Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

A VMM telepítése

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2017. 03. 25.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

A cikk lépéseit követve telepítheti a System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) felügyeleti kiszolgálót.

Előkészületek

A telepítő futtatása

 1. Zárja be az összes futó programot, valamint ellenőrizze, hogy nincs-e függőben a számítógép újraindítása.
 2. A Virtual Machine Manager telepítővarázslójának elindításához kattintson a jobb gombbal a telepítési adathordozón található setup.exe fájlra, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.
 3. Kattintson a telepítő főoldalán található Telepítés gombra. Ha nem telepítette a Microsoft .NET-keretrendszert, a VMM felkéri annak telepítésére.
 4. A telepítendő szolgáltatások kiválasztása lapon jelölje be a VMM felügyeleti kiszolgáló jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. A rendszer automatikusan telepíti a VMM-konzolt. Ha a telepítést egy fürtcsomóponton végzi, a rendszer rákérdez, hogy kívánja-e magas rendelkezésre állásúként telepíteni a felügyeleti kiszolgálót.
 5. A Termékregisztráció adatai lapon adja meg a megfelelő adatokat, majd kattintson a Tovább gombra. Ha nem adott meg termékkulcsot, a VMM próbaverzióként települ, amely a telepítés után 180 nappal lejár.
 6. A Kérjük, olvassa el a licencszerződést lapon tekintse át a licencszerződést, jelölje be az Elolvastam, megértettem és elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.
 7. A Használati és csatlakozási adatok lapon válassza ki a kívánt lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 8. Ha megjelenik a Microsoft Update lap, adja meg, hogy szeretné-e használni a Microsoft Update szolgáltatást, majd kattintson a Tovább gombra. Ha korábban már kiválasztotta a Microsoft Update használatát ezen a számítógépen, a lap nem jelenik meg.
 9. A Telepítési hely lapon fogadja el a VMM programfájljainak alapértelmezett telepítési útját, vagy adjon meg egyéni elérési utat, majd kattintson a Tovább gombra. A telepítőprogram ellenőrzi a számítógépet, amelyen a VMM felügyeleti kiszolgálót telepíteni kívánja, hogy a számítógép biztosan megfeleljen a megfelelő hardver- és szoftverkövetelményeknek. Ha a számítógép nem felel meg valamelyik előfeltételnek, megjelenik egy oldal, amely információkat tartalmaz az előfeltétellel és a hiba megoldásával kapcsolatban.
 10. Ha távoli SQL-példányt használ, az Adatbázis konfigurációja lapon adja meg az SQL Servert futtató számítógép nevét. Ha a VMM felügyeleti kiszolgálót az SQL Servert futtató számítógépre telepíti, akkor a Kiszolgálónév mezőben a gép nevét (például vmmkiszolgalo01) vagy a localhost nevet kell megadnia. Ha az SQL Server egy fürt tagja, adja meg a fürt nevét.
 11. Ne adjon meg port értéket, ha nem távoli SQL Server-példánnyal rendelkezik, vagy ha a távoli SQL Server az alapértelmezett portot (1443) használja.
 12. Adja meg az SQL Server-példány nevét, valamint azt, hogy meglévő vagy új adatbázist használjon-e. Egy olyan fiókra lesz szüksége, amely megfelelő engedélyekkel rendelkezik a példányhoz való csatlakozáshoz.
 13. A szolgáltatásfiók és az elosztott kulcskezelés konfigurálása lapon adja meg a VMM szolgáltatás által használt fiókot. A telepítés után nem módosíthatja a VMM-szolgáltatásfiók azonosítóját.
 14. Az Elosztott kulcskezelés területen adja meg, hogy szeretné-e az Active Directoryban tárolni a titkosítási kulcsokat.
 15. A Port konfigurációja lapon használja az alapértelmezett portszámot az egyes szolgáltatásokhoz, vagy adjon meg a környezetének megfelelő egyedi portszámot. Nem módosíthatja a VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése során társított portokat, kivéve ha eltávolítja, majd újratelepíti a VMM felügyeleti kiszolgálót. Ne konfiguráljon semmilyen szolgáltatást az 5986-os port használatára, mivel ez a portszám előre ki van osztva.
 16. Az Erőforrástár-konfiguráció lapon adja meg, hogy új megosztott erőforrástárat kíván-e létrehozni, vagy a számítógép meglévő megosztásainak valamelyikét használja-e. A VMM által létrehozott alapértelmezett megosztott erőforrástár neve MSSCVMMLibrary, és a mappa a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files helyen található. A ProgramData mappa rejtett, és nem távolítható el. A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése után a VMM-konzolon és a VMM parancs-rendszerhéjból lehet erőforrástár-megosztásokat és erőforrástár-kiszolgálókat hozzáadni.
 17. A telepítés összesítése lapon tekintse át a választott beállításokat, majd kattintson a Telepítés gombra. Ekkor megjelenik az Összetevők telepítése lap, és jelzi a telepítés előrehaladását.
 18. A telepítés sikeresen befejeződött lapon kattintson a Bezárás gombra. Ezzel befejezi a telepítést. A VMM-konzol megnyitásához győződjön meg róla, hogy A varázsló befejeződésekor a VMM-konzol megnyitása lehetőség be van jelölve, vagy kattintson az asztalon található Virtual Machine Manager-konzol ikonra.

A telepítés során a VMM a következő tűzfalszabályokat engedélyezi. Ezek a szabályok a VMM eltávolítását követően is érvényben maradnak.

 • Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások

 • Windows szabványalapú tárolókezelés

Megjegyzés

Ha a telepítés nem fejeződik be sikeresen, tekintse meg a naplófájlokat a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs mappában. A ProgramData mappa rejtett.

A VMM parancssori telepítése

A VMM a parancssorból is telepíthető. A telepítési adathordozó a VMM összes funkciójához tartozó .ini fájlokat tartalmazza:

 • VMServer.ini: A VMM felügyeleti kiszolgáló beállításai.
 • VMClient.ini: A VMM-konzol beállításai.
 • VMServerUninstall.ini: A VMM felügyeleti kiszolgáló eltávolítási beállításai.

A fájlok mindegyike alapértelmezett értékkel rendelkező kulcs-érték párokat tartalmaz. Ezek a bejegyzések jelenleg megjegyzésként szerepelnek a kódban. Távolítsa el a megjegyzés szimbólumát (#), és módosítsa az értéket.

 1. Szerkessze a VMServer.ini fájlt az eljárás alatt található táblázatban foglalt beállításokkal
 2. A szerkesztést követően nyisson meg egy emelt szintű parancssort, és futtassa a setup.exe fájlt az alábbi paraméterekkel. Ha például a contoso\SQLAdmin01 SQL Server-rendszergazdai fiók, illetve a contoso\VMMadmin14 VMM-szolgáltatásfiók C:\Temp mappájában tárolt VMServer.ini fájlt kívánja használni, a következő parancsot használja: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

A VMServer.ini értékei

BeállításÉrtékekAlapértelmezett
ProductKeyTermékkulcs a következő formátumban: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
UserNameA szolgáltatásokat telepítő felhasználó megjelenített neve (nem kötelező). Nem egyenlő a telepítést végző felhasználói fiókkal.Rendszergazda
CompanyNameA szolgáltatásokat telepítő szervezet megjelenített neve (nem kötelező).Microsoft Corporation
ProgramFilesA VMM-fájlok helye.C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager
CreateNewSqlDatabase0: Meglévő Microsoft SQL Server-adatbázis használata.

1: Új SQL Server-adatbázis létrehozása.
1
SqlInstanceNameAz új vagy meglévő SQL Server-példány neve.MICROSOFT$VMM$
SqlDatabaseNameAz új vagy meglevő SQL Server adatbázis neve.VirtualManagerDB
RemoteDatabaseImpersonation0: Az SQL Server-példányhoz tartozó rendszergazdai fiók megszemélyesítésének mellőzése. A setup.exe fájlt futtató felhasználónak rendszergazdának kell lennie az SQL Server-példányt futtató kiszolgálón.

1: Az SQL Server-példányhoz tartozó rendszergazdai fiók megszemélyesítése a megadott hitelesítő adatokkal. A setup.exe fájlt futtató felhasználónak értékeket kell megadnia az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter számára.
0
SqlMachineNameAz SQL Server-példányt futtató kiszolgáló neve. Ne adja meg a localhost értéket. Helyette a számítógép tényleges nevét adja meg.
(különböző portok)A VMM által használt portokIndigoTcpPort: 8100

IndigoHTTPSPort: 8101


<br/ BitsTcpPort: 443
CreateNewLibraryShare0: Meglévő megosztott erőforrástár használata.

1: Új megosztott erőforrástár létrehozása.
1
LibraryShareNameA használni vagy létrehozni kívánt fájlmegosztás neve.MSSCVMMLibrary
LibrarySharePathA meglévő fájlmegosztás vagy a létrehozni kívánt fájlmegosztás helye.C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files
LibraryShareDescriptionA megosztás leírása.Virtual Machine Manager Library Files
SQMOptIn0: A „Diagnosztikai és használati adatok” küldésének mellőzése.

1: A „Diagnosztikai és használati adatok” küldése.
1
MUOptIn0: A Microsoft Update használatának mellőzése.

1: A Microsoft Update használata.
0
VmmServiceLocalAccount0: Tartományfiók használata a VMM szolgáltatáshoz (scvmmservice).

1: A helyi rendszerfiók használata a VMM szolgáltatáshoz.

Ha tartományi fiókot kíván használni, a setup.exe futtatásakor meg kell adnia a VMMServiceDomain, a VMMServiceUserName és a VMMServiceUserPassword paraméter értékét.
0
TopContainerNameAz elosztott kulcskezelés (DKM) tárolója, például: „CN=DKM,DC=contoso,DC=com”.VMMServer
HighlyAvailable0: Ne telepítse magas rendelkezésre állásúként.

1: Telepítés magas rendelkezésre állásúként.
0
VmmServerNameA magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló fürtözött szolgáltatásneve. Ne adja meg a feladatátvevő fürt nevét vagy annak a számítógépnek a nevét, amelyre a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítve van.
VMMStaticIPAddressA magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló fürtözöttszolgáltatás-nevének IP-címe, ha nem használja a DHCP protokollt. Az IPv4- és IPv6-címek egyaránt támogatottak.
Upgrade0: Ne frissítsen a VMM előző verziójáról.

1: Frissítés a korábbi verzióról.
1

A Setup-exe paraméterei

ParaméterRészletek
/serverA VMM felügyeleti kiszolgáló telepítését határozza meg.
/i vagy /xMegadja, hogy telepíteni (/i) vagy eltávolítani (/x) kívánja a kiszolgálót.
/f A használni kívánt .ini fájlt adja meg. Gondoskodjon arról, hogy ez a paraméter a helyes .ini-fájlra mutasson. Ha a setup.exe nem talál .ini fájlt, a telepítést a saját alapértelmezett értékeivel hajtja végre.
/VmmServiceDomain A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók tartománynevét adja meg. Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.
/VmmServiceUserName A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók felhasználónevét adja meg. Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.
/VmmServiceUserPassword A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók jelszavát adja meg. Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.
/SqlDBAdminDomain Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának tartománynevét adja meg. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.
/SqlDBAdminName Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának felhasználónevét adja meg. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.
/SqlDBAdminPassword Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának jelszavát adja meg. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.
/IACCEPTSCEULAA Microsoft szoftverlicenc-szerződés elfogadására hívja fel a figyelmet. Ez egy kötelező paraméter.

Ha például a contoso\SQLAdmin01 SQL Server-rendszergazdai fiók, illetve a contoso\VMMadmin14 VMM-szolgáltatásfiók C:\Temp mappájában tárolt VMServer.ini fájlt kívánja használni, a következő parancsot használja: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

A VMM vagy a VMM-konzol eltávolítása

 1. Győződjön meg arról, hogy a VMM-konzol és a VMM-parancsrendszerhéj nincs megnyitva.
 2. Azon a számítógépen, amelyre telepítve van a VMM felügyeleti kiszolgáló, kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.
 3. Kattintson aProgramok kategória Program eltávolítása elemére. Kattintson duplán a Név oszlopban található Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager elemre.
 4. A Mit szeretne tenni? lapon kattintson a Szolgáltatások eltávolítása elemre.
 5. Az Eltávolítandó összetevők kiválasztása lapon jelölje be a VMM felügyeleti kiszolgáló jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Ha a VMM-konzolt szeretné eltávolítani, jelölje be a VMM-konzol jelölőnégyzetet. Fontos: Ha magas rendelkezésre állású VMM-példánnyal rendelkezik, a VMM-kiszolgálót és a VMM-konzolt is el kell távolítania.
 6. Az Adatbázis-beállítások lapon válasszon, hogy megtartja vagy eltávolítja a VMM adatbázisát. Szükség esetén adja meg az adatbázishoz tartozó hitelesítő adatokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 7. Az Összefoglalás lapon tekintse át a kiválasztott beállításokat, és kattintson az Eltávolítás gombra. Megjelenik a Szolgáltatások eltávolítása lap, amely mutatja az eltávolítási folyamat állapotát.
 8. A VMM felügyeleti kiszolgáló eltávolítása után megjelenő A kijelölt szolgáltatások eltávolítása sikeresen megtörtént lapon kattintson a Bezárás gombra.

A VMM telepítése során engedélyezett alábbi tűzfalszabályok a VMM eltávolítása után is érvényben maradnak:

 • Fájlkiszolgáló távoli felügyelete

 • Windows szabványokon alapuló tároláskezelés tűzfalszabályai

Ha a telepítés során probléma adódik, és nem sikerül a telepítés, tekintse át a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs mappában található naplófájlokat. A ProgramData mappa rejtett.

A VMM eltávolítása parancssorból

A VMM eltávolításához módosítsa a VMServerUninstall fájlt az alábbiak szerint. Ezután futtassa a setup.exe fájlt az eltávolításhoz. Ha például egy, a C:\Temp mappában található .ini fájl és a contoso.SQLAdmin01 fiók használatával kívánja az eltávolítást végrehajtani, írja be a következőt: setup.exe /server /x /f C:\Temp\VMServerUninstall.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123

VMServeRUnisntall.ini

BeállításRészletekAlapértelmezett érték
RemoteDatabaseImpersonation0: Helyi SQL Server-telepítés.

1: Távoli SQL Server-telepítés.

A setup.exe futtatásakor adja meg az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter értékét, ha a setup.exe fájlt futtató felhasználó nem SQL Server-rendszergazda.
0
RetainSqlDatabase0: Az SQL Server-adatbázis eltávolítása.

1: Az SQL Server-adatbázis eltávolításának mellőzése.

Ha el kívánja távolítani az SQL Server-adatbázist, a setup.exe futtatásakor adja meg az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter értékét, ha a Setup parancsot futtató felhasználó nem SQL Server-rendszergazda.
0
ForceHAVMMUninstall0: Ne kényszerítse az eltávolítást, ha a setup.exe nem tudja ellenőrizni, hogy a csomópont a magas rendelkezésre állású telepítés utolsó csomópontja-e.

1: Az eltávolítás kényszerítése.
© 2017 Microsoft