Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Windows rendszerű kiszolgálók hozzáadása Hyper-V- gazdagépként vagy -fürtként a VMM számítási hálóban

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2016. 11. 15.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016– Virtual Machine Manager

A cikkből megtudhatja, hogy lehet hozzáadni egy meglévő Windows-kiszolgálót Hyper-V technológiájú gazdagép-kiszolgálóként vagy fürtként a System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-hálóhoz, és konfigurálni a gazdagép és a fürt tulajdonságait.

A cikk a Windows Server operációs rendszert futtató számítógépek Hyper-V szerepkörrel vagy anélkül történő hozzáadására vonatkozik. Ha egy olyan Windows rendszerű kiszolgálót ad hozzá, amelyen nincs telepítve Hyper-V, a VMM telepíti a Hyper-V szerepkört, ha a kiszolgáló megfelel az előfeltételeknek.

Előkészületek

Egy meglévő, Hyper-V virtualizációt használó gazdagép-kiszolgáló vagy fürt hozzáadásának az előfeltételei attól függnek, hogy telepítve van-e a Hyper-V, illetve hol található a kiszolgáló.

A gazdagép helyeElőfeltétel
Hyper-V nélküli kiszolgálóHa olyan kiszolgálót szeretne hozzáadni, amelyen nincs telepítve a Hyper-V, annak meg kell felelnie a Hyper-V telepítésére vonatkozó előfeltételeknek.

A kiszolgálón a Windows Server 2008 R2 SP 1-es vagy újabb verziójának kell futnia.

Ha a VMM felügyeleti kiszolgálót felügyelt Hyper-V-gazdagépként szeretné hozzáadni, akkor a kiszolgáló hozzáadása előtt telepítenie kell rá a Hyper-V szerepkört. Magas rendelkezésre állású VMM-kiszolgáló nem adható hozzá felügyelt Hyper-V-gazdagépfürtként.
Ha egy Hyper-V-fürtöt szeretne hozzáadni, a cikkben található utasítások feltételezik, hogy a fürt már létezik. Olvassa el ezt a cikket, ha szeretne meglévő Hyper-V-gazdagépekből fürtöt létrehozni a VMM-hálóban.

Ez a cikk azt feltételezi, hogy a hozzáadni kívánt kiszolgálón már fut egy operációs rendszer. Ha egy operációs rendszer nélküli számítógépet szeretne hozzáadni Hyper-V-gazdagépként, vagy -fürtként, olvassa el ezt a cikket.
A VMM-kiszolgálóval megegyező tartomány vagy kétirányú megbízható tartományMeg kell adnia egy olyan fiók hitelesítő adatait, amely rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik a hozzáadni kívánt számítógépeken. Megadhatja a felhasználónevet és a jelszót, illetve megadhat egy futtató fiókot.

Ha a csoportházirend használatával konfigurálja a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) beállításait, vegye figyelembe az alábbi beállításokat:

A WinRM szolgáltatás beállításainak konfigurálása csak csoportházirend használatával végezhető, és csak megbízható Active Directory-tartományban található gazdagépekre vonatkozhat. A VMM csak a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése, a Kompatibilis HTTP-figyelő bekapcsolása és a Kompatibilis HTTPS-figyelő bekapcsolása csoportházirend-beállítások konfigurálását támogatja. A VMM nem támogatja a WinRM szolgáltatás többi házirend-beállítását.

Ha engedélyezi a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése házirend-beállítást, azt úgy kell konfigurálnia, hogy bármilyen IP-címről engedélyezze az üzenetek fogadását. Más szóval a házirend-beállításokban az IPv4- és az IPv6-szűrő (amennyiben az IPv6 protokollt használja) beállítása csak ***** lehet.

A WinRM ügyfélbeállításai nem konfigurálhatók a csoportházirenddel. Ezek a házirend-beállítások felülírhatják azokat az ügyféltulajdonságokat, amelyekre a VMM-nek szüksége van a VMM-ügynök megfelelő működéséhez.

Ha engedélyezi a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatásokhoz kapcsolódó nem támogatott csoportházirend-beállítások valamelyikét, sikertelen lehet a VMM-ügynök telepítése.
Nem megbízható tartományA VMM nem támogatja a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) szolgáltatáshoz kapcsolódó csoportházirend beállításainak (szolgáltatás vagy ügyfél) nem megbízható Active Directory-tartományban lévő gazdagépeken történő konfigurálását. Amennyiben a WinRM csoportházirend-beállításai engedélyezve vannak, sikertelen lehet a gazdagépeken szükséges VMM-ügynök telepítése.

Ha a VMM egy nem megbízható tartományban telepíti az ügynököt a kiszolgálókra vagy a fürtökre, egy tanúsítványt is előállít. A tanúsítvány a gazdagéppel folytatott biztonságos kommunikáció segítésére szolgál. Amikor a WMM hozzáadja a gazdagépet vagy a fürtöt, a tanúsítványt a program automatikusan importálja a VMM felügyeleti kiszolgáló megbízható tanúsítványainak tárolójába.
Különálló névtér (a DNS utótagja nem egyezik meg azzal a tartománnyal, amelynek tagja)A System Center Virtual Machine Manager szolgáltatásnak helyi rendszerfiókként vagy tartományi fiókként kell futnia, amelynek joga van SPN (Service Principal Name – egyszerű szolgáltatásnév) regisztrálására az Active Directoryban.

Ha megpróbál egy különálló névtérben levő számítógépet hozzáadni, a WMM ellenőrzi az Active Directoryban, hogy létezik-e az egyszerű szolgáltatásnév (SPN). Ha nem létezik, a VMM megpróbál létrehozni egyet. Ha az engedélyek rendben vannak, a VMM automatikusan hozzáadja a hiányzó egyszerű szolgáltatásnevet. Ellenkező esetben a gazdagép hozzáadása nem sikerül, és manuálisan kell hozzáadnia az egyszerű szolgáltatásnevet. Ehhez gépelje be a következőt: setspn -A HOST/. Például: setspn –A HOST/hypervhost03.contosocorp.com hypervhost03.

Ha a gazdagépfürt egy különálló névtérben van, a VMM felügyeleti kiszolgáló viszont nem, adja hozzá a gazdagépfürthöz tartozó DNS-utótagot a VMM felügyeleti kiszolgálón a TCP/IP kapcsolati beállításaihoz.

Ha a csoportházirend használatával konfigurálja a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) beállításait, tekintse át az alábbi követelményeket:

A WinRM szolgáltatás beállításainak konfigurálása csak csoportházirend használatával végezhető, és csak megbízható Active Directory-tartományban található gazdagépekre vonatkozhat. A VMM csak a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése, a Kompatibilis HTTP-figyelő bekapcsolása és a Kompatibilis HTTPS-figyelő bekapcsolása csoportházirend-beállítások konfigurálását támogatja. A VMM nem támogatja a WinRM szolgáltatás többi házirend-beállítását.

Ha engedélyezi a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése házirend-beállítást, azt úgy kell konfigurálnia, hogy bármilyen IP-címről engedélyezze az üzenetek fogadását. Más szóval a házirend-beállításokban az IPv4- és az IPv6-szűrő (amennyiben az IPv6 protokollt használja) beállítása csak ***** lehet.

A WinRM ügyfélbeállításai nem konfigurálhatók a csoportházirenddel. Ezek a házirend-beállítások felülírhatják azokat az ügyféltulajdonságokat, amelyekre a VMM-nek szüksége van a VMM-ügynök megfelelő működéséhez.

Ha engedélyezi a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatásokhoz kapcsolódó nem támogatott csoportházirend-beállítások valamelyikét, sikertelen lehet a VMM-ügynök telepítése.
Szegélyhálózat vagy munkacsoportTelepítenie kell helyileg a VMM-ügynököt a célgazdagépre. Ehhez futtassa rendszergazdaként a VMM-telepítőt, és kattintson a Választható telepítések > Helyi ügynök elemre. A Biztonsági fájlmappa területen jelölje be az Ez a gazdagép a szegélyhálózatban található jelölőnégyzetet, és írjon be egy titkosítási kulcsot. A Gazdagép hálózatneve területen adja meg, hogyan kapcsolódjon a VMM-kiszolgáló a gazdagép-kiszolgálóhoz, és jegyezze fel a számítógép nevét vagy IP-címét. Fejezze be a varázsló futtatását.

Ellenőrizze, hogy a VMM-kiszolgálón megtalálható-e a SecurityFile.txt fájl. Az alapértelmezett hely a C:\Program Files\Microsoft System Center-verzió\Virtual Machine Manager.

Kiszolgálók hozzáadása

 1. A VMM-konzolon nyissa meg a Háló > Kiszolgálók elemet.
 2. Kattintson a Csoport hozzáadása > Erőforrások hozzáadása > Hyper-V-gazdagépek és -fürtök elemre.
 3. Az Erőforrás hozzáadása varázsló > Erőforrás helye területen válassza ki a hozzáadni kívánt kiszolgáló helyét.
  • Szegélyhálózatban lévő gazdagép hozzáadásakor jelölje be a Windows Server rendszerű számítógép szegélyhálózatban jelölőnégyzetet.
 4. A Hitelesítő adatok lapon adja meg egy olyan tartományi fiók hitelesítő adatait, amely az összes hozzáadni kívánt gazdagépen rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik. (Nem megbízható tartományban lévő számítógépek esetén egy futtató fiókot kell használnia.)
 5. A Felderítési hatókör területen határozza meg az alábbiakat:

  • Azonos tartomány vagy tartományok, kétirányú megbízhatósággal:
   • Ha rákattint a Windows Server rendszerű számítógépek megadása név szerint lehetőségre, a Számítógépnevek mezőben adja meg a neveket vagy IP-címeket, soronként egyesével. Hyper-V-gazdagépfürt hozzáadásakor adja meg a fürt vagy az egyik fürtcsomópont nevét vagy IP-címét.
   • Az Active Directory-lekérdezés megadása Windows Server rendszerű számítógépek kereséséhez lehetőségre kattintva begépelhet vagy létrehozhat egy lekérdezést.
  • Nem megbízható tartomány: a Felderítés oldal nem jelenik meg
  • Különálló névtér: Adja meg a gazdagép teljes minősített tartománynevét, és válassza ki az AD-ellenőrzés kihagyása lehetőséget.
 6. A Célerőforrások területen adja meg a hozzáadni kívánt számítógépeket. Minden gazdagép esetén ismételje meg. Ha a felderítés sikeres, a gazdagép megjelenik a Számítógépnév területen. Végezze el a hozzáadást az alábbiak szerint:

  • Megbízható tartomány vagy különálló névtér: jelölje be a hozzáadni kívánt számítógépek melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Ha az előző lépésben fürtnevet vagy fürtcsomópontot adott meg, jelölje be a fürt neve melletti jelölőnégyzetet. (A fürt neve a hozzá társított fürtcsomópontokkal együtt jelenik meg.)
  • Nem megbízható tartomány: adja meg a hozzáadni kívánt kiszolgáló vagy fürt teljes minősített tartománynevét vagy IP-címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra. Fürt esetében megadhatja a fürt vagy az egyik fürtcsomópont teljes minősített tartománynevét vagy IP-címét.
  • Szegélyhálózat/munkacsoport: írja be a szegélyhálózaton található gazdagép NETBIOS-nevét vagy IP-címét. Adja meg az ügynök gazdagépre telepítése során létrehozott titkosítási kulcsot, és a Biztonsági fájl elérési útja mezőbe írja be a SecurityFile.txt fájl elérési útját.
 7. A Gazdagép beállításai > Gazdagépcsoport listán kattintson arra a gazdagépcsoportra, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a gazdagépet vagy gazdagépfürtöt. Ha a gazdagép már egy másik VMM felügyeleti kiszolgálóhoz van társítva, akkor jelölje be A gazdagép újbóli társítása ehhez a VMM-környezethez jelölőnégyzetet. Az újbóli társítás után a másik VMM felügyeleti kiszolgálón a gazdagép nem fog működni.

  • Különálló gazdagép esetében A következő elérési út hozzáadása szövegmezőben adja meg az elérési utat azon a gazdagépen, amelyen a gazdagépekre telepítendő virtuális gépek fájljait szeretné tárolni, majd kattintson a Hozzáadás gombra. További elérési utak hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha az elérési út nem létezik, a rendszer automatikusan létrehozza. Ha üresen hagyja a szövegdobozt, az alapértelmezett elérési út a következő: %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V. Az ajánlott eljárás szerint ne adjon meg olyan alapértelmezett elérési utat, amelyik ugyanazon a meghajtón van, mint az operációs rendszer fájljai.
  • Fürt esetében ne adja meg a virtuális gépek alapértelmezett elérési útját. A WMM a gazdagépfürt számára elérhető megosztott tároló alapján automatikusan felügyeli a virtuális gépek számára elérhető elérési utakat
 8. Az Összefoglalás lapon hagyja jóvá a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra. Megjelenik a Feladatok párbeszédpanel, amely a feladatok állapotát mutatja. Várja meg a Befejezve állapotot. Ellenőrizze, hogy a gazdagép vagy a fürt hozzá lett-e adva a gazdagépcsoportban a gazdagép vagy fürt nevéhez. Az állapot csak OK lehet.

A Hyper-V-gazdagépek tulajdonságainak konfigurálása

Miután hozzáadta a Hyper-V-gazdagépeket és kiszolgálókat a VMM-hálóhoz, az önálló gazdagépek és fürtök számos tulajdonságát beállíthatja.

TabBeállítások
ÁltalánosMegtekinthetők a gazdagéppel kapcsolatos azonosítási és rendszerinformációk. Ide tartoznak a processzor adatai, a teljes és a szabad memória és tárterület mérete, az operációs rendszer, a hipervizor típusa és a VMM-ügynök verziója.

Megadhatja a gazdagép leírását.

Megadhatja, hogy a gazdagép elérhető-e elhelyezésre.

Konfigurálhatja a távkapcsolati portot. Az alapértelmezetten beállított port a 2179.
HardverA processzor, a memória, grafikus processzorok (GPU-k), a tárterület (ideértve azt is, hogy elhelyezésre elérhető-e a tárterület), a hálózati adapterek, a DVD\/CD-ROM-meghajtók és az alaplapi felügyeleti vezérlő (BMC) beállításainak megjelenítése és módosítása.
ÁllapotA gazdagép állapotadatainak listája. Olyan területeket fed le, mint az átfogó állapot, a Hyper-V-szerepkör állapota és a VMM-ügynök állapota. Az Állapot panelen a következő műveletek végezhetők el:

A hibák részleteinek megjelenítése.

Az állapotinformációk frissítése.

Kattintson Az összes javítása lehetőségre. A VMM megpróbálja automatikusan kijavítani a hibákat.
Virtuális gépek elérési útjai/Virtuális gépekA gazdagépen található virtuális gépek és azok állapotinformációinak megjelenítése. A virtuális gépek regisztrálását is lehetővé teszi a gazdagépen.
TartalékokLehetővé teszi a szülő gazdagépcsoporttól örökölt, a gazdagéptartalékra vonatkozó beállítások felülbírálását és egyedi megadását. A beállítások között a processzorra, a memóriára, a lemezterületre, a lemezes I\/O-műveletekre és a hálózati kapacitásra vonatkozó értékek módosíthatók.
TárterületMegjeleníti a gazdagéphez hozzárendelt tárolókat, és lehetővé teszi a tárolási logikai egységek és fájlmegosztások hozzáadását és eltávolítását.
Virtuális kapcsolókA virtuális kapcsolók konfigurálására használható.
Elhelyezési elérési utak/ElhelyezésLehetővé teszi a virtuális gépek alapértelmezett elérési útjának konfigurálását, és az alapértelmezett szülő lemezútvonalak konfigurálását is, amelyek a virtuális gépek gazdagépen történő elhelyezésekor használatosak.
Karbantartási időszakokA karbantartási időszakok megadására használható.
Egyéni tulajdonságokAz egyéni tulajdonságok hozzárendelésére és kezelésére alkalmas.

A Hyper-V-fürtök tulajdonságai

TabBeállítások
ÁltalánosMegtekintheti a nevet, a gazdagépcsoportot és a leírást. Megadhatja a Fürt tartaléka (csomópontok) beállítást is, és megtekintheti a fürt tartalékának állapotát.

A Fürt tartaléka (csomópontok) beállítás adja meg azoknak a csomóponthibáknak a számát, amelyeket a gazdagépfürtbe telepített összes virtuális gép zavartalan támogatás mellett a fürtnek még el kell viselnie. Ha a fürt nem képes elviselni a megadott számú csomóponthibát az összes virtuális gép zavartalan üzemeltetése mellett, akkor a fürt túl-jegyzett állapotba kerül. Túl-jegyzett állapotban a fürtözött gazdagépek zéró minősítést kapnak a virtuális gépek elhelyezése során. A rendszergazdák kézi elhelyezéssel felülbírálhatják az értékelést, és magas-rendelkezésre állású virtuális gépeket is elhelyezhetnek a túl-jegyzett fürtökön.
ÁllapotMegtekintheti a gazdagépfürt részletes állapotinformációit:

Fürtellenőrző tesztek és sikerek. Egy, a legújabb ellenőrzési jelentésre mutató hivatkozást is tartalmaz, (ha van ilyen). Vegye figyelembe, hogy a jelentés eléréséhez a jelentést tartalmazó fürtcsomóponton rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie. A gazdagépfürtöknél igény szerint futtathat egy fürtellenőrzést a VMM használatával. Ehhez a Háló munkaterületen keresse meg a gazdagépfürtöt, majd kattintson rá. Ezután a Gazdagépfürt lapon kattintson a Fürt ellenőrzése lehetőségre. A fürtellenőrzés azonnal megkezdődik.

Online elemek a fürtben: a fürt alapvető erőforrásai, a tanúsító lemez a kvórumban és a fürtszolgáltatás az egyes csomópontokon.
Rendelkezésre álló tárMegjeleníti a rendelkezésre álló tárhelyet, azaz a gazdagépfürthöz társított azon tárolási logikai egységeket, amelyek nem megosztott fürtkötetek (CSV-k).

A következőket is teheti:

Hozzáadhat és eltávolíthat a VMM által felügyelt logikai tárolási egységeket.

Átalakíthatja a rendelkezésre álló tárat megosztott tárrá (CSV-vé).
Megosztott kötetekMegjeleníti a gazdagépfürt számára elérhető megosztott köteteket (CSV-ket). A következőket is teheti:

Hozzáadhat és eltávolíthat a VMM által felügyelt CSV-ket.

A CSV-köteteket átalakíthatja elérhető (nem CSV) tárolóvá.
Egyéni tulajdonságokÖn által kezelt egyéni tulajdonságok.
© 2017 Microsoft