EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Windows interface administrative tool reference A-Z: Add or Remove Programs

Updated: January 21, 2005

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

Windows interface administrative tool reference A-Z: Add or Remove Programs

You can use Add or Remove Programs to manage programs on your computer. With Add or Remove Programs, you can add a new program, or change or remove an existing program.

See Also

Fellesskapsinnhold

Vis: