IServerDdlTrigger.ServerDdlEvents 속성

Gets a set of server DDL event types.

네임스페이스:  Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata
어셈블리:  Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser(Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.dll)

ITriggerEventTypeSet ServerDdlEvents { get; }

속성 값

유형: Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.ITriggerEventTypeSet
The ITriggerEventSet of ServerDdlTriggerEventType that contains the server DDL event types.

커뮤니티 추가 항목

추가
표시: