Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MSlogreader_agents

SQL Server 2000

The MSlogreader_agents table contains one row for each Log Reader Agent running at the local Distributor. This table is stored in the distribution database.

Column name Data type Description
id int ID of the Log Reader Agent.
name nvarchar(100) Name of the Log Reader Agent.
publisher_id smallint ID of the Publisher.
publisher_db sysname Name of the Publisher database.
publication sysname Name of the publication.
local_job bit Indicates whether there is a SQL Server Agent job on the local Distributor.
job_id binary(16) Job identification number.
profile_id int Configuration ID from the MSagent_profiles table.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2015 Microsoft