Skip to main content

Abonner på TechNet Flash

Nyhetsbrevet TechNet Flash kommer ut en gang i måneden og er lokal informasjon til norske IT-teknikere. Her vil du kunne lese IT-nyheter, informasjon om produktoppdateringer og få invitasjoner til lokale og internasjonale arrangementer slik at det blir enklere for deg som IT-tekniker å holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor ditt fagfelt i Norge.

Nyhetsbrev til Norske IT-teknikere, inneholder blant annet informasjon om:

  • Arrangementer i Norge og utlandet
  • Produktnyheter og oppdateringer
  • Temautgaver f.eks på sikkerhet, lisensiering osv.
  • Boktilbud
  • Informasjon og tilbud på kurser og sertifisering
  • Tips om viktige ressurser
TechNet Flash