Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Vendégfürt létrehozása VMM-szolgáltatássablonból

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2016. 11. 15.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan hozhat létre vendégfürtöket (feladatátvevő fürtöket virtuális gépeket tartalmazó két vagy több csomóponttal) System Center 2016 – Virtual Machine Manager- (VMM-) szolgáltatássablonokból.

A VMM szolgáltatásai csoportba rendezik a virtuális gépeket az alkalmazás biztosításához. A szolgáltatássablonok a szolgáltatásról tartalmaznak információkat, beleértve azokat a virtuális gépeket, amelyeket a szolgáltatás részeként telepítenek, a virtuális gépeken telepítendő alkalmazásokat, valamint a használandó hálózati konfigurációt. Virtuálisgép-sablonokat, hálózati beállításokat, alkalmazásokat és tárolókat is hozzáadhat a szolgáltatássablonhoz. További információ

A szolgáltatássablonok használatával létrehozhat vendégfürtöket. Ezután konfigurálhatja azokat alkalmazások (mint például az SQL Server) futtatására.

Előkészületek

 • A vendégfürtökben lévő virtuális gépek csak a Windows Server 2012 R2 vagy újabb rendszert futtató gazdagépfürtökre telepíthetők. Ellenkező esetben a telepítés sikertelen lesz.
 • A vendégfürt létrehozásához szükség lesz számos parancsprogramra, többek között egy olyanra, amelyet futtathat a fürt első virtuális gépén, és egy olyanra, amelyet a többi virtuális gépen futtathat, hogy azok csatlakozhassanak a fürthöz. A parancsprogram beállításai a szolgáltatássablon alkalmazásbeállításaiban vannak megadva.
 • A fürt megosztott lemezeinek konfigurálásához új VHDX-fájlok használatára van szükség. Ne használja fel azokat újra egy régebbi fürtből. Ellenőrizze, hogy a merevlemezfájlok a VMM erőforrástárában vannak-e.
 • Adjon meg egy elérési utat a SCSI-alapú tárolóban, ahová a vendégfürt összes VHDX-fájlja kerül majd az üzembe helyezéskor. Tárhelybesorolások segítségével szabályozhatja a VHDX-fájlok elhelyezését, de a besoroláson belül rendelkeznie kell legalább egy olyan hellyel, amely rendelkezik az összes VHDX-fájl tárolásához szükséges kapacitással. A VMM nem telepíti a VHDX-fájlokat több helyre.
 • Az üzembe helyezéskor megváltozhatja a VHDX-fájlok helyét, még akkor is, ha ugyanazt a szolgáltatássablont használja több vendégfürt telepítéséhez. Ehhez a vendégfürtöket nem a felhőbe, hanem egy gazdagépcsoportra kell telepítenie. Ezt követően a központi telepítéskor adjon meg egy elérési utat a fürtre vonatkozó összes VHDX-fájl számára. Ez felülírja a virtuálisgép-sablonban megadott helyet.
 • Szükség lesz egy olyan virtuálismerevlemez-fájlra is, amely a vendégfürt virtuális gépeihez használt (a Sysprep használatával előkészített) operációs rendszert tartalmazza. Az egyes csomópontok létrehozásakor a VMM a virtuálismerevlemez-fájlnak egy másolatát használja az adott csomópont rendszerlemezeként.

A vendégfürt létrehozásakor futó parancsprogramok megadása

 1. Állítson be egy alkalmazásprofilt.
 2. Az Új alkalmazásprofil > Általános > Kompatibilitás területen őrizze meg az engedélyezett alapértelmezett Általános beállítást.
 3. Az Alkalmazáskonfiguráció > Operációsrendszer-kompatibilitás területen válassza ki egy (Windows Server 2012-nél nem korábbi) kiszolgálói operációs rendszer egy vagy több kiadását.
 4. Adja hozzá azokat a parancsprogramokat, amelyekre az első fürtcsomópont létrehozásához, majd további csomópontok hozzáadásához szükség van. Az alábbiak szerint adja meg a parancsprogramokat:

  • A csak a fürt első csomópontjának létrehozásakor futó parancsprogramok esetén a Parancsnyelvi parancs típusa beállításhoz válassza a Létrehozás: első virtuális gép lehetőséget.
  • A fürt további csomópontjainak létrehozásakor futó parancsprogramok esetén a Parancsnyelvi parancs típusa beállításhoz válassza a Létrehozás: első után virtuális gépek lehetőséget.
  • Minden parancsprogramhoz adja meg a végrehajtható fájl nevét, a parancsprogram futtatása során használandó paramétereket, valamint a futtató fiókot.
  • Igény szerint adja meg a többi beállítást, köztük a parancsprogram futási időkorlátját, valamint a hiba- és újraindítási beállításokat.
  • A parancsprogram tartalmazhat olyan beállításokat, amelyeket a szolgáltatás telepítéshez való konfigurálásakor kell megadni. Az ilyen típusú beállítások formázásakor a paramétert a következő formátumban írja be a Paraméterek mezőbe: @@ (például @FürtNév@).
  • Példa a FormCluster.exe parancsprogramra, amely a Cmd.exe fájllal, valamint a /q és /c paraméterekkel fut, és szükség van hozzá a fürtnévre: Végrehajtható program: Cmd.exe, Paraméterek: /q/cFormCluster.cmd@FürtNév@
  • Hozzáadhat parancsprogramokat a fürt megadott sorrend szerint való törléséhez is. A Parancsprogram-utasítás típusaTörlés: utolsó előtt virtuális gépek vagy Törlés: utolsó virtuális gép.
  • Hozzáadhat Előtelepítés típusú parancsprogramot is, amelyet az első virtuális gépen, valamint a későbbi, a szolgáltatásréteg részeként létrehozott virtuális gépeken futtathat.
 5. Kattintson az OK gombra a beállítások mentéséhez, majd ellenőrizze a profil Profilok > Alkalmazásprofilok területen való létrejöttét. A profil a Profilok ablaktáblán jelenik meg.

Virtuálisgép-sablon létrehozása

Létrehozhat egy virtuálisgép-sablont, amely tartalmazza a megosztott VHDX-fájlok beállításait. A VHDX-fájlt egy olyan megosztott tárolón kell telepíteni, amely az összes fürtcsomópont által elérhető SCSI-csatornákkal rendelkezik, hogy az egyes csomópontok azonos hozzáféréssel rendelkezzenek a fájlhoz.

 1. Ellenőrizze, hogy a VMM-tárban rendelkezésre áll-e olyan virtuális merevlemez, amely a vendégfürt virtuális gépeihez használni kívánt operációs rendszert tartalmazza (a Sysprep használatával létrehozott formában). Nem lehet üresen hagyni.
 2. Hozzon létre egy virtuálisgép-sablont.
 3. A Virtuálisgép-sablon létrehozása varázsló > Forrás kijelölése területen válassza a Meglévő virtuálisgép-sablon vagy az erőforrástárban tárolt virtuális merevlemez használata > Tallózás elemet.
 4. A Forrás virtuálisgép-sablon kiválasztása területen kattintson a használni kívánt virtuális merevlemezre.
 5. A Hardver konfigurálása területen adja meg a hardverprofilt vagy a hardverbeállításokat.
 6. Ha a vendégfürtöt megosztott VHDX használatára szeretné konfigurálni, akkor a Buszkonfiguráció területen kattintson a SCSI-adapter: 0 lehetőségre, majd az Új felirat mellett kattintson a Lemez elemre. Az új lemez a SCSI-adapter alatt jelenik meg. Jelölje ki a lemezt, majd válassza A lemez megosztása a szolgáltatási rétegben lehetőséget.
 7. Törölje a jelölést A virtuális gép operációs rendszerét tartalmazza jelölőnégyzetből. Kattintson a Tallózás elemre, válassza ki azt a VHDX-fájlt, amelyet a VMM telepít a megosztott tárolóba, majd kattintson az OK gombra. Ismételje meg a fürt minden további csomópontjának esetében. Minden alkalommal ugyanazt a lemezt adja hozzá, de győződjön meg arról, hogy a SCSI-csatorna minden csomópont esetében egyedi legyen.
 8. A Hálózati adapterek területen válassza ki az adaptert, és válassza a Vendég által megadott IP-címek engedélyezése lehetőséget. Ez engedélyezi a fürt csomópontjai (a virtuális gépek) számára az IP-címek megadását egyrészt a fürt, másrészt azon alkalmazások számára, amelyeket a fürtön történő futásra konfigurál.
 9. A Speciális> Rendelkezésre állás területen válassza az Ez a virtuális gép legyen magas rendelkezésre állású lehetőséget. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a virtuális gép fürtözött példányként jön létre a gazdagépfürtön, így ha egy gazdagép meghibásodik, a virtuális gép feladatátvételt hajt végre a fürt egy másik gazdagépére.
 10. Kattintson a Rendelkezésre állási készletek felügyelete > Létrehozás elemre. A létrehozott rendelkezésre állási készletet a vendégfürt összes csomópontja használja. Ez azt jelenti, hogy a VMM megkísérli a virtuális gépeket külön gazdagépeken tartani, így ha az egyik gazdagép meghibásodik, egy másik gazdagép virtuális gépei biztosíthatják a szolgáltatásokat.
 11. Az operációs rendszer konfigurálása területen nyissa meg a Vendég operációs rendszer profilja listát, és válasszon ki egy operációsrendszer-profilt, vagy válassza az Új Windows operációsrendszer-testreszabási beállítások létrehozása lehetőséget. A választása meghatározza, hogy megjelennek-e kiegészítő varázslóoldalak.

  • Az Azonosító adatok > Számítógépnév alatt egy mintát adhat meg a számítógépnevek létrehozásához. Ha például a kiszolgalo#### mintát adja meg, a következő módon jönnek létre a számítógépnevek: kiszolgalo0001, kiszolgalo0002 stb. A minta használata azt biztosítja, hogy amikor további virtuális gépeket ad a szolgáltatáshoz, a korábbiakhoz kapcsolódó és azonosítható számítógépnevek generálása történjen. Ha ezt a módszert használja a számítógépnév megadására, nem használhatja a névbekérési paraméterrel (@@) együtt. Vagy az egyik, vagy a másik módszer használható, de a kettő egyszerre nem.
  • A Hálózat alatt megadhatja az Active Directory-beállításokat a teljes tartománynév vagy a kukac jel (@) használatával a tartománynév előtt és mögött, például: @Tartomány@. Ha így használja a kukac jelet (@), a szükséges információ megadható, amikor a virtuális gép telepítése történik szolgáltatástelepítés részeként. A szolgáltatás telepítési helyét jelentő tartomány és a VMM felügyeleti kiszolgáló tartománya között nem kell megbízhatósági kapcsolatnak lennie.
 12. Végezze el a varázsló hátralévő lépéseit a virtuálisgép-sablon létrehozásához.

A virtuálisgép-sablon szolgáltatássablonba foglalása

 1. Hozzon létre egy szolgáltatássablont, majd adja hozzá a virtuálisgép-sablont a megfelelő sablonréteghez.
 2. A sablon mentése és ellenőrzése után kattintson a jobb gombbal a rétegobjektumra a szolgáltatássablon-tervezőben, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.
 3. Az Alkalmazáskonfiguráció területen adja hozzá a létrehozott alkalmazásprofilt. A szolgáltatás telepítésekor le fognak futni az alkalmazásprofilban található parancsprogramok. Mentse, és ellenőrizze a szolgáltatássablont.
 4. Kattintson a jobb gombbal ismét a szolgáltatássablonra > majd a Tulajdonságok elemre.
 5. Az Általános területen válassza az Ez a gépréteg kiterjeszthető lehetőséget, majd adjon meg egy egynél nagyobb értéket a Példányok alapértelmezett száma és a Példányok maximális száma elemnél. A maximális érték nem lehet nagyobb a virtuálisgép-sablonban konfigurált SCSI-csatornák számánál. Az alapértelmezett számnak a maximális értéknél alacsonyabbnak kell lennie.
 6. A Frissítési tartományok száma területen a Példányok maximális száma lehetőségnél megadott értékkel azonos értéket adjon meg. Ha például az alapértelmezett szám értéke 3, és a maximális szám értéke is 3, a vendégfürtnek három csomópontja lesz. Állítsa a frissítési tartományok számát is 3-ra, hogy a rendszer három lépésben, egyszerre egy csomóponton (virtuális gépen) hajtsa végre a frissítéseket. Így a tervezett karbantartás alatt a vendégfürt legalább két virtuális gépe továbbra is folyamatosan működik.
 7. Mentse, és ellenőrizze a szolgáltatássablont.

Miután beállította a vendégfürtöt, telepítheti a szolgáltatást.

© 2017 Microsoft