Microsoft biztonsági tanácsadó 922582

Frissítés a Windows rendszerhez

Közzétéve: 2006. szeptember 12.


A Microsoft ma hozzáférhetővé tesz egy olyan frissítést, mely nem biztonsági rést old meg, de lényeges a rendszerüket frissen tartani kívánó felhasználók számára. A frissítés a következő problémára koncentrál:

0x80070002 hibakód jelenhet meg, amikor megpróbálja frissíteni Microsoft Windows rendszert futtató számítógépét, melyre miniszűrő alapú alkalmazást telepített. A hibakód a következő Microsoft eszközök bármelyikének frissítésekor megjelenhet:

  • Automatikus frissítések
  • Windows Update webhelyről tölthetők le frissítések
  • Microsoft Update webhely
  • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) a Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 rendszerekhez
  • Software Update Services (SUS) 1.0
  • Windows Server Update Services (WSUS) 2.0

Jelenleg a File Server Resource Manager (FSRM) az egyetlen ismert miniszűrő alapú alkalmazás, mely ilyen magatartást okozhat, és ez csak Windows Server 2003 R2 rendszerben elérhető. Azonban több vállalat is foglalkozik miniszűrő alapú alkalmazások fejlesztésével, melyek a közeljövőben kerülnek a piacra.

Ajánljuk a rendszer áttekintését és a frissítés telepítését minden Windows felhasználónak. Az Automatic Updates automatikusan felajánlja a frissítést. A frissítés akkor is sikeresen feltelepül, ha miniszűrő meghajtót is telepítettek, mely megakadályozza a többi frissítés telepítését. További információkat valamint az elérhető, nem biztonsági frissítés letöltési hivatkozásait lásd a Microsoft tudásbázis 922582. cikkében.

Általános tudnivalók

A tanácsadó közlemény célja: A problémával foglalkozó frissítés hozzáféréséről történő felvilágosítás és értesítés.

A tanácsadó közlemény állapota: Microsoft Tudásbáziscikk és kapcsolódó frissítés áll rendelkezésre.

Javaslat: Tekintse át a tudásbázis hivatkozott cikkét, és alkalmazza a megfelelő frissítést.

HivatkozásokAzonosítás
Microsoft Tudásbázis cikke 922582

A tanácsadó a következő szoftvereket tárgyalja.

Érintett szoftverek
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Microsoft Windows XP Service Pack 1 és Microsoft Windows XP Service Pack 2
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 és Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

Mire terjed ki a tanácsadó hatása?
A tanácsadó értelmezi a Microsoft tudásbázis cikkét és a hozzá tartozó frissítést. A frissítés nem javít biztonsági rést, hanem egy olyan feltételt frissít, mely 0x80070002 hibakód megjelenéséhez vezethet. A hibakód akkor jelenik meg, ha miniszűrő alapú alkalmazást tartalmazó számítógépet frissít az Automatic Updates, Windows Update, Microsoft Update, Systems Management Server, Software Update Services vagy Windows Server Update Services szolgáltatáson keresztül. Ez a frissítés az „Áttekintés” részben leírt szoftvereket érinti.

További információt a Microsoft tudásbázis 922582 számú cikkében talál.

Olyan biztonsági résről van szó, amelyhez a Microsoftnak biztonsági frissítést kell kiadnia?
Nem. A tárgyalt kérdés önmagában nem jelent biztonsági rést. Azonban érinti a biztonsági frissítések sikeres telepítésének lehetőségét számítógépén. További információkat és a frissítés letöltési módját lásd a Microsoft tudásbázis 922582. cikkében.

Mi okozza a problémát?
Egyes esetekben a 0x80070002 hibakód akkor is előfordulhat, ha a számítógépen Microsoft szűrőkezelő technológián alapuló, miniszűrő alapú alkalmaázst fut. A szűrőkezelő STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND érték helyett STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND értéket adhat meg. Ez a tanácsadó elején ismertetett helyzetet teremthet.

A 0x80070002 hibakódnak más következményei is lehetnek. Annak megállapítására, hogy a probléma érinti-e rendszerét, további információkért lásd a következő GYIK részt.

Honnan tudhatom, érint-e engem ez a probléma?
A probléma érinti rendszerét, amennyiben 0x80070002 hibakódot kap az Automatic Updates, Windows Update, Microsoft Update, Systems Management Server, Software Update Services vagy Windows Server Update Services szolgáltatással történő frissítés során. Ezen felül számítógépén miniszűrő alapú alkalmazás fut.

Annak megállapítására, hogy telepített-e miniszűrőt, lásd a Microsoft tudásbázis 922582, cikkét.

Megjegyzés Akkor is érdemes telepíteni a frissítést, ha nem telepített miniszűrőket, mivel a közeljövőben egyre elterjedtebb lesz a miniszűrő technológia. A frissítés telepítésével védetté válik a problémával szemben akkor is, ha a jövőben telepít miniszűrő alapú terméket.

Mi a Microsoft szűrőkezelő? Mik azok a miniszűrők?
A Microsoft szűrőkezelő olyan fájlrendszer szűrőillesztő-program, mely leegyszerűsíti külső fél szűrőillesztőinek fejlesztését. A fájlrendszer szűrőillesztője felfogja a fájlrendszernek vagy egy másik fájlrendszer-szűrőillesztőnek szánt kérelmeket. Mivel a célbaérkezés előtt felfogja a kérelmet, a szűrőillesztő kibővítheti vagy lecserélheti a kérelem eredeti célpontja által meghatározott funkciót. Ilyen fájlrendszer szűrőillesztők például a vírusszűrők, a biztonságimásolat-készítő ügynökök és a titkosítási termékek. A szűrőkezelőhöz létrehozott szűrőillesztő neve miniszűrő. A fájlrendszer szűrőillesztőkről további információkat a következő Microsoft webhelyen talál:

Ez nem befolyásolja a frissítés telepítését?
A frissítés helyesen települ akkor is, ha a számítógépet már érinti a probléma. Lehetséges azonban, hogy a jelen frissítés telepítéséig más frissítéseket nem tud majd telepíteni.

Ez egy biztonsági tanácsadó, mely nem biztonsági célú frissítéssel foglalkozik. Nem ellentmondásos ez?
A biztonsági tanácsadók olyan biztonsági változásokkal foglalkoznak, melyek nem igényelnek biztonsági közleményt, mégis érinthetik az ügyfél teljes körű biztonságát. A biztonsági tanácsadókban a Microsoft tájékoztatja ügyfeleit a biztonsági résnek nem minősülő és biztonsági közleményt nem igénylő biztonsági jellegű információkról, vagy olyan témákról, melyekről nem adtak ki biztonsági közleményt. Jelen esetben egy olyan frissítés meglétéről tájékoztatjuk, mely hatással van a későbbi frissítések (köztük biztonsági frissítések) végrehajtására. Tehát a tanácsadó nem egy adott biztonsági réssel foglalkozik; inkább az ügyfél teljes körű biztonságát tartja szem előtt.

Nézze át a Microsoft Tudásbázis jelen tanácsadót érintő cikkét

Javasoljuk ügyfeleinknek a frissítés telepítését. Azok az ügyfelek, akiket bővebben érdekel ez a kérdés, tekintsék át a Microsoft tudásbázis 922582. számú cikkét.

A közleményben alkalmazott szakkifejezésekkel (pl. frissítés) kapcsolatban tekintse meg a Microsoft Tudásbázis 824684 számú cikkét.

Egyéb információ

További tudnivalók:

Felelősséget kizáró nyilatkozat:

A jelen tanácsadó tartalmáért a Microsoft nem vállal garanciát. A Microsoft egyben elhárít minden kifejezett és értelemszerű garanciát, beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát is. A Microsoft Corporation vagy annak szállítói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé közvetlen, közvetett, eseti, ok-okozati vagy különleges kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha a Microsoft Corporation vagy szállítói tudatában voltak a kár lehetséges voltának. Egyes államok törvényi szabályozása nem teszi lehetővé a véletlen vagy ok-okozati károkért vállalt felelősség korlátozását vagy kizárását, így ezekben az államokban az ez a felelősségkizárás nincs érvényben.

Verziók:

  • 2006. szeptember 12.: Tanácsadó közzétéve

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Megjelenítés: