Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

A System Center 2016 – Operations Manager telepítése

Matt Goedtel|Utoljára frissítve:: 2017. 03. 02.
|
1 Közreműködő

A következőkre vonatkozik: System Center 2016 – Operations Manager

A System Center 2016 – Operations Managerben az önálló felügyeleti csoportok üzemelő példányai vagy átfogó telepítések, ahol minden szolgáltatás egyetlen kiszolgálón működik, vagy elosztott telepítések. A telepítések kombinálhatók is egymással: így alakítható ki az Operations Manager több felügyeleti csoportot tartalmazó infrastruktúrája. Ezek a felügyeleti csoportok aztán a vállalat igényei szerint különböző kapcsolatokat vehetnek fel egymással.

A telepítési útmutató e fejezete egy önálló, egyetlen felügyeleti csoportot tartalmazó felügyeleti csoport telepítését ismerteti. Az Operations Manager szolgáltatásai egy kiszolgálón működnek, vagy több kiszolgálóra elosztva vannak telepítve.

A felügyeleti csoportok összekapcsolásáról bővebb információért lásd: Felügyeleti csoportok összekapcsolása az Operations Manager programban.

Előkészületek

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a kibocsátási megjegyzéseket, és győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló megfelel-e az Operations Manager minimális rendszerkövetelményeinek. További információkért lásd:

Az Operations Manager-rendszergazdák szerepkör hozzárendelése

A System Center 2016 – Operations Managerben a telepítőeljárás automatikusan hozzárendeli a helyi számítógép Rendszergazdák csoportját az Operations Manager-rendszergazdák szerepkörhöz. A telepítendő első felügyeleti kiszolgálón a telepítőprogram futtatásához helyi rendszergazdai jogosultsággal rendelkező fiókkal kell bejelentkeznie – ez biztosítja, hogy a telepítés befejeződése után meg tudja nyitni az operatív konzolt. További felügyeleti kiszolgálók telepítésekor olyan tartományfiókot kell használnia, amelynek a tagja.

A szükséges fiókok

A telepítés során három fiókot kell megadnia, ezek a felügyeleti kiszolgáló műveleti fiókja, a System Center konfigurációs szolgáltatás és a System Center adatelérési szolgáltatás fiókja, valamint az adattárház írási fiókja. Az Operations Manager telepítésekor a System Center konfigurációs szolgáltatáshoz és a System Center adatelérési szolgáltatáshoz ugyanazt a fiókot használhatja.

A Jelentéskészítés telepítése esetén egy további fiókot is meg kell adni: ez az adatolvasó fiók. Ha további információkat szeretne arról, hogy milyen jogosultságokat kell adnia a fiókoknak, mielőtt futtatja a telepítést, illetve arról, hogy milyen jogokat kapnak a fiókok a telepítés során, olvassa el a Service, User, and Security accounts (Szolgáltatásfiókok, felhasználói fiókok és biztonsági fiókok) című útmutatót.

Megjegyzés

Ha a telepítéshez létrehoz egy külön fiókot, akkor ennek a fióknak a Microsoft SQL Server sysadmin kiszolgálói szerepkörének tagjának kell lennie, valamint hozzá kell férnie a főadatbázishoz.

Megjegyzés

Ha több felügyeleti kiszolgálót is telepít, akkor a rendszer minden egyes felügyeleti kiszolgáló hozzáadásakor kérni fogja a felügyeleti kiszolgáló műveleti fiókjának és a System Center konfigurációs szolgáltatás és System Center adatelérési szolgáltatás fiókjának megadását. Minden egyes telepítésnél ugyanazt a fiókot kell megadnia.

Az SQL Server rendszerre vonatkozó követelmények

A System Center 2016 – Operations Manager hozzáférést igényel a Microsoft SQL Server 2012, 2014 vagy SQL Server 2016 rendszert futtató kiszolgáló egy példányához. Ez a példány lehet a felügyelt kiszolgálóktól különálló számítógép egy elosztott telepítésben, vagy lehet a felügyeleti csoport első felügyeleti kiszolgálóján. A Microsoft SQL Server példányának már az első felügyeleti kiszolgáló telepítésének megkezdése előtt léteznie kell, és elérhetőnek kell lennie. Az SQL Server-rendezés beállításának támogatott értékkel kell rendelkeznie, és engedélyezni kell az SQL teljes szöveges keresését. Az Operations Manager által támogatott SQL Server-verziók felsorolását Az SQL Server kialakításával kapcsolatos szempontok témakörben, az SQL Server követelményei szakaszban találja.

A telepítés során az alábbi kérések jelennek meg:

  • Az SQL Server adatbázis-kiszolgáló neve, az Always On rendelkezésre állási csoport neve, vagy az elsődleges fürt neve és a példány neve. Ha az SQL Server rendszert az alapértelmezett példány használatával telepítette, akkor csak az SQL Server nevét kell beírnia.

Fogadja el az alapértelmezett értéket vagy állítsa be az alábbiakat:

  • SQL Server portszáma. Az alapértelmezett érték 1433.

  • Egy új operatív adatbázis (az első felügyeleti kiszolgáló felügyeleti csoportba való telepítéséhez) vagy egy meglévő operatív adatbázis (további felügyeleti kiszolgálók létező felügyeleti csoportba való telepítéséhez).

  • AZ adatbázis neve. Az alapértelmezett név az OperationsManager.

  • Az adatbázis kezdeti mérete. Az alapértelmezett érték 1000 MB.

  • Az adatfájl és a naplómappa helye. Ezek alapértelmezett helye a C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data vagy a C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Log (az SQL Server alapértelmezett értékétől függően).

Fontos

Ha a TCP/IP le van tiltva az SQL Server-adatbázist futtató távoli kiszolgálón, akkor a telepítő nem lesz képes csatlakozni az SQL Server adatbázisához. Ennek a problémának a megoldásához engedélyezze a TCP/IP protokollt a távoli kiszolgálón.

Ellenőrizze, hogy az SQL Server jelentéskészítési szolgáltatásai megfelelően vannak-e telepítve és konfigurálva. Az SQL Server 2014 Reporting Services telepítéséről és konfigurálásáról bővebb információkat talál a következő cikkben: SQL Server Installation (SQL Server 2014) (Az SQL Server telepítése (SQL Server 2014)). Az SQL Server 2016 Reporting Services telepítéséről és konfigurálásáról bővebb információkat talál a következő cikkben: SQL Server Installation (SQL Server 2016) (Az SQL Server telepítése (SQL Server 2016)).

Az SQL Server megfelelő, az Operations Managerre vonatkozó konfigurációs beállításairól Az SQL Server kialakításával kapcsolatos szempontok című cikkben találhat további információt.

További lépések

© 2017 Microsoft