Microsoft biztonsági tanácsadó 954474

System Center Configuration Manager 2007 A biztonsági frissítések központi telepítése blokkolva

Közzétéve: 2008. június 13. | Frissítve: 2008. június 17.

A Microsoft lezárta a Systems Management Services (SMS) 2003 ügyfelek frissítéseit telepítő System Center Configuration Manager 2007 bármilyen támogatott verziójával rendelkező környezetet érintő nem biztonsági problémára vonatkozó nyilvános bejelentések vizsgálatát. A Microsoft meggyőződött a jelentések igazáról, és a Microsoft tudásbázis 954474 cikkével együtt frissítést adott ki a probléma megoldására. A Microsoft javasolja az érintett ügyfelek számára a frissítés áttekintését és telepítését.

Általános tudnivalók

A tanácsadó közlemény célja: A tanácsadó célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat egy nem biztonsági jellegű problémáról, amelyet akkor tapasztalhatnak, ha az összes frissítést a System Center Configuration Manager 2007 bármelyik támogatott verziója segítségével kísérlik meg telepíteni a Microsoft 2008. június 10-i biztonsági frissítésének kiadása után. A probléma kizárólag a támogatott SMS 2003 ügyfelekre frissítéseket telepítő System Center Configuration Manager 2007 környezetekben fordul elő.

A probléma nem jelent biztonsági rést a System Center Configuration Manager 2007 programban. Az érintett System Center Configuration Manager 2007 környezetek azonban nem képesek a frissítések SMS 2003 ügyfelekre történő központi telepítésére.

A tanácsadó közlemény állapota: A Microsoft tudásbázis cikke és a kapcsolódó frissítés kínál megoldást a problémára.

Javaslat: Tekintse át a tudásbázis hivatkozott cikkét, és alkalmazza a megfelelő frissítést.

HivatkozásokAzonosítás
Microsoft Tudásbázis cikke 954474

A tanácsadó a következő szoftvereket tárgyalja.

Érintett szoftverek
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

Mire terjed ki a tanácsadó hatása?
A tanácsadó és a Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke kiegészítő információt nyújt az elsőként az SMS és MOM blogban ismertetett problémához.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy érinti-e a tanácsadóban említett probléma a központi telepítéseimet?
A System Center Configuration Manager 2007 programot használó rendszergazdák a problémát a ConfigMgr 2007 helykiszolgálón található Wsyncmgr.log naplófájl következő bejegyzéseinek ellenőrzésével azonosíthatják:

 • Performing legacy sync

  STATMSG: ID=6709 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_WSUS_SYNC_MANAGER" …

  Started with command line: C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\i386\updatewuscatalog.exe …

  Processing security catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab ...

  Initializing catalog C:\Program Files\Microsoft Updates Inventory Tool\PkgSource\wsusscn2.cab for synchronization.

  Pre-processing updates...

  Error 0x80004005, Unexpected DeploymentAction for update 1293995. Returned from CreateUpdateNode

  Updates summary: 0 processed, 0 matched, 0 outdated, 0 updated

Olyan biztonsági résről van szó, amelyhez a Microsoftnak biztonsági frissítést kell kiadnia?
Nem. A frissítések System Center Configuration Manager 2007 kiszolgálóról az SMS 2003 ügyfelekre történő telepítésének sikertelensége nem biztonsági rés. Mégis létező problémáról van szó, melyre a Microsoft tudásbázis 954474 cikke megoldást kínál.

Az SMS mely verzióit érinti ez a tanácsadó?
A probléma kizárólag a támogatott SMS 2003 ügyfelekre frissítéseket telepítő System Center Configuration Manager 2007 támogatott verzióinak környezetében fordul elő.

Ez egy biztonsági tanácsadó, amely nem biztonsági célú frissítéssel foglalkozik. Nem ellentmondásos ez?
A biztonsági tanácsadók olyan biztonsági változásokkal foglalkoznak, melyek nem igényelnek biztonsági közleményt, mégis érinthetik az ügyfél teljes körű biztonságát. A biztonsági tanácsadókban a Microsoft tájékoztatja ügyfeleit a biztonsági résnek nem minősülő és biztonsági közleményt nem igénylő biztonsági jellegű információkról, vagy olyan témákról, melyekről nem adtak ki biztonsági közleményt. Jelen esetben egy olyan frissítés meglétéről tájékoztatjuk, mely hatással van a későbbi frissítések (köztük biztonsági frissítések) végrehajtására. Tehát a tanácsadó nem egy adott biztonsági réssel foglalkozik; inkább az ügyfél teljes körű biztonságát tartja szem előtt.

Nézze át a Microsoft Tudásbázis jelen tanácsadót érintő cikkét

Javasoljuk ügyfeleinknek a frissítés telepítését. Azok az ügyfelek, akiket bővebben érdekel ez a kérdés, tekintsék át a Microsoft Tudásbázis 954474 számú cikkét.

Egyéb információ

További tudnivalók:

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A jelen tanácsadó tartalmáért a Microsoft nem vállal garanciát. A Microsoft egyben elhárít minden kifejezett és értelemszerű garanciát, beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát is. A Microsoft Corporation vagy annak szállítói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé közvetlen, közvetett, eseti, ok-okozati vagy különleges kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha a Microsoft Corporation vagy szállítói tudatában voltak a kár lehetséges voltának. Egyes államok törvényi szabályozása nem teszi lehetővé a véletlen vagy ok-okozati károkért vállalt felelősség korlátozását vagy kizárását, így ezekben az államokban az ez a felelősségkizárás nincs érvényben.

Verziók:

 • 2008. június 13.: Tanácsadó közzététele.
 • 2008. június 17.: A tanácsadó a javítás elérhetőségére utal.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Megjelenítés: