM-szerepkör módosítása a DPM Self-Service Recovery Configuration Tool használatával

 1. Nyissa meg a DPM felügyeleti konzol Védelem nézetét, majd kattintson az Önkiszolgáló helyreállítás elemre.

  Megnyílik az SQL Server rendszerhez készült DPM Self-Service Recovery Configuration Tool eszköz.

 2. A DPM-szerepkör módosításához jelölje ki a szerepkört, majd kattintson a Módosítás parancsra.

DPM-szerepkör átnevezése a DPM felügyeleti rendszerhéj parancsmagjainak használatával

 1. Nyissa meg a DPM-szerepkört szerkesztésre.

  Get-DPMRole -Name <DMPRoleName> -DPMServerName <DPMServerName> -Editable <SwitchParameter> [<CommonParameters>]
  
 2. Nevezze át a DPM-szerepkört.

  Rename-DPMRole -Name <NewDMPRoleName> [-Description <DPMRoleDescription>] -DpmRole <DPMRoleName> [<CommonParameters>]
  
  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A megadott biztonsági csoportokban található felhasználók az SQL Server-példányokon konfigurált adatbázis-jogosultságoktól függetlenül helyreállíthatják saját SQL Server-adatbázisaikat.

 3. Mentse a módosított DPM-szerepkört.

  Set-DPMRole -DpmRole <DMPRoleName> -Confirm [<CommonParameters>]
  

Helyreállítási célhely eltávolítása

 1. Nyissa meg a DPM-szerepkört szerkesztésre.

  Get-DPMRole -Name <DMPRoleName> -DPMServerName <DPMServerName> -Editable <SwitchParameter> [<CommonParameters>]
  
  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Célhely eltávolításakor a teljes tartománynév szükséges.

 2. Távolítsa el a helyreállítási célhelyet.

  Remove-DPMRole -DpmRole <DMPRoleName> [<CommonParameters>]
  
 3. Mentse a módosított DPM-szerepkört.

  Set-DPMRole -DpmRole <DMPRoleName> -Confirm [<CommonParameters>]
  

DPM-szerepkör törlése a DPM Self-Service Recovery Configuration Tool használatával

 1. Nyissa meg a DPM felügyeleti konzol Védelem nézetét, majd kattintson az Önkiszolgáló helyreállítás elemre.

  Megnyílik az SQL Server rendszerhez készült DPM Self-Service Recovery Configuration Tool eszköz.

 2. A DPM-szerepkör törléséhez jelölje ki a szerepkört, majd kattintson a Törlés parancsra.

DPM-szerepkör törlése a DPM felügyeleti rendszerhéj parancsmagjainak használatával

 1. Nyissa meg a DPM-szerepkört.

  Get-DPMRole -Name <DMPRoleName> -DPMServerName <DPMServerName> -Editable <SwitchParameter> [<CommonParameters>]
  
 2. Törölje a DPM-szerepkört.

  Remove-DPMRole -DPMRole <DMPRoleName> [<CommonParameters>]
  
Megjelenítés: