Var denne siden nyttig?
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IAS How To...

Updated: January 21, 2005

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

How to...

Note

  • You can configure IAS in Windows Server 2003, Standard Edition, with a maximum of 50 RADIUS clients and a maximum of 2 remote RADIUS server groups. You can define a RADIUS client using a fully qualified domain name or an IP address, but you cannot define groups of RADIUS clients by specifying an IP address range. If the fully qualified domain name of a RADIUS client resolves to multiple IP addresses, the IAS server uses the first IP address returned in the DNS query. With IAS in Windows Server 2003, Enterprise Edition, and Windows Server 2003, Datacenter Edition, you can configure an unlimited number of RADIUS clients and remote RADIUS server groups. In addition, you can configure RADIUS clients by specifying an IP address range.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft