Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

A System Center 2016 – Operations Manager verzióra való frissítés előtt elvégzendő feladatok

Matt Goedtel|Utoljára frissítve:: 2017. 03. 02.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Operations Manager

A frissítési folyamat megkezdése előtt hajtsa végre az alábbi verziófrissítés előtti feladatokat a megadott sorrendben.

 1. Tekintse át az Operations Manager eseménynaplóit.

 2. Tisztítsa meg az adatbázist (ETL-tábla).

 3. Állítsa be az ügynökökön a feladatátvételt a különböző átjárókiszolgálók között, hogy az átjáróknak jelentő összes ügynökhöz tartozzon feladatátvételi átjáró.

 4. Távolítsa el az ügynököket a Függőben lévők felügyelete nézetből.

 5. Az értesítés-előfizetések letiltása

 6. Az összekötők letiltása

 7. Állítsa le a következő szolgáltatásokat az összes felügyeleti kiszolgálón, azt kivéve, amely frissítés alatt áll: Microsoft Monitoring Agent, System Center Adatelérési szolgáltatás és System Center-konfigurációkezelés

 8. Ellenőrizze, hogy az operatív adatbázisban 50%-nál több szabad terület áll-e rendelkezésre.

 9. Készítsen biztonsági másolatot az Operations Manager-adatbázisokról.

 10. Módosítsa ideiglenesen az ügynök Állapotfigyelő szolgáltatásának gyorsítótárméretét, hogy elkerülje a felügyeleti és az átjárókiszolgálók frissítése során esetleg fellépő adatvesztést.

 11. Tiltsa le az Operations Manager webhelyét az IIS-ben.

Az Operations Manager eseménynaplóinak áttekintése

Az Operations Manager felügyeleti kiszolgálókon tárolt eseménynaplóiban keresse meg az ismétlődő figyelmeztetéseket és a kritikus eseményeket. A frissítés előtt hárítsa el ezeket, és mentse az eseménynapló másolatát.

Az adatbázis megtisztítása (ETL-tábla)

A System Center 2016 – Operations Managerre való verziófrissítés telepítőjének része egy az ETL-táblákat megtisztító parancsfájl, amely az adatbázis karcsúsítását végzi el. Ha azonban a megtisztítandó sorok száma túl nagy (több mint 100 000), azt javasoljuk, hogy a frissítés felgyorsítása érdekében, illetve a telepítés időkorlátjának esetleges túllépését elkerülendő a parancsfájlt futtassa le a frissítés megkezdése előtt. Ez a telepítés előtti lépés minden körülmények között hatékonyabb telepítést eredményez.

Az ETL megtisztítása

Az ETL-tábla megtisztításához futtassa az alábbi parancsprogramot az OperationsManager adatbázist működtető SQL Serveren:

-- (c) Copyright 2004-2006 Microsoft Corporation, All Rights Reserved     --
-- Proprietary and confidential to Microsoft Corporation           --    
-- File:   CatchupETLGrooming.sql                     --
-- Contents: A bug in the ETL grooming code could have left the customer   --
-- Database with a large amount of ETL rows to groom. This script will groom  --
-- The ETL entries in a loop 100K rows at a time to avoid filling up the    --
-- Transaction log                               --
---------------------------------------------------------------------------------
DECLARE @RowCount int = 1;
DECLARE @BatchSize int = 100000;
DECLARE @SubscriptionWatermark bigint = 0;   
DECLARE @LastErr int;
-- Delete rows from the EntityTransactionLog. We delete the rows with TransactionLogId that aren't being
-- used anymore by the EntityChangeLog table and by the RelatedEntityChangeLog table.
SELECT @SubscriptionWatermark = dbo.fn_GetEntityChangeLogGroomingWatermark();
WHILE(@RowCount > 0)
BEGIN
 DELETE TOP(@BatchSize) ETL 
 FROM EntityTransactionLog ETL
 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EntityChangeLog ECL WHERE ECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM RelatedEntityChangeLog RECL
 WHERE RECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId)
 AND ETL.EntityTransactionLogId < @SubscriptionWatermark;    
 SELECT @LastErr = @@ERROR, @RowCount = @@ROWCOUNT;      
END  
Megjegyzés

Az ETL karbantartása több órát is igénybe vehet.

Ügynökök eltávolítása a Függőben lévők felügyelete nézetből

A felügyeleti kiszolgáló verziófrissítése előtt távolítsa el a Függőben lévők felügyelete nézetben szereplő összes ügynököt.

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolra az Operations Manager felügyeleti csoport Operations Manager-rendszergazdák szerepéhez tartozó fiókkal.

 2. Az Adminisztráció panelen bontsa ki az Eszközkezelés elemet, majd kattintson a Függőben lévők felügyelete lehetőségre.

 3. Kattintson a jobb gombbal az egyes ügynökökre, majd kattintson a Jóváhagyás vagy az Elutasítás elemre.

Az értesítés-előfizetések letiltása

A felügyeleti csoport frissítése előtt tiltsa le az értesítés-előfizetéseket, hogy megelőzze az értesítéseknek a verziófrissítési folyamat közben való küldését.

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolra az Operations Manager felügyeleti csoport Operations Manager-rendszergazdák szerepéhez tartozó fiókkal.

 2. Az operatív konzolon válassza az Adminisztráció nézetet.

 3. A navigációs panelen bontsa ki az Adminisztráció részt, majd az Értesítések tárolót, és kattintson az Előfizetések lehetőségre.

 4. Válassza ki az egyes előfizetéseket, és kattintson a Műveletek panel Letiltás gombjára.

  Megjegyzés

  Az előfizetések letiltásakor egyszerre több elem nem választható.

Az összekötők letiltása

Az összes telepített összekötő esetében tekintse meg a nem a Microsofttól származó összekötők dokumentációiban, hogy mely szolgáltatásokat használják az egyes összekötők.

Az összekötők szolgáltatásának leállításához tegye a következőket:

 1. A Start menüben mutasson a Felügyeleti eszközök elemre, majd a Szolgáltatások lehetőségre.

 2. A Név oszlopban kattintson a jobb gombbal a kívánt összekötőre, majd kattintson a Leállítás elemre.

Annak ellenőrzése, hogy az Operations Manager-adatbázis legalább 50%-a szabad-e

A felügyeleti csoport frissítése előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy az operatív adatbázisban 50%-nál több szabad terület áll rendelkezésre, mert ha nincs elegendő hely, a frissítés meghiúsulhat. Arról is meg kell győződnie, hogy a tranzakciós naplók az operatív adatbázis teljes méretének 50%-át teszik ki.

 1. Az operatív adatbázist futtató számítógépen nyissa meg az SQL Server Management Studiót.

 2. Az Object Explorer (Objektumkezelő) területen bontsa ki a Databases (Adatbázisok) csomópontot.

 3. Kattintson a jobb gombbal az OperationsManager adatbázisra, válassza a Reports (Jelentések), Standard Report (Szabványos jelentések) lehetőséget, majd kattintson a Disk Usage (Lemezkihasználtság) elemre.

 4. A lemezkihasználtsági jelentés alapján határozza meg a szabad terület százalékos arányát.

Ha az adatbázisban nincs legalább 50% szabad hely, végezze el a következő lépéseket, és növelje meg a kapacitást a frissítéshez:

 1. Az operatív adatbázist futtató számítógépen nyissa meg az SQL Server Management Studiót.

 2. A Connect to Server (Kapcsolódás a kiszolgálóhoz) párbeszédpanelen, a Server Type (Kiszolgálótípus) listában válassza a Database Engine (Adatbázismotor) lehetőséget.

 3. A Server Name (Kiszolgálónév) listában válassza ki az operatív adatbázis kiszolgálóját és példányát (például: szamitogep\PELDANY1).

 4. Az Authentication (Hitelesítés) listában válassza a Windows Authentication (Windows-hitelesítés) lehetőséget, majd kattintson a Connect (Kapcsolódás) elemre.

 5. Az Object Explorer (Objektumkezelő) panelen bontsa ki a Databases (Adatbázisok) csomópontot, kattintson a jobb gombbal az OperationsManager adatbázisra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) elemre.

 6. A Database Properties (Adatbázis-tulajdonságok) párbeszédpanel Select a page (Válasszon oldalt) részén kattintson a Files (Fájlok) elemre.

 7. Az eredményeket felsoroló ablaktáblán növelje a MOM_DATA adatbázis Initial Size (Eredeti méret) mezőjének értékét 50%-kal.

  Megjegyzés

  Ez a lépés kihagyható, ha a szabad terület eleve meghaladja az 50%-ot.

 8. Állítsa be úgy a MOM_LOG tranzakciónapló Initial Size (Eredeti méret) mezőjének értékét, hogy az az adatbázis összméretének az 50%-a legyen. Ha például az operatív adatbázis mérete 100 GB, a naplófájl mérete 50 GB legyen. Ezután kattintson az OK gombra.

Biztonsági másolat készítése az Operations Manager-adatbázisokról

A másodlagos felügyeleti kiszolgáló frissítése előtt készítse el az operatív adatbázis és az adatraktár-adatbázis legfrissebb, ellenőrzött biztonsági mentését. Az opcionális funkciókhoz, így többek között a jelentéskészítéshez és a naplózási szolgáltatásokhoz tartozó adatbázisokról is készítsen biztonsági másolatot, mielőtt azokat frissítené. További információ: Biztonsági mentés létrehozása a teljes adatbázisról (SQL Server).

Az Operations Manager-szolgáltatások leállítása a felügyeleti kiszolgálókon

Javasoljuk, hogy mielőtt megkezdi a felügyeleti csoport első felügyeleti kiszolgálójának frissítését, az összes többi felügyeleti kiszolgálón állítsa le az Operations Manager-szolgáltatásokat (System Center Adatelérési szolgáltatás, System Center-konfigurációkezelés és Microsoft Monitoring Agent), hogy ezek ne okozzanak problémát az operatív és adattárház-adatbázisok frissítése során.

Az ügynökök állapotfigyelőjéhez tartozó gyorsítótár méretének növelése

Ahhoz, hogy az ügynökök a frissítés során zökkenőmentesen sorba állíthassák az adatokat, módosítsa manuálisan vagy automatikusan (konfigurációkezelési vagy vezénylési megoldásával) a következő beállításkulcsot az ügynököknél:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlsSet\Services\HealthService\Parameters\Management Groups<FelügyeletiCsoportNeve>\várólistamaximálisméreteKb

A DWORD típus alapértelmezett decimális értéke 15360 (15 MB). Javasoljuk, hogy módosítsa ezt a következőre: 76800 (75 MB).

Ha elvégezte a felügyeleti csoport frissítését, visszaállíthatja az alapértelmezett értéket.

© 2017 Microsoft