Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

A jelentéskészítési adatraktár-adatbázis áthelyezése

Matt Goedtel|Utoljára frissítve:: 2016. 11. 14.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Operations Manager

A System Center 2016 – Operations Manager első telepítése után elképzelhető, hogy a jelentéskészítési adatraktár-adatbázist egy másik Microsoft SQL Server-alapú számítógépre kell áthelyezni.

Az áthelyezés során le kell állítani a szolgáltatásokat a felügyeleti kiszolgálókon, biztonsági másolatot kell készíteni az adatbázisról, vissza kell állítani az adatbázist, frissíteni kell a felügyeleti kiszolgálók beállításjegyzékét, frissíteni kell az adatbázis tábláit, új bejelentkezési adatokat kell beállítani, és módosítani kell a felhasználóleképezés beállításait a bejelentkezési adatokhoz. További információt az SQL Server dokumentációjában talál.

Megjegyzés

Ha nem végzi el ezeket a lépéseket megfelelően, a hibát követően ésszerű időn belül, akkor a folyamat során adatvesztés fordulhat elő. Pontosan kövesse az összes szükséges lépést, és ne tartson felesleges szüneteket az egyes lépéseket között.

A lépések összefoglalása

A jelentéskészítési adatraktár-adatbázis áthelyezési lépéseinek összefoglalása

A jelentéskészítési adatraktár-adatbázis áthelyezése

Az Operations Manager szolgáltatásainak leállítása

A felügyeleti csoportban az összes felügyeleti kiszolgálón állítsa le az Operations Manager szolgáltatásait:

 • System Center adatelérési szolgáltatás
 • Microsoft-figyelőügynök
 • System Center felügyeleti konfiguráció

Készítsen biztonsági másolatot a jelentéskészítési adatraktár-adatbázisról a régi SQL Server-példányon.

 1. A jelentéskészítési adatraktár adatbázisát eredetileg futtató SQL Server-példányon a Microsoft SQL Server Management Studio segítségével készítsen teljes biztonsági másolatot az adatbázisról. Az adatbázis alapértelmezett neve OperationsManagerDW.

  További információért lásd: How to: Back Up a Database (SQL Server Management Studio) (Útmutató adatbázis biztonsági mentéséhez az SQL Server Management Studióval).

 2. Másolja a biztonságimásolat-fájl egy helyi meghajtóra az új SQL Server-példányon.

Állítsa vissza a jelentéskészítési adatraktár-adatbázist az új SQL Server-példányon.

 1. A jelentéskészítési adatraktár-adatbázis visszaállításához használja a Microsoft SQL Server Management Studiót. (Az előző lépésben áthelyezte az adatbázis biztonsági másolatát tartalmazó fájlt az új SQL Server-példány helyi meghajtójára.) Ebben a lépésben módosíthatja az adatbázis nevét és kijelölheti a fájl helyét.

  További információért lásd: How to: Restore a Database Backup (SQL Server Management Studio) (Útmutató adatbázis biztonsági másolatának visszaállításához az SQL Server Management Studióval).

 2. Az SQL Server Management Studio eszközben ellenőrizze, hogy az adatbázis elérhető-e.

Frissítse a felügyeleti kiszolgálók beállításjegyzékét és a jelentéskészítési adatraktár-adatbázist.

Miután az Operations Manager jelentéskészítési adatraktár-adatbázist másik SQL Server-példányra helyezte, az alábbi lépésekkel újra kell konfigurálnia az összes felügyeleti kiszolgálót a felügyeleti csoportban az új számítógépnév és példány beállításához. Ehhez módosítania kell a beállításjegyzéket, a konfigurációs szolgáltatás konfigurációs fájlját, valamint több táblát is az operatív adatbázisban. A lépések részletes leírása Az SQL Serverrel való kommunikáció beállítása az Operations Managerben című cikkben olvasható.

A jelentéskészítő kiszolgáló frissítése

A jelentéskészítő kiszolgálón a kapcsolati karakterlánc módosításával meg kell adnia a jelentéskészítési adatraktár-adatbázist futtató SQL Server-példány új számítógépnevét, illetve magának a példánynak a nevét. A lépések részletes leírása Az SQL Serverrel való kommunikáció beállítása az Operations Managerben című cikkben olvasható.

Módosítsa a biztonsági hitelesítő adatokat a jelentéskészítési adatraktár-adatbázist futtató SQL Server-példányon.

 1. A jelentéskészítési adatraktár-adatbázist futtató új SQL Server-példányon nyissa meg az SQL Management Studiót.
 2. Bontsa ki a Biztonság, majd a Bejelentkezések csomópontot, majd állítsa be az adatíró fiókot. További információ: SQL Server-bejelentkezés létrehozása.
 3. A Bejelentkezéseklehetőség alatt adja hozzá az adatolvasó fiókot.
 4. A Bejelentkezések területen vegye fel az adatelérési szolgáltatás felhasználói fiókját „tartomány\felhasználó” formában.
 5. Az adatelérési szolgáltatás (DAS) felhasználói fiókjához adja hozzá az alábbi felhasználóleképezéseket:

  • db_datareader
  • OpsMgrReader
  • apm_datareader
 6. Ha a fiók korábban nem létezett azon az SQL-példányon, amelyen felveszi, akkor a leképezést a SID automatikusan átveszi a visszaállított adatraktár-adatbázisból. Ha a fiók korábban már létezett az SQL-példányon, akkor megjelenik egy hibaüzenet, hogy a bejelentkezés sikertelen volt, annak ellenére, hogy a fiók megjelenik a Bejelentkezések területen. Új bejelentkezés létrehozása esetén ügyeljen arra, hogy az adott bejelentkezéshez és az adatbázishoz a korábbi bejelentkezéssel azonos értékek vannak beállítva – azaz a következők:

  BejelentkezésAdatbázis
  Adatraktár-adatíró- db_owner
  - OpsMgrWriter
  - apm_datareader
  - apm_datawriter
  Adatraktár-adatolvasó- db_datareader
  - OpsMgrReader
  - apm_datareader
  DAS-/konfigurációs fiók- db_datareader
  - OpsMgrReader
  - apm_datareader
  Megjegyzés

  Ha a DAS-konfigurációs fiók a LocalSystem fiókot használja, a következő formában adja meg a számítógépfiókot: <számítógépnév>$.

Az Operations Manager szolgáltatásainak elindítása

 1. A felügyeleti csoportban az összes felügyeleti kiszolgálón indítsa el az Operations Manager szolgáltatásait:
  • System Center adatelérési szolgáltatás
  • Microsoft-figyelőügynök
  • System Center felügyeleti konfiguráció

Az adatraktár-adatbázis sikeres áthelyezésének ellenőrzése

 1. Győződjön meg arról, hogy sikeresen készíthető-e jelentés a konzolról.
 2. Ellenőrizze, hogy a felügyeleti csoportban az összes felügyeleti kiszolgáló állapota kifogástalan-e. Ha bármely felügyeleti kiszolgáló kritikus állapotú, nyissa meg az Állapotkezelőt, bontsa ki a Rendelkezésre állás – csomópontot, majd a további csomópontokat is egészen a következőig: Data Warehouse SQL RS Deployed Management Pack List Request State. A kapcsolódó események ellenőrzésével állapítsa meg, hogy van-e probléma az adatraktár-adatbázis elérésével.
 3. Ellenőrizze az operációs rendszer eseményeit.
  a. Nyissa meg az eseménynaplót, és keresse meg az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplókat és az Operations Managert.
  b. Az Operations Manager naplójában keressen olyan eseményeket, amelyek forrása az Állapotszolgáltatás modul, a kategóriája pedig Adatraktár. Ha az áthelyezés sikeres volt, akkor a 31570-es, 31558-as vagy a 31554-es számú eseménynek léteznie kell.
  c. Ha az adatraktár-adatbázis elérésekor probléma történik, azt a 31563-as, 31551-es, 31569-es vagy 31552-es számú események jelzik.

 4. Események ellenőrzése az Operations Manager programban
  a. Az operatív konzolon kattintson a Figyelés elemre.
  b. A Figyelés munkaterületen keresse meg a Figyelés, Operations Manager, az Állapotszolgáltatás modul eseményei, majd a Teljesítményadatok forrásmodulja eseményei lehetőséget.
  c. A Teljesítményadatok forrásmoduljai eseményei panelen keressen az áthelyezésnél későbbi dátummal és időponttal rendelkező eseményeket.
  d. Ha az adatraktár-adatbázissal van probléma, azt olyan események jelzik, amelyek forrása az Állapotszolgáltatás modul, és 10103-as azonosítószámmal rendelkeznek.

További lépések

 • Az operatív adatbázis áthelyezése című szakaszból megtudhatja, milyen sorrendben és milyen lépéseket kell végrehajtania, ha az Operations Manager operatív adatbázisát új SQL Server-példányra szeretné áthelyezni.
© 2017 Microsoft