Hvordan aktivere og deaktivere innebygd administratorkonto

Published: februar 2012

Updated: mai 2012

Applies To: Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Den innebygde administratorkontoen hjelper deg med å kjøre programmer og apper som administrator. Denne kontoen brukes når du logger på systemet ved hjelp overvåkingsmodus, eller når du legger til skript i konfigurasjonstrinnet auditUser.

Som standard er den innebygde administratorkontoen deaktivert etter at du har avsluttet overvåkingsmodus.

noteObs!
For oppgraderingsinstallasjoner forblir den innebygde administratorkontoen aktivert når det ikke er en annen aktiv lokal administrator på datamaskinen, og når datamaskinen ikke er knyttet til et domene.

Du kan aktivere den innebygde administratorkontoen under uovervåket installasjon ved å angi innstillingen AutoLogon til Administrator i komponenten Microsoft-Windows-Shell-Setup. Dette vil aktivere den innebygde administratorkontoen selv om det ikke er angitt noe passord i innstillingen AdministratorPassword.

Du kan opprette en svarfil ved bruk av Windows® System Image Manager (Windows SIM).

Følgende svarfileksempel viser hvordan du aktiverer administratorkontoen, angir et administratorpassord og automatisk logger på systemet.

noteObs!
Både delen Microsoft-Windows-Shell-Setup\Autologon og delen Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword kreves for at automatisk pålogging i overvåkingsmodus skal fungere. Konfigurasjonstrinnet auditSystem må inkludere begge disse innstillingene.

Følgende XML-utdata viser hvordan verdiene skal angis:

  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <AutoLogon>
     <Password>
      <Value>SecurePasswd123</Value> 
      <PlainText>true</PlainText> 
     </Password>
     <Username>Administrator</Username> 
     <Enabled>true</Enabled> 
     <LogonCount>5</LogonCount> 
   </AutoLogon>
   <UserAccounts>
     <AdministratorPassword>
      <Value>SecurePasswd123</Value> 
      <PlainText>true</PlainText> 
     </AdministratorPassword>
   </UserAccounts>
  </component>

For å unngå å måtte angi et passord for den innebygde administratorkontoen etter at du har fullført out-of-box-opplevelsen, angir du Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword i konfigurasjonstrinnet oobeSystem.

Følgende XML-utdata viser hvordan verdiene skal angis:

            <UserAccounts>
                <AdministratorPassword>
                    <Value>SecurePasswd123</Value>
                    <PlainText>true</PlainText>
                </AdministratorPassword>
            </UserAccounts>

For Windows Server® 2012 må det innebygde administratorpassordet endres ved første pålogging. Dette forhindrer at den innebygde administratorkontoen har et tomt passord som standard.

Hvis datamaskinen ennå ikke har gått gjennom OOBE (Out-Of-Box Experience), kan du åpne den innebygde administratorkontoen ved å gå inn i overvåkingsmodus på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan starte opp i overvåkingsmodus eller Velkommen til Windows.

Endre egenskapene for administratorkontoen ved å bruke MMC-konsollen (Microsoft Management Console) Lokale brukere og grupper.

 1. Åpne MMC, og velg deretter Lokale brukere og grupper.

 2. Høyreklikk Administrator-kontoen, og velg deretter Egenskaper.

  Vinduet Egenskaper for administrator vises.

 3. Fjern merket for Konto er deaktivert i kategorien Generelt.

 4. Lukk MMC.

Administratortilgang er nå aktivert.

 1. Kjøre kommandoen sysprep /generalize

  Når du kjører kommandoen sysprep /generalize, deaktiveres den innebygde administratorkontoen neste gang datamaskinen startes.

 2. Bruke kommandoen net user

  Kjør følgende kommando for å deaktivere administratorkontoen:

  net user administrator /active:no
  

  Du kan kjøre denne kommandoen etter at datamaskinen er konfigurert, og før datamaskinen leveres kunden.

Produsenter av originalutstyr (OEMer) og systembyggere må deaktivere den innebygde administratorkontoen før datamaskinen leveres til kunden. Du kan gjøre dette ved å bruke en av følgende metoder.

 • Når du kjører kommandoen sysprep /generalize på Windows Server 2012 og Windows Server 2008 R2, tilbakestilles passordet for den innebygde administratorkontoen ved hjelp av Sysprep-verktøyet. Sysprep-verktøyet fjerner bare passordet for den innebygde administratorkontoen for serverutgaver, ikke for klientutgaver. Neste gang datamaskinen starter, blir brukeren bedt om å angi et passord.

  noteObs!
  I Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 og Windows Server® 2008 krever standard passordpolicy et sterkt passord for alle brukerkontoer. Hvis du vil konfigurere et svakt passord, kan du bruke en svarfil som inneholder innstillingen Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword. Du kan ikke konfigurere et svakt passord manuelt eller ved hjelp av et skript som f.eks. kommandoen net user.

Se også

Vis: