EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Changes in Functionality from Windows Server 2008 to Windows Server 2008 R2

Published: January 7, 2009

Updated: May 7, 2010

Applies To: Windows Server 2008 R2

The Windows Server® 2008 R2 operating system includes changes to Windows Server® 2008 features and technologies that help improve the security of computers running Windows Server 2008 R2, increase productivity, and reduce administrative overhead. The following topics describe some of these features and technologies.

For a downloadable version of this document, see Changes in Functionality in Windows Server 2008 R2 in the Microsoft Download Center.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis: