Var denne siden nyttig?
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Local Security Policy

Updated: January 21, 2005

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

Local security policy

The local security policy can be used to directly modify Account and local policies, Public Key Policies and IP security policies for your local computer.

Other security policy tools include:

 

Security Configuration Manager Tool Description

Security Templates

For defining a security policy in a template. These templates can be applied to Group Policy or to your local computer.

Security Configuration and Analysis

For configuring your computer with a security template or comparing your current computer settings to the settings defined in a security template.

Security Settings extension to Group Policy

For editing individual security settings on a domain, site, or organizational unit.

Secedit

For automating security configuration tasks.

For more information on the individual security settings, see Security Setting Descriptions.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft