Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Connection Manager Administration Kit

Updated: January 25, 2008

Applies To: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista

Connection Manager in Windows is connection management software that simplifies and enhances the management of remote connections. Connection Manager uses profiles made of connection settings that allow connections from the local computer to a remote network. You can use the Connection Manager Administration Kit (CMAK) to create profiles for Connection Manager and distribute them to your users. The profile contains all of the settings required for the user to connect. The user does not have to know the phone number of a dial-up server, or the IP address of a VPN server.

The documentation available for CMAK includes the following.

CMAK is not installed by default on Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008. However, after you have installed CMAK, no further set up on the CMAK wizard is required. The CMAK wizard guides you through the process of building service profiles.

The topics in this section provide information about administering CMAK. They include procedures for common tasks that administrators need in order to configure and use CMAK.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft