Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Nézet létrehozása és hatókör beállítása hozzá Operations Managerben

Matt Goedtel|Utoljára frissítve:: 2017. 03. 02.
|
1 Közreműködő

A következőkre vonatkozik: System Center 2016 – Operations Manager

A System Center 2016 – Operations Manager Operatív konzoljának nézetei és irányítópultjai meghatározott feltételeknek megfelelő információt jelenítenek meg. Nézet kiválasztásakor lekérdezés küldődik az Operations Manager-adatbázisba, és a lekérdezés eredménye megjelenik az eredmények ablaktáblán. Az irányítópultok esetén a teljesítmény widget lekérdezi az adatraktár-adatbázist.

Használhatja az Operations Manager telepítése során létrejött alapértelmezett nézeteket, a felügyeleti csomagok által biztosított nézeteket, valamint saját nézeteket is létrehozhat.

A Figyelés munkaterületen nézet létrehozásához legalább a Szerző szerepkör jogosultságaival kell rendelkeznie.

Csoportok használata a nézetek hatókörének meghatározásához

A csoportok használatával korlátozhatók a nézetek az operatív konzolon, így egyszerűbben megtalálhatók a keresett információk. A meglévő nézetek hatóköre módosítható (az irányítópulti nézetek kivételével) adott csoportra, ez a módosítás azonban csak az azt elvégző felhasználóra érvényes, és a konzol újraindításakor elveszik.

A megmaradó felügyelethez létrehozhat adott csoportra korlátozott hatókörű nézeteket. A hatókört továbbá beállíthatja az irányítópulti nézetek következő widgetei számára is:

 • Riasztás

 • Példány adatai

 • Performance (Teljesítmény)

 • Állapot

Egy objektumcsoport létrehozása után például létrehozhat olyan irányítópulti nézetet, amelyben minden widget a csoportot célozza, és így egyetlen nézetben jeleníti meg a csoport tagjainak fontos információit.

Miután létrehozta a nézeteket a csoporthoz, létrehozhat egy olyan felhasználói szerepkört, amelynek hatóköre a csoportra terjed ki és a csoport nézeteire korlátozódik, majd felhasználókat rendelhet hozzá ehhez a felhasználói szerepkörhöz. Így az ezzel a felhasználói szerepkörrel rendelkező felhasználók figyelhetik az őket érintő objektumokat, és eközben csak ezeknek az objektumoknak az információihoz férnek hozzá.

Riasztás nézet létrehozása

Létrehozhat egyedi riasztási nézetet, amely csak a használni kívánt riasztásokat jeleníti meg. Ha például egy UNIX vagy Linux rendszerű számítógép állapotát kell nyomon követnie, létrehozhat olyan nézetet, amely csak az ezen számítógépek által generált kritikus riasztásokat jeleníti meg.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson rá az Új elemre, majd kattintson a Riasztás nézet lehetőségre.

 3. A riasztás nézet Tulajdonságok párbeszédpanelében adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. Állítsa be a megjelenítendő riasztások azonosítására szolgáló feltételeket:

  1. A riasztások osztályának vagy csoportjának azonosításával szűkítse le a lehetséges riasztások körét. Ha például UNIX vagy Linux rendszerű számítógépen kell riasztás nézetet létrehoznia, válassza ki a UNIX-számítógép lehetőséget A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése listában.

  2. Válassza ki a nézet tartalmát meghatározó feltételeket. Számos különféle feltétel közül választhat, a súlyosságtól vagy prioritástól kezdve egészen a meghatározott mezőkben szöveget tartalmazó riasztásokig. A UNIX vagy Linux rendszerű számítógépek riasztás nézeténél például válassza a megadott súlyosságú lehetőséget a Feltételek kiválasztása listából.

  3. A Feltételek leírása mező aláhúzott szövegére kattintva finomítsa a feltétel leírását.

   A UNIX vagy Linux rendszerű számítógépek riasztás nézetéhez kattintson az adott elemre. A Riasztás típusa ablakban válassza a Kritikus lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés

  További feltételek megadásával igényeinek megfelelően finomíthatja a nézetet.

 5. Szabja testre a riasztás nézetet a Megjelenítés lapon. Meghatározhatja a megjelenítendő oszlopokat, az oszlopok elrendezését, valamint azt is, hogy a csoportok milyen módon legyenek csoportosítva.

 6. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

Esemény nézet létrehozása

Egy esemény nézet csak a felügyeleti csomagok által gyűjtött eseményeket tudja megjeleníteni. Az Operations Manager nem gyűjt minden eseményt.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson az Esemény nézet lehetőségre.

 3. Az esemény nézet Tulajdonságok párbeszédpanelén adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. Állítsa be a megjelenítendő események azonosítására szolgáló feltételeket:

  1. Az események osztályának vagy csoportjának azonosításával szűkítse le a lehetséges események körét. Ha például UNIX rendszerű számítógépen kell esemény nézetet létrehoznia, válassza ki a UNIX-számítógép lehetőséget A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése listában.

  2. Válassza ki a nézet tartalmát meghatározó feltételeket. Számos különböző feltételből választhat. A UNIX rendszerű számítógépek esemény nézeténél például válassza az adott súlyossági szinttel rendelkezik lehetőséget a Feltételek kiválasztása listából.

   Megjegyzés

   Ha az adott szabályok által létrehozva lehetőséget választja, akkor csak eseménygyűjtési szabályok választhatók ki. Ha az adott elemre kattintás után nem látja a kiválasztani kívánt szabályt, győződjön meg arról, hogy a szabályhoz az Eseménygyűjtés kategóriát adta meg.

  3. A Feltételek leírása mező aláhúzott szövegére kattintva finomítsa a feltétel leírását.

   UNIX rendszerű számítógépek esemény nézeténél kattintson az adott elemre. Az Esemény típusa ablakban válassza a Sikertelenség naplózása lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés

  További feltételek megadásával igényeinek megfelelően finomíthatja a nézetet.

 5. Szabja testre az esemény nézetet a Megjelenítés lapon. Meghatározhatja a megjelenítendő oszlopokat, az oszlopok elrendezését, valamint azt is, hogy a csoportok milyen módon legyenek csoportosítva.

 6. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

Állapot nézet létrehozása

Az Operations Manager állapot nézetében a legtöbb más nézettípushoz hasonlóan a Tulajdonságok párbeszédpanel Feltételek lapján lehet meghatározni, hogy a nézetben milyen objektumok jelenjenek meg. Ezután a Megjelenítés lapon szabhatja testre, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a nézetben. A Feltételek lap minden szakasza egy kiegészítő szűrőt ad a nézethez.

Megjegyzés

Állapot nézet megjelenítésekor előfordulhat, hogy a listán ugyanazzal a névvel több objektum is szerepel. Így például egy Windows rendszerű számítógép objektumnak és egy felügyeleti kiszolgáló objektumnak azonos lehet a számítógépneve. A Windows rendszerű számítógép objektum és a felügyeleti kiszolgáló objektum az állapot nézetben a saját sorában jelenik meg, emiatt ugyanazon számítógépnév kétszer is előfordulhat. Ez az elvárt működés.

 1. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson az Állapot nézet lehetőségre.

 2. Az esemény nézet Tulajdonságok párbeszédpanelén adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 3. A Feltételek lapon kattintson A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése mező melletti pontokra (). A felügyeleti csoportjában elérhető objektumtípusok listája a Válasszon céltípust párbeszédpanelen jelenik meg. Kattintással válassza ki a nézetben megjeleníteni kívánt objektumok objektumtípusát, majd kattintson az OK gombra.

  A kiválasztott objektumtípus A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése mezőben jelenik meg. Ha le szeretné szűkíteni a nézetet, rákattinthat az Adott csoportban szereplő adatok megjelenítése melletti pontokra is (). A nézetben megjelenített objektumok szűréséhez kattintson egy csoportra, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés

  Ha nem látja a kívánt objektumtípust, kattintson Az összes cél megtekintése lehetőségre, majd a kijelzett lista szűkítéséhez a Pontos keresés mezőben adjon meg egy szót vagy kifejezést.

 4. A jelölőnégyzetekkel válassza ki az egyedi feltételeket, melyekkel a nézetben megjeleníteni kívánt objektumokra további szűrőket alkalmaz. A Feltételek leírása mezőben a feltételeket még jobban meghatározhatja.

 5. Kattintson a Megjelenítés fülre. Alapértelmezésben az állapot nézetben minden oszlop megjelenik. Kattintással törölje a megjeleníteni nem kívánt oszlopok kiválasztását. Az Oszlopok rendezése részben válassza ki, hogy a nézeten belül hogyan szeretné rendezni az objektumokat.

 6. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

Teljesítmény nézet létrehozása

A teljesítmény nézetek az operatív adatbázisban tárolt adatokat használják. A teljesítmény nézetek csak a felügyeleti csomagok által gyűjtött teljesítményszámlálókat tudják megjeleníteni. Az Operations Manager nem minden teljesítményszámlálót gyűjt.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Teljesítmény nézet lehetőségre.

 3. A teljesítmény nézet Tulajdonságok párbeszédpanelén adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. Állítsa be a megjelenítendő teljesítményadatok azonosítására szolgáló feltételeket:

  1. Azonosítsa a teljesítményadatok osztályát vagy csoportját. Ha például UNIX rendszerű számítógépen kell teljesítmény nézetet létrehoznia, válassza ki a UNIX-számítógép lehetőséget A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése listában.

  2. Válassza ki a nézet tartalmát meghatározó feltételeket. Számos különböző feltételből választhat. A UNIX rendszerű számítógépek teljesítmény nézeténél például válassza a speciális szabályok által gyűjtött lehetőséget a Feltételek kiválasztása listából.

  3. A Feltételek leírása mező aláhúzott szövegére kattintva finomítsa a feltétel leírását.

   A speciális szabályok által gyűjtött feltételnél kattintson az adott lehetőségre. A Szabályok kiválasztása ablakban válasszon egy teljesítménygyűjtési szabályt, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés

  További feltételek megadásával igényeinek megfelelően finomíthatja a nézetet.

 5. Szabja testre a riasztás nézetet a Megjelenítés lapon. Meghatározhatja a kijelzett diagram típusát, a diagram által lefedett időszakot, valamint az X és Y tengely megjelenítési feltételeit.

 6. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

Diagramnézet létrehozása

Az Operations Manager rendszerben a diagramnézet egy sablont használ a diagramon megjelenő információk elrendezésének a vezérlésére. Kiválaszthat egy már létező sablont, vagy létrehozhat saját sablont is. Ha saját sablon létrehozása mellett dönt, akkor a nézet elrendezését a nézet létrehozása során tudja konfigurálni.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Diagramnézet lehetőségre.

 3. A diagram nézet Tulajdonságok párbeszédpanelén adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. Kattintson a Tallózás gombra. Az Objektum kiválasztása párbeszédpanelen kattintson a diagram nézetbe beilleszteni kívánt objektumtípus csoportjára, majd az OK gombra.

 5. A diagram nézet elrendezésének a megadásához kattintson a Saját sablon létrehozása lehetőségre.

 6. Ha elfogadja a diagram nézet alapértelmezett értékeit, kattintson a Létrehozás gombra. Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, folytassa tovább ezzel az eljárással.

 7. A nézetben megjeleníteni kívánt kapcsolódó osztályok és alosztályok számának a meghatározásához a Diagram tulajdonságai lapon adjon meg egy számot a Megjelenítendő szintek száma mezőben. Ez a szám a legfelső szintű osztályt is tartalmazza. A nézet objektumaihoz tartozó megjelenítési beállítások listájának megtekintéséhez az Elrendezés iránya területen kattintson a legördülő menü nyilára. Az Észak-dél az objektumokat függőleges, a Kelet-nyugat pedig vízszintes elrendezéssel jeleníti meg.

 8. Kattintson az Objektum tulajdonságai fülre. Ha dobozba foglalással ábrázolni szeretné a kapcsolódó objektumtípusokat és gyermekobjektum-típusokat, akkor kattintson a Dobozok elemre. A Csomópont/sor beállításait megadva meghatározhatja, hogy a kapcsolódó objektumtípusokból hány jelenjen meg új sor kezdése előtt.

 9. A Vonaltulajdonságok lapon a Tartalmazottsági vonal beállítások használatával válassza ki a diagramon használt doboz vonalának a formátumát. A Nem tartalmazottsági vonal beállítások segítségével adja meg a csoportba nem sorolt objektumok dobozának a formátumát. Kattintson a Létrehozás gombra.

Feladatállapot nézet létrehozása

Az Operations Manager feladatállapot nézetében a legtöbb más nézettípushoz hasonlóan a Tulajdonságok párbeszédpanel Feltételek lapján lehet meghatározni, hogy a nézetben milyen objektumok jelenjenek meg. Ezután a Megjelenítés lapon szabhatja testre, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a nézetben. A Feltételek lap minden szakasza egy kiegészítő szűrőt ad a nézethez.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézeteket tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Feladatállapot nézet lehetőségre.

 3. A feladatállapot nézet Tulajdonságok párbeszédpanelén adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. A Feltételek lapon kattintson A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése mező melletti pontokra (). A felügyeleti csoportjában elérhető objektumtípusok listája a Válasszon céltípust párbeszédpanelen jelenik meg. Kattintással válassza ki a nézetben megjeleníteni kívánt objektumokat legjobban leíró objektumtípust, majd kattintson az OK gombra.

  A kiválasztott objektumtípus A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése mezőben jelenik meg. Ha le szeretné szűkíteni a nézetet, rákattinthat az Adott csoportban szereplő adatok megjelenítése melletti pontokra is (). A nézetben megjelenített objektumok szűréséhez kattintson egy csoportra, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés

  Ha nem látja a kívánt objektumtípust, kattintson Az összes cél megtekintése lehetőségre, majd a kijelzett lista szűkítéséhez a Pontos keresés mezőben adjon meg egy szót vagy kifejezést.

 5. A jelölőnégyzetekkel válassza ki az egyedi feltételeket, melyekkel a nézetben megjeleníteni kívánt objektumokra további szűrőket alkalmaz. A Feltételek leírása mezőben a feltételeket még jobban meghatározhatja.

 6. Kattintson a Megjelenítés fülre. Alapértelmezésben az állapot nézetben minden oszlop megjelenik. Kattintással törölje a megjeleníteni nem kívánt oszlopok kiválasztását. Az Oszlopok rendezése részben válassza ki, hogy a nézeten belül hogyan szeretné rendezni az objektumokat.

 7. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

Weblap nézet létrehozása

Létrehozhat olyan nézetet, mely adott weblapokat jelenít meg. Létrehozhat például egy olyan weblap nézetet, mely a http:\/\/social.technet.microsoft.com\/Forums\/category\/systemcenteroperationsmanager oldalra mutat, így az Operations Manager közösségi fóruma az operatív konzolról elérhetővé válik. A weblap nézetben megjelenő weblapokkal ugyanazok a műveletek végezhetők, mint egy böngészőprogramban.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézetet tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Weblap nézet lehetőségre.

 3. Adjon meg nevet és leírást a nézet számára. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. A Célwebhely: mezőbe írja be a nézetben megjeleníteni kívánt weblap URI azonosítóját. Megadhat internet- és intranetcímeket is.

  Megjegyzés

  A weblap nézet csak a weblaphoz hozzáféréssel rendelkező számítógépeken jeleníti meg a weblap nézetet. Ha például olyan weblap nézetet hoz létre, amely a Microsoft.com webhelyen belül a System Center oldalára mutató hivatkozást tartalmaz, akkor az internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépek operatív konzolja nem fogja megjeleníteni a megfelelő weblapot a weblap nézetben.

 5. Kattintson az OK gombra.

Irányítópult-nézet létrehozása

Az irányítópult-nézetek az Operations Manager webkonzolján és operatív konzolján is létrehozhatók.

Fontos

Ha egy irányítópult az adatraktár-adatbázisban található adatokat használ fel, akkor előfordulhat, hogy a kezelők az operatív adatbázisból dolgozó nézetekben olyan adatokat is meg tudnak jeleníteni, amelyekhez egyébként nem lenne hozzáférésük.

Az irányítópult-nézetekben többféle típusú adat jeleníthető meg egyetlen nézetben. Választhatja a több oszlopból álló egymást követő sorrendű nézetet és a több cellát tartalmazó rácsos elrendezést is. A rácsos elrendezésben a cellák elrendezését is meghatározhatja.

Ha egymást követő sorrendű irányítópult-nézetet hoz létre, később módosíthatja az oszlopok számát. Ha rácsos elrendezésű irányítópult-nézetet hoz létre, később módosíthatja annak elrendezését, de cellaszámát nem.

Mindkét elrendezés esetén hozzáadhat megadott típusú adatokat megjelenítő widgeteket a már létrehozott irányítópult-nézethez.

Megjegyzés

Az irányítópult oszlopai és cellái tartalmazhatnak widgetet vagy másik irányítópult-nézetet.

Az irányítópult-nézetek widgetei megjeleníthetik adott célosztály vagy objektumcsoport adatait. A létrehozott irányítópult-nézet támogatásához először létre kell hoznia azoknak számítógépeknek vagy objektumoknak a csoportját, amelyek adatait meg szeretné jeleníteni.

Megjegyzés

A több példányt tartalmazó célosztály (nem egypéldányú osztály) adatait megjelenítő widgetet tartalmazó irányítópult-nézetek nem importálhatók más felügyeleti csoportokba.

Létrehozhat a szolgáltatási szintet megjelenítő irányítópult-nézetet is az Ön által létrehozott szolgáltatásiszint-célkitűzések adatainak követéséhez. További információ: Szolgáltatási szint irányítópult létrehozása.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézetet tárolni szeretné, mutasson rá az Új elemre, majd kattintson az Irányítópult-nézet lehetőségre.

 3. Az Új példány varázsló Sablon oldalán kattintson az Egymást követő elrendezés vagy a Rácsos elrendezés lehetőségre, majd a Tovább gombra.

 4. Az Általános tulajdonságok lapon adja meg az irányítópult-nézet nevét. A leírás megadása nem kötelező. Kattintson a Tovább gombra.

 5. A rácsos elrendezés esetén az Elrendezés kiválasztása lapon válassza ki a megjelenítendő cellák számát és a cellák elrendezési sablonját. Az elrendezési sablonok a cellák választott számától függően módosulnak. Kattintson a Tovább gombra.

  Az egymást követő elrendezés esetén az Adja meg az egymást követő elrendezés oszlopainak számát oldalon válassza ki a megjelenítendő oszlopok számát. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Tekintse át a beállításokat az Összefoglalás oldalon, majd kattintson a Létrehozás gombra.

 7. Kattintson a Bezárás gombra.

Megjelenik a létrehozott irányítópult-nézet. A következő lépés az irányítópult-nézet oszlopainak vagy celláinak konfigurálása.

Widgetek hozzáadása az irányítópult-nézethez

 1. Az irányítópult valamelyik cellájában vagy oszlopában kattintson a Widget hozzáadásához kattintson lehetőségre.

 2. Az Új példány varázsló Sablon oldalán válasszon a rendelkezésre álló sablonok közül. A varázsló Egymást követő elrendezés és Rácsos elrendezés sablonja egyezik az új irányítópult-nézet létrehozására szolgáló eljárásban szereplőkkel. Az alábbi lépések nyújtanak segítséget az egyéb widgetsablonok használatához:

  Riasztás widget:

  1. Az Általános tulajdonságok lapon adja meg a widget nevét. A leírás megadása nem kötelező. Kattintson a Tovább gombra.

  2. A Hatókör megadása oldalon válasszon csoportot vagy objektumot, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. A Feltételek megadása oldalon a Súlyosság, Prioritás és Feloldási állapot jelölőnégyzetek használatával adja meg a megjelenítendő adatok feltételeit, és kattintson a Tovább gombra.

  4. A Megjelenítés oldalon válassza ki a megjeleníteni kívánt oszlopokat. Megadhatja az adatok rendezési sorrendjét és csoportosítási módját is. Kattintson a Tovább gombra.

  5. Tekintse át a beállításokat az Összefoglalás oldalon, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  6. Kattintson a Bezárás gombra.

  Teljesítmény widget:

  1. Az Általános tulajdonságok lapon adja meg a widget nevét. A leírás megadása nem kötelező. Kattintson a Tovább gombra.

  2. A Hatókör és számlálók megadása oldalon válasszon csoportot vagy objektumot.

  3. A Hatókör és számlálók megadása lapon kattintson a Hozzáadás gombra.

  4. A Teljesítményszámláló kijelölése párbeszédpanelen az Objektum, a Számláló és a Példány legördülő menü használatával szűrje a Rendelkezésre álló elemek területen látható teljesítményszámlálókat. Válasszon teljesítményszámlálókat a Rendelkezésre álló elemek listáról, kattintson a Hozzáadás, majd az OK gombra.

   Megjegyzés

   A rendelkezésre álló teljesítményszámlálók hatóköre a Válasszon egy csoportot vagy egy objektumot területen kijelölt csoportra vagy objektumra terjed ki.

  5. Kattintson a Tovább gombra.

  6. Az Időtartomány oldalon válassza ki az adatok időintervallumát, majd kattintson a Tovább gombra.

  7. A Diagram beállításainak megadása oldalon válassza ki azokat az elemeket, amelyeket meg szeretne jeleníteni a teljesítménydiagramban. A fel és le nyíllal módosíthatja az elemek sorrendjét. A függőleges tengely számára választhatja az Automatikus beállítást, vagy beállíthatja a minimális és maximális értékeket kézzel. Kattintson a Tovább gombra.

  8. Tekintse át a beállításokat az Összefoglalás oldalon, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  9. Kattintson a Bezárás gombra.

  Állapot widget:

  1. Az Általános tulajdonságok lapon adja meg a widget nevét. A leírás megadása nem kötelező. Kattintson a Tovább gombra.

  2. A Hatókör megadása lapon kattintson a Hozzáadás gombra.

  3. A Csoportok és objektumok hozzáadása ablak Rendelkezésre álló elemek területén kattintson a kívánt csoportokra vagy objektumokra, majd kattintson a Hozzáadás, végül az OK gombra.

  4. A Válassza ki az osztályok egyikét a megadott csoportok megfelelő elemeinek kijelöléséhez módosíthatja a kiválasztott osztályt. (Alapértelmezés szerint az Objektum van kijelölve.) Kattintson a Tovább gombra.

  5. A Feltételek megadása oldalon az állapot jelölőnégyzeteinek használatával adja meg a megjelenítendő adatok feltételeit, és kattintson a Tovább gombra.

   Megjegyzés

   Választhatja például azt, hogy csak a karbantartási módban lévő objektumokat jeleníti meg.

  6. A Megjelenítés oldalon válassza ki a megjeleníteni kívánt oszlopokat. Megadhatja az adatok rendezési sorrendjét és csoportosítási módját is. Kattintson a Tovább gombra.

  7. Tekintse át a beállításokat az Összefoglalás oldalon, majd kattintson a Létrehozás gombra.

Felülbírálások összesítő nézetének létrehozása

Felülbírálások összesítő nézete csak a Saját munkaterületen hozható létre.

A felülbírálások összesítési nézetében a szabályokra és a figyelőkre vonatkozó összes felülbírálás megjeleníthető. A felülbírálások összesítő nézetében a lezárt és a lezáratlan felügyeleti csomagok tartalma egyaránt megjeleníthető.

 1. Az operatív konzolon kattintson a Saját munkaterület elemre.

 2. A jobb gombbal kattintson arra a mappára, ahol a nézetet tárolni szeretné, mutasson az Új elemre, majd kattintson a Felülbírálások összesítő nézete lehetőségre.

 3. A felülbírálások összesítő nézetének Tulajdonságok párbeszédpanelében adja meg a nézet nevét és leírását. (A leírás megadása nem kötelező.)

 4. Állítsa be a megjelenítendő teljesítményadatok azonosítására szolgáló feltételeket:

  1. Azonosítsa a teljesítményadatok osztályát vagy csoportját. A System Center-ügynökök felülbírálásainak összesítő nézetét úgy hozhatja létre, hogy az Ügynök lehetőséget választja A következőhöz kapcsolódó adatok megjelenítése listában.

  2. Válassza ki a nézet tartalmát meghatározó feltételeket.

  3. A Feltételek leírása mező aláhúzott szövegére kattintva finomítsa a feltétel leírását.

  Megjegyzés

  További feltételek megadásával igényeinek megfelelően finomíthatja a nézetet.

 5. Szabja testre a riasztás nézetet a Megjelenítés lapon.

 6. A nézet létrehozásához kattintson az OK gombra.

További lépések

© 2017 Microsoft