Table of contents
TOC
Tartalomjegyzék összecsukása
Tartalomjegyzék kibontása

A VMM hálózatkezelési háló megtervezése

Rayne Wiselman|Utoljára frissítve:: 2017. 04. 07.
|
1 Közreműködő

Érintett kiadás: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Ez a cikk bemutatja, hogyan tervezhető meg a hálózatkezelési háló a System Center 2016 – Virtual Machine Managerben (VMM).

Hálózati összetevők

A VMM hálózatkezelés több elemet tartalmaz, amelyeket az alábbi táblázat foglal össze:

Hálózati összetevőkRészletek
Logikai hálózatokA VMM alkalmazásban a fizikai hálózatok logikai hálózatokként vannak definiálva. A logikai hálózatok az alapul szolgáló fizikaihálózat-infrastruktúra absztrakciójának hasznos módját jelentik. A logikai hálózatok beállításai illeszkednek a fizikai hálózati környezethez, vagy tükrözik azt. Például az IP-címek és a VLAN-tulajdonságok pontosan megegyeznek, és a logikai hálózaton található hálózati telephelyek tartalmazzák az adott helyre vonatkozó konfigurációs beállításokat.

Alapértelmezés szerint a VMM automatikusan létrehoz egy logikai hálózatot a Hyper-V-gazdagépek a hálóhoz való hozzáadásakor, ha nem található megfelelő logikai hálózat. Ez a lehetőség letiltható.

A logikai hálózatok az őket használó virtuális gépektől való elkülönítése céljából a VMM virtuálisgép-hálózatokat biztosít. A virtuális gépek virtuális adapterét virtuálisgép-hálózatokhoz csatlakoztatja.
MAC-címkészletekLétrehozhat MAC-címkészleteket a VMM-háló virtualizációs gazdagépein futó VM-ekhez. A statikus MAC-címkészletek használatával a VMM képes automatikusan MAC-címeket generálni és hozzárendelni a virtuális gépekhez. Használhat szabványos készleteket, vagy beállíthat testreszabott készleteket.
TerheléselosztókA VMM támogatja a hardveres terheléselosztók hozzáadását, illetve a szolgáltatásszintekhez érkező kérések hálózati terheléselosztás használatával történő elosztását
VIP-sablonokA virtuális IP- (VIP-) sablonok tartalmaznak bizonyos típusú forgalomra vonatkozó terheléselosztási információkat. Létrehozható például egy olyan sablon, amely egy adott terheléselosztó HTTPS-forgalomelosztásának módját definiálja.
Logikai kapcsolókA logikai kapcsolók a virtuáliskapcsoló-beállítások tárolói. A logikai kapcsolók gazdagépekre való alkalmazásával egységessé tehetők a kapcsolóbeállítások az összes gazdagépen. A VMM a megfelelés biztosításának érdekében nyomon követi a kapcsolóbeállításokat a logikai kapcsolókkal ellátott gazdagépeken.
PortprofilokA portprofilok tárolóként szolgálnak a hálózati adapterekhez hozzárendelhető tulajdonságokhoz. Ahelyett, hogy hálózati adapterenként külön be kelljen állítani a tulajdonságokat, létrehozhat egy portprofilt, és alkalmazhatja azt az adapterekre.

Két portprofil-típus létezik. A virtuális portprofilok által tartalmazott beállítások alkalmazhatók virtuális gépekhez csatlakoztatott vagy virtualizációs gazdagépek által használt virtuális hálózati adapterekre. A kimenő portprofilok definiálják, hogyan csatlakozzanak a virtuális kapcsolók a logikai hálózatokhoz.
PortbesorolásokA portbesorolások a virtuálisport-profilok beállításainak absztrakt tárolói. Ez az absztrakció azt jelenti, hogy a rendszergazdák és a bérlők portbesorolást rendelhetnek hozzá a virtuálisgép-sablonokhoz, míg a virtuális gépek logikai kapcsolója meghatározza, mely portprofilt kell használni. Profilok, majd a rendszergazdák és a bérlők is megfelelő minősítést választhatnak. A VMM többféle alapértelmezett portbesorolást tartalmaz. Például létezik portbesorolás a nagy sávszélességet igénylő virtuális gépek számára, és egy másik besorolás az alacsony sávszélességet igénylő virtuális gépek számára. A logikai kapcsolók konfigurálásakor a portbesorolások virtuálisport-profilokhoz kapcsolódnak.

Logikai hálózatok megtervezése

A telepítés során logikai hálózatokat, valamint mindegyik hálózaton hálózati telephelyeket és IP-címkezelést kell létrehoznia. Ezután virtuálisgép-hálózatokat hozhat létre ezen logikai hálózatok alapján.

A következőket kell megterveznie:

 1. Automatizálás létrehozása: Eldöntheti, hogy a VMM létrehozzon-e a logikai hálózatokat. A VMM a virtualizációs gazdagépek hozzáadásakor minden alkalommal automatikusan létrehoz egy logikai hálózatot. A VMM nem hoz létre hálózati telephelyeket az automatikusan létrehozott logikai hálózaton. Ez a funkció kikapcsolható a Beállítások > Általános > Hálózati beállítások menüpontban a Logikai hálózatok automatikus létrehozása jelölésének törlésével.
 2. Logikai hálózat kapacitása: Ha manuálisan szeretne létrehozni logikai hálózatokat, el kell döntenie, mire lesz szüksége a fizikai hálózati topológia reprezentációjához. Például ha egy felügyeleti hálózatra és egy virtuális gépek által használt hálózatra van szükség, hozzon létre két logikai hálózatot.
 3. Logikai hálózatok típusai: Döntse el, milyen típusú logikai hálózatra lesz szüksége. Konfigurálja úgy a virtuálisgép-hálózatokat, hogy a logikai hálózatokra épüljenek. Ezek a virtuálisgép-hálózatok lehetővé tehetik a hálózatvirtualizációt a több virtuális hálózat egy megosztott fizikai hálózaton való létrehozásának képességével, vagy pedig az elkülönítést VLAN-okkal és PVLAN-okkal. A logikai hálózat konfigurálásakor jeleznie kell, melyik hálózattípusra van szüksége.
 4. Hálózati helyek: Határozza meg, hány hálózati telephelyre lesz szüksége a logikai hálózaton. Tervezhet gazdagépcsoportok és a gazdagépek helye alapján. Például: egy gazdagépcsoport Budapesten és egy gazdagépcsoport Győrben. Nincs szükség hálózati telephelyekre, ha nem rendelkezik VLAN-okkal, és DHCP-t használ az IP-címek kiosztására.
 5. VLAN-ok/alhálózatok: Döntse el, milyen VLAN-okra és IP-alhálózatokra lesz szükség a logikai hálózaton. Ezek a fizikai hálózati topológia elemeit tükrözik.
 6. IP-címkezelés: Ha statikus IP-cím hozzárendelést használ, határozza meg, mely logikai hálózatoknak lesz szükségük statikus címkészletekre.

A következőket kell tennie:

 1. Alapvető logikai hálózatok azonosítása: Azonosítsa azokat a kezdeti logikai hálózatokat, amelyek a környezetében található fizikai hálózatokat tükrözik.
 2. További, adott követelményeknek megfelelő logikai hálózatok azonosítása: Definiáljon adott céllal rendelkező logikai hálózatokat, vagy hajtson végre egy bizonyos műveletet a környezeten belül. A logikai hálózatok egyik előnye, hogy a számítógép és a hálózat különböző üzleti célú szolgáltatásai különválaszthatóak a fizikai infrastruktúra módosítása nélkül.
 3. Elkülönítési követelmények meghatározása: Azonosítsa, mely logikai hálózatokat kell elkülöníteni, és milyen módon lehet kényszeríteni az elkülönítést – fizikai elválasztás, VLAN/PVLAN vagy hálózatvirtualizálás útján. Ne feledje, hogy ha a hálózatot több bérlő használja, szükség van elkülönítésre. Ha csak egyetlen bérlője vagy ügyfele van, akkor az elkülönítés nem kötelező. Ha nincs szükség elkülönítésre, akkor elegendő egyetlen virtuálisgép-hálózat, amely a logikai hálózatra van leképezve.
 4. Határozza meg az egyes azonosított logikai hálózatokhoz definiálandó hálózati telephelyeket, VLAN-okat, PVLAN-okat és IP-készleteket.
 5. Döntse el, melyik logikai hálózatot rendeli melyik virtualizációs gazdagéphez.

A logikai hálózatok, hálózati telephelyek és IP-címkészletek megtervezése

Használja az alábbi táblázatot a virtualizált infrastruktúra támogatásához szükséges logikai hálózatok, virtuálisgép-hálózatok és IP-címkészletek tervezésekor.

Áttekintendő vagy meghatározandó elemLeírás és (igény szerint) hivatkozások a jelen témakörön belül
A VMM által már alapértelmezés szerint létrehozott logikai hálózatokAmikor hozzáad egy Hyper-V-gazdagépet a VMM-ben, létrejöhetnek logikai hálózatok alapértelmezés szerint a DNS-utótagok alapján.
Hány logikai hálózatra van szükség, illetve a rendeltetésükTervezze meg a gazdagépei hálózati topológiáját képviselő logikai hálózatok létrehozását. Például ha egy felügyeleti hálózatra, egy fürtszívverések céljából használt hálózatra és egy virtuális gépek által használt hálózatra van szüksége, hozzon létre egy logikai hálózatot mindegyikük számára.
Kategóriák, amelyekbe a logikai hálózatai tartoznakTekintse át a logikai hálózatok rendeltetését, és eszerint kategorizálja őket:

- Nincs elkülönítés: Például egy gazdagépfürt fürtszívverés-hálózata.
- VLAN: A VLAN-ok biztosítják az elkülönítést.
- Virtualizált: A Hyper-V hálózatvirtualizálás alapját nyújtja.
- Külső: Virtuális gépen kívüli hálózatkezelő (gyártói hálózatfelügyeleti konzol vagy virtuáliskapcsoló-kiterjesztés kezelője) felügyelete alatt áll.

- IPAM: IP-címkezelő (IPAM) kiszolgáló felügyelete alatt áll.
Hány hálózati telephelyre van szükség az egyes logikai hálózatokbanA hálózati telephelyek tervezése gyakran gazdagépcsoportok és a gazdagépek helye alapján zajlik. Például: egy „Budapest” gazdagépcsoport és egy „Győr” gazdagépcsoport esetében, ha rendelkezik egy FELÜGYELET logikai hálózattal, létrehozhat két hálózati telephelyet, FELÜGYELET – Budapest és FELÜGYELET – Győr néven.
Mely VLAN-ok és/vagy IP-alhálózatok szükségesek az egyes hálózati telephelyekhezA hozzárendelt VLAN-oknak és IP-alhálózatoknak meg kell felelniük a topológiának.
Mely logikai hálózatoknak (pontosabban mely hálózati telephelyeknek) lesz szükségük IP-címkészletekreHatározza meg, mely logikai hálózatok használnak majd statikus IP-címkezelést vagy terheléselosztást, és mely logikai hálózatok szolgálnak majd a hálózatvirtualizálás alapjául. Ezekhez a logikai hálózatokhoz tervezzen meg IP-címkészleteket.

Alapértelmezés szerint létrehozott logikai hálózatok

A VMM-konzolban, a Háló >Hálózat > Logikai hálózatok menüpontban megjelenhetnek a VMM által alapértelmezés szerint létrehozott logikai hálózatok. A VMM ezeknek a hálózatoknak a létrehozásával biztosítja, hogy gazdagép hozzáadásakor álljon rendelkezésre legalább egy logikai hálózat, amelyre telepíthetőek virtuális gépek és szolgáltatások. Hálózati telephelyek nem jönnek létre automatikusan.

Ezen beállítások működésének szemléltetése céljából tegyük fel, hogy nem módosította a beállításokat, és egy Hyper-V-gazdagépet vesz fel a VMM felügyelete alá. Ebben az esetben a VMM automatikusan létrehozza a gazdagép egyes hálózati adaptereihez rendelt kapcsolatspecifikus DNS-utótag első utótagcímkéjével megegyező nevű logikai hálózatokat. A VMM egy „nincs elkülönítés” működési módú virtuálisgép-hálózatot is létrehoz a logikai hálózaton. Ha például a gazdagép hálózati adapteréhez a corp.contoso.com DNS-utótag tartozik, akkor a VMM létrehoz egy „corp” nevű logikai hálózatot, majd azon létrehoz egy „corp” nevű, elkülönítés nélküli virtuálisgép-hálózatot.

Útmutató a hálózati helyekhez: VLAN- és IP-alhálózati beállítások

A hálózati telephelyekhez tartozó VLAN-okat és IP-alhálózatokat meghatározó fő irányelv, hogy azok megfeleljenek a hálózat topológiájának. A részletekért lásd az alábbi táblázatot.

Megjegyzés

A hálózati telephelyeket egyes esetekben „logikaihálózat-definícióknak” is nevezzük, például a Windows PowerShell-parancsokban.

A logikai hálózat céljaA logikai hálózathoz tartozó hálózati telephelyekkel kapcsolatos irányelv
Statikus IP: Olyan logikai hálózat, amely statikus IP-címkezelést használ, például egy gazdagépfürt-csomópontokat támogató hálózatHozzon létre legalább egy hálózati telephelyet, majd rendeljen hozzá legalább egy IP-alhálózatot.
DHCP (VLAN-ok nélkül): Olyan logikai hálózat, amely nem tartalmaz VLAN-okat, és amelyben minden számítógép vagy eszköz DHCP-t használHálózati telephelyekre nincs szükség.
VLAN-ok: Logikai hálózat VLAN-alapú független hálózatok számára- Ha a VLAN-ok statikus IP-címkezelést használnak, hozzon létre megfelelő hálózati telephelyeket, amelyek meghatározzák a VLAN-okra és IP-alhálózatokra vonatkozó információkat.
- Ha a VLAN-ok DHCP-t használnak, hozzon létre megfelelő hálózati telephelyeket, amelyek csak a VLAN-információkat határozzák meg (az alhálózatokét nem).
Hálózatvirtualizáció: Olyan logikai hálózat, amely a hálózatvirtualizálást használó virtuálisgéphálózatok alapját adjaHozzon létre legalább egy hálózati telephelyet, majd rendeljen hozzá legalább egy IP-alhálózatot. Az IP-alhálózat azért szükséges, mert ennek a logikai hálózatnak IP-címkészletre lesz szüksége.

Szükség szerint VLAN-t is rendelhet a hálózati telephelyhez.
Terheléselosztás: A VMM által kezelt terheléselosztót tartalmazó logikai hálózatHozzon létre legalább egy hálózati telephelyet, majd rendeljen hozzá legalább egy IP-alhálózatot.
Megjegyzés

Egy külső hálózat, azaz egy gyártói hálózatfelügyeleti konzol vagy virtuáliskapcsoló-kiterjesztés kezelő a VMM-en kívüli felügyelete alatt álló hálózat esetén konfigurálhatja a beállításokat a gyártói hálózatfelügyeleti konzolon keresztül, és engedélyezheti azoknak a gyártói hálózatfelügyeleti adatbázisból a VMM alkalmazásba történő importálását.

IP-címkészletekkel kapcsolatos irányelvek

Általánosságban véve ott hozzon létre IP-címkészleteket, ahol statikus IP-címkezelést vagy terheléselosztást szeretne használni, valamint olyan logikai hálózatokon, amelyek a hálózatvirtualizálást támogató virtuálisgép-hálózatok alapjául fognak szolgálni. A VMM IP-címkészleteket használ arra, hogy IP-címeket rendeljen a rajta keresztül telepített Hyper-V-gazdagépekhez, valamint az összes rajta keresztül telepített Windows-alapú virtuális géphez, az őket futtató gazdagép típusától függetlenül (Hyper-V vagy VMware ESX).

A részletes irányelveket a következő táblázat tartalmazza. Az IP-címkészletekkel kapcsolatos további információkat a táblázatot követően talál.

A logikai hálózat céljaA logikai hálózathoz vagy a logikai hálózatra épülő virtuálisgép-hálózathoz tartozó IP-címkészletek létrehozásával kapcsolatos útmutatás
Statikus IP: „Nincs elkülönítés” logikai hálózat, amely statikus IP-címkezelést igényel; például egy gazdagépfürt-csomópontokat támogató hálózatHozzon létre egy vagy több IP-címkészletet a logikai hálózaton.

„Nincs elkülönítés” logikai hálózat esetében, ha létrehoz egy virtuálisgép-hálózatot a logikai hálózaton, az IP-címkészletek automatikusan elérhetővé válnak a virtuálisgép-hálózaton. Másként fogalmazva a virtuálisgép-hálózat közvetlen hozzáférést biztosít a logikai hálózathoz.
VLAN-ok: Logikai hálózat VLAN-alapú független hálózatok számára, statikus IP-címkezelés használatával (DHCP helyett)Hozzon létre IP-címkészleteket a logikai hálózaton – minden olyan VLAN-hoz egyet, ahol statikus IP-címkezelést tervez.

Később, amikor létrehozza a VLAN-okat képviselő virtuálisgép-hálózatokat, az IP-címkészletek automatikusan elérhetővé válnak rajtuk.
Hálózatvirtualizáció: Olyan logikai hálózat, amely a hálózatvirtualizálást használó virtuálisgéphálózatok alapját adjaHozzon létre IP-címkészleteket a virtuálisgép-hálózatok alapját adó logikai hálózaton. Később, amikor létrehozza a virtuálisgép-hálózatokat, IP-címkészleteket is létre kell hoznia rajtuk (tekintse meg a fontos megjegyzést ezen táblázat után). Ha DHCP-t használ a virtuálisgép-hálózatokon, a VMM válaszol a DHCP-kérésekre, és átad egy címet az IP-címkészletből.

A virtuálisgép-hálózatokhoz tartozó IP-címkészletek létrehozási folyamata hasonló a logikai hálózatokhoz tartozó IP-címkészletek létrehozásának folyamatához.
Terheléselosztás: Olyan logikai hálózat, amely egy virtuálisgép-hálózat alapját fogja képezni, és amelyben terheléselosztást fog használni egy „szolgáltatásszinten” (a VMM „szolgáltatásként” együtt telepített virtuális gépek csoportjának egy része)Hozzon létre egy IP-címkészletet a virtuálisgép-hálózaton, és azon belül definiáljon egy lefoglalt IP-címtartományt. A terheléselosztást alkalmazó, virtuálisgép-hálózatot használó szolgáltatásszint VMM-en keresztül történő telepítése esetén a VMM a fenntartott IP-címtartományból rendel hozzá virtuális IP-címeket (VIP-címeket) a terheléselosztóhoz.
Fontos

Ha egy virtuális gépet úgy konfigurál, hogy statikus IP-címkészletből kapjon IP-címet, akkor a virtuális gép MAC-címét is statikusra kell állítania. A MAC-cím manuálisan is megadható (a Beállítások megadása lépésben), illetve a VMM is képes automatikusan kiosztani egy MAC-címet a MAC-címkészletből.

Ez a statikus MAC-címekre vonatkozó követelmény azért szükséges, mert a VMM a MAC-cím alapján azonosítja, hogy melyik hálózati adapterhez van statikus IP-cím beállítva, és ennek az azonosításnak a virtuális gép indulása előtt meg kell történnie. A hálózati adapter azonosítása különösen fontos a több adapterrel rendelkező virtuális gépek esetében. Ha a MAC-címek kiosztása dinamikusan történt a Hyper-V-n keresztül, a VMM nem tudja konzisztensen azonosítani a megfelelő adaptert a statikus IP-cím beállításához.

A VMM alapértelmezés szerint statikus MAC-címkészleteket biztosít, de testreszabhatja a készleteket. A VMM alapértelmezés szerint statikus MAC-címkészleteket biztosít, de testreszabhatja a készleteket.

 • A statikus IP-címkészletek létrehozásakor a kapcsolódó egyéb beállítások is megadhatók, például az alapértelmezett átjáró, a DNS-kiszolgálók, a DNS-utótagok és a WINS-kiszolgálók. Ezeknek a beállításoknak a megadása nem kötelező.

 • Az IP-címkészletek az IPv4- és az IPv6-címeket is támogatják. Azonos címkészleten belül azonban nem keverhetők az IPv4- és azIPv6-címek.

Megjegyzés

Miután telepített egy virtuális gépet a VMM-ben, megtekintheti a hozzá tartozó IP-címet vagy -címeket. Ehhez kattintson a jobb gombbal a virtuális gépre, kattintson a Tulajdonságok parancsra, majd a Hardverkonfiguráció fülre, kattintson a hálózati adapterre, végül az eredményablakban kattintson a Kapcsolat adatai gombra.

További lépések

© 2017 Microsoft