Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Mi az Operations Manager felügyeleti csomag?

Matt Goedtel|Utoljára frissítve:: 2016. 12. 02.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Operations Manager

A felügyeleti csomagok jellemzően tartalmazzák az alkalmazások és szolgáltatások figyeléséhez szükséges beállításokat. Miután a felügyeleti csomag importálva lett a felügyeleti csoportba, a System Center 2016 – Operations Manager azonnal megkezdi az objektumok figyelését a felügyeleti csomagban meghatározott alapméretezett konfigurációk és küszöbértékek alapján.

Minden felügyeleti csomag tartalmazza az alábbi elemek egyikét vagy mindegyikét:

 • Figyelők, amelyek meghatározzák az ügynök számára, hogy a felügyelt összetevő mely részeinek állapotát kövesse nyomon.

 • Szabályok, amelyek az ügynököt teljesítmény- és felderítési adatok gyűjtésére, riasztások és események küldésére stb. utasítják.

 • Feladatok, amelyek azokat a tevékenységeket határozzák meg, amelyeket az ügynök vagy a konzol hajt végre.

 • Ismeret, amely szöveges tanácsokkal szolgál a kezelők számára a problémák diagnosztizálásához és megoldásához.

 • Nézetek, amelyek az összetevők figyeléséhez és felügyeletéhez biztosítanak testre szabott felhasználói kezelőfelületet.

 • Jelentések, amelyek a felügyelt összetevőre vonatkozó információk jelentésének módját határozzák meg.

 • Objektumfelderítések, amelyek azonosítják a figyelendő objektumokat.

 • Futtató profilok, amelyek lehetővé teszik különböző szabályok, feladatok, figyelők és felderítések különböző fiókokkal eltérő számítógépeken való futtatását.

A felügyeleti csomag részei

Minden felügyeleti csomag annak az összetevőnek a modelljét határozza meg, amelyet felügyel. A modell egy vagy több osztályból áll, és ezek mindegyike olyasvalamit képvisel, amit felügyelni és figyelni lehet. Amikor a felügyeleti csomag információit a rendszer elküldi az ügynökhöz, az ügynök a csomag meghatározott felderítési szabályai alapján találja meg azoknak az osztályoknak a tényleges példányait, amelyeket a csomag meghatároz.

Az ügynök hálózathasználatának és tárigényének csökkentése miatt az ügynök számára helyileg a felügyeleti csomagnak csak azon részei lesznek letöltve, amelyek szükségesek a figyelés végrehajtásához. Például a felügyeleti csomag azon részei, amelyek szabályokat és figyelőket határoznak meg, letöltődnek, miközben az ismerettel és a jelentésekkel kapcsolatos részek nem.

Figyelések

Minden egyes felügyeleti csomag egy vagy több felügyelhető osztályt határoz meg, majd az osztályok példányaihoz meghatározza a figyelők egy csoportját. Ezek a figyelők nyomon követik az egyes osztálypéldányok állapotát, így a problémákat még az előtt elkerülheti, mielőtt bekövetkeznének.

Az egyes figyelők adott osztálypéldány bizonyos jellemzőinek állapotát tükrözik, és az osztálypéldányok módosulásával együtt a változásokat is. A lemezhasználatot nyomon követő figyelőnek például három állapota lehet: zöld (a lemez telítettsége kevesebb mint 75%), sárga (a lemez telítettsége 75–90%) és piros (a lemez telítettsége több mint 90%). Annak a figyelőnek például, amely az alkalmazás rendelkezésre állását követi nyomon, lehet, hogy csak két állapota van: zöld (ha az alkalmazás fut) és piros (ha nem fut). A felügyeleti csomagok szerzői határozzák meg, hogy a csomag mely figyelőket tartalmazza, hány állapota lehet az egyes figyelőknek, és hogy a felügyelt osztály mely jellemzőit követi nyomon a figyelő.

Szabályok

Az Operations Manager programban szabály definiálja a számítógépről gyűjtendő események és teljesítményadatok körét, valamint azt, hogy mi a teendő velük a begyűjtésük után. A szabályokat legegyszerűbb ha-akkor típusú állításoknak tekinteni. Így például egy alkalmazás felügyeleti csomagja az alábbiakhoz hasonló szabályokat tartalmazhat:

 • Ha az eseménynaplóban megjelenik egy üzenet arról, hogy az alkalmazás bezáródott, akkor küldjön egy riasztást.

 • Ha egy bejelentkezési kísérlet sikertelen, akkor gyűjtse be az ezt a hibát kiváltó eseményt.

A példákból látható, hogy a szabályok küldhetnek riasztásokat, eseményeket és teljesítményadatokat. A szabályok parancsfájlokat is futtathatnak, ami például lehetővé teszi, hogy egy szabály megpróbálja újraindítani a hibás alkalmazást.

Nézetek és irányítópultok

Az Operations Manager operatív konzolja szabványos nézetekkel rendelkezik, mint például az Állapot, a Riasztások és a Teljesítmény. A konzol tartalmaz irányítópultokat is, hogy összevonja és megjelenítse adott szolgáltatások vagy alkalmazások működési adatait, és ezzel nagyobb betekintést és átláthatóságot nyújtson. Emellett az operatív konzolon létrehozhat egy személyre szabott nézetet is.

Ismeret

Az ismeret a szabályokba és figyelőkbe beágyazott tartalom, mely a felügyeleti csomag szerzőjétől származó információkat tartalmazza egy riasztás okairól, illetve a riasztást kiváltó problémák megoldásáról. Az ismeret szöveg formájában jelenik meg a konzolon, és a célja az, hogy segítse a kezelőt a problémák megoldásában. A szöveg tartalmazhat feladatokra mutató hivatkozásokat, így az adott ismeret szerzője végigvezetheti a kezelőt a helyreállítás folyamatán. Lehet, hogy a kezelőnek először el kell végeznie az A feladatot, majd a feladat eredményei alapján a B vagy a C feladatot kell futtatnia. Az ismeret emellett teljesítmény nézetekre és jelentésekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyek lehetővé teszik a kezelő számára a probléma megoldásához szükséges információk gyors elérését.

Az ismeret lehet termékismeret és vállalati tudásbázis. A termékismereteket a felügyeleti csomag szerzője adja hozzá a csomaghoz. A rendszergazdák saját tudásanyaggal is kiegészíthetik a szabályokat és a figyelőket, így bővíthetik a hibaelhárítási információkat, valamint a vállalati tudásbázis keretében a vállalatra egyedileg jellemző útmutatást adhatnak a kezelőknek. Vállalati ismeretek a felügyeleti csomagokhoz adásával kapcsolatos további információkért lásd: Ismeretek hozzáadása felügyeleti csomaghoz.

Feladatok

A feladatok olyan parancsfájlok vagy egyéb végrehajtható kódok, amelyek a felügyeleti kiszolgálón vagy a kiszolgálón, az ügyfélen vagy más felügyelt eszközön futnak. A feladatok bármilyen műveletet végrehajthatnak, például újraindíthatják a meghibásodott alkalmazást, vagy fájlokat törölhetnek. Hasonlóan a felügyeleti csomag többi jellemzőjéhez, az egyes feladatokhoz egy adott felügyelt osztály van társítva. A chkdsk parancsot például csak lemezmeghajtón érdemes futtatni, míg a Microsoft Exchange Server újraindítási feladatát csak olyan számítógépen célszerű végrehajtani, amely az Exchange Server programot futtatja. Ha szükséges, a kezelő ugyanazt a feladatot egyszerre több felügyelt rendszeren is futtathatja. A figyelőkhöz két speciális feladattípus rendelhető: a probléma okának felderítésére irányuló diagnosztikai feladatok, illetve a problémát javító helyreállítási feladatok. Ezek a feladatok automatikusan futtathatók, amikor a figyelő hibaállapotba lép, és így a problémák automatikusan megoldhatók. A feladatok manuálisan is futtathatók, hiszen az automatikus helyreállítás nem minden esetben a legmegfelelőbb módszer.

Jelentések

A felügyeleti csomagok tartalmazhatnak a csomag által megcélzott objektumoknak megfelelően testre szabott nézeteket, és ezekhez hasonlóan tartalmazhatnak egyéni jelentéseket is. Adott felügyeleti csomag például tartalmazhatja az Operations Manager egyik beépített jelentésének testre szabott változatát, amely megadja azoknak az objektumoknak a körét, amelyekre a jelentés irányul.

Objektumfelderítések

Az objektumfelderítéssel megkeresheti a hálózat meghatározott objektumait, amelyeket figyelni szeretne. A felügyeleti csomagok meghatározzák azt az objektumtípust, amelyet a csomag figyel. Az objektumfelderítések a hálózat objektumainak megkereséséhez használhatják a beállításjegyzéket, a WMI bővítményt, parancsfájlokat, az OLE DB architektúrát, az LDAP protokollt, sőt, még egyedi felügyelt kódot is. Ha az objektumfelderítés olyan objektumokat is talál a hálózaton, amelyeket nem kíván figyelni, felülbírálások használatával korlátozhatja az objektumfelderítések hatókörét.

Futtató profilok

A felügyeleti csomagok egy vagy több futtató profilt tartalmazhatnak. A futtató fiókok és a futtató profilok lehetővé teszik a szabályok, feladatok és figyelők futtatásához a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók kiválasztását.

A felügyeleti csomag szerzője létrehozhat egy futtató profilt, és ahhoz egy vagy több szabályt, figyelőt, feladatot és felderítést is társíthat. Az elnevezett futtató profil Operations Manager rendszerbe importálása a felügyeleti csomaggal együtt történik. Az Operations Manager rendszergazdája ezután létrehoz egy névvel ellátott futtató fiókot, amely megadja a felhasználókat és a csoportokat. A rendszergazda a futtató fiókot hozzáadja a futtató profilhoz, majd meghatározza azokat a célszámítógépeket, amelyen a fióknak futnia kell. A futtató fiók rendelkezik azon szabályok, figyelők, feladatok és felderítések futtatásához szükséges hitelesítő adatokkal, amelyek a futtató fiókot tartalmazó futtató profilhoz vannak társítva.

Lezárt és lezáratlan felügyeleti csomagok

A felügyeleti csomagok lehetnek lezártak vagy lezáratlanok A lezárt felügyeleti csomag olyan bináris fájl, amely nem szerkeszthető. A lezáratlan felügyeleti csomag egy XML-fájl, amely szerkeszthető. A lezárt felügyeleti csomagok .mp kiterjesztéssel, a lezáratlanok pedig .xml kiterjesztéssel rendelkeznek.

Általánosságban az alkalmazásoktól vagy a hardvereszköz eladójától beszerzett felügyeleti csomagok lezártak.

A lezárt felügyeleti csomagok beállításai ugyan nem módosíthatók, importálásuk után mégis lehetősége van a csomag alkalmazott beállításainak a testre szabására a felülbírálások használatával, illetve további beállítások, például szabályok, figyelők és feladatok létrehozásával, amelyek felülbírálják a felügyeleti csomag alapértelmezett beállításait. A létrehozott és mentett egyéni beállítások különálló felügyeleticsomag-fájlba kerülnek.

Felügyeleti csomagok könyvtárai és függőségei

Bizonyos felügyeleti csomagokra az erőforrástár kifejezéssel utalunk, mert olyan alaposztályokat tartalmaznak, amelyektől más felügyeleti csomagok függnek. Az Operations Manager katalógusából letöltött felügyeleti csomagok tartalmazhatnak könyvtár típusú felügyeleti csomagot. Az Operations Manager telepítési eljárása során több könyvtár jellegű felügyeleti csomag importálására kerül sor. Az Operations Manager telepítése során importált felügyeleti csomagok listájáért lásd: Az Operations Manager programmal együtt telepített felügyeleti csomagok.

Függőségről akkor beszélünk, amikor az egyik felügyeleti csomag egy másikra hivatkozik. Először az összes hivatkozott felügyeleti csomagot kell importálnia, és csak azt követően importálhatja azt, amelyik ezektől a felügyeleti csomagoktól függ. A felügyeleti csomagokhoz útmutató is tartozik, amely dokumentálja a felügyeleti csomag függőségeit. Ha olyan felügyeleti csomagot kísérel meg importálni, amelynek hivatkozott felügyeleti csomagjai nincsenek jelen, a Felügyeleti csomagok importálása párbeszédpanelen a hiányzó felügyeleti csomagok listája mellett megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a felügyeleti csomag importja sikertelen lesz. A felügyeleti csomag importálása után annak függőségeit megtekintheti az operatív konzolon.

Felügyeleti csomag függőségeinek megtekintése

 1. Az operatív konzolon, az Adminisztráció munkaterületen kattintson a Felügyeleti csomagok lehetőségre.

 2. Kattintson a jobb gombbal a megfelelő csomagra, majd válassza a Tulajdonságok lehetőséget.

 3. A felügyeleti csomag Tulajdonságok párbeszédpanelén kattintson a Függőségek fülre.

  A Függőségek lapon látható azoknak a felügyeleti csomagoknak a listája, amelyektől a kiválasztott csomag függ, valamint azoké, amelyek a kiválasztott felügyeleti csomagtól függnek.

További lépések

 • A felülírásokat tároló egyedi, írható felügyeleti csomag létrehozásáról a Felügyeleti csomag létrehozása felülbírálásokhoz című témakörben talál információt.

 • Ha szeretne megismerkedni a felügyeleti csomagban definiált alkalmazások vagy szolgáltatások figyelési konfigurációjának kezelésével kapcsolatos alapfogalmakkal, olvassa el a Management Pack Lifecycle (A felügyeleti csomagok életciklusa) című témakört.

 • Arról, hogy hogyan végezheti el a felügyeleti csomagokkal kapcsolatos gyakori felügyeleti feladatokat a felügyeleti csoportokban, a Felügyeleti csomagok importálása, exportálása és eltávolítása című témakörben tudhat meg többet.

 • Ha létre szeretné hozni saját egyéni tudásbázisát egy lezárt felügyeleti csomag szabályok vagy figyelők által generált, meghatározott riasztásaihoz, olvassa el a How to Add Knowledge to a Management Pack (Ismeretek hozzáadása egy felügyeleti csomaghoz) című témakört.

© 2017 Microsoft