Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

Terheléselosztás integrálása VMM-szolgáltatássablonokkal

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2017. 04. 07.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Ez a cikk azt ismerteti, hogyan integrálható a Windows hálózati terheléselosztás (NLB) és a hardveres terheléselosztó a System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) szolgálatássablonjaival.

A szolgáltatások csoportokba rendezik a virtuális gépeket egy alkalmazás biztosításához. A szolgáltatásról tartalmaznak információkat, beleértve a szolgáltatás részeként üzembe helyezett virtuális gépeket, a rajtuk telepített alkalmazásokat és a használandó hálózati beállításokat. A szolgáltatássablonokhoz VM-sablonokat, hálózatbeállításokat, alkalmazásokat és tárolókat is hozzáadhat.

A szolgáltatássablonok egy vagy több rétegből állhatnak. Az egyrétegű szolgáltatások egyetlen, adott alkalmazásként használt virtuális gépet tartalmaznak. A többrétegű szolgáltatások több virtuális gépből állnak. További információk.

Terheléselosztás beállítása egy szolgáltatásréteghez

Egy terheléselosztó hozzáadásával eloszthatja a szolgáltatásréteget alkotó virtuális gépekre érkező kéréseket. Használhatja a hardveres terheléselosztót, a hálózati terheléselosztással pedig ciklikus időszeletelést állíthat be.

Terheléselosztó hozzáadásához tegye a következőket:

 • Győződjön meg arról, hogy rendelkezik konfigurált logikai hálózatokkal. A logikai hálózatokhoz társított hálózati helyeknek kell tartozniuk. Ezeknek a hálózati helyeknek rendelkezniük kell legalább egy társított alhálózattal, amelyekből statikus IP-címkészleteket hozhat létre. Emellett társítson minden hálózati helyet azzal a gazdagépcsoporttal, amelyen üzembe fogja helyezni a szolgáltatást.
 • Hozzon létre egy IP-címkészletet a logikai hálózatoknak. Az IP-címkészleteknek tartalmazniuk kell a virtuális IP-címek lefoglalt tartományát, amely hozzárendelhető a terheléselosztóhoz. Állítsa be a statikus IP-címkészleteket a terheléselosztóhoz, illetve a terheléselosztóhoz tartozó virtuális gépekhez. Ezek ugyanabból vagy különböző készletekből is származhatnak, de virtuális IP-címekre és virtuális gépek IP-címeire is szükség lesz.
 • Hozzon létre virtuálisgép-hálózatokat a logikai hálózatokon.
 • Virtuális IP-sablonok létrehozása:A virtuális IP- (VIP-) sablon elosztott terhelésű beállításokat tartalmaz egy adott típusú hálózati forgalomhoz. A létrehozott VIP-sablonokat a szolgáltatássablonok terheléselosztásának beállításakor adhatja meg.
 • Hardveres terheléselosztó beállítása: Ha engedélyezni kívánja a hardveres terheléselosztást a szolgáltatássablonban, több előfeltételnek is teljesülnie kell.
 • Hálózati terheléselosztás beállítása: Ha nem kíván hardveres terheléselosztót használni, akkor hálózati terheléselosztást is alkalmazhat. Van néhány követelmény és korlátozás:

VIP-sablonok létrehozása

 1. A VMM-konzolon kattintson a Háló > Hálózat > VIP-sablonokelemre.
 2. Kattintson a Kezdőlap > Megjelenítés > Háló erőforrásai > Létrehozás > VIP-sablon létrehozása elemre.
 3. Adja meg a sablon nevét és leírását Terheléselosztó virtuális IP-sablonja varázsló > Név területén. A Virtuális IP-port területen alatt adja meg a terheléselosztással szétosztani kívánt hálózati forgalom típusának megfelelő portot. Például a HTTPS-forgalomhoz adja meg a 443-as portot. A Háttérport területen adja meg azt a portált, amelyen a háttérkiszolgáló figyeli a kéréseket.
 4. A Típus beállításnál tegye a következőket:

  • A hálózati terheléselosztás használatához kattintson a Microsoft elemre a gyártók listáján, majd kattintson a Microsoft Hálózati vezérlő elemre a Modell területen.
  • Ha hardveres terheléselosztót kíván használni, kattintson az Általános elemre egy bármely támogatott hardveres terheléselosztóval sablon létrehozásához. Kattintson a Megadott elemre, ha meghatározott típusú terheléselosztóval használható sablont szeretne létrehozni, majd adja meg a gyártót és a típust.
 5. A Protokoll lapon kattintson arra a protokollra, amelyhez virtuális IP-sablont kíván létrehozni.

  • Ha a HTTPS lehetőséget választja, meg kell adnia, hol végződik a forgalom.
  • Válassza a HTTPS átengedése beállítást, ha visszafejtés nélkül kívánja átengedni a forgalmat a virtuális géphez.
  • Válassza a HTTPS zárása elemet, ha szeretné lezárni és visszafejteni a HTTPS-forgalmat a terheléselosztónál. Ez a beállítás több információt, például cookie-kat és fejléceket biztosít a terheléselosztónak. A beállítás használatához adja meg a egy olyan tanúsítvány tulajdonosának nevét a terheléselosztón, amely HTTPS-hitelesítéshez használható. Ezzel a beállítással engedélyezheti, hogy az Újratitkosítás újratitkosítsa a terheléselosztótól a virtuális gép felé irányuló HTTPS-forgalmat.
  • Válassza az Egyéni beállítást a TCP, az UDP vagy mindkettő megadásához.
 6. Az Adatmegőrzés lapon válassza ki azAdatmegőrzés engedélyezése elemet az ügyfélfolyamat kiemeléséhez (affinitás). Ez a beállítás azt jelenti, hogy a terheléselosztó ugyanazt az ügyfelet mindig ugyanazon virtuális géphez próbálja meg irányítani. A megadott forrás IP-címen és alhálózati maszkon, a cél IP-címen, és más, a protokoll függvényében változó paramétereken alapszik.

 7. Az Állapotfigyelők lapon igény szerint megadhatja, hogy rendszeres időközönként ellenőrzés fusson a terheléselosztón. Állapotfigyelő hozzáadásához adja meg a protokollt és a kérést. A GET ? parancs például a terheléselosztó kezdőlapjára vonatkozó HTTP GET kérést indít, és ellenőrzi a fejlécek válaszát. Módosíthatja a válasz típusát, a figyelési időközt, az időtúllépést és az újrapróbálkozásokat is. Az időtúllépésnek kisebbnek kell lennie, mint az időköznek.
 8. A Terheléselosztás lapon válassza ki a használni kívánt terheléselosztási módot. Az új kapcsolatokat a rendszer a legkevesebb kapcsolatot kezelő kiszolgálóhoz vagy a leggyorsabb válaszidejű kiszolgálóhoz tudja irányítani, illetve ciklikus időszeletelés vagy a terheléselosztó által támogatott egyéni mód is beállítható. Ha engedélyezi a hálózati terheléselosztást, válassza a Ciklikus időszeletelés beállítást.
 9. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, és kattintson a Befejezés lehetőségre. Megjelenik a Feladatok párbeszédpanel. Várja meg a Befejezve állapotot. Ellenőrizze, hogy a sablon megjelenik-e a VIP-sablonok ablaktáblán.

Hardveres terheléselosztó beállítása

Hardveres terheléselosztót a következőképpen állíthat be:

 • Konfigurációszolgáltató lekérése: A támogatott hardveres terheléselosztók hozzáadásához töltsön le és telepítsen egy olyan konfigurációszolgáltatót, amely az adott terheléselosztó gyártójától származik. A VMM jelenleg a Brocade ServerIron ADX terheléselosztó szolgáltatást és a Citrix Ntescaler terheléselosztó szolgáltatást támogatja. A szolgáltatás a VMM beépülő modulja, amely átalakítja a VMM PowerShell-parancsait a terheléselosztó API-ja számára. A szolgáltatás telepítése után újra kell indítania a VMM-szolgáltatást (net stop scwmmservice > net start scvmmservice).
 • Fiók beállítása: Hozzon létre egy VMM futtató fiókot egy megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználói névvel és jelszóval a letöltött terheléselosztó konfigurálásához.
 • Terheléselosztó hozzáadása a VMM-hez: A Terheléselosztó hozzáadása varázslóval adhatja hozzá a hardveres terheléselosztót a VMM-hez.

A hardveres terheléselosztó hozzáadása a VMM-hez

A varázsló futtatásakor válassza ki azokat a gazdagépcsoportokat, amelyek számára a terheléselosztó rendelkezésre áll, adja meg a terheléselosztó modelljét, a terheléselosztó kezeléséhez használt címet és portot, majd adja meg a VMM logikai hálózatra vonatkozó affinitást, válassza ki a konfigurációszolgáltatót, és tesztelje a kapcsolatot. A szolgáltatás üzembe helyezése előtt konfigurálnia kell a hardveres terheléselosztót. A szolgáltatás üzembe helyezése után a terheléselosztó már nem adható hozzá.

 1. Kattintson a Háló > Hálózat > Terheléselosztó > Háló erőforrásai > Kezdőlap > Hozzáadás > Erőforrások hozzáadása > Terheléselosztó elemekre.
 2. A Terheléselosztó varázsló hozzáadása > Hitelesítő adatok beállításánál válassza ki a futtató fiókot a terheléselosztó hitelesítő adataival.
 3. A Gazdagépcsoport területen válassza ki az összes gazdagépcsoportot, amelynél üzembe helyezi a szolgáltatást. A gazdagépeknek hozzá kell férniük a terheléselosztóhoz. Emellett a gazdagép fizikai hálózati adapterét új egy konfigurálnia, hogy ugyanazt a logikai hálózatot használja, mint a szolgáltatásréteg.
 4. A Gyártó és modell területen válassza ki a megfelelő beállításokat.
 5. A Cím területen adja meg a terheléselosztó IP-címét és FQDN vagy NetBIOS nevét. Adja meg a portot, amelyen a terheléselosztó a kéréseket figyeli.
 6. A Logikai hálózat affinitása beállításnál adja meg a logikai hálózatokkal való affinitást. Vegye figyelembe a következőket:

  • Előtéri affinitásért azt a logikai hálózatot válassza ki, amelyiktől a terheléselosztó beszerzi a virtuális IP-címet. A virtuális IP-cím az az IP-cím, amelyet egy szolgáltatássablonban való üzembe helyezésekor rendel a terheléselosztóhoz a rendszer.
  • Előtéri affinitás esetén a VMM a logikai hálózatok alapján meghatározza a statikus IP-címkészleteket, amelyek a terheléselosztóból és a megfelelő gazdagépcsoportból elérhetők
  • Amikor logikai hálózatokat választ az előtéri affinitáshoz, a lefoglalt VIP-címtartománnyal rendelkező társított hálózati helynek elérhetőnek kell lennie a terheléskiegyenlítővel társított gazdagépcsoportok számára.
  • A háttéraffinitás konfigurálásakor válassza ki azokat a logikai hálózatokat, amelyekhez a terheléselosztót szeretné elérhetővé tenni a szolgáltatásréteget alkotó virtuális gépekről.
 7. A Szolgáltató területen kattintson a terheléselosztó szolgáltatóra. Kattintson a Tesztelés elemre a konfiguráció ellenőrzéséhez.

 8. Az Összefoglalás területen ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra. Megjelenik a Feladatok párbeszédpanel. Várja meg a Befejezve állapotot, és ellenőrizze a Szolgáltató oszlopban, hogy aktív-e a szolgáltató.

Hálózati terheléselosztó beállítása

A VMM automatikusan tartalmazza a hálózati terheléselosztót. Ha beállította a hálózati terheléselosztó virtuális IP-címsablonjait, nincs további teendője, de vegye figyelembe a következőket:

 • A hálózati terheléselosztó nem használható, ha a virtuális gépek hálózata hálózatvirtualizálással van konfigurálva.
 • A Linux-alapú virtuális gépeket futtató szolgáltatásrétegekben a hálózati terheléselosztó nem használható.

Terheléselosztás engedélyezése

 1. Ha nincs megnyitva a sablon, kattintson a Erőforrástár > Sablonok > Szolgáltatássablonok elemre, és nyissa meg.
 2. Kattintson a Műveletek > Tervező megnyitása elemre.
 3. A Szolgáltatássablon-tervezőben kattintson a Szolgáltatássablon összetevői csoport > Terheléselosztó hozzáadása menüpontra.
 4. Kattintson terheléselosztó objektumra. A VIP-sablon neve alapján tudja azonosítani.
 5. Kattintson a Eszköz > Összekötő elemre. Kattintson a sablonnal társított Kiszolgálókapcsolatra, majd egy NIC objektumra a terheléselosztó és az adapter közötti kapcsolat létrehozásához. A NIC-beállításokban ellenőrizze a címtípusokat, és azt, hogy a MAC-cím statikus-e.
 6. Engedélyezze az Összekötő elemet, kattintson a terheléselosztóval társított Ügyfélkapcsolat elemre, majd egy logikai hálózat objektumra.
 7. Mentse a szolgáltatássablont a Szolgáltatássablon > Mentés és ellenőrzés elemre kattintva.

Hardveres virtuális IP-cím beállítása a felhasználói hozzáféréshez

A szolgáltatás üzembe helyezésekor a VMM a statikus IP-címkészlet lefoglalt címtartományából automatikusan kiválasztja a VIP-címet, és a terheléselosztási szolgáltatásréteghez rendeli. A szolgáltatás üzembe helyezése után meg kell határoznia a VIP-címet, és konfigurálnia kell hozzá egy DNS-bejegyzést, hogy a felhasználók csatlakozni tudjanak a szolgáltatáshoz.

 1. A szolgáltatás üzembe helyezése után kattintson a Háló > Hálózat > Terheléselosztó elemre.
 2. Kattintson a Megjelenítés > Szolgáltatás > Terheléselosztó adatai a szolgáltatások számára elemre, majd bontsa ki a szolgáltatást a társított VIP-cím megtekintéséhez.
 3. Kérje meg a DNS-rendszergazdát, hogy manuálisan hozzon létre egy DNS-bejegyzést a VIP-címhez. A bejegyzésnek annak a névnek kell lennie, amelyet a felhasználó megad a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz. Például: szogáltatásnév.contosol.com.
© 2017 Microsoft