Microsoft biztonsági tanácsadó 951306

A Windows biztonsági rése jogok kiterjesztését teheti lehetővé (926255)

Közzétéve: 2008. április 17. | Frissítve: 2009. április 14.

Verzió: 3.0

A Microsoft befejezte a vizsgálatot a biztonsági rés nyilvános jelentésével kapcsolatban. A probléma megoldására kiadtuk az MS09-012 számú közleményt. A problémával kapcsolatban további tájékoztatást, a biztonsági frissítéshez letöltési hivatkozásokat az MS09-012 közleményben talál. Az érintett biztonsági rés a Windows MSDTC szolgáltatás-elkülönítési biztonsági rése (CVE-2008-1436).

További tudnivalók:

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A jelen tanácsadó tartalmáért a Microsoft nem vállal garanciát. A Microsoft egyben elhárít minden kifejezett és értelemszerű garanciát, beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát is. A Microsoft Corporation vagy annak szállítói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé közvetlen, közvetett, eseti, ok-okozati vagy különleges kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha a Microsoft Corporation vagy szállítói tudatában voltak a kár lehetséges voltának. Egyes államok törvényi szabályozása nem teszi lehetővé a véletlen vagy ok-okozati károkért vállalt felelősség korlátozását vagy kizárását, így ezekben az államokban az ez a felelősségkizárás nincs érvényben.

Verziók:

  • 1.0 verzió (2008. április 17.): Tanácsadó közzététele.
  • 1.1 verzió (2008. április 23.): A tanácsadó az IIS 6.0 biztonsági résének lehetséges megoldása által kiváltott hatás magyarázatával bővült.
  • 2.0 verzió (2008. augusztus 27.): A frissített tanácsadó a Windows XP Professional Service Pack 3 rendszert már érintett szoftverként tünteti fel.
  • 2.1 verzió (2008. október 9.): A tanácsadó a kártékony programkód nyilvános elérhetőségéről szóló tudnivalókkal bővült.
  • 3.0 verzió (2009. április 14.): A tanácsadó a kiadott biztonsági közleményre való hivatkozással bővült.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Megjelenítés: