Az SQL Server-adatbázisok helyreállítása önkiszolgáló helyreállítással

 

Érvényes: System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) önkiszolgáló helyreállítási eszköze (SSRT) lehetővé teszi, hogy az engedélyekkel rendelkező végfelhasználók a DPM rendszergazdájának beavatkozása nélkül helyreállítsák azokat az SQL Server-adatbázisokat, amelyek biztonsági mentése a DPM kiszolgálóval történik. Vegye figyelembe a következő előfeltételeket:

 • A felhasználót önkiszolgáló DPM-felhasználóként kell konfigurálni. További információ: SQL Server-adatbázisok önkiszolgáló helyreállításának konfigurálása.

 • A felhasználónak a .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójára van szüksége az ügyfélszámítógépein.

 • Az önkiszolgáló helyreállítási eszköz telepítéséhez a felhasználónak rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie a helyi számítógépén.

 • A DPM SSRT ügyfélalkalmazás telepítője megtalálható a DPM termék DVD-jén, a DpmSqlEURInstaller mappában.

Telepítse az SSRT eszközt az önkiszolgáló felhasználók ügyfélszámítógépein, majd az alábbi eljárások használatával futtassa az eszközt.

Az eszköz futtatása

 1. A Start menüből vagy a keresési funkciót használva nyissa meg a DPM önkiszolgáló helyreállítási eszközét.

 2. A DPM SSRT-konzolon kattintson a Csatlakozás DPM-kiszolgálóhoz parancsra. Adja meg a kiszolgáló nevét.

 3. Győződjön meg arról, hogy csatlakozik ahhoz a DPM-kiszolgálóhoz, amely a helyreállítani kívánt SQL Server-adatbázis biztonsági mentését végzi. Ezután kattintson az Új helyreállítási feladat gombra a helyreállítási varázsló indításához.

A helyreállítási varázsló végigvezeti Önt az SQL Server-adatbázisok helyreállításának folyamatán. Ez a varázsló dinamikusan változik a kiválasztott helyreállítási típustól függően.

A helyreállítási varázsló futtatása

 1. Az üdvözlőoldalon kattintson a Tovább gombra

 2. Az Adatbázis adatainak megadása oldalon adja meg az SQL Server-példány nevét, valamint a helyreállítani kívánt adatbázis nevét.

  Vegye figyelembe, hogy ha rendelkezésre állási csoportokat alkalmaz, az SQL Server-példány neve helyett a csoport nevét kell megadnia, az adatbázisnév helyét pedig üresen kell hagynia. A csoport nevét AGNAME.ClusternameFQDN\AGNAME formátumban adja meg, ahol az AGNAME a rendelkezésre állási csoport neve.

 3. A Helyreállítási pont megadása oldalon válassza ki az adatbázis helyreállításához használni kívánt helyreállítási pontot. Az elérhető helyreállítási pontok félkövérrel szedve jelennek meg a naptárban. Válassza ki a dátumot, majd a hozzá tartozó időpontot.

 4. A Helyreállítási típus kiválasztása oldalon adja meg a végrehajtani kívánt helyreállítás típusát, az alábbiak szerint:

  • Helyreállítás tetszőleges SQL Server-példányra – Helyreállítás tetszőleges példányra azonos vagy eltérő SQL Serveren.

  • Másolás hálózati mappába – Az adatbázisfájlok helyreállítása egy hálózati mappába. Vegye figyelembe, hogy csak olyan helyreállítási pontból másolhat hálózati mappába, amely expressz teljes biztonsági mentésből lett létrehozva.

 5. Ha SQL Serverre végzi a helyreállítást, a Más helyreállítási hely megadása lapon adja meg annak az SQL Servernek az adatait, amelyre helyreállítja az adatbázist.

 6. Ha egy hálózati mappába végzi a helyreállítást, a Célhely megadása lapon adja meg a célkiszolgáló adatait.

 7. Ha SQL Serverre végzi a helyreállítást, az Adatbázis állapotának megadása lapon adja meg, hogyan szeretné végrehajtani a helyreállítást:

  • Az adatbázis működő állapotban hagyása – Teljes helyreállítás végrehajtása úgy, hogy az adatbázis használatra kész marad

  • Az adatbázis nem működő állapotban hagyása, további tranzakciós naplók visszaállítási lehetőségével – Az adatbázis helyreállítása úgy, hogy nem működő állapotban marad

  • SQL tranzakciós naplók másolása a kiválasztott helyreállítási pont és a legújabb helyreállítási pont között – Az adatbázis visszaállítási állapotához tartozó tranzakciós naplók másolása. Ez a beállítás le van tiltva, ha nincs elérhető tranzakciós napló.

  • Másolás célhelye – Annak a mappának az elérési útja, ahová a rendszer az adatbázis visszaállítási állapotához tartozó tranzakciós naplókat másolja.

 8. A Helyreállítási beállítások megadása oldalon adja meg a helyreállított adatokra alkalmazni kívánt beállításokat:

  • A célszámítógép biztonsági beállításainak alkalmazása – A helyreállított adatok biztonsági beállításai a célkiszolgálóéval azonosak lesznek.

  • A helyreállításipont-verzió biztonsági beállításainak alkalmazása – A helyreállított adatok megőrzik a meglévő biztonsági beállításaikat.

  • Értesítés – E-mail küldése a helyreállítás befejeződésekor. Ez csak a hálózati mappába történő helyreállítás esetén érhető el, ha a DPM-kiszolgálón engedélyezve vannak az e-mail értesítések.

 9. A rendszer értesítést küld a helyreállítási feladat sikeres elindításáról. Azon a kiszolgálón vagy helyen, ahová az adatokat helyreállította, ellenőrizze, hogy a fájlok megjelennek-e a várt módon.

Megjelenítés: