Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Tároló hozzáadása Hyper-V-gazdagépekhez és -fürtökhöz

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2017. 03. 29.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

A Hyper-V-gazdagépek és -fürtök számára kiépített tároló System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-hálóban történő lefoglalásához olvassa el a cikkben található információkat.

Előkészületek

Mielőtt a kiosztott tárolót gazdagépekhez és fürtökhöz rendelhetné, a VMM-hálónak fel kell derítenie és be kell sorolnia azt.

 1. Tároló felderítése és besorolása:
 2. Blokktároló hozzárendelése gazdagépcsoportokhoz. Hozzárendelhet egy teljes tárolókészletet vagy egy adott logikai egységet (LUN) is.
 3. Mielőtt a tárolókat gazdagépekhez rendelné, hajtsa végre a következő lépéseket:
  • Többutas I/O (MPIO): Ha szálcsatornás- vagy iSCSI-tárolót használ, a Többutas I/O (MPIO) szolgáltatást mindegyik gazdagépen engedélyeznie kell.
   • Ha az MPIO már a gazdagép hozzáadása előtt engedélyezve van, a VMM a Microsoft DSM használatával automatikusan engedélyezi azt a támogatott tárolótömbök számára. Ha szállítóspecifikus DSM-ekkel rendelkezik, a rendszer ezeket fogja használni.
   • Ha gazdagépet ad a VMM-hez és az MPIO szolgáltatást csak később engedélyezi, a felderítési eszközhardver-azonosítókat manuálisan kell hozzáadnia.
  • Gazdabuszadapter és zónázás: Ha szálcsatornás tárolóhálózatot (SAN) használ, minden gazdagépen telepítenie kell egy gazdabuszadaptert (HBA), és megfelelően be kell állítani a zónázást.
  • iSCSI: Ha iSCSI-tárolóhálózatot használ, mindenképpen iSCSI-portálokat adjon hozzá, és arra is figyeljen, hogy az iSCSI-kezdeményező be legyen jelentkezve a tömbbe.

   Győződjön meg arról, hogy minden gazdagépen elindította az iSCSI-kezdeményező szolgáltatást, és az Automatikus beállítást adta meg számára.
  • Tárolócsoport: Tájékoztassa az adattárolásért felelős rendszergazdát arról, hogy a VMM hogyan felügyeli a tárterületet.
   • A VMM alkalmazásban a tárolócsoport összeköti a gazdagépek kezdeményezőit, a célportokat és a logikai egységeket.
   • A tárolócsoport egy vagy több gazdagép-kezdeményező azonosítót (IQN vagy WWN) (WWN) tartalmaz.
   • A tárolócsoport ezenkívül mégy egy vagy több célportot és logikai egységet tartalmaz. A logikai egységeket a gazdagépen futó kezdeményezők a célportokon keresztül érhetik el.
   • Alapértelmezés szerint, ha a VMM felügyeli a logikai egységek hozzárendelését, akkor a VMM gazdagépenként egy tárolócsoportot hoz létre, amely lehet különálló gazdagép vagy gazdagépfürt-csomópont.
   • Egyes tárolótömbök esetén előnyösebb egyetlen olyan tárolócsoportot használni az egész fürt számára, amelyben egy tárolócsoport tárolja az összes fürtcsomópont gazdagépi kezdeményezőit. Ezt a CreateStorageGroupsPerCluster tulajdonság $true értékűre állításával teheti meg a Set-SCStorageArray parancsmag használata által.

Tároló kiosztása

 • Fájltárolót közvetlenül a gazdagépekhez és fürtökhöz rendelhet hozzá.
 • A gazdagépekhez és fürtökhöz logikai egységeket adhat:
 • Ha egy gazdagépcsoporthoz már társított logikai egységeket, azokat az egyes gazdagépekhez és fürtökhöz rendelheti.
 • Ha egy gazdagépcsoporthoz tárolókészletet rendelt, az eljárás során logikai egységeket alakíthat ki, ezáltal tárolót rendelhet egy fürthöz.
 • Ha olyan megosztott tárolót kíván használni, amelyet nem a VMM felügyel, a tárolólemezeket mindegyik gazdagép illetve csomópont számára elérhetővé kell tennie, mielőtt hozzáadhatná azokat. A fürtözni kívánt gazdagépeket el kell látnia egy vagy több logikai egységgel, a tárolólemezeket pedig az egyik csomóponton csatlakoztatnia és formáznia kell. Vegye figyelembe, hogy a VMM nem támogatja, de nem is gátolja meg az aszimmetrikus tárolás használatát, amely során a munkaterhelések a fürtcsomópontok egy részhalmaza között megosztott lemezeket használhatnak. Minden fürtcsomópontnak a fürtlemez lehetséges tulajdonosának kell lennie.
 • Miután ISCSI-tárolót adott hozzá egy gazdagéphez, a tárolóhoz új munkamenetet kell létrehoznia.

Fájltároló lefoglalása önálló gazdagép számára

Bármely olyan gazdagépen hozzárendelhet fájlmegosztásokat, amelyen a fájlmegosztást tárolóként használó virtuális gépeket kíván létrehozni.

 1. Kattintson a Háló > Kiszolgálók > Minden gazdagép elemre, majd válassza ki a konfigurálni kívánt gazdagépet vagy fürtcsomópontot.
 2. Kattintson a Gazdagép > Tulajdonságok > Állomás-hozzáférés elemre. Adjon meg egy futtató fiókot. Alapértelmezés szerint az a futtató fiók van felsorolva, amelyik a gazdagép VMM-hez adására volt használva. A Futtató fiók mezőben konfigurálja a fiókbeállításokat. Nem használhatja azt a fiókot, amelyet a VMM szolgáltatáshoz is használ. Vegye figyelembe a következőket:
  • Ha a VMM szolgáltatásfiókjához tartományi fiókot használt, adja hozzá a tartományi fiókot a helyi Rendszergazdák csoporthoz a fájlkiszolgálón.
  • Ha a VMM szolgáltatásfiókjához a helyi rendszerfiókot használta, adja hozzá a VMM felügyeleti kiszolgáló számítógépfiókját a helyi Rendszergazdák csoporthoz a fájlkiszolgálón. A VMMServer01 nevű VMM felügyeleti kiszolgáló esetében például a VMMServer01$ számítógépfiókot adja hozzá.
  • Minden olyan gazdagépet vagy gazdagépfürtöt, amely hozzáfér az SMB 3.0-fájlmegosztáshoz, a futtató fiók használatával kell hozzáadni a VMM-hez. A VMM automatikusan ezt a futtató fiókot használja az SMB 3.0-fájlmegosztás eléréséhez.
  • Ha a gazdagép vagy gazdagépfürt hozzáadásakor explicit felhasználói hitelesítő adatokat adott meg, akkor eltávolíthatja a gazdagépet vagy a fürtöt a VMM-ből, majd ismét hozzáadhatja a futtató fiókkal.
 3. Kattintson az Állomásnév > Tulajdonságok > Tárterület > Fájlmegosztás hozzáadása lehetőségre.
 4. A Fájlmegosztás elérési útja menüpontban válassza ki a szükséges SMB 3.0-fájlmegosztást, majd kattintson az OK gombra.
 5. Győződjön meg róla, hogy a gazdagép rendelkezik hozzáféréssel. Ehhez nyissa meg a Feladatok munkaterületet a feladat állapotának megtekintéséhez. Vagy nyissa meg ismét a gazdagép tulajdonságait, és kattintson a Tárterület fülre. A Fájlmegosztások területen kattintson az SMB 3.0-fájlmegosztásra. Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld pipa a Hozzáférés a fájlmegosztáshoz elem mellett.
 6. Ismételje meg az eljárást minden olyan önálló gazdagép esetében, amelynek hozzáférést kíván biztosítani az SMB 3.0-fájlmegosztáshoz, vagy a fürt összes csomópontja esetében.

Logikai egység hozzárendelése önálló gazdagéphez

Egy már meglévő egységet is hozzárendelhet a gazdagéphez, vagy létrehozhat és hozzárendelhet egy újat is.

 1. A Háló > Kiszolgálók > Minden gazdagép menüpontban kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt gazdagép > Tulajdonságok elemére.
 2. Ha új logikai egységet szeretne létrehozni:

  • Az eszköztáron a Lemez elem mellett kattintson a Hozzáadás gombra. A Logikai egység elem mellett kattintson a Logikai egység létrehozása lehetőségre.
  • A Logikai egység létrehozása > Tárolókészlet menüpontban válassza ki azt a készletet, amelyből a logikai egységet létre kívánja hozni. Adjon meg egy nevet (csak alfanumerikus lehet), egy leírást és az egység méretét. A befejezéshez kattintson az OK gombra.
 3. Ha meglévő logikai egységet szeretne hozzárendelni a gazdagéphez, az eszköztáron kattintson a Lemez elem melletti Hozzáadás gombra.

 4. A Logikai egység listában ellenőrizze, hogy a most létrehozott logikai egység van kiválasztva.
 5. Ha szeretné formázni a lemezt, az Új lemez formázása területen jelölje be a Kötet formázása NTFS-kötetként a következő beállításokkal jelölőnégyzetet, majd adja meg a használni kívánt beállításokat. Vegye figyelembe, hogy ha a Kényszerített formázás akkor is, ha található fájlrendszer lehetőség be van jelölve, a köteten lévő összes adat felülíródik. Ha a logikai egységen meglévő adatok találhatók, és nem használja a Formátum kényszerítése lehetőséget, a VMM logikai egység hozzárendelésére irányuló feladat egy figyelmeztető üzenettel fog befejeződni. A VMM hozzárendeli a logikai egységet a gazdagéphez. A lemezt később is megformázhatja.
 6. A Csatlakoztatási pont területen válassza ki a csatlakoztatási lehetőségeket. Ezután kattintson az OK gombra a logikai egység gazdagéphez történő hozzárendeléséhez.
 7. A VMM regisztrálja a logikai tárolási egységet a gazdagépen, és csatlakoztatja a tárolólemezt.
  • A kapcsolódó feladat adatainak megtekintéséhez nyissa meg a Feladatok munkaterületet.
  • A logikai egység hozzárendelésének ellenőrzéséhez tekintse meg a Gazdagépnév ** > Tulajdonságok** párbeszédpanel Tárolók lapján található adatokat. Az újonnan hozzárendelt logikai egység megjelenik a Lemez alatt. Kattintson az új lemezre a lemez részleteinek megtekintéséhez.
  • Ha a lemez részletei között található Tömb mező fel van töltve , ez azt jelzi, hogy a tárolótömb a VMM felügyelete alatt van.
 8. További lemezbeállítások konfigurálásához nyissa meg a gazdagépen a Lemezkezelés eszközt. A Lemezkezelés megnyitásához kattintson az Indítás gombra, gépelje be a diskmgmt.msc kifejezést a keresőmezőbe, és nyomja le az ENTER billentyűt. Az új lemez alaplemezként jelenik meg a lemezlistában. Ha a lemez formázását választotta, a lemez már formázott és online állapotban van. A jobb gombbal a lemezre kattintva megtekintheti a rendelkezésre álló beállításokat, például: Formázás és Meghajtóbetűjel és elérési utak módosítása.

A tároló konfigurálása Hyper-V-fürthöz

 1. Kattintson a HálóKiszolgálók > Minden gazdagép elemre. Kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt fürt > Tulajdonságok elemére. A Gazdagépfürt neve > Tulajdonságok oldalon kattintson egy fülre:

  • Rendelkezésre álló tár: rendelkezésre álló tár hozzáadásához, a rendelkezésre álló tár megosztott tárrá (CSV) alakításához vagy a rendelkezésre álló tár eltávolításához.
  • Megosztott kötetek: megosztott fürtkötetek (CSV-k) hozzáadása, CSV-k átalakítása rendelkezésre álló tárrá, illetve CSV-k eltávolítása. A fürtnek a CSV-k támogatáshoz legalább Windows Server 2012 rendszert kell futtatnia.
 2. Tároló konfigurálása gazdagépfürthöz. Vegye figyelembe a következőket:

  • Ha rendelkezésre álló tárolót kíván hozzáadni a CSV-khez, a logikai egységek nevében csak alfanumerikus karaktereket használjon. Vegye figyelembe, hogy a korábban inicializált lemezek partícióstílusát már nem változtathatja meg.
  • Rendelkezésre álló tár megosztott tárrá alakítása esetén győződjön meg arról, hogy a fürtön nincsenek olyan virtuális gépek, amelyek az átalakítandó tárat használják hozzárendelt .vhd- vagy .vhdx-fájljaik tárolására.

   Alakítsa át a köteteket egyesével. Az átalakítás után ellenőrizze, hogy a logikai egység megjelenik-e a Megosztott kötetek lapon.

   Figyelem: Ha olyan rendelkezésre álló tárat alakít át megosztott tárrá, amelyet már használnak virtuális gépek, az súlyos adatvesztést eredményezhet.
  • Csal akkor távolíthat el tárterületet, ha a fürtben nincsenek olyan virtuális gépek, amelyek az adott tárat használják vhd fájljaik tárolására.
 3. Amikor készen áll a módosítások véglegesítésére, kattintson az OK gombra.

iSCSI-munkamenet létrehozása

 1. A célgazdagépen, a Szolgáltatások beépülő modulban győződjön meg arról, hogy a Microsoft iSCSI-kezdeményező szolgáltatás elindult, és Automatikus módra van beállítva.
 2. A Háló > Kiszolgálók > Minden gazdagépGazdagépek menüpontban kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt gazdagép > Tulajdonságok elemére.
 3. Nézze meg, hogy a tárolótömb szerepel-e már az iSCSI-tömbök alatt. Ha nem, az eszköztáron kattintson az iSCSI tömb elem melletti Hozzáadás gombra.
 4. Az Új iSCSI-munkamenet létrehozása > Tömb menüpontban kattintson a használni kívánt tárolótömbre.
 5. Új munkamenet létrehozásához kattintson a Létrehozás gombra. Ha módosítani szeretné az egyéni beállításokat, beleértve a célfigyelőt, a nevet vagy a gazdagép használni kívánt hálózati adapterét, kattintson a Speciális beállítások használata gombra.
 6. A hozzáadott tömb megjelenik az iSCSI-tömbök alatt. További részletek megtekintéséhez kattintson a tömbre.
© 2017 Microsoft